Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shivalochana Stutih Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Shivalochana Stutih Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

138 Views

શિવલોચન Lyrics in Gujarati:

જયતિ લલાટકટાક્ષઃ શશિમૌલેઃ પક્ષ્મલઃ પ્રિયપ્રણતૌ |
ધનુષિ સ્મરેણ નિહિતઃ સકણ્ટકઃ કેતકેપુરિવ ||૧||

સાનન્દા ગણગાયકે સપુલકા ગૌરીમુખામ્ભોરુહે
સક્રોધા કુસુમાયુધે સકરુણા પાદાનતે વજ્રિણિ |
સસ્મેરા ગિરિજાસખીષુ સનયા શૈલાધિનાથે વહન
ભૂમીન્દ્ર પ્રદિશન્તુ શર્મ વિપુલં શમ્ભોઃ કટાક્ષચ્છટાઃ ||૨||

એકં ધ્યાનનિમીલનાન્મુકુલિતં ચક્ષુર્દ્વિતીયં પુનઃ
પાર્વત્યા વદનામ્બુજસ્તનતટે શ્રૃઙ્ગારભારાલસમ |
અન્યદ્દૂરવિકૃષ્ટચાપમદનક્રોધાનલોદ્દીપિતં
શંભોર્ભિન્નરસં સમાધિસમયે નેત્રત્રયં પાતુ વઃ ||૩||

પક્ષ્માલીપિઙ્ગલિમ્નઃ કણ ઇવ તડિતાં યસ્ય કૃત્સ્નઃ
સમૂહો યસ્મિન બ્રહ્માણ્ડમીષદ્વિઘટિતમુકુલે કાલયજ્વા જુહાવ |
અર્ચિર્નિષ્ટપ્તચૂડાશશિગણિતસુધાઘોરઝાઙ્કારકોણં
તાર્તીયં યત્પુરારેસ્તદવતુ મદનપ્લોષણં લોચનં વઃ ||૪||

ઇતિ શિવલોચનસ્તુતિઃ સંપૂર્ણા ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *