Gita - Geetaa

Ishvaragita from Kurmapurana Lyrics in Tamil

Ishvara Geetaa from Kurmapurana in Tamil:

॥ ஈஶ்வரகீ³தா கூர்மபுராணே॥

ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉
ருʼஷய ஊசு꞉
ப⁴வதா கதி²த꞉ ஸம்யக் ஸர்க³꞉ ஸ்வாயம்பு⁴வஸ்தத꞉ ।
ப்³ரஹ்மாண்ட³ஸ்யாஸ்ய விஸ்தாரோ மன்வந்தரவிநிஶ்சய꞉ ॥ 1.1 ॥

தத்ரேஶ்வரேஶ்வரோ தே³வோ வர்ணிபி⁴ர்த⁴ர்மதத்பரை꞉ ।
ஜ்ஞானயோக³ரதைர்நித்யமாராத்⁴ய꞉ கதி²தஸ்த்வயா ॥ 1.2 ॥

தத்³வதா³ஶேஷஸம்ʼஸாரது³꞉க²நாஶமனுத்தமம் ।
ஜ்ஞானம்ʼ ப்³ரஹ்மைகவிஷயம்ʼ யேன பஶ்யேம தத்பரம் ॥ 1.3 ॥

த்வம்ʼ ஹி நாராயண ஸாக்ஷாத் க்ருʼஷ்ணத்³வைபாயனாத் ப்ரபோ⁴ ।
அவாப்தாகி²லவிஜ்ஞானஸ்தத்த்வாம்ʼ ப்ருʼச்சா²மஹே புன꞉ ॥ 1.4 ॥

ஶ்ருத்வா முனீனாம்ʼ தத்³ வாக்யம்ʼ க்ருʼஷ்ணத்³வைபாயனாத் ப்ரபு⁴ம் ।
ஸூத꞉ பௌராணிக꞉ ஸ்ம்ருʼத்வா பா⁴ஷிதும்ʼ ஹ்யுபசக்ரமே ॥ 1.5 ॥

அதா²ஸ்மின்னந்தரே வ்யாஸ꞉ க்ருʼஷ்ணத்³வைபாயன꞉ ஸ்வயம் ।
ஆஜகா³ம முநிஶ்ரேஷ்டா² யத்ர ஸத்ரம்ʼ ஸமாஸதே ॥ 1.6 ॥

தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா வேத³வித்³வாம்ʼஸம்ʼ காலமேக⁴ஸமத்³யுதிம் ।
வ்யாஸம்ʼ கமலபத்ராக்ஷம்ʼ ப்ரணேமுர்த்³விஜபுங்க³வா꞉ ॥ 1.7 ॥

பபாத த³ண்ட³வத்³ பூ⁴மௌ த்³ருʼஷ்ட்வா(அ)ஸௌ லோமஹர்ஷண꞉ ।
ப்ரத³க்ஷிணீக்ருʼத்ய கு³ரும்ʼ ப்ராஞ்ஜலி꞉ பார்ஶ்வகோ³(அ)ப⁴வத் ॥ 1.8 ॥

ப்ருʼஷ்டாஸ்தே(அ)நாமயம்ʼ விப்ரா꞉ ஶௌனகாத்³யா மஹாமுனிம் ।
ஸமாஶ்வாஸ்யாஸனம்ʼ தஸ்மை தத்³யோக்³யம்ʼ ஸமகல்பயன் ॥ 1.9 ॥

அதை²தானப்³ரவீத்³ வாக்யம்ʼ பராஶரஸுத꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
கச்சின்ன தபஸோ ஹானி꞉ ஸ்வாத்⁴யாயஸ்ய ஶ்ருதஸ்ய ச ॥ 1.10 ॥

தத꞉ ஸ ஸூத꞉ ஸ்வகு³ரும்ʼ ப்ரணம்யாஹ மஹாமுனிம் ।
ஜ்ஞானம்ʼ தத்³ ப்³ரஹ்மவிஷயம்ʼ முனீனாம்ʼ வக்துமர்ஹஸி ॥ 1.11 ॥

இமே ஹி முனய꞉ ஶாந்தாஸ்தாபஸா த⁴ர்மதத்பரா꞉ ।
ஶுஶ்ரூஷா ஜாயதே சைஷாம்ʼ வக்துமர்ஹஸி தத்த்வத꞉ ॥ 1.12 ॥

ஜ்ஞானம்ʼ விமுக்தித³ம்ʼ தி³வ்யம்ʼ யன்மே ஸாக்ஷாத் த்வயோதி³தம் ।
முனீனாம்ʼ வ்யாஹ்ருʼதம்ʼ பூர்வம்ʼ விஷ்ணுனா கூர்மரூபிணா ॥ 1.13 ॥

3ஶ்ருத்வா ஸூதஸ்ய வசனம்ʼ முனி꞉ ஸத்யவதீஸுத꞉
ப்ரணம்ய ஶிரஸா ருத்³ரம்ʼ வச꞉ ப்ராஹ ஸுகா²வஹம் ॥ 1.14 ॥

வ்யாஸ உவாச
வக்ஷ்யே தே³வோ மஹாதே³வ꞉ ப்ருʼஷ்டோ யோகீ³ஶ்வரை꞉ புரா ।
ஸனத்குமாரப்ரமுகை²꞉ ஸ ஸ்வயம்ʼ ஸமபா⁴ஷத ॥ 1.15 ॥

ஸனத்குமார꞉ ஸனகஸ்ததை²வ ச ஸநந்த³ன꞉ ।
அங்கி³ரா ருத்³ரஸஹிதோ ப்⁴ருʼகு³꞉ பரமத⁴ர்மவித் ॥ 1.16 ॥

கணாத³꞉ கபிலோ யோகீ³ வாமதே³வோ மஹாமுனி꞉ ।
ஶுக்ரோ வஸிஷ்டோ² ப⁴க³வான் ஸர்வே ஸம்ʼயதமானஸா꞉ ॥ 1.17 ॥

பரஸ்பரம்ʼ விசார்யைதே ஸம்ʼஶயாவிஷ்டசேதஸ꞉ ।
தப்தவந்தஸ்தபோ கோ⁴ரம்ʼ புண்யே ப³த³ரிகாஶ்ரமே ॥ 1.18 ॥

அபஶ்யம்ʼஸ்தே மஹாயோக³ம்ருʼஷிம்ʼ த⁴ர்மஸுதம்ʼ ஶுசிம் ।
நாராயணமநாத்³யந்தம்ʼ நரேண ஸஹிதம்ʼ ததா³ ॥ 1.19 ॥

ஸம்ʼஸ்தூய விவிதை⁴꞉ ஸ்தோத்ரை꞉ ஸர்வே வேத³ஸமுத்³ப⁴வை꞉ ।
ப்ரணேமுர்ப⁴க்திஸம்ʼயுக்தா யோகி³னோ யோக³வித்தமம் ॥ 1.20 ॥

விஜ்ஞாய வாஞ்சி²தம்ʼ தேஷாம்ʼ ப⁴க³வானபி ஸர்வவித் ।
ப்ராஹ க³ம்பீ⁴ரயா வாசா கிமர்த²ம்ʼ தப்யதே தப꞉ ॥ 1.21 ॥

அப்³ருவன் ஹ்ருʼஷ்டமனஸோ விஶ்வாத்மானம்ʼ ஸனாதனம் ।
ஸாக்ஷாந்நாராயணம்ʼ தே³வமாக³தம்ʼ ஸித்³தி⁴ஸூசகம் ॥ 1.22 ॥

வயம்ʼ ஸம்ʼஶயமாபன்னா꞉ ஸர்வே வை ப்³ரஹ்மவாதி³ன꞉ ।
ப⁴வந்தமேகம்ʼ ஶரணம்ʼ ப்ரபன்னா꞉ புருஷோத்தமம் ॥ 1.23 ॥

த்வம்ʼ ஹி வேத்ஸி பரமம்ʼ கு³ஹ்யம்ʼ ஸர்வந்து ப⁴க³வாந்ருʼஷி꞉ ।
நாராயண꞉ ஸ்வயம்ʼ ஸாக்ஷாத் புராணோ(அ)வ்யக்தபூருஷ꞉ ॥ 1.24 ॥

நஹ்யன்யோ வித்³யதே வேத்தா த்வாம்ருʼதே பரமேஶ்வரம் ।
ஶுஶ்ரூஷா(அ)ஸ்மாகமகி²லம்ʼ ஸம்ʼஶயம்ʼ சே²த்துமர்ஹஸி ॥ 1.25 ॥

கிம்ʼ காரணமித³ம்ʼ க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ கோ(அ)னுஸம்ʼஸரதே ஸதா³ ।
கஶ்சிதா³த்மா ச கா முக்தி꞉ ஸம்ʼஸார꞉ கிம்ʼநிமித்தக꞉ ॥ 1.26 ॥

க꞉ ஸம்ʼஸாரபதீஶான꞉ கோ வா ஸர்வம்ʼ ப்ரபஶ்யதி ।
கிம்ʼ தத் பரதரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸர்வம்ʼ நோ வக்துமர்ஹஸி ॥ 1.27 ॥

ஏவமுக்தா து முனய꞉ ப்ராபஶ்யன் புருஷோத்தமம் ।
விஹாய தாபஸம்ʼ ரூபம்ʼ ஸம்ʼஸ்தி²தம்ʼ ஸ்வேன தேஜஸா ॥ 1.28 ॥

விப்⁴ராஜமானம்ʼ விமலம்ʼ ப்ரபா⁴மண்ட³லமண்டி³தம் ।
ஶ்ரீவத்ஸவக்ஷஸம்ʼ தே³வம்ʼ தப்தஜாம்பூ³னத³ப்ரப⁴ம் ॥ 1.29 ॥

ஶங்க²சக்ரக³தா³பாணிம்ʼ ஶார்ங்க³ஹஸ்தம்ʼ ஶ்ரியாவ்ருʼதம் ।
ந த்³ருʼஷ்டஸ்தத்க்ஷணாதே³வ நரஸ்தஸ்யைவ தேஜஸா ॥ 1.30 ॥

தத³ந்தரே மஹாதே³வ꞉ ஶஶாங்காங்கிதஶேக²ர꞉ ।
ப்ரஸாதா³பி⁴முகோ² ருத்³ர꞉ ப்ராது³ராஸீன்மஹேஶ்வர꞉ ॥ 1.31 ॥

நிரீக்ஷ்ய தே ஜக³ந்நாத²ம்ʼ த்ரிநேத்ரம்ʼ சந்த்³ரபூ⁴ஷணம் ।
துஷ்டபு³ர்ஹ்ருʼஷ்டமனஸோ ப⁴க்த்யா தம்ʼ பரமேஶ்வரம் ॥ 1.32 ॥

ஜயேஶ்வர மஹாதே³வ ஜய பூ⁴தபதே ஶிவ ।
ஜயாஶேஷமுனீஶான தபஸா(அ)பி⁴ப்ரபூஜித ॥ 1.33 ॥

ஸஹஸ்ரமூர்தே விஶ்வாத்மன் ஜக³த்³யந்த்ரப்ரவர்த்தக ।
ஜயானந்த ஜக³ஜ்ஜன்மத்ராணஸம்ʼஹாரகாரக ॥ 1.34 ॥

ஸஹஸ்ரசரணேஶான ஶம்போ⁴ யோகீ³ந்த்³ரவந்தி³த ।
ஜயாம்பி³காபதே தே³வ நமஸ்தே பரமேஶ்வர ॥ 1.35 ॥

ஸம்ʼஸ்துதோ ப⁴க³வானீஶஸ்த்ர்யம்ப³கோ ப⁴க்தவத்ஸல꞉ ।
ஸமாலிங்க்³ய ஹ்ருʼஷீகேஶம்ʼ ப்ராஹ க³ம்பீ⁴ரயா கி³ரா ॥ 1.36 ॥

கிமர்த²ம்ʼ புண்ட³ரீகாக்ஷ முனீந்த்³ரா ப்³ரஹ்மவாதி³ன꞉ ।
இமம்ʼ ஸமாக³தா தே³ஶம்ʼ கிம்ʼ வா கார்யம்ʼ மயா(அ)ச்யுத ॥ 1.37 ॥

ஆகர்ண்ய ப⁴க³வத்³வாக்யம்ʼ தே³வதே³வோ ஜனார்த³ன꞉ ।
ப்ராஹ தே³வோ மஹாதே³வம்ʼ ப்ரஸாதா³பி⁴முக²ம்ʼ ஸ்தி²தம் ॥ 1.38 ॥

இமே ஹி முனயோ தே³வ தாபஸா꞉ க்ஷீணகல்பஷா꞉ ।
அப்⁴யாக³தானாம்ʼ ஶரணம்ʼ ஸம்யக்³த³ர்ஶனகாங்க்ஷிணாம் ॥ 1.39 ॥

யதி³ ப்ரஸன்னோ ப⁴க³வான் முனீனாம்ʼ பா⁴விதாத்மனாம் ।
ஸந்நிதௌ⁴ மம தஜ்ஜ்ஞானம்ʼ தி³வ்யம்ʼ வக்துமிஹார்ஹஸி ॥ 1.40 ॥

த்வம்ʼ ஹி வேத்ஸி ஸ்வமாத்மானம்ʼ ந ஹ்யன்யோ வித்³யதே ஶிவ ।
ததஸ்த்வமாத்மனாத்மானம்ʼ முனீந்த்³ரேப்⁴ய꞉ ப்ரத³ர்ஶய ॥ 1.41 ॥

ஏவமுக்த்வா ஹ்ருʼஷீகேஶ꞉ ப்ரோவாச முனிபுங்க³வான் ।
ப்ரத³ர்ஶயன் யோக³ஸித்³தி⁴ம்ʼ நிரீக்ஷ்ய வ்ருʼஷப⁴த்⁴வஜம் ॥ 1.42 ॥

ஸந்த³ர்ஶனான்மஹேஶஸ்ய ஶங்கரஸ்யாத² ஶூலின꞉ ।
க்ருʼதார்த²ம்ʼ ஸ்வயமாத்மானம்ʼ ஜ்ஞாதுமர்ஹத² தத்த்வத꞉ ॥ 1.43 ॥

த்³ரஷ்டுமர்ஹத² விஶ்வேஶம்ʼ ப்ரத்யக்ஷம்ʼ புரத꞉ ஸ்தி²தம் ।
மமைவ ஸந்நிதா⁴வேவ யதா²வத்³ வக்துமீஶ்வர꞉ ॥ 1.44 ॥

நிஶம்ய விஷ்ணோர்வசனம்ʼ ப்ரணம்ய வ்ருʼஷப⁴த்⁴வஜம் ।
ஸனத்குமாரப்ரமுகா²꞉ ப்ருʼச்ச²ந்தி ஸ்ம மஹேஶ்வரம் ॥ 1.45 ॥

அதா²ஸ்மின்னந்தரே தி³வ்யமாஸனம்ʼ விமலம்ʼ ஶிவம் ।
கிமப்யசிந்த்யம்ʼ க³க³நாதீ³ஶ்வரார்தே² ஸமுத்³ப³பௌ⁴ ॥ 1.46 ॥

தத்ராஸஸாத³ யோகா³த்மா விஷ்ணுனா ஸஹ விஶ்வக்ருʼத் ।
தேஜஸா பூரயன் விஶ்வம்ʼ பா⁴தி தே³வோ மஹேஶ்வர꞉ ॥ 1.47 ॥

ததோ தே³வாதி³தே³வேஶம்ʼ ஶங்கரம்ʼ ப்³ரஹ்மவாதி³ன꞉ ।
விப்⁴ராஜமானம்ʼ விமலே தஸ்மின் த³த்³ருʼஶுராஸனே ॥ 1.48 ॥

யம்ʼ ப்ரபஶ்யந்தியோக³ஸ்தா²꞉ ஸ்வாத்மன்யாத்மானமீஶ்வரமா ।
அனன்யதேஜஸம்ʼ ஶாந்தம்ʼ ஶிவம்ʼ த³த்³ருʼஶிரே கில ॥ 1.49 ॥

யத꞉ ப்ரஸூதிர்பூ⁴தானாம்ʼ யத்ரைதத் ப்ரவிலீயதே ।
தமாஸனஸ்த²ம்ʼ பூ⁴தாநாமீஶம்ʼ த³த்³ருʼஶிரே கில ॥ 1.50 ॥

யத³ந்தரா ஸர்வமேதத்³ யதோ(அ)பி⁴ன்னமித³ம்ʼ ஜக³த் ।
ஸவாஸுதே³வமாஸீனம்ʼ தமீஶம்ʼ த³த்³ருʼஶு꞉ கில ॥ 1.51 ॥

ப்ரோவாச ப்ருʼஷ்டோ ப⁴க³வான் முனீனாம்ʼ பரமேஶ்வர꞉ ।
நிரீக்ஷ்ய புண்ட³ரீகாக்ஷம்ʼ ஸ்வாத்மயோக³மனுத்தமம் ॥ 1.52 ॥

தச்ச்²ருʼணுத்⁴வம்ʼ யதா²ந்யாயமுச்யமானம்ʼ மயா(அ)னகா⁴꞉ ।
ப்ரஶாந்தமானஸா꞉ ஸர்வே ஜ்ஞானமீஶ்வரபா⁴ஷிதம் ॥ 1.53 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
(ஈஶ்வரகீ³தாஸு) ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 1 ॥

த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉
ஈஶ்வர உவாச ।
அவாச்யமேதத்³ விஜ்ஞானமாத்மகு³ஹ்யம்ʼ ஸனாதனம் ।
யன்ன தே³வா விஜானந்தி யதந்தோ(அ)பி த்³விஜாதய꞉ ॥ 2.1 ॥

இத³ம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ ஸமாஶ்ரித்ய ப்³ரஹ்மபூ⁴தா த்³விஜோத்தமா꞉ ।
ந ஸம்ʼஸாரம்ʼ ப்ரபத்³யந்தே பூர்வே(அ)பி ப்³ரஹ்மவாதி³ன꞉ ॥ 2.2 ॥

கு³ஹ்யாத்³ கு³ஹ்யதமம்ʼ ஸாக்ஷாத்³ கோ³பனீயம்ʼ ப்ரயத்னத꞉ ।
வக்ஷ்யே ப⁴க்திமதாமத்³ய யுஷ்மாகம்ʼ ப்³ரஹ்மவாதி³னாம் ॥ 2.3 ॥

ஆத்மாய꞉ கேவல꞉ ஸ்வச்ச²꞉ ஶுத்³த⁴꞉ ஸூக்ஷ்ம꞉ ஸனாதன꞉ ।
அஸ்தி ஸர்வாந்தர꞉ ஸாக்ஷாச்சின்மாத்ரஸ்தமஸ꞉ பர꞉ ॥ 2.4 ॥

ஸோ(அ)ந்தர்யாமீ ஸ புருஷ꞉ ஸ ப்ராண꞉ ஸ மஹேஶ்வர꞉ ।
ஸ காலோ(அ)த்ரஸ்தத³வ்யக்தம்ʼ ஸ ஏவேத³மிதி ஶ்ருதி꞉ ॥ 2.5 ॥

அஸ்மாத்³ விஜாயதே விஶ்வமத்ரைவ ப்ரவிலீயதே ।
ஸ மாயீ மாயயா ப³த்³த⁴꞉ கரோதி விவிதா⁴ஸ்தனூ꞉ ॥ 2.6 ॥

ந சாப்யயம்ʼ ஸம்ʼஸரதி ந ச ஸம்ʼஸாரமய꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
நாயம்ʼ ப்ருʼத்²வீ ந ஸலிலம்ʼ ந தேஜ꞉ பவனோ நப⁴꞉ ॥ 2.7 ॥

ந ப்ராணே ந மனோ(அ)வ்யக்தம்ʼ ந ஶப்³த³꞉ ஸ்பர்ஶ ஏவ ச ।
ந ரூபரஸக³ந்தா⁴ஶ்ச நாஹம்ʼ கர்த்தா ந வாக³பி ॥ 2.8 ॥

ந பாணிபாதௌ³ நோ பாயுர்ன சோபஸ்த²ம்ʼ த்³விஜோத்தமா꞉ ।
ந கர்த்தா ந ச போ⁴க்தா வா ந ச ப்ரக்ருʼதிபூருஷௌ ॥ 2.9 ॥

ந மாயா நைவ ச ப்ராணா சைதன்யம்ʼ பரமார்த²த꞉ ।
யதா² ப்ரகாஶதமஸோ꞉ ஸம்ப³ந்தோ⁴ நோபபத்³யதே ॥ 2.10 ॥

தத்³வதை³க்யம்ʼ ந ஸம்ப³ந்த⁴꞉ ப்ரபஞ்சபரமாத்மனோ꞉
சா²யாதபௌ யதா² லோகே பரஸ்பரவிலக்ஷணௌ ॥ 2.11 ॥

தத்³வத் ப்ரபஞ்சபுருஷௌ விபி⁴ன்னௌ பரமார்த²த꞉ ।
ததா²த்மா மலினோ(அ)ஸ்ருʼஷ்டோ விகாரீ ஸ்யாத் ஸ்வபா⁴வத꞉ ॥ 2.12 ॥

நஹி தஸ்ய ப⁴வேன்முக்திர்ஜன்மாந்தரஶதைரபி ।
பஶ்யந்தி முனயோ யுக்தா꞉ ஸ்வாத்மானம்ʼ பரமார்த²த꞉ ॥ 2.13 ॥

விகாரஹீனம்ʼ நிர்து³꞉ க²மானந்தா³த்மானமவ்யயம் ।
அஹ கர்த்தா ஸுகீ² து³꞉கீ² க்ருʼஶ꞉ ஸ்தூ²லேதி யா மதி꞉ ॥ 2.14 ॥

ஸா சாஹங்காரகர்த்ருʼத்வாதா³த்மன்யாரோப்யதே ஜனை꞉ ।
வத³ந்தி வேத³வித்³வாம்ʼஸ꞉ ஸாக்ஷிணம்ʼ ப்ரக்ருʼதே꞉ பரம் ॥ 2.15 ॥

போ⁴க்தாரமக்ஷரம்ʼ ஶுத்³த⁴ம்ʼ ஸர்வத்ர ஸமவஸ்தி²தம் ।
தஸ்மாத³ஜ்ஞானமூலோ ஹி ஸம்ʼஸார꞉ ஸர்வதே³ஹினாம் ॥ 2.16 ॥

அஜ்ஞாநாத³ன்யதா² ஜ்ஞானாத் தத்வம்ʼ ப்ரக்ருʼதிஸங்க³தம் ।
நித்யோதி³தம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ஜ்யோதி꞉ ஸர்வக³꞉ புருஷ꞉ பர꞉ ॥ 2.17 ॥

அஹங்காராவிவேகேன கர்த்தாஹமிதி மன்யதே ।
பஶ்யந்தி ருʼஷயோ(அ)வ்யக்தம்ʼ நித்யம்ʼ ஸத³ஸதா³த்மகம் ॥ 2.18 ॥

ப்ரதா⁴னம்ʼ ப்ரக்ருʼதிம்ʼ பு³த்³த்⁴வா காரணம்ʼ ப்³ரஹ்மவாதி³ன꞉ ।
தேனாயம்ʼ ஸங்க³தோ ஹ்யாத்மா கூடஸ்தோ²(அ)பி நிரஞ்ஜன꞉ ॥ 2.19 ॥

ஸ்வாத்மானமக்ஷரம்ʼ ப்³ரஹ்ம நாவபு³த்³த்⁴யேத தத்த்வத꞉ ।
அனாத்மன்யாத்மவிஜ்ஞானம்ʼ தஸ்மாத்³ து³꞉க²ம்ʼ ததே²தரத் ॥ 2.20 ॥

ரக³த்³வேஷாத³யோ தோ³ஷா꞉ ஸர்வே ப்⁴ராந்திநிப³ந்த⁴னா꞉ ।
கர்மாண்யஸ்ய ப⁴வேத்³ தோ³ஷ꞉ புண்யாபுண்யமிதி ஸ்தி²தி꞉ ॥ 2.21 ॥

தத்³வஶாதே³வ ஸர்வேஷாம்ʼ ஸர்வதே³ஹஸமுத்³ப⁴வ꞉ ।
நித்ய꞉ ஸர்வத்ரகோ³ ஹ்யாத்மா கூடஸ்தோ² தோ³ஷவர்ஜித꞉ ॥ 2.22 ॥

ஏக꞉ ஸ பி⁴த்³யதே ஶக்த்யா மாயயா ந ஸ்வபா⁴வத꞉ ।
தஸ்மாத³த்³வைதமேவாஹுர்முனய꞉ பரமார்த²த꞉ ॥ 2.23 ॥

பே⁴தோ³ வ்யக்தஸ்வபா⁴வேன ஸா ச மாயாத்மஸம்ʼஶ்ரயா ।
யதா² ஹி தூ⁴மஸம்பர்கான்னாகாஶோ மலினோ ப⁴வேத் ॥ 2.24 ॥

அந்த꞉ கரணஜைர்பா⁴வைராத்மா தத்³வன்ன லிப்யதே ।
யதா² ஸ்வப்ரப⁴யா பா⁴தி கேவல꞉ ஸ்ப²டிகோ(அ)மல꞉ ॥ 2.25 ॥

உபாதி⁴ஹீனோ விமலஸ்ததை²வாத்மா ப்ரகாஶதே ।
ஜ்ஞானஸ்வூபமேவாஹுர்ஜக³தே³தத்³ விசக்ஷணா꞉ ॥ 2.26 ॥

அர்த²ஸ்வரூபமேவான்யே பஶ்யந்த்யன்யே குத்³ருʼஷ்டய꞉ ।
கூடஸ்தோ² நிர்கு³ணோ வ்யாபீ சைதன்யாத்மா ஸ்வபா⁴வத꞉ ॥ 2.27 ॥

த்³ருʼஶ்யதே ஹ்யர்த²ரூபேண புருஷைர்ஜ்ஞானத்³ருʼஷ்டிபி⁴꞉ ।
யதா² ஸ லக்ஷ்யதே ரக்த꞉ கேவல꞉ ஸ்ப²டிகோ ஜனை꞉ ॥ 2.28 ॥

ரக்திகாத்³யுபதா⁴னேன தத்³வத் பரமபூருஷ꞉ ।
தஸ்மாதா³த்மா(அ)க்ஷர꞉ ஶுத்³தோ⁴ நித்ய꞉ ஸர்வக³தோ(அ)வ்யய꞉ ॥ 2.29 ॥

உபாஸிதவ்யோ மந்தவ்ய꞉ ஶ்ரோதவ்யஶ்ச முமுக்ஷுபி⁴꞉ ।
யதா³ மனஸி சைதன்யம்ʼ பா⁴தி ஸர்வத்ரக³ம்ʼ ஸதா³ ॥ 2.30 ॥

யோகி³னோ(அ)வ்யவதா⁴னேன ததா³ ஸம்பத்³யதே ஸ்வயம் ।
யதா³ ஸர்வாணி பூ⁴தானி ஸ்வாத்மன்யேவாபி⁴பஶ்யதி ॥ 2.31 ॥

ஸர்வபூ⁴தேஷு சாத்மானம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸம்பத்³யதே ததா³ ।
யதா³ ஸர்வாணி பூ⁴தானி ஸமாதி⁴ஸ்தோ² ந பஶ்யதி ॥ 2.32 ॥

ஏகீபூ⁴த꞉ பரேணாஸௌ ததா³ ப⁴வதி கேவலம் ।
யதா³ ஸர்வே ப்ரமுச்யந்தே காமா யே(அ)ஸ்ய ஹ்ருʼதி³ ஸ்தி²தா꞉ ॥ 2.33 ॥

ததா³(அ)ஸாவம்ருʼதீபூ⁴த꞉ க்ஷேமம்ʼ க³ச்ச²தி பண்டி³த꞉ ।
யதா³ பூ⁴தப்ருʼத²க்³பா⁴வமேகஸ்த²மனுபஶ்யதி ॥ 2.34 ॥

தத ஏவ ச விஸ்தாரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸம்பத்³யதே ததா³ ।
யதா³ பஶ்யதி சாத்மானம்ʼ கேவலம்ʼ பரமார்த²த꞉ ॥ 2.35 ॥

மாயாமாத்ரம்ʼ ஜக³த் க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ ததா³ ப⁴வதி நிர்வ்ருʼத꞉ ॥ 2.36 ॥

யதா³ ஜன்மஜராது³꞉க²வ்யாதீ⁴நாமேகபே⁴ஷஜம் ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மவிஜ்ஞானம்ʼ ஜாயதே(அ)ஸௌ ததா³ ஶிவ꞉ ॥ 2.37 ॥

யதா² நதீ³னதா³ லோகே ஸாக³ரேணைகதாம்ʼ யயு꞉ ।
தத்³வதா³த்மா(அ)க்ஷரேணாஸௌ நிஷ்கலேனைகதாம்ʼ வ்ரஜேத் ॥ 2.38 ॥

தஸ்மாத்³ விஜ்ஞானமேவாஸ்தி ந ப்ரபஞ்சோ ந ஸம்ʼஸ்ருʼதி꞉ ।
அஜ்ஞானேனாவ்ருʼதம்ʼ லோகோ விஜ்ஞானம்ʼ தேன முஹ்யதி ॥ 2.39 ॥

தஜ்ஜ்ஞானம்ʼ நிர்மலம்ʼ ஸூக்ஷ்மம்ʼ நிர்விகல்பம்ʼ தத³வ்யயம் ।
அஜ்ஞானமிதரத் ஸர்வம்ʼ விஜ்ஞானமிதி தன்மதம் ॥ 2.40 ॥

ஏதத்³வ꞉ கதி²தம்ʼ ஸாங்க்²யம்ʼ பா⁴ஷிதம்ʼ ஜ்ஞானமுத்தமம் ।
ஸர்வவேதா³ந்தஸாரம்ʼ ஹி யோக³ஸ்தத்ரைகசித்ததா ॥ 2.41 ॥

யோகா³த் ஸஞ்ஜாயதே ஜ்ஞானம்ʼ ஜ்ஞாநாத்³ யோக³꞉ ப்ரவர்த்ததே ।
யோக³ஜ்ஞாநாபி⁴யுக்தஸ்ய நாவாப்யம்ʼ வித்³யதே க்வசித் ॥ 2.42 ॥

யதே³வ யோகி³னோ யாந்தி ஸாங்க்²யைஸ்தத³தி⁴க³ம்யதே ।
ஏகம்ʼ ஸாங்க்²யம்ʼ ச யோக³ம்ʼ ச ய꞉ பஶ்யதி ஸ தத்த்வவித் ॥ 2.43 ॥

அன்யே ச யோகி³னோ விப்ரா ஐஶ்வர்யாஸக்தசேதஸ꞉ ।
மஜ்ஜந்தி தத்ர தத்ரைவ யே சான்யேகுண்டபு³த்³த⁴ய꞉ ॥ 2.44 ॥

யத்தத் ஸர்வக³தம்ʼ தி³வ்யமைஶ்வர்யமசலம்ʼ மஹத் ।
ஜ்ஞானயோகா³பி⁴யுக்தஸ்து தே³ஹாந்தே தத³வாப்னுயாத் ॥ 2.45 ॥

ஏஷ ஆத்மா(அ)ஹமவ்யக்தோ மாயாவீ பரமேஶ்வர꞉ ।
கீர்தித꞉ ஸர்வவேதே³ஷு ஸர்வாத்மா ஸர்வதோமுக²꞉ ॥ 2.46 ॥

ஸர்வகாம꞉ ஸர்வரஸ꞉ ஸர்வக³ந்தோ⁴(அ)ஜரோ(அ)மர꞉ ।
ஸர்வத꞉ பாணிபாதோ³(அ)ஹமந்தர்யாமீ ஸனாதன꞉ ॥ 2.47 ॥

அபாணிபாதோ³ ஜவனோ க்³ரஹீதா ஹ்ருʼதி³ ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ ।
அசக்ஷுரபி பஶ்யாமி ததா²(அ)கர்ண꞉ ஶ்ருʼணோம்யஹம் ॥ 2.48 ॥

வேதா³ஹம்ʼ ஸர்வமேவேத³ம்ʼ ந மாம்ʼ ஜானாதி கஶ்சன ।
ப்ராஹுர்மஹாந்தம்ʼ புருஷம்ʼ மாமேகம்ʼ தத்த்வத³ர்ஶின꞉ ॥ 2.49 ॥

பஶ்யந்தி ருʼஷயோ ஹேதுமாத்மன꞉ ஸூக்ஷ்மத³ர்ஶின꞉ ।
நிர்கு³ணாமலரூபஸ்ய யத்ததை³ஶ்வர்யமுத்தமம் ॥ 2.50 ॥

யன்ன தே³வா விஜானந்தி மோஹிதா மம மாயயா ।
வக்ஷ்யே ஸமாஹிதா யூயம்ʼ ஶ்ருʼணுத்⁴வம்ʼ ப்³ரஹ்மவாதி³ன꞉ ॥ 2.51 ॥

நாஹம்ʼ ப்ரஶாஸ்தா ஸர்வஸ்ய மாயாதீத꞉ ஸ்வபா⁴வத꞉ ।
ப்ரேரயாமி ததா²பீத³ம்ʼ காரணம்ʼ ஸூரயோ விது³꞉ ॥ 2.52 ॥

யன்மே கு³ஹ்யதமம்ʼ தே³ஹம்ʼ ஸர்வக³ம்ʼ தத்த்வத³ர்ஶின꞉ ।
ப்ரவிஷ்டா மம ஸாயுஜ்யம்ʼ லப⁴ந்தே யோகி³னோ(அ)வ்யயம் ॥ 2.53 ॥

தேஷாம்ʼ ஹி வஶமாபன்னா மாயா மே விஶ்வரூபிணீ ।
லப⁴ந்தே பரமம்ʼ ஶுத்³த⁴ம்ʼ நிர்வாணம்ʼ தே மயா ஸஹ ॥ 2.54 ॥

ந தேஷாம்ʼ புனராவ்ருʼத்தி꞉ கல்பகோடிஶதைரபி ।
ப்ரஸாதா³ன்மம யோகீ³ந்த்³ரா ஏதத்³ வேதா³னுஸாஸனம் ॥ 2.55 ॥

தத்புத்ரஶிஷ்யயோகி³ப்⁴யோ தா³தவ்யம்ʼ ப்³ரஹ்மவாதி³பி⁴꞉ ।
மது³க்தமேதத்³ விஜ்ஞானம்ʼ ஸாங்க்²யம்ʼ யோக³ஸமாஶ்ரயம் ॥ 2.56 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
(ஈஶ்வரகீ³தாஸு) த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 2 ॥

த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉
ஈஶ்வர உவாச
அவ்யக்தாத³ப⁴வத் கால꞉ ப்ரதா⁴னம்ʼ புருஷ꞉ பர꞉ ।
தேப்⁴ய꞉ ஸர்வமித³ம்ʼ ஜாதம்ʼ தஸ்மாத்³ ப்³ரஹ்மமயம்ʼ ஜக³த் ॥ 3.1 ॥

ஸர்வத꞉ பாணிபாதா³ந்தம்ʼ ஸர்வதோ(அ)க்ஷிஶிரோமுக²ம் ।
ஸர்வத꞉ ஶ்ருதிமல்லோகே ஸர்வமாவ்ருʼத்ய திஷ்ட²தி ॥ 3.2 ॥

ஸர்வேந்த்³ரியகு³ணாபா⁴ஸம்ʼ ஸர்வேந்த்³ரியவிவர்ஜிதம் ।
ஸர்வாதா⁴ரம்ʼ ஸதா³னந்த³மவ்யக்தம்ʼ த்³வைதவர்ஜிதம் ॥ 3.3 ॥

ஸர்வோபமானரஹிதம்ʼ ப்ரமாணாதீதகோ³சரம் ।
நிர்வகல்பம்ʼ நிராபா⁴ஸம்ʼ ஸர்வாவாஸம்ʼ பராம்ருʼதம் ॥ 3.4 ॥

அபி⁴ன்னம்ʼ பி⁴ன்னஸம்ʼஸ்தா²னம்ʼ ஶாஶ்வதம்ʼ த்⁴ருவமவ்யயம் ।
நிர்கு³ணம்ʼ பரமம்ʼ வ்யோம தஜ்ஜ்ஞானம்ʼ ஸூரயோ விது³꞉ ॥ 3.5 ॥

ஸ ஆத்மா ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ ஸ பா³ஹ்யாப்⁴யந்தர꞉ பர꞉ ।
ஸோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வத்ரக³꞉ ஶாந்தோ ஜ்ஞானாத்மா பரமேஶ்வர꞉ ॥ 3.6 ॥

மயா ததமித³ம்ʼ விஶ்வம்ʼ ஜக³த³வ்யக்தமூர்தினா ।
மத்ஸ்தா²னி ஸர்வபூ⁴தானி யஸ்தம்ʼ வேத³ ஸ வேத³வித் ॥ 3.7 ॥

ப்ரதா⁴னம்ʼ புருஷம்ʼ சைவ தத்³வஸ்து ஸமுதா³ஹ்ருʼதம் ।
தயோரநாதி³ருத்³தி³ஷ்ட꞉ கால꞉ ஸம்ʼயோக³ஜ꞉ பர꞉ ॥ 3.8 ॥

த்ரயமேதத³நாத்³யந்தமவ்யக்தே ஸமவஸ்தி²தம் ।
ததா³த்மகம்ʼ தத³ன்யத் ஸ்யாத் தத்³ரூபம்ʼ மாமகம்ʼ விது³꞉ ॥ 3.9 ॥

மஹதா³த்³யம்ʼ விஶேஷாந்தம்ʼ ஸம்ப்ரஸூதே(அ)கி²லம்ʼ ஜக³த் ।
யா ஸா ப்ரக்ருʼதிருத்³தி³ஷ்டா மோஹினீ ஸர்வதே³ஹினாம் ॥ 3.10 ॥

புருஷ꞉ ப்ரக்ருʼதிஸ்தோ² ஹி பு⁴ங்க்தேய꞉ ப்ராக்ருʼதான் கு³ணான் ।
அஹங்காரவிமுக்தத்வாத் ப்ரோச்யதே பஞ்சவிம்ʼஶக꞉ ॥ 3.11 ॥

ஆத்³யோ விகார꞉ ப்ரக்ருʼதேர்மஹானிதி ச கத்²யதே ।
விஜ்ஞாத்ருʼஶக்திர்விஜ்ஞானாத் ஹ்யஹங்காரஸ்தது³த்தி²த꞉ ॥ 3.12 ॥

ஏக ஏவ மஹானாத்மா ஸோ(அ)ஹங்காரோ(அ)பி⁴தீ⁴யதே ।
ஸ ஜீவ꞉ ஸோ(அ)ந்தராத்மேதி கீ³யதே தத்த்வசிந்தகை꞉ ॥ 3.13 ॥

தேன வேத³யதே ஸர்வம்ʼ ஸுக²ம்ʼ து³꞉ க²ம்ʼ ச ஜன்மஸு ।
ஸ விஜ்ஞானாத்மகஸ்தஸ்ய மன꞉ ஸ்யாது³பகாரகம் ॥ 3.14 ॥

தேனாபி தன்மயஸ்தஸ்மாத் ஸம்ʼஸார꞉ புருஷஸ்ய து ।
ஸ சாவிவேக꞉ ப்ரக்ருʼதௌ ஸங்கா³த் காலேன ஸோ(அ)ப⁴வத் ॥ 3.15 ॥

கால꞉ ஸ்ருʼஜதி பூ⁴தானி கால꞉ ஸம்ʼஹரதி ப்ரஜா꞉ ।
ஸர்வே காலஸ்ய வஶகா³ ந கால꞉ கஸ்யசித்³ வஶே ॥ 3.16 ॥

ஸோ(அ)ந்தரா ஸர்வமேவேத³ம்ʼ நியச்ச²தி ஸனாதன꞉ ।
ப்ரோச்யதே ப⁴க³வான் ப்ராண꞉ ஸர்வஜ்ஞ꞉ புருஷோத்தம꞉ ॥ 3.17 ॥

ஸர்வேந்த்³ரியேப்⁴ய꞉ பரமம்ʼ மன ஆஹுர்மனீஷிண꞉ ।
மனஸஶ்சாப்யஹங்காரமஹங்காரான்மஹான் பர꞉ ॥ 3.18 ॥

மஹத꞉ பரமவ்யக்தமவ்யக்தாத் புருஷ꞉ பர꞉ ।
புருஷாத்³ ப⁴க³வான் ப்ராணஸ்தஸ்ய ஸர்வமித³ம்ʼ ஜக³த் ॥ 3.19 ॥

ப்ராணாத் பரதரம்ʼ வ்யோம வ்யோமாதீதோ(அ)க்³நிரீஶ்வர꞉ ।
ஸோ(அ)ஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாவ்யய꞉ ஶாந்தோ ஜ்ஞானாத்மா பரமேஶ்வர꞉ ।
நாஸ்தி மத்த꞉ பரம்ʼ பூ⁴தம்ʼ மாம்ʼ விஜ்ஞாய முச்யதே ॥ 3.20 ॥

நித்யம்ʼ ஹி நாஸ்தி ஜக³தி பூ⁴தம்ʼ ஸ்தா²வரஜங்க³மம் ।
ருʼதே மாமேகமவ்யக்தம்ʼ வ்யோமரூபம்ʼ மஹேஶ்வரம் ॥ 3.21 ॥

ஸோ(அ)ஹம்ʼ ஸ்ருʼஜாமி ஸகலம்ʼ ஸம்ʼஹராமி ஸதா³ ஜக³த் ।
மாயீ மாயாமயோ தே³வ꞉ காலேன ஸஹ ஸங்க³த꞉ ॥ 3.22 ॥

மத்ஸந்நிதா⁴வேஷ கால꞉ கரோதி ஸகலம்ʼ ஜக³த் ।
நியோஜயத்யனந்தாத்மா ஹ்யேதத்³ வேதா³னுஶாஸனம் ॥ 3.23 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
(ஈஶ்வரகீ³தாஸு) த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 3 ॥

சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉
ஈஶ்வர உவாச ।
வக்ஷ்யே ஸமாஹிதா யூயம்ʼ ஶ்ருʼணுத்⁴வம்ʼ ப்³ரஹ்மவாதி³ன꞉ ।
மாஹாத்ம்யம்ʼ தே³வதே³வஸ்ய யேனே ஸர்வம்ʼ ப்ரவர்த்ததே ॥ 4.1 ॥

நாஹம்ʼ தபோபி⁴ர்விவிதை⁴ர்ன தா³னேன ந சேஜ்யயா ।
ஶக்யோ ஹி புருஷைர்ஜ்ஞாதும்ருʼதே ப⁴க்திமனுத்தமாம் ॥ 4.2 ॥

அஹம்ʼ ஹி ஸர்வபா⁴வாநாமந்தஸ்திஷ்டா²மி ஸர்வக³꞉ ।
மாம்ʼ ஸர்வஸாக்ஷிணம்ʼ லோகோ ந ஜானாதி முனீஶ்வரா꞉ ॥ 4.3 ॥

யஸ்யாந்தரா ஸர்வமித³ம்ʼ யோ ஹி ஸர்வாந்தக꞉ பர꞉ ।
ஸோ(அ)ஹந்தா⁴தா விதா⁴தா ச காலோ(அ)க்³நிர்விஶ்வதோமுக²꞉ ॥ 4.4 ॥

ந மாம்ʼ பஶ்யந்தி முனய꞉ ஸர்வே பித்ருʼதி³வௌகஸ꞉ ।
ப்³ரஹ்மா ச மனவ꞉ ஶக்ரோ யே சான்யே ப்ரதி²தௌஜஸ꞉ ॥ 4.5 ॥

க்³ருʼணந்தி ஸததம்ʼ வேதா³ மாமேகம்ʼ பரமேஶ்வரம் ।
யஜந்தி விவிதை⁴ரக்³னிம்ʼ ப்³ராஹ்மணா வைதி³கைர்மகை²꞉ ॥ 4.6 ॥

ஸர்வே லோகா நமஸ்யந்தி ப்³ரஹ்மா லோகபிதாமஹ꞉ ।
த்⁴யாயந்தி யோகி³னோ தே³வம்ʼ பூ⁴தாதி⁴பதிமீஶ்வரம் ॥ 4.7 ॥

அஹம்ʼ ஹி ஸர்வஹவிஷாம்ʼ போ⁴க்தா சைவ ப²லப்ரத³꞉ ।
ஸர்வதே³வதனுர்பூ⁴த்வா ஸர்வாத்மா ஸர்வஸம்ப்லுத꞉ ॥ 4.8 ॥

மாம்ʼ பஶ்யந்தீஹ வித்³வாம்ʼஶோ தா⁴ர்மிகா வேத³வாதி³ன꞉ ।
தேஷாம்ʼ ஸந்நிஹிதோ நித்யம்ʼ யே ப⁴க்த்யா மாமுபாஸதே ॥ 4.9 ॥

ப்³ராஹ்மணா꞉ க்ஷத்ரியா வைஶ்யா தா⁴ர்மிகா மாமுபாஸதே ।
தேஷாம்ʼ த³தா³மி தத் ஸ்தா²னமானந்த³ம்ʼ பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 4.10 ॥

அன்யே(அ)பி யே ஸ்வத⁴ர்மஸ்தா²꞉ ஶூத்³ராத்³யா நீசஜாதய꞉ ।
ப⁴க்திமந்த꞉ ப்ரமுச்யந்தே காலேன மயி ஸங்க³தா꞉ ॥ 4.11 ॥

ந மத்³ப⁴க்தா வினஶ்யந்தி மத்³ப⁴க்தா வீதகல்மஷா꞉ ।
ஆதா³வேவ ப்ரதிஜ்ஞாதம்ʼ ந மே ப⁴க்த꞉ ப்ரணஶ்யதி ॥ 4.12 ॥

யோ வை நிந்த³தி தம்ʼ மூடோ⁴ தே³வதே³வம்ʼ ஸ நிந்த³தி ।
யோ ஹி பூஜயதே ப⁴க்த்யா ஸ பூஜயதி மாம்ʼ ஸதா³ ॥ 4.13 ॥

பத்ரம்ʼ புஷ்பம்ʼ ப²லம்ʼ தோயம்ʼ மதா³ராத⁴னகாரணாத் ।
யோ மே த³தா³தி நியதம்ʼ ஸ மே ப⁴க்த꞉ ப்ரியோ மத꞉ ॥ 4.14 ॥

அஹம்ʼ ஹி ஜக³தாமாதௌ³ ப்³ரஹ்மாணம்ʼ பரமேஷ்டி²னம் ।
வித³தௌ⁴ த³த்தவான் வேதா³னஶேஷானாத்மனி꞉ ஸ்ருʼதான் ॥ 4.15 ॥

அஹமேவ ஹி ஸர்வேஷாம்ʼ யோகி³னாம்ʼ கு³ருரவ்யய꞉ ।
தா⁴ர்மிகாணாம்ʼ ச கோ³ப்தா(அ)ஹம்ʼ நிஹந்தா வேத³வித்³விஷாம் ॥ 4.16 ॥

அஹம்ʼ வை ஸர்வஸம்ʼஸாரான்மோசகோ யோகி³நாமிஹ ।
ஸம்ʼஸாரஹேதுரேவாஹம்ʼ ஸர்வஸம்ʼஸாரவர்ஜித꞉ ॥ 4.17 ॥

அஹமேவ ஹி ஸம்ʼஹர்த்தா ஸம்ʼஸ்ரஷ்டா பரிபாலக꞉ ।
மாயாவீ மாமீகா ஶக்திர்மாயா லோகவிமோஹினீ ॥ 4.18 ॥

மமைவ ச பரா ஶக்திர்யா ஸா வித்³யதே கீ³யதே ।
நாஶயாமி ச தாம்ʼ மாயாம்ʼ யோகி³னாம்ʼ ஹ்ருʼதி³ ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ ॥ 4.19 ॥

அஹம்ʼ ஹி ஸர்வஶக்தீனாம்ʼ ப்ரவர்த்தகநிவர்த்தக꞉ ।
ஆதா⁴ரபூ⁴த꞉ ஸர்வாஸாம்ʼ நிதா⁴னமம்ருʼதஸ்ய ச ॥ 4.20 ॥

ஏகா ஸர்வாந்தரா ஶக்தி꞉ கரோதி விவித⁴ம்ʼ ஜக³த் ।
ஆஸ்தா²ய ப்³ரஹ்மாணோ ரூபம்ʼ மன்மயீ மத³தி⁴ஷ்டி²தா ॥ 4.21 ॥

அன்யா ச ஶக்திர்விபுலா ஸம்ʼஸ்தா²பயதி மே ஜக³த் ।
பூ⁴த்வா நாராயணோ(அ)னந்தோ ஜக³ந்நாதோ² ஜக³ன்மய꞉ ॥ 4.22 ॥

த்ருʼதீயா மஹதீ ஶக்திர்னிஹந்தி ஸகலம்ʼ ஜக³த் ।
தாமஸீ மே ஸமாக்²யாதா காலாக்²யா ருத்³ரரூபிணீ ॥ 4.23 ॥

த்⁴யானேன மாம்ʼ ப்ரபஶ்யந்தி கேசிஜ்ஜ்ஞானேன சாபரே ।
அபரே ப⁴க்தியோகே³ன கர்மயோகே³ன சாபரே ॥ 4.24 ॥

