Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Gaurigirisha Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Gaurigirisha Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

132 Views

ગૌરીગિરીશસ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati:

ગૌરીગિરીશ સ્તોત્રમ

ચન્દ્રાર્ધપ્રવિભાસિમસ્તકતટૌ તન્દ્રાવિહીનૌ સદા
ભક્તૌઘપ્રતિપાલને નિજતનુચ્છાયાજિતાર્કાયુતૌ |
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ કારુણ્યવારાન્નિધી
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા ||૧||

અન્યોન્યાર્ચનતત્પરૌ મધુરવાક્સન્તોષિતાન્યોન્યકૌ
ચન્દ્રાર્ધાંચિતશેખરા પ્રણમતામિષ્ટર્થદૌ સત્વરમ |
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ શૃઙ્ગારજન્માવની
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા ||૨||

સૌન્દર્યેણ પરસ્પરં પ્રમુદિતાવન્યોન્યચિત્તસ્થિતૌ
રાકાચન્દ્રસમાનવક્ત્રકમલૌ પાદાબ્જકાલઙ્કૃતૌ |
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ ગઙ્ગાતટાવાસિનૌ
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા ||૩||

સિંહોક્ષાગ્ર્યગતી મહોન્નતપદં સંપ્રાપયન્તૌ નતા-
નંહોરાશિનિવારણૈકનિપુણૌ બ્રહ્મોગ્રવિષ્ણ્વર્ચિતૌ |
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ ગાઙ્ગેયભૂષોજ્જ્વલૌ
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા ||૪||

કસ્તૂરીઘાનસારચર્ચિતતનૂ પ્રસ્તૂયમાનૌ સુરૈ-
રસ્તૂક્ત્યા પ્રણતેષ્ટપૂરણકરૌ વસ્તૂપલબ્ધિપ્રદૌ |
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતાવઙ્ગાવધૂતેન્દુભૌ
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા ||૫||

વાણીનિર્જિતહંસકોકિલરવૌ પાણીકૃતાંભોરુહૌ
વેણીકેશવિનિર્જિતાહિચપલૌ ક્ષોણીસમાનક્ષમૌ |
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ તુઙ્ગેષ્ટજાલપ્રદો
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરિશૌ મુદા||૬||

કામાપત્તિવિભૂતિકારણદશૌ સોમાર્ધભૂષોજ્જ્વલૌ
સામામ્નાયસુગીયમાનચરિતૌ રામાર્ચિતાઙ્ઘ્રિદ્વયૌ |
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ માણિક્યભૂષાન્વિતૌ
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા ||૭||

દંભાહઙ્કૄતિદોષશૂન્યપુરુષૈઃ સંભાવનીયૌ સદા
જંભારાતિમુખામરેન્દ્રવિનુતૌ કુંભાત્મજાદ્યર્ચિતૌ |
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ વાગ્દાનદીક્ષાધરૌ
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા||૮||

શાપાનુગ્રહશક્તિદાનનિપુણૌ તાપાપનોદક્ષમૌ
સોપાનક્રમતોઽધિકારેભિરનુપ્રાપ્યૌ ક્ષમાસાગરૌ |
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ લાવણ્યપાથોનિધી
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા ||૯||

શોણાંભોરુહતુલ્યપાદયુગળૌ બાણાર્ચનાતોષિતૌ
વીણાધૃઙ્મુનિગીયમાનવિભવૌ બાલારુણાભાંબરૌ |
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ તુલ્યાધિકૈર્વર્જિતૌ
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા ||૧૦||

ઇતિ ગૌરીગિરીશસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *