Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Shiva Jataajoota Stutih Lyrics in Bengali

Shrishiva Jataajoota Stutih in Bengali:

॥ শ্রীশিৱজটাজূট স্তুতিঃ ॥
স ধূর্জটিজটাজূটো জাযতাং ৱিজযায ৱঃ |
যত্রৈকপলিতভ্রান্তিং করোত্যদ্যাপি জাহ্নৱী || ১ ||

চূডাপীডকপালসঙ্কুলগলন্মন্দাকিনীৱারযো
ৱিদ্যত্প্রাযললাটলোচনপুটজ্যোতির্ৱিমিশ্রত্ৱিষঃ |
পান্তু ত্ৱামকঠোরকেতকশিখাসন্দিগ্ধমুগ্ধেন্দৱো
ভূতেশস্য ভুজঙ্গৱল্লিৱলযস্রঙ্নদ্ধজূটাজটাঃ || ২ ||

গঙ্গাৱারিভিরুক্ষিতাঃ ফণিফণৈরুত্পল্লৱাস্তচ্ছিখা-
রত্নৈঃ কোরকিতাঃ সিতাংশুকলযা স্মেরৈকপুষ্পশ্রিযঃ |
আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতাক্ষিহুতভুগ্ধূমৈর্মিলদ্দোহদা
নাল্পং কল্পলতাঃ ফলং দদতু ৱোঽভীষ্টং জটা ধূর্জটেঃ || ৩ ||

ইতি শ্রীশিৱজটাজূটস্তুতিঃ সমাপ্তা ||

Also Read:

Sri Shiva Jataajoota Stutih Lyrics in English | Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Sri Shiva Jataajoota Stutih Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top