ஸர்வேஷாமேவ ப⁴க்தாநாமிஷ்ட꞉ ப்ரியதமோ மம ।
யோ ஹி ஜ்ஞானேன மாம்ʼ நித்யமாராத⁴யதி நான்யதா² ॥ 4.25 ॥

அன்யே ச ஹரயே ப⁴க்தா மதா³ராத⁴னகாங்க்ஷிண꞉ ।
தே(அ)பி மாம்ʼ ப்ராப்னுவந்த்யேவ நாவர்த்தந்தே ச வை புன꞉ ॥ 4.26 ॥

மயா ததமித³ம்ʼ க்ருʼத்ஸனம்ʼ ப்ரதா⁴னபுருஷாத்மகம் ।
மய்யேவ ஸம்ʼஸ்தி²தம்ʼ சித்தம்ʼ மயா ஸம்ப்ரேர்யதே ஜக³த் ॥ 4.27 ॥

நாஹம்ʼ ப்ரேரயிதா விப்ரா꞉ பரமம்ʼ யோக³மாஶ்ரித꞉ ।
ப்ரேரயாமி ஜக³த்க்ருʼத்ஸ்னமேதத்³யோ வேத³ ஸோ(அ)ம்ருʼத꞉ ॥ 4.28 ॥

பஶ்யாம்யஶேஷமேவேத³ம்ʼ வர்த்தமானம்ʼ ஸ்வபா⁴வத꞉ ।
கரோதி காலோ ப⁴க³வான் மஹாயோகே³ஶ்வர꞉ ஸ்வயம் ॥ 4.29 ॥

யோக³꞉ ஸம்ப்ரோச்யதே யோகீ³ மாயீ ஶாஸ்த்ரேஷு ஸூரிபி⁴꞉ ।
யோகே³ஶ்வரோ(அ)ஸௌ ப⁴க³வான் மஹாதே³வோ மஹான் ப்ரபு⁴꞉ ॥ 4.30 ॥

மஹத்த்வம்ʼ ஸர்வதத்த்வானாம்ʼ வரத்வாத் பரமேஷ்டி²ன꞉ ।
ப்ரோச்யதே ப⁴க³வான் ப்³ரஹ்மா மஹான் ப்³ரஹ்மயோ(அ)மல꞉ ॥ 4.31 ॥

யோ மாமேவம்ʼ விஜானாதி மஹாயோகே³ஶ்வரேஶ்வரம் ।
ஸோ(அ)விகல்பேன யோகே³ன யுஜ்யதே நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 4.32 ॥

ஸோ(அ)ஹம்ʼ ப்ரேரயிதா தே³வ꞉ பரமானந்த³மாஶ்ரித꞉ ।
ந்ருʼத்யாமி யோகீ³ ஸததம்ʼ யஸ்தத்³ வேத³ ஸ வேத³வித் ॥ 4.33 ॥

இதி கு³ஹ்யதமம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ ஸர்வவேதே³ஷு நிஷ்டி²தம் ।
ப்ரஸன்னசேதஸே தே³யம்ʼ தா⁴ர்மிகாயாஹிதாக்³னயே ॥ 4.34 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
(ஈஶ்வரகீ³தாஸு) சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 4 ॥

பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉
வ்யாஸ உவாச ।
ஏதாவது³க்த்வா ப⁴க³வான் யோகி³னாம்ʼ பரமேஶ்வர꞉ ।
நனர்த்த பரமம்ʼ பா⁴வமைஶ்வரம்ʼ ஸம்ப்ரத³ர்ஶயன் ॥ 5.1 ॥

தம்ʼ தே த³த்³ருʼஶுரீஶானம்ʼ தேஜஸாம்ʼ பரமம்ʼ நிதி⁴ம் ।
ந்ருʼத்யமானம்ʼ மஹாதே³வம்ʼ விஷ்ணுனா க³க³னே(அ)மலே ॥ 5.2 ॥

யம்ʼ விது³ர்யோக³தத்த்வஜ்ஞா யோகி³னோ யதமானஸா꞉ ।
தமீஶம்ʼ ஸர்வபூ⁴தாநாமாகஶே த³த்³ருʼஶு꞉ கில ॥ 5.3 ॥

யஸ்ய மாயாமயம்ʼ ஸர்வம்ʼ யேனேத³ம்ʼ ப்ரேர்யதே ஜக³த் ।
ந்ருʼத்யமான꞉ ஸ்வயம்ʼ விப்ரைர்விஶ்வேஶ꞉ க²லு த்³ருʼஶ்யதே ॥ 5.4 ॥

யத் பாத³பங்கஜம்ʼ ஸ்ம்ருʼத்வா புருஷோ(அ)ஜ்ஞானஜம்ʼ ப⁴யம் ।
ஜஹதி ந்ருʼத்யமானம்ʼ தம்ʼ பூ⁴தேஶம்ʼ த³த்³ருʼஶு꞉ கில ॥ 5.5 ॥

யம்ʼ விநித்³ரா ஜிதஶ்வாஸா꞉ ஶாந்தா ப⁴க்திஸமன்விதா꞉ ।
ஜ்யோதிர்மயம்ʼ ப்ரபஶ்யந்தி ஸ யோகீ³ த்³ருʼஶ்யதே கில ॥ 5.6 ॥

யோ(அ)ஜ்ஞானான்மோசயேத் க்ஷிப்ரம்ʼ ப்ரஸன்னோ ப⁴க்தவத்ஸல꞉ ।
தமேவ மோசனம்ʼ ருத்³ரமாகாஶே த³த்³ருʼஶு꞉ பரம் ॥ 5.8 ॥

ஸஹஸ்ரஶிரஸம்ʼ தே³வம்ʼ ஸஹஸ்ரசரணாக்ருʼதிம் ।
ஸஹஸ்ரபா³ஹும்ʼ ஜடிலம்ʼ சந்த்³ரார்த⁴க்ருʼதஶேக²ரம் ॥ 5.8 ॥

வஸானம்ʼ சர்ம வையாக்⁴ரம்ʼ ஶூலாஸக்தமஹாகரம் ।
த³ண்ட³பாணிம்ʼ த்ரயீநேத்ரம்ʼ ஸூர்யஸோமாக்³னிலோசனம் ॥ 5.9 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³ம்ʼ தேஜஸா ஸ்வேன ஸர்வமாவ்ருʼத்ய ச ஸ்தி²தம் ।
த³ம்ʼஷ்ட்ராகராலம்ʼ து³ர்த்³த⁴ர்ஷம்ʼ ஸூர்யகோடிஸமப்ரப⁴ம் ॥ 5.10 ॥

அண்ட³ஸ்த²ம்ʼ சாண்ட³பா³ஹ்யஸ்த²ம்ʼ பா³ஹ்யமப்⁴யந்தரம்ʼ பரம் ।
ஸ்ருʼஜந்தமனலஜ்வாலம்ʼ த³ஹந்தமகி²லம்ʼ ஜக³த் ।
ந்ருʼத்யந்தம்ʼ த³த்³ருʼஶுர்தே³வம்ʼ விஶ்வகர்மாணமீஶ்வரம் ॥ 5.11 ॥

மஹாதே³வம்ʼ மஹாயோக³ம்ʼ தே³வாநாமபி தை³வதம் ।
பஶூனாம்ʼ பதிமீஶானம்ʼ ஜ்யோதிஷாம்ʼ ஜ்யோதிரவ்யயம் ॥ 5.12 ॥

பினாகினம்ʼ விஶாலாக்ஷம்ʼ பே⁴ஷஜம்ʼ ப⁴வரோகி³ணாம் ।
காலாத்மானம்ʼ காலகாலம்ʼ தே³வதே³வம்ʼ மஹேஶ்வரம் ॥ 5.13 ॥

உமாபதிம்ʼ விரூபாக்ஷம்ʼ யோகா³னந்த³மயம்ʼ பரம் ।
ஜ்ஞானவைராக்³யநிலயம்ʼ ஜ்ஞானயோக³ம்ʼ ஸனாதனம் ॥ 5.14 ॥

ஶாஶ்வதைஶ்வர்யவிப⁴வம்ʼ த⁴ர்மாதா⁴ரம்ʼ து³ராஸத³ம் ।
மஹேந்த்³ரோபேந்த்³ரனமிதம்ʼ மஹர்ஷிக³ணவந்தி³தம் ॥ 5.15 ॥

ஆதா⁴ரம்ʼ ஸர்வஶக்தீனாம்ʼ மஹாயோகே³ஶ்வரேஶ்வரம் ।
யோகி³னாம்ʼ பரமம்ʼ ப்³ரஹ்ம யோகி³னாம்ʼ யோக³வந்தி³தம் ।
யோகி³னாம்ʼ ஹ்ருʼதி³ திஷ்ட²ந்தம்ʼ யோக³மாயாஸமாவ்ருʼதம் ॥ ॥

க்ஷணேன ஜக³தோ யோனிம்ʼ நாராயணமநாமயம் ॥ 5.16 ॥

ஈஶ்வரேணைகதாபன்னமபஶ்யன் ப்³ரஹ்மவாதி³ன꞉ ।
த்³ருʼஷ்ட்வா ததை³ஶ்வரம்ʼ ரூபம்ʼ ருத்³ரநாராயணாத்மகம் ।
க்ருʼதார்த²ம்ʼ மேநிரே ஸந்த꞉ ஸ்வாத்மானம்ʼ ப்³ரஹ்மவாதி³ன꞉ ॥ 5.18 ॥

ஸனத்குமார꞉ ஸனகோ ப்⁴ருʼகு³ஶ்சஸனாதனஶ்சைவ ஸநந்த³னஶ்ச ।
ரைப்⁴யோ(அ)ங்கி³ரா வாமதே³வோ(அ)த² ஶுக்ரோ மஹர்ஷிரத்ரி꞉ கபிலோ மரீசி꞉ ॥ 5.18 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா(அ)த² ருத்³ரம்ʼ ஜக³தீ³ஶிதாரந்தம்ʼ பத்³மநாபா⁴ஶ்ரிதவாமபா⁴க³ம் ।
த்⁴யாத்வா ஹ்ருʼதி³ஸ்த²ம்ʼ ப்ரணிபத்ய மூர்த்⁴னாப³த்³த்⁴வாஞ்ஜலிம்ʼ ஸ்வேஷு
ஶிர꞉ ஸு பூ⁴ய꞉ ॥ 5.19 ॥

ஓங்காரமுச்சார்ய விலோக்ய தே³வ-மந்த꞉ ஶரீரே நிஹிதம்ʼ கு³ஹாயாம் ।
ஸமஸ்துவன் ப்³ரஹ்மமயைர்வசோபி⁴-ரானந்த³பூர்ணாயதமானஸாஸ்தே ॥ 5.20 ॥

முனய ஊசு꞉
த்வாமேகமீஶம்ʼ புருஷம்ʼ புராணம்ப்ராணேஶ்வரம்ʼ ருத்³ரமனந்தயோக³ம் ।
நமாம ஸர்வே ஹ்ருʼதி³ ஸந்நிவிஷ்டம்ப்ரசேதஸம்ʼ ப்³ரஹ்மமயம்ʼ பவித்ரம் ॥ 5.21 ॥

த்வாம்ʼ பஶ்யந்தி முனயோ ப்³ரஹ்மயோநிந்தா³ந்தா꞉ ஶாந்தா விமலம்ʼ ருக்மவர்ணம் ।
த்⁴யாத்வாத்மஸ்த²மசலம்ʼ ஸ்வே ஶரீரே கவிம்ʼ பரேப்⁴ய꞉ பரமம்ʼ பரம்ʼ ச ॥ 5.22 ॥

த்வத்த꞉ ப்ரஸூதா ஜக³த꞉ ப்ரஸூதி꞉ ஸர்வாத்மபூ⁴ஸ்த்வம்ʼ பரமாணுபூ⁴த꞉ ।
அணோரணீயான் மஹதோ மஹீயாம்ʼ-ஸ்த்வாமேவ ஸர்வம்ʼ ப்ரவத³ந்தி ஸந்த꞉ ॥ 5.23 ॥

ஹிரண்யக³ர்போ⁴ ஜக³த³ந்தராத்மா த்வத்தோ(அ)தி⁴ஜாத꞉ புருஷ꞉ புராண꞉ ।
ஸஞ்ஜாயமானோ ப⁴வதா விஸ்ருʼஷ்டோ யதா²விதா⁴னம்ʼ ஸகலம்ʼ ஸஸர்ஜ ॥ 5.24 ॥

