Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Shiva Jataajoota Stutih lyrics

Sri Shiva Jataajoota Stutih Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Shrishiva Jataajoota Stutih in Gujarati: ॥ શ્રીશિવજટાજૂટ સ્તુતિઃ ॥ સ ધૂર્જટિજટાજૂટો જાયતાં વિજયાય વઃ | યત્રૈકપલિતભ્રાન્તિં કરોત્યદ્યાપિ જાહ્નવી || ૧ || ચૂડાપીડકપાલસઙ્કુલગલન્મન્દાકિનીવારયો વિદ્યત્પ્રાયલલાટલોચનપુટજ્યોતિર્વિમિશ્રત્વિષઃ | પાન્તુ ત્વામકઠોરકેતકશિખાસન્દિગ્ધમુગ્ધેન્દવો ભૂતેશસ્ય ભુજઙ્ગવલ્લિવલયસ્રઙ્નદ્ધજૂટાજટાઃ || ૨ || ગઙ્ગાવારિભિરુક્ષિતાઃ ફણિફણૈરુત્પલ્લવાસ્તચ્છિખા- રત્નૈઃ કોરકિતાઃ સિતાંશુકલયા સ્મેરૈકપુષ્પશ્રિયઃ | આનન્દાશ્રુપરિપ્લુતાક્ષિહુતભુગ્ધૂમૈર્મિલદ્દોહદા નાલ્પં કલ્પલતાઃ ફલં દદતુ વોઽભીષ્ટં જટા ધૂર્જટેઃ || ૩ || ઇતિ શ્રીશિવજટાજૂટસ્તુતિઃ સમાપ્તા || Also Read: […]

Scroll to top