Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

bavabanjana stotram

Bhavabhanjana Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Bhavabhanjana Stotram in Gujarati: ॥ ભવભઞ્જન સ્તોત્રમ ॥ રદચ્છદાધઃ કૃતબિમ્બગર્વઃ પદપ્રણમ્રાહિતસર્વવિદ્યઃ | કૈલાસશ્રૃઙ્ગાદૃતનિત્યવાસો ધુનોતુ શીઘ્રં ભવબન્ધમીશઃ ॥ ૧ ॥ રાકાશશાઙ્કપ્રતિમાનકન્તિઃ કોકાહિતપ્રોલ્લસદુત્તમાઙ્ગ | શૈલેન્દ્રજાલિઙ્ગિતવામભાગી ધુનોતુ શીઘ્રં ભવબન્ધમીશઃ ॥ ૨ ॥ ય ઇદં પરમં સ્તોત્રં ભવભઞ્જનનામકમ | સંપઠેત પ્રાતરુત્થાય શુચિર્ભૂત્વા સમાહિતઃ ॥ ૩ ॥ ભવદુઃખવિનિર્મુક્તો જાયતે સુરપૂજિતઃ | ન પુનર્લભતે જન્મ ભુવિ શંભુપ્રસાદતઃ ॥ ૪ ॥ ઇતિ […]

Bhavabhanjana Stotram Lyrics in Marathi

Bhavabhanjana Stotram in Marathi: ॥ भवभञ्जन स्तोत्रम ॥ रदच्छदाधः कृतबिम्बगर्वः पदप्रणम्राहितसर्वविद्यः । कैलासश्रृङ्गादृतनित्यवासो धुनोतु शीघ्रं भवबन्धमीशः ॥ 1 ॥ राकाशशाङ्कप्रतिमानकन्तिः कोकाहितप्रोल्लसदुत्तमाङ्ग । शैलेन्द्रजालिङ्गितवामभागी धुनोतु शीघ्रं भवबन्धमीशः ॥ 2 ॥ य इदं परमं स्तोत्रं भवभञ्जननामकम । संपठेत प्रातरुत्थाय शुचिर्भूत्वा समाहितः ॥ 3 ॥ भवदुःखविनिर्मुक्तो जायते सुरपूजितः । न पुनर्लभते जन्म भुवि शंभुप्रसादतः ॥ 4 ॥ इति […]

Scroll to top