த்வத்தோ வேதா³꞉ ஸகலா꞉ ஸம்ப்ரஸூதா-ஸ்த்வய்யேவாந்தே ஸம்ʼஸ்தி²திம்ʼ தே லப⁴ந்தே ।
பஶ்யாமஸ்த்வாம்ʼ ஜக³தோ ஹேதுபூ⁴தம்ʼ ந்ருʼத்யந்தம்ʼ ஸ்வே ஹ்ருʼத³யே ஸந்நிவிஷ்டம் ॥ 5.25 ॥

த்வயைவேத³ம்ʼ ப்⁴ராம்யதே ப்³ரஹ்மசக்ரம்ʼமாயாவீ த்வம்ʼ ஜக³தாமேகநாத²꞉ ।
நமாமஸ்த்வாம்ʼ ஶரணம்ʼ ஸம்ப்ரபன்னாயோகா³த்மானம்ʼ சித்பதிம்ʼ தி³வ்யந்ருʼத்யம் ॥ 5.26 ॥

பஶ்யாமஸ்த்த்வாம்ʼ பரமாகாஶமத்⁴யேந்ருʼத்யந்தம்ʼ தே மஹிமானம்ʼ ஸ்மராம꞉ ।
ஸர்வாத்மானம்ʼ ப³ஹுதா⁴ ஸந்நிவிஷ்டம்ப்³ரஹ்மானந்த³மனுபூ⁴யானுபூ⁴ய ॥ 5.28 ॥

ௐகாரஸ்தே வாசகோ முக்திபீ³ஜந்த்வமக்ஷரம்ʼ ப்ரக்ருʼதௌ கூ³ட⁴ரூபம் ।
தத்த்வாம்ʼ ஸத்யம்ʼ ப்ரவத³ந்தீஹ ஸந்த꞉ஸ்வயம்ப்ரப⁴ம்ʼ ப⁴வதோ யத்ப்ரபா⁴வம் ॥ 5.28 ॥

ஸ்துவந்தி த்வாம்ʼ ஸததம்ʼ ஸர்வவேதா³னமந்தி த்வாம்ருʼஷய꞉ க்ஷீணதோ³ஷா꞉ ।
ஶாந்தாத்மான꞉ ஸத்யஸந்த⁴ம்ʼ வரிஷ்ட²விஶந்தி த்வாம்ʼ யதயோ ப்³ரஹ்மநிஷ்டா²꞉ ॥ 5.29 ॥

ஏகோ வேதோ³ ப³ஹுஶாகோ² ஹ்யனந்தஸ்த்வாமேவைகம்ʼ போ³த⁴யத்யேகரூபம் ।
வம்ʼந்த்³யம்ʼ த்வாம்ʼ யே ஶரணம்ʼ ஸம்ப்ரபன்னா-ஸ்தேஷாம்ʼ ஶாந்தி꞉ ஶாஶ்வதீ
நேதரேஷாம் ॥ 5.30 ॥

ப⁴வானீஶோ(அ)நாதி³மாம்ʼஸ்தேஜோராஶி-ர்ப்³ரஹ்மா விஶ்வம்ʼ பரமேஷ்டீ² வரிஷ்ட꞉ ।
ஸ்வாத்மானந்த³மனுபூ⁴ய விஶந்தேஸ்வயம்ʼ ஜ்யோதிரசலோ நித்யமுக்தா꞉ ॥ 5.31 ॥

ஏகோ ருத்³ரஸ்த்வம்ʼ கரோஷீஹ விஶ்வந்த்வம்ʼ பாலயஸ்யகி²லம்ʼ விஶ்வரூபம் ।
த்வாமேவாந்தே நிலயம்ʼ விந்த³தீத³ம்ʼ நமாமஸ்த்வாம்ʼ ஶரணம்ʼ ஸம்ப்ரபன்னா꞉ ॥ 5.32 ॥

த்வாமேகமாஹு꞉ கவிமேகருத்³ரம்ப்³ரஹ்மம்ʼ ப்³ருʼஹந்தம்ʼ ஹரிமக்³னிமீஶம் ।
இந்த்³ரம்ʼ ம்ருʼத்யுமனிலம்ʼ சேகிதானந்தா⁴தாரமாதி³த்யமனேகரூபம் ॥ 5.33 ॥

த்வமக்ஷரம்ʼ பரமம்ʼ வேதி³தவ்யம்ʼ த்வமஸ்ய விஶ்வஸ்ய பரம்ʼ நிதா⁴னம் ।
த்வமவ்யய꞉ ஶாஶ்வதத⁴ர்மகோ³ப்தாஸனாதனஸ்த்வம்ʼ புருஷோத்தமோ(அ)ஸி ॥ 5.34 ॥

த்வமேவ விஷ்ணுஶ்சதுரானனஸ்த்வம்ʼ த்வமேவ ருத்³ரோ ப⁴க³வானபீஶ꞉ ।
த்வம்ʼ விஶ்வநாத²꞉ ப்ரக்ருʼதி꞉ ப்ரதிஷ்டா²ஸர்வேஶ்வரஸ்த்வம்ʼ
பரமேஶ்வரோ(அ)ஸி ॥ 5.35 ॥

த்வாமேகமாஹு꞉ புருஷம்ʼ புராண-மாதி³த்யவர்ணம்ʼ தமஸ꞉ பரஸ்தாத் ।
சின்மாத்ரமவ்யக்தமசிந்த்யரூபங்க²ம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஶூன்யம்ʼ ப்ரக்ருʼதிம்ʼ நிர்கு³ணம்ʼ
ச ॥ 5.36 ॥

யத³ந்தரா ஸர்வமித³ம்ʼ விபா⁴தி யத³வ்யயம்ʼ நிர்மலமேகரூபம் ।
கிமப்யசிந்த்யம்ʼ தவ ரூபமேதத் தத³ந்தரா யத்ப்ரதிபா⁴தி தத்த்வம் ॥ 5.38 ॥

யோகே³ஶ்வரம்ʼ ப⁴த்³ரமனந்தஶக்திம்பராயணம்ʼ ப்³ரஹ்மதனும்ʼ புராணம் ।
நமாம ஸர்வே ஶரணார்தி²னஸ்த்வாம்ப்ரஸீத³ பூ⁴தாதி⁴பதே மஹேஶ ॥ 5.38 ॥

த்வத்பாத³பத்³மஸ்மரணாத³ஶேஷ-ஸம்ʼஸாரபீ³ஜம்ʼ நிலயம்ʼ ப்ரயாதி ।
மனோ நியம்ய ப்ரணிதா⁴ய காயம்ப்ரஸாத³யாமோ வயமேகமீஶம் ॥ 5.39 ॥

நமோ ப⁴வாயாஸ்து ப⁴வோத்³ப⁴வாயகாலாய ஸர்வாய ஹராய தும்யம் ।
நமோ(அ)ஸ்து ருத்³ராய கபர்தி³னே தே நமோ(அ)க்³னயே தே³வ நம꞉ ஶிவாய ॥ 5.40 ॥

தத꞉ ஸ ப⁴க³வான் ப்ரீத꞉ கபர்தீ³ வ்ருʼஷவாஹன꞉ ।
ஸம்ʼஹ்ருʼத்ய பரமம்ʼ ரூபம்ʼ ப்ரக்ருʼதிஸ்தோ²(அ)ப⁴வத்³ ப⁴வ꞉ ॥ 5.41 ॥

தே ப⁴வம்ʼ பூ³தப⁴வ்யேஶம்ʼ பூர்வவத் ஸமவஸ்தி²தம் ।
த்³ருʼஷ்ட்வா நாராயணம்ʼ தே³வம்ʼ விஸ்மிதம்ʼ வாக்யமப்³ருவன் ॥ 5.42 ॥

ப⁴க³வன் பூ⁴தப⁴வ்யேஶ கோ³வ்ருʼஷாங்கிதஶாஸன ।
த்³ருʼஷ்ட்வா தே பரமம்ʼ ரூபம்ʼ நிர்வ்ருʼதா꞉ ஸ்ம ஸனாதன ॥ 5.43 ॥

ப⁴வத்ப்ரஸாதா³த³மலே பரஸ்மின் பரமேஶ்வரே ।
அஸ்மாகம்ʼ ஜாயதே ப⁴க்திஸ்த்வய்யேவாவ்யபி⁴சாரிணீ ॥ 5.44 ॥

இதா³னீம்ʼ ஶ்ரோதுமிச்சா²மோ மாஹாத்ம்யம்ʼ தவ ஶங்கர ।
பூ⁴யோ(அ)பி தாரயந்நித்யம்ʼ யாதா²த்ம்யம்ʼ பரமேஷ்டி²ன꞉ ॥ 5.45 ॥

ஸ தேஷாம்ʼ வாக்யமாகர்ண்ய யோகி³னாம்ʼ யோக³ஸித்³தி⁴த³꞉ ।
ப்ராஹ꞉ க³ம்பீ⁴ரயா வாசா ஸமாலோக்ய ச மாத⁴வம் ॥ 5.46 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
(ஈஶ்வரகீ³தாஸு) பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 5 ॥

ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉
ஈஶ்வர உவாச ।
ஶ்ருʼணுத்⁴வம்ருʼஷய꞉ ஸர்வே யதா²வத் பரமேஷ்டி²ன꞉ ।
வக்ஷ்யாமீஶஸ்ய மாஹாத்ம்யம்ʼ யத்தத்³வேத³விதோ³ விது³꞉ ॥ 6.1 ॥

ஸர்வலோகைகநிர்மாதா ஸர்வலோகைகரக்ஷிதா ।
ஸர்வலோகைகஸம்ʼஹர்த்தா ஸர்வாத்மா(அ)ஹம்ʼ ஸனாதன꞉ ॥ 6.2 ॥

ஸர்வேஷாமேவ வஸ்தூநாமந்தர்யாமீ மஹேஶ்வர꞉ ।
மத்⁴யே சாந்த꞉ ஸ்தி²தம்ʼ ஸர்வம்ʼ நாஹம்ʼ ஸர்வத்ர ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ ॥ 6.3 ॥

ப⁴வத்³பி⁴ரத்³பு⁴தம்ʼ த்³ருʼஷ்டம்ʼ யத்ஸ்வரூபம்ʼ து மாமகம் ।
மமைஷா ஹ்யுபமா விப்ரா மாயயா த³ர்ஶிதா மயா ॥ 6.4 ॥

ஸர்வேஷாமேவ பா⁴வாநாமந்தரா ஸமவஸ்தி²த꞉ ।
ப்ரேரயாமி ஜக³த் க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ க்ரியாஶாக்திரியம்ʼ மம ॥ 6.5 ॥

யயேத³ம்ʼ சேஷ்டதே விஶ்வம்ʼ தத்ஸ்வபா⁴வானுவர்த்தி ச ।
ஸோ(அ)ஹம்ʼ காலோ ஜக³த் க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ ப்ரேரயாமி கலாத்மகம் ॥ 6.6 ॥

ஏகாம்ʼஶேன ஜக³த் க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ கரோமி முனிபுங்க³வா꞉ ।
ஸம்ʼஹராம்யேகரூபேண ஸ்தி²தா(அ)வஸ்தா² மமைவ து ॥ 6.7 ॥

ஆதி³மத்⁴யாந்தநிர்முக்தோ மாயாதத்த்வப்ரவர்த்தக꞉ ।
க்ஷோப⁴யாமி ச ஸர்கா³தௌ³ ப்ரதா⁴னபுருஷாவுபௌ⁴ ॥ 6.8 ॥

தாப்⁴யாம்ʼ ஸஞ்ஜாயதே விஶ்வம்ʼ ஸம்ʼயுக்தாப்⁴யாம்ʼ பரஸ்பரம் ।
மஹதா³தி³க்ரமேணைவ மம தேஜோ விஜ்ருʼம்ப⁴தே ॥ 6.9 ॥

யோ ஹி ஸர்வஜக³த்ஸாக்ஷீ காலசக்ரப்ரவர்த்தக꞉ ।
ஹிரண்யக³ர்போ⁴ மார்த்தண்ட³꞉ ஸோ(அ)பி மத்³தே³ஹஸம்ப⁴வ꞉ ॥ 6.10 ॥

தஸ்மை தி³வ்யம்ʼ ஸ்வமைஶ்வர்யம்ʼ ஜ்ஞானயோக³ம்ʼ ஸனாதனம் ।
த³த்தவானாத்மஜான் வேதா³ன் கல்பாதௌ³ சதுரோ த்³விஜா꞉ ॥ 6.11 ॥

