Mantras, Songs, Slokas, bakthi songs, pooja manthram

Slokas

Hindu Prayer for Safe Delivery of Child Lyrics in Malayalam

സുഖ പ്രസവ പ്രാര്ഥന ) മാത്രുഭൂതേശ്വര സ്തുതിഃ മാതൃ ഭൂതേശ്വരോ ദേവോ ഭക്താനാം ഇഷ്ട ദായക | സുഗന്ധ കുന്തളാ നാഥ സുഖ പ്രസവമൃച്ചന്തുഃ || ഹേ ശങ്കര സ്മരഹര പ്രമഥാധിനാഥ...

Slokas

Hindu Prayer for Safe Delivery of Child Lyrics in Kannada

ಸುಖ ಪ್ರಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರುಭೂತೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಃ ಮಾತೃ ಭೂತೇಶ್ವರೋ ದೇವೋ ಭಕ್ತಾನಾಮ್ ಇಷ್ಟ ದಾಯಕ | ಸುಗನ್ಧ ಕುನ್ತಳಾ ನಾಥ ಸುಖ ಪ್ರಸವಮೃಚ್ಚನ್ತುಃ || ಹೇ ಶಙ್ಕರ ಸ್ಮರಹರ ಪ್ರಮಥಾಧಿನಾಥ...

Slokas

Hindu Prayer for Safe Delivery of Child Lyrics in Bengali

মাত্রুভূতেশ্ৱর স্তুতিঃ মাতৃ ভূতেশ্ৱরো দেৱো ভক্তানাম ইষ্ট দাযক | সুগন্ধ কুন্তলা নাথ সুখ প্রসৱমৃচ্চন্তুঃ || হে শঙ্কর স্মরহর প্রমথাধিনাথ মন্নাথ সাম্ব শশিচূড হর...

Slokas

Hindu Prayer for Safe Delivery of Child Lyrics in Tamil

சுகப்பிரசவம் பெற மாத்ருபூதேஸ்வர ஸ்துதி: மாத்ரு பூதேஸ்வரோ தேவோ பக்தாநாம் இஷ்ட தாயக | ஸுகந்த குந்தளா நாத ஸுக ப்ரஸவம்ருச்சந்து: || ஹே சங்கர ஸ்மரஹர ப்ரமதாதிநாத...

Slokas

Hindu Prayer for Safe Delivery of Child Lyrics in Hindi

मात्रुभूतॆश्वर स्तुतिः ( सुरक्षित प्रसव केलिए प्रार्थना ) मातृ भूतॆश्वरॊ दॆवॊ भक्तानाम् इष्ट दायक । सुगन्ध कुन्तळा नाथ सुख प्रसवमृच्चन्तुः ॥ हॆ शङ्कर स्मरहर...

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet