Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Gaurigirisha Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Gaurigirisha Stotram in Gujarati:

॥ ગૌરીગિરીશ સ્તોત્રમ ॥

ચન્દ્રાર્ધપ્રવિભાસિમસ્તકતટૌ તન્દ્રાવિહીનૌ સદા
ભક્તૌઘપ્રતિપાલને નિજતનુચ્છાયાજિતાર્કાયુતૌ |
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ કારુણ્યવારાન્નિધી
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા || ૧ ||

અન્યોન્યાર્ચનતત્પરૌ મધુરવાક્સન્તોષિતાન્યોન્યકૌ
ચન્દ્રાર્ધાંચિતશેખરા પ્રણમતામિષ્ટર્થદૌ સત્વરમ |
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ શૃઙ્ગારજન્માવની
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા || ૨ ||

સૌન્દર્યેણ પરસ્પરં પ્રમુદિતાવન્યોન્યચિત્તસ્થિતૌ
રાકાચન્દ્રસમાનવક્ત્રકમલૌ પાદાબ્જકાલઙ્કૃતૌ |
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ ગઙ્ગાતટાવાસિનૌ
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા || ૩ ||

સિંહોક્ષાગ્ર્યગતી મહોન્નતપદં સંપ્રાપયન્તૌ નતા-
નંહોરાશિનિવારણૈકનિપુણૌ બ્રહ્મોગ્રવિષ્ણ્વર્ચિતૌ |
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ ગાઙ્ગેયભૂષોજ્જ્વલૌ
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા || ૪ ||

કસ્તૂરીઘાનસારચર્ચિતતનૂ પ્રસ્તૂયમાનૌ સુરૈ-
રસ્તૂક્ત્યા પ્રણતેષ્ટપૂરણકરૌ વસ્તૂપલબ્ધિપ્રદૌ |
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતાવઙ્ગાવધૂતેન્દુભૌ
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા || ૫ ||

વાણીનિર્જિતહંસકોકિલરવૌ પાણીકૃતાંભોરુહૌ
વેણીકેશવિનિર્જિતાહિચપલૌ ક્ષોણીસમાનક્ષમૌ |
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ તુઙ્ગેષ્ટજાલપ્રદો
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરિશૌ મુદા || ૬ ||

કામાપત્તિવિભૂતિકારણદશૌ સોમાર્ધભૂષોજ્જ્વલૌ
સામામ્નાયસુગીયમાનચરિતૌ રામાર્ચિતાઙ્ઘ્રિદ્વયૌ |
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ માણિક્યભૂષાન્વિતૌ
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા || ૭ ||

દંભાહઙ્કૄતિદોષશૂન્યપુરુષૈઃ સંભાવનીયૌ સદા
જંભારાતિમુખામરેન્દ્રવિનુતૌ કુંભાત્મજાદ્યર્ચિતૌ |
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ વાગ્દાનદીક્ષાધરૌ
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા || ૮ ||

શાપાનુગ્રહશક્તિદાનનિપુણૌ તાપાપનોદક્ષમૌ
સોપાનક્રમતોઽધિકારેભિરનુપ્રાપ્યૌ ક્ષમાસાગરૌ |
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ લાવણ્યપાથોનિધી
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા || ૯ ||

શોણાંભોરુહતુલ્યપાદયુગળૌ બાણાર્ચનાતોષિતૌ
વીણાધૃઙ્મુનિગીયમાનવિભવૌ બાલારુણાભાંબરૌ |
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ તુલ્યાધિકૈર્વર્જિતૌ
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા || ૧૦ ||

ઇતિ ગૌરીગિરીશસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||

Also Read:

Gaurigirisha Stotram Lyrics in English | Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top