ஸ மந்நியோக³தோ தே³வோ ப்³ரஹ்மா மத்³பா⁴வபா⁴வித꞉ ।
தி³வ்யம்ʼ தன்மாமகைஶ்வர்யம்ʼ ஸர்வதா³ வஹதி ஸ்வயம் ॥ 6.12 ॥

ஸ ஸர்வலோகநிர்மாதா மந்நியோகே³ன ஸர்வவித் ।
பூ⁴த்வா சதுர்முக²꞉ ஸர்க³ம்ʼ ஸ்ருʼஜத்யேவாத்மஸம்ப⁴வ꞉ ॥ 6.13 ॥

யோ(அ)பி நாராயணோ(அ)னந்தோ லோகானாம்ʼ ப்ரப⁴வாவ்யய꞉ ।
மமைவ பரமா மூர்தி꞉ கரோதி பரிபாலனம் ॥ 6.14 ॥

யோ(அ)ந்தக꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ ருத்³ர꞉ காலாத்மக꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
மதா³ஜ்ஞயா(அ)ஸௌ ஸததம்ʼ ஸம்ʼஹரிஷ்யதி மே தனு꞉ ॥ 6.15 ॥

ஹவ்யம்ʼ வஹதி தே³வானாம்ʼ கவ்யம்ʼ கவ்யாஶிநாமபி ।
பாகம்ʼ ச குருதே வஹ்னி꞉ ஸோ(அ)பி மச்ச²க்தினோதி³த꞉ ॥ 6.16 ॥

பு⁴க்தமாஹாரஜாதம்ʼ ச பசதே தத³ஹர்நிஶம் ।
வைஶ்வானரோ(அ)க்³நிர்ப⁴க³வானீஶ்வரஸ்ய நியோக³த꞉ ॥ 6.17 ॥

யோ(அ)பி ஸர்வாம்ப⁴ஸாம்ʼ யோநிர்வருணோ தே³வபுங்க³வ꞉ ।
ஸோ(அ)பி ஸஞ்ஜீவயேத் க்ருʼத்ஸ்னமீஶஸ்யைவ நியோக³த꞉ ॥ 6.18 ॥

யோ(அ)ந்தஸ்திஷ்ட²தி பூ⁴தானாம்ʼ ப³ஹிர்தே³வ꞉ ப்ரப⁴ஞ்ஜன꞉ ।
மதா³ஜ்ஞயா(அ)ஸௌ பூ⁴தானாம்ʼ ஶரீராணி பி³ப⁴ர்தி ஹி ॥ 6.19 ॥

யோ(அ)பி ஸஞ்ஜீவனோ ந்ரூʼணாம்ʼ தே³வாநாமம்ருʼதாகர꞉ ।
ஸோம꞉ ஸ மந்நியோகே³ன சோதி³த꞉ கில வர்ததே ॥ 6.20 ॥

ய꞉ ஸ்வபா⁴ஸா ஜக³த் க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ ப்ரகாஶயதி ஸர்வதா³ ।
ஸூர்யோ வ்ருʼஷ்டிம்ʼ விதனுதே ஶாஸ்த்ரேணைவ ஸ்வயம்பு⁴வ꞉ ॥ 6.21 ॥

யோ(அ)ப்யஶேஷஜக³ச்சா²ஸ்தா ஶக்ர꞉ ஸர்வாமரேஶ்வர꞉ ।
யஜ்வனாம்ʼ ப²லதோ³ தே³வோ வர்த்ததே(அ)ஸௌ மதா³ஜ்ஞயா ॥ 6.22 ॥

ய꞉ ப்ரஶாஸ்தா ஹ்யஸாதூ⁴னாம்ʼ வர்த்ததே நியமாதி³ஹ ।
யமோ வைவஸ்வதோ தே³வோ தே³வதே³வநியோக³த꞉ ॥ 6.23 ॥

யோ(அ)பி ஸர்வத⁴னாத்⁴யக்ஷோ த⁴னானாம்ʼ ஸம்ப்ரதா³யக꞉ ।
ஸோ(அ)பீஶ்வரநியோகே³ன குபே³ரோ வர்த்ததே ஸதா³ ॥ 6.24 ॥

ய꞉ ஸர்வரக்ஷஸாம்ʼ நாத²ஸ்தாமஸானாம்ʼ ப²லப்ரத³꞉ ।
மந்நியோகா³த³ஸௌ தே³வோ வர்த்ததே நிர்ருʼதி꞉ ஸதா³ ॥ 6.25 ॥

வேதாலக³ணபூ⁴தானாம்ʼ ஸ்வாமீ போ⁴க³ப²லப்ரத³꞉ ।
ஈஶான꞉ கில ப⁴க்தானாம்ʼ ஸோ(அ)பி திஷ்ட²ன்மமாஜ்ஞயா ॥ 6.26 ॥

யோ வாமதே³வோ(அ)ங்கி³ரஸ꞉ ஶிஷ்யோ ருத்³ரக³ணாக்³ரணீ꞉ ।
ரக்ஷகோ யோகி³னாம்ʼ நித்யம்ʼ வர்த்ததே(அ)ஸௌ மதா³ஜ்ஞயா ॥ 6.27 ॥

யஶ்ச ஸர்வஜக³த்பூஜ்யோ வர்த்ததே விக்⁴னகாரக꞉ ।
விநாயகோ த⁴ர்மரத꞉ ஸோ(அ)பி மத்³வசனாத் கில ॥ 6.28 ॥

யோ(அ)பி ப்³ரஹ்மவிதா³ம்ʼ ஶ்ரேஷ்டோ² தே³வஸேனாபதி꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
ஸ்கந்தோ³(அ)ஸௌ வர்த்ததே நித்யம்ʼ ஸ்வயம்பூ⁴ர்விதி⁴சோதி³த꞉ ॥ 6.29 ॥

யே ச ப்ரஜானாம்ʼ பதயோ மரீச்யாத்³யா மஹர்ஷய꞉ ।
ஸ்ருʼஜந்தி விவித⁴ம்ʼ லோகம்ʼ பரஸ்யைவ நியோக³த꞉ ॥ 6.30 ॥

யா ச ஶ்ரீ꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ த³தா³தி விபுலாம்ʼ ஶ்ரியம் ।
பத்னீ நாராயணஸ்யாஸௌ வர்த்ததே மத³னுக்³ரஹாத் ॥ 6.31 ॥

வாசம்ʼ த³தா³தி விபுலாம்ʼ யா ச தே³வீ ஸரஸ்வதீ ।
ஸா(அ)பீஶ்வரநியோகே³ன சோதி³தா ஸம்ப்ரவர்த்ததே ॥ 6.32 ॥

யா(அ)ஶேஷபுருஷான் கோ⁴ராந்நரகாத் தாரயிஷ்யதி ।
ஸாவித்ரீ ஸம்ʼஸ்ம்ருʼதா தே³வீ தே³வாஜ்ஞா(அ)னுவிதா⁴யினீ ॥ 6.33 ॥

பார்வதீ பரமா தே³வீ ப்³ரஹ்மவித்³யாப்ரதா³யினீ ।
யா(அ)பி த்⁴யாதா விஶேஷேண ஸாபி மத்³வசனானுகா³ ॥ 6.34 ॥

யோ(அ)னந்தமஹிமா(அ)னந்த꞉ ஶேஷோ(அ)ஶேஷாமரப்ரபு⁴꞉ ।
த³தா⁴தி ஶிரஸா லோகம்ʼ ஸோ(அ)பி தே³வநியோக³த꞉ ॥ 6.35 ॥

யோ(அ)க்³னி꞉ ஸம்ʼவர்த்தகோ நித்யம்ʼ வட³வாரூபஸம்ʼஸ்தி²த꞉ ।
பிப³த்யகி²லமம்போ⁴தி⁴மீஶ்வரஸ்ய நியோக³த꞉ ॥ 6.36 ॥

யே சதுர்த³ஶ லோகே(அ)ஸ்மின் மனவ꞉ ப்ரதி²தௌஜஸ꞉ ।
பாலயந்தி ப்ரஜா꞉ ஸர்வாஸ்தே(அ)பி தஸ்ய நியோக³த꞉ ॥ 6.37 ॥

ஆதி³த்யா வஸவோ ருத்³ரா மருதஶ்ச ததா²(அ)ஶ்வினௌ ।
அன்யாஶ்ச தே³வதா꞉ ஸர்வா மச்சா²ஸ்த்ரேணைவ நிஷ்டி²தா꞉ ॥ 6.38 ॥

க³ந்த⁴ர்வா க³ருடா³ ருʼக்ஷா꞉ ஸித்³தா⁴꞉ ஸாத்⁴யாஶ்சசாரணா꞉ ।
யக்ஷரக்ஷ꞉ பிஶாசாஶ்ச ஸ்தி²தா꞉ ஸ்ருʼஷ்டா꞉ ஸ்வயம்பு⁴வ꞉ ॥ 6.39 ॥

கலாகாஷ்டா²னிமேஷாஶ்ச முஹூர்த்தா தி³வஸா꞉ க்ஷபா꞉ ।
ருʼதவ꞉ பக்ஷமாஸாஶ்ச ஸ்தி²தா꞉ ஶாஸ்த்ரே ப்ரஜாபதே꞉ ॥ 6.40 ॥

யுக³மன்வந்தராண்யேவ மம திஷ்ட²ந்தி ஶாஸனே ।
பராஶ்சைவ பரார்தா⁴ஶ்ச காலபே⁴தா³ஸ்ததா² பரே ॥ 6.41 ॥

சதுர்விதா⁴னி பூ³தானி ஸ்தா²வராணி சராணி ச ।
நியோகா³தே³வ வர்த்தந்தே தே³வஸ்ய பரமாத்மன꞉ ॥ 6.42 ॥

பாதாலானி ச ஸர்வாணி பு⁴வனானி ச ஶாஸனாத் ।
ப்³ரஹ்மாண்டா³னி ச வர்த்தந்தே ஸர்வாண்யேவ ஸ்வயம்பு⁴வ꞉ ॥ 6.43 ॥

அதீதான்யப்யஸங்க்²யானி ப்³ரஹ்மாண்டா³னி மமாஜ்ஞயா ।
ப்ரவ்ருʼத்தானி பதா³ர்தௌ²கை⁴꞉ ஸஹிதானி ஸமந்தத꞉ ॥ 6.44 ॥

ப்³ரஹ்மாண்டா³னி ப⁴விஷ்யந்தி ஸஹ வஸ்துபி⁴ராத்மகை³꞉ ।
வஹிஷ்யந்தி ஸதை³வாஜ்ஞாம்ʼ பரஸ்ய பரமாத்மன꞉ ॥ 6.45 ॥

பூ⁴மிராபோ(அ)னலோ வாயு꞉ க²ம்ʼ மனோ பு³த்³தி⁴ரேவ ச ।
பூ⁴தாதி³ராதி³ப்ரக்ருʼதிர்நியோகே³ மம வர்த்ததே ॥ 6.46 ॥

யோ(அ)ஶேஷஜக³தாம்ʼ யோநிர்மோஹினீ ஸர்வதே³ஹினாம் ।
மாயா விவர்த்ததே நித்யம்ʼ ஸாபீஶ்வரநியோக³த꞉ ॥ 6.47 ॥

யோ வை தே³ஹப்⁴ருʼதாம்ʼ தே³வ꞉ புருஷ꞉ பட்²யதே பர꞉ ।
ஆத்மா(அ)ஸௌ வர்த்ததே நித்யமீஶ்வரஸ்ய நியோக³த꞉ ॥ 6.48 ॥

விதூ⁴ய மோஹகலிலம்ʼ யயா பஶ்யதி தத் பத³ம் ।
ஸா(அ)பி பு³த்³தி⁴ர்மஹேஶஸ்ய நியோக³வஶவர்த்தினீ ॥ 6.49 ॥

ப³ஹுனா(அ)த்ர கிமுக்தேன மம ஶக்த்யாத்மகம்ʼ ஜக³த் ॥ ॥

மயைவ ப்ரேர்யதே க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ மய்யேவ ப்ரலயம்ʼ வ்ரஜேத் ॥ 6.50 ॥

அஹம்ʼ ஹி ப⁴க³வானீஶ꞉ ஸ்வயம்ʼ ஜ்யோதி꞉ ஸனாதன꞉ ।
பரமாத்மார பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம மத்தோ ஹ்யன்யோ ந வித்³யதே ॥ 6.51 ॥

இத்யேதத் பரமம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ கதி²தம்ʼ மயா ।
ஜ்ஞாத்வா விமுச்யதே ஜந்துர்ஜன்மஸம்ʼஸாரப³ந்த⁴னாத் ॥ 6.52 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
(ஈஶ்வரகீ³தாஸு) ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 6 ॥

ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉
ஈஶ்வர உவாச ।
ஶ்ருʼணுத்⁴வம்ருʼஷய꞉ ஸர்வே ப்ரபா⁴வம்ʼ பரமேஷ்டி²ன꞉ ।
யம்ʼ ஜ்ஞாத்வா புருஷோ முக்தோ ந ஸம்ʼஸாரே பதேத் புன꞉ ॥ 7.1 ॥

பராத் பரதரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஶாஶ்வதம்ʼ நிஷ்கலம்ʼ பரம் ।
நித்யானந்த³ம்ʼ நிர்விகல்பம்ʼ தத்³தா⁴ம பரமம்ʼ மம ॥ 7.2 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மவிதா³ம்ʼ ப்³ரஹ்மா ஸ்வயம்பூ⁴ர்விஶ்வதோமுக²꞉ ।
மாயாவிநாமஹம்ʼ தே³வ꞉ புராணோ ஹரிரவ்யய꞉ ॥ 7.3 ॥

யோகி³நாமஸ்ம்யஹம்ʼ ஶம்பு⁴꞉ ஸ்த்ரீணாம்ʼ தே³வீ கி³ரீந்த்³ரஜா ।
ஆதி³த்யாநாமஹம்ʼ விஷ்ணுர்வஸூநாமஸ்மி பாவக꞉ ॥ 7.4 ॥

ருத்³ராணாம்ʼ ஶங்கரஶ்சாஹம்ʼ க³ருட³꞉ பததாமஹம் ।
ஐராவதோ க³ஜேந்த்³ராணாம்ʼ ராம꞉ ஶஸ்த்ரப்ரப்⁴ருʼதாமஹம் ॥ 7.5 ॥

ருʼஷீணாம்ʼ ச வஸிஷ்டோ²(அ)ஹம்ʼ தே³வானாம்ʼ ச ஶதக்ரது꞉ ।
ஶில்பினாம்ʼ விஶ்வகர்மா(அ)ஹம்ʼ ப்ரஹ்லாதோ³(அ)ஸ்ம்யமரத்³விஷாம் ॥ 7.6 ॥

முனீநாமப்யஹம்ʼ வ்யாஸோ க³ணானாம்ʼ ச விநாயக꞉ ।
வீராணாம்ʼ வீரப⁴த்³ரோ(அ)ஹம்ʼ ஸித்³தா⁴னாம்ʼ கபிலோ முனி꞉ ॥ 7.7 ॥

பர்வதாநாமஹம்ʼ மேருர்நக்ஷத்ராணாம்ʼ ச சந்த்³ரமா꞉ ।
வஜ்ரம்ʼ ப்ரஹரணானாம்ʼ ச வ்ரதானாம்ʼ ஸத்யமஸ்ம்யஹம் ॥ 7.8 ॥

அனந்தோ போ⁴கி³னாம்ʼ தே³வ꞉ ஸேனானீனாம்ʼ ச பாவகி꞉ ।
ஆஶ்ரமாணாம்ʼ ச க்³ருʼஹஸ்தோ²(அ)ஹமீஶ்வராணாம்ʼ மஹேஶ்வர꞉ ॥ 7.9 ॥

மஹாகல்பஶ்ச கல்பானாம்ʼ யுகா³னாம்ʼ க்ருʼதமஸ்ம்யஹம் ।
குபே³ர꞉ ஸர்வயக்ஷாணாம்ʼ க³ணேஶானாம்ʼ ச வீருக꞉ ॥ 7.10 ॥

ப்ரஜாபதீனாம்ʼ த³க்ஷோ(அ)ஹம்ʼ நிர்ருʼதி꞉ ஸர்வரக்ஷஸாம் ।
வாயுர்ப³லவதாமஸ்மி த்³வீபானாம்ʼ புஷ்கரோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 7.11 ॥

ம்ருʼகே³ந்த்³ராணாம்ʼ ச ஸிம்ʼஹோ(அ)ஹம்ʼ யந்த்ராணாம்ʼ த⁴னுரேவ ச ।
வேதா³னாம்ʼ ஸாமவேதோ³(அ)ஹம்ʼ யஜுஷாம்ʼ ஶதருத்³ரியம் ॥ 7.12 ॥

ஸாவித்ரீ ஸர்வஜப்யானாம்ʼ கு³ஹ்யானாம்ʼ ப்ரணவோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
ஸூக்தானாம்ʼ பௌருஷம்ʼ ஸூக்தம்ʼ ஜ்யேஷ்ட²ஸாம ச ஸாமஸு ॥ 7.13 ॥

ஸர்வவேதா³ர்த²விது³ஷாம்ʼ மனு꞉ ஸ்வாயம்பு⁴வோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
ப்³ரஹ்மாவர்த்தஸ்து தே³ஶானாம்ʼ க்ஷேத்ராணாமவிமுக்தகம் ॥ 7.14 ॥

வித்³யாநாமாத்மவித்³யா(அ)ஹம்ʼ ஜ்ஞானாநாமைஶ்வரம்ʼ பரம் ।
பூ⁴தாநாமஸ்ம்யஹம்ʼ வ்யோம ஸத்த்வானாம்ʼ ம்ருʼத்யுரேவ ச ॥ 7.15 ॥

பாஶாநாமஸ்ம்யஹம்ʼ மாயா கால꞉ கலயதாமஹம் ।
க³தீனாம்ʼ முக்திரேவாஹம்ʼ பரேஷாம்ʼ பரமேஶ்வர꞉ ॥ 7.16 ॥

யச்சான்யத³பி லோகே(அ)ஸ்மின் ஸத்த்வம்ʼ தேஜோப³லாதி⁴கம் ।
தத்ஸர்வம்ʼ ப்ரதிஜானீத்⁴வம்ʼ மம தேஜோவிஜ்ருʼம்பி⁴தம் ॥ 7.17 ॥

ஆத்மான꞉ பஶவ꞉ ப்ரோக்தா꞉ ஸர்வே ஸம்ʼஸாரவர்த்தின꞉ ।
தேஷாம்ʼ பதிரஹம்ʼ தே³வ꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ பஶுபதிர்பு³தை⁴꞉ ॥ 7.18 ॥

மாயாபாஶேன ப³த்⁴நாமி பஶூனேதான் ஸ்வலீலயா ।
மாமேவ மோசகம்ʼ ப்ராஹு꞉ பஶூனாம்ʼ வேத³வாதி³ன꞉ ॥ 7.19 ॥

மாயாபாஶேன ப³த்³தா⁴னாம்ʼ மோசகோ(அ)ன்யோ ந வித்³யதே ।
மாம்ருʼதே பரமாத்மானம்ʼ பூ⁴தாதி⁴பதிமவ்யயம் ॥ 7.20 ॥

சதுர்விஶதிதத்த்வானி மாயா கர்ம கு³ணா இதி ।
ஏதே பாஶா꞉ பஶுபதே꞉ க்லேஶாஶ்ச பஶுப³ந்த⁴னா꞉ ॥ 7.21 ॥

மனோ பு³த்³தி⁴ரஹங்கார꞉ கா²னிலாக்³நிஜலானி பூ⁴꞉ ।
ஏதா꞉ ப்ரக்ருʼதயஸ்த்வஷ்டௌ விகாராஶ்ச ததா²பரே ॥ 7.22 ॥

ஶ்ரோத்ரம்ʼ த்வக்சக்ஷுஷீ ஜிஹ்வா க்⁴ராணம்ʼ சைவ து பஞ்சமம் ।
பாயூபஸ்த²ம்ʼ கரௌ பாதௌ³ வாக் சைவ த³ஶமீ மதா ॥ 7.23 ॥

ஶப்³த³꞉ ஸ்பர்ஶஶ்ச ரூபம்ʼ ச ரஸோ க³ந்த⁴ஸ்ததை²வ ச ।
த்ரயோவிம்ʼஶதிரேதானி தத்த்வானி ப்ராக்ருʼதானி ॥ 7.24 ॥

சதுர்விம்ʼஶகமவ்யக்தம்ʼ ப்ரதா⁴னம்ʼ கு³ணலக்ஷணம் ।
அநாதி³மத்⁴யநித⁴னம்ʼ காரணம்ʼ ஜக³த꞉ பரம் ॥ 7.25 ॥

ஸத்த்வம்ʼ ரஜஸ்தமஶ்சேதி கு³ணத்ரயமுதா³ஹ்ருʼதம் ।
ஸாம்யாவஸ்தி²திமேதேஷாமவ்யக்தம்ʼ ப்ரக்ருʼதிம்ʼ விது³꞉ ॥ 7.26 ॥

ஸத்த்வம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ தமோ(அ)ஜ்ஞானம்ʼ ரஜோ மிஶ்ரமுதா³ஹ்ருʼதம் ।
கு³ணானாம்ʼ பு³த்³தி⁴வைஷம்யாத்³ வைஷம்யம்ʼ கவயோ விது³꞉ ॥ 7.27 ॥

த⁴ர்மாத⁴ர்மாவிதி ப்ரோக்தௌ பாஶௌ த்³வௌ கர்மஸஞ்ஜ்ஞிதௌ ।
மய்யர்பிதானி கர்மாணி நப³ந்தா⁴ய விமுக்தயே ॥ 7.28 ॥

அவித்³யாமஸ்மிதாம்ʼ ராக³ம்ʼ த்³வேஷம்ʼ சாபி⁴நிவேஶகம் ।
க்லேஶாக்²யாம்ʼஸ்தான் ஸ்வயம்ʼ ப்ராஹ பாஶானாத்மநிப³ந்த⁴னான் ॥ 7.29 ॥

ஏதேஷாமேவ பாஶானாம்ʼ மாயா காரணமுச்யதே ।
மூலப்ரக்ருʼதிரவ்யக்தா ஸா ஶக்திர்மயி திஷ்ட²தி ॥ 7.30 ॥

ஸ ஏவ மூலப்ரக்ருʼதி꞉ ப்ரதா⁴னம்ʼ புருஷோ(அ)பி ச ।
விகாரா மஹதா³தீ³னி தே³வதே³வ꞉ ஸனாதன꞉ ॥ 7.31 ॥

ஸ ஏவ ப³ந்த⁴꞉ ஸ ச ப³ந்த⁴கர்த்தாஸ ஏவ பாஶ꞉ பஶுப்⁴ருʼத்ஸ ஏவ ।
ஸ வேத³ ஸர்வம்ʼ ந ச தஸ்ய வேத்தாதமாஹுராத்³யம்ʼ புருஷம்ʼ புராணம் ॥ 7.32 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
(ஈஶ்வரகீ³தாஸு) ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 7 ॥

அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉
ஈஶ்வர உவாச ।
அன்யத்³ கு³ஹ்யதமம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ வக்ஷ்யே ப்³ராஹ்மணபுங்க³வா꞉ ।
யேனாஸௌ தரதே ஜந்துர்கோ⁴ரம்ʼ ஸம்ʼஸாரஸாக³ரம் ॥ 8.1 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மமய꞉ ஶாந்த꞉ ஶாஶ்வதோ நிர்மலோ(அ)வ்யய꞉ ।
ஏகாகீ ப⁴க³வானுக்த꞉ கேவல꞉ பரமேஶ்வர꞉ ॥ 8.2 ॥

மம யோநிர்மஹத்³ ப்³ரஹ்ம தத்ர க³ர்ப⁴ம்ʼ த³தா⁴ம்யஹம் ।
மூல மாயாபி⁴தா⁴னம்ʼ தம்ʼ ததோ ஜாதமித³ம்ʼ ஜக³த் ॥ 8.3 ॥

ப்ரதா⁴னம்ʼ புருஷோ ஹ்யத்மா மஹான் பூ⁴தாதி³ரேவ ச ।
தன்மாத்ராணி மஹாபூ⁴தானீந்த்³ரியாணி ச ஜஜ்ஞிரே ॥ 8.4 ॥

ததோ(அ)ண்ட³மப⁴வத்³தை⁴மம்ʼ ஸூர்யகோடிஸமப்ரப⁴ம் ।
தஸ்மின் ஜஜ்ஞே மஹாப்³ரஹ்மா மச்ச²க்த்யா சோபப்³ருʼம்ʼஹித꞉ ॥ 8.5 ॥

யே சான்யே ப³ஹவோ ஜீவா மன்மயா꞉ ஸர்வ ஏவ தே ।
ந மாம்ʼ பஶ்யந்தி பிதரