Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Shiva Jataajoota Stutih Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Shrishiva Jataajoota Stutih in Gujarati:

॥ શ્રીશિવજટાજૂટ સ્તુતિઃ ॥
સ ધૂર્જટિજટાજૂટો જાયતાં વિજયાય વઃ |
યત્રૈકપલિતભ્રાન્તિં કરોત્યદ્યાપિ જાહ્નવી || ૧ ||

ચૂડાપીડકપાલસઙ્કુલગલન્મન્દાકિનીવારયો
વિદ્યત્પ્રાયલલાટલોચનપુટજ્યોતિર્વિમિશ્રત્વિષઃ |
પાન્તુ ત્વામકઠોરકેતકશિખાસન્દિગ્ધમુગ્ધેન્દવો
ભૂતેશસ્ય ભુજઙ્ગવલ્લિવલયસ્રઙ્નદ્ધજૂટાજટાઃ || ૨ ||

ગઙ્ગાવારિભિરુક્ષિતાઃ ફણિફણૈરુત્પલ્લવાસ્તચ્છિખા-
રત્નૈઃ કોરકિતાઃ સિતાંશુકલયા સ્મેરૈકપુષ્પશ્રિયઃ |
આનન્દાશ્રુપરિપ્લુતાક્ષિહુતભુગ્ધૂમૈર્મિલદ્દોહદા
નાલ્પં કલ્પલતાઃ ફલં દદતુ વોઽભીષ્ટં જટા ધૂર્જટેઃ || ૩ ||

ઇતિ શ્રીશિવજટાજૂટસ્તુતિઃ સમાપ્તા ||

Also Read:

Sri Shiva Jataajoota Stutih Lyrics in English | Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Sri Shiva Jataajoota Stutih Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top