Tag - samskruta stotram in gujarati

Shiva Stotram

Bhavabhanjana Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Bhavabhanjana Stotram in Gujarati: ॥ ભવભઞ્જન સ્તોત્રમ ॥ રદચ્છદાધઃ કૃતબિમ્બગર્વઃ પદપ્રણમ્રાહિતસર્વવિદ્યઃ | કૈલાસશ્રૃઙ્ગાદૃતનિત્યવાસો ધુનોતુ શીઘ્રં ભવબન્ધમીશઃ ॥...

Shiva Stotram

Vishvamoorti Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Vishvamoorti Stotram in Gujarati: ॥ વિશ્વમૂર્તિ સ્તોત્રમ ॥ અકારણાયાખિલકારણાય નમો મહાકારણકારણાય | નમોઽસ્તુ કાલાનલલોચનાય કૃતાગસં મામવ વિશ્વમૂર્તે ॥ ૧ ॥...