Hinduism Perspective

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Shiva Ashtottara Naama Shataka Stotram Lyrics in Bengali

শিৱ অষ্টোত্তর নামশতক স্তোত্রম Lyrics in Bengali: শিৱাষ্টোত্তরনামশতকস্তোত্রম | দেৱা ঊচুঃ || জয শংভো ৱিভো রুদ্র স্ৱযংভো জয শঙ্কর | জযেশ্ৱর জযেশান জয সর্ৱজ্ঞ কামদ...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Shivatandava Stutih Lyrics in Bengali

শিৱতাণ্ডৱ স্তুতিঃ Lyrics in Bengali: দেৱা দিক্পতযঃ প্রযাত পরতঃ খং মুঞ্চতাম্ভোমুচঃ পাতালং ৱ্রজ মেদিনি প্রৱিশত ক্ষোণীতলং ভূধরাঃ | ব্রহ্মন্নুন্নয দূরমাত্মভুৱনং...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram Lyrics in Bengali

মৃত্যুঞ্জয মানস পূজা স্তোত্রম Lyrics in Bengali: মৃত্যুঞ্জযমানসপূজাস্তোত্রম | কৈলাসে কমনীযরত্নখচিতে কল্পদ্রুমূলে স্থিতং কর্পূরস্ফটিকেন্দুসুন্দরতনুং...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Sri Shiva Jataajoota Stutih Lyrics in Bengali

শ্রীশিৱজটাজূট স্তুতিঃ Lyrics in Bengali: স ধূর্জটিজটাজূটো জাযতাং ৱিজযায ৱঃ | যত্রৈকপলিতভ্রান্তিং করোত্যদ্যাপি জাহ্নৱী ||১|| চূডাপীডকপালসঙ্কুলগলন্মন্দাকিনীৱারযো...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Vedasaara Shivastava Stotram (Shankaraachaarya Virachito) Lyrics in Bengali

ৱেদসার শিৱস্তৱ স্তোত্রম (ছংকরাচার্য ৱিরচিতো) Lyrics in Bengali: ৱেদসার শিৱস্তৱ স্তোত্রম | (ছংকরাচার্য ৱিরচিতো) পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Gaurishvara Stutih Lyrics in Bengali

গৌরীশ্ৱর স্তুতিঃ Lyrics in Bengali: দিৱ্যং ৱারি কথং যতঃ সুরধুনী মৌলৌ কথং পাৱকো দিৱ্যং তদ্ধি ৱিলোচনং কথমহির্দিৱ্যং স চাঙ্গে তৱ | তস্মাদ্দযূতৱিধৌ ত্ৱযাদ্য মুষিতো...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Shivastutih (Langeshvara Virachitaa) Lyrics in Bengali

শিৱস্তুতিঃ (লঙ্কেশ্ৱর ৱিরচিতা) Lyrics in Bengali: শিৱস্তুতিঃ (লঙ্কেশ্ৱর ৱিরচিতা) গলে কলিতকালিমঃ প্রকটিতেন্দুভালস্থলে ৱিনাটিতজটোত্করং রুচিরপাণিপাথোরুহে |...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Sri Kashivishveshvaraadi Stotram Lyrics in Bengali

শ্রী কাশীৱিশ্ৱেশ্ৱরাদি স্তোত্রম Lyrics in Bengali: নমঃ শ্রীৱিশ্ৱনাথায দেৱৱন্দ্যপদায তে || কাশীশেশাৱতারে মে দেৱদেৱ হ্যুপাদিশ ||১|| মাযাধীশং মহাত্মানং...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Shivabhujanga Prayaata Stotram Lyrics in Bengali

শিৱভুজঙ্গ প্রযাত স্তোত্রম Lyrics in Bengali: শিৱভুজঙ্গ প্রযাত স্তোত্রম | গলদ্দানগণ্ডং মিলদ্ভৃঙ্গখণ্ডং চলচ্চারুশুণ্ডং জগত্রাণশৌণ্ডং | লসদ্দন্তকাণ্ডং...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Shivaraama Ashtakam Lyrics in Bengali

শিৱরাম অষ্টকম Lyrics in Bengali: শিৱ হরে শিৱ রাম সখে প্রভো ত্রিৱিধতাপনিৱারণ হে ৱিভো || অজ জনেশ্ৱর যাদৱ পাহি মাং শিৱ হরে ৱিজযং কুরু মে ৱরম ||১|| কমললোচন রাম...