Ramadasu Keertanas

Emitiki Dayaradu Sriramulu Lyrics in Telugu | Ramadasu Keerthana

॥ Eatiki Dayaradu Sriramulu Telugu Lyrics ॥

పల్లవి:
ఏటికి దయరాదు శ్రీరాములు నన్ను
ఏమిటికి రక్షింపవు శ్రీరాములు ఏ ॥

చరణము(లు):
పరులను వేడను శ్రీరాములు నీకే
కరములు చాచితి శ్రీరాములు ఏ ॥

పండ్రెండేండ్లాయెనే శ్రీరాములు బంది
ఖానలో యున్నాను శ్రీరాములు ఏ ॥

అర్థము తెమ్మనుచు నన్ను శ్రీరాములు
అరికట్టుచున్నారు శ్రీరాములు ఏ ॥

తానీషా జవానులు శ్రీరాములు నన్ను
తహశీలు చేసేరు శ్రీరాములు ఏ ॥

ముచ్చటాడవేమి శ్రీరాములు నీవు
ఇచ్చే యర్థములిమ్ము శ్రీరాములు ఏ ॥

నీచే గాకున్నను శ్రీరాములు మా
తల్లి సీతమ్మ లేద శ్రీరాములు ఏ ॥

మాతల్లి సీతమ్మకైన శ్రీరాములు నే
మనవి చెప్పుకొందునయ్య శ్రీరాములు ఏ ॥

ఆశించిన దాసుని శ్రీరాములు నీకు
పోషించు భారము లేదా శ్రీరాములు ఏ ॥

నిన్ను నమ్మినానయ్య శ్రీరాములు
గట్టిగ నా నెమ్మదిలో శ్రీరాములు ఏ ॥

వెడలిటు రారేమి శ్రీరాములు మీకు
విడిది భద్రాచలమా శ్రీరాములు ఏ ॥

వాసిగ భద్రాద్రి శ్రీరాములు రామ
దాసుని రక్షింపు శ్రీరాములు ఏ ॥

Also Read:

Sri Ramadasu Keerthanalu – Emitiki Dayaradu Sriramulu Lyrics in English | Telugu

Add Comment

Click here to post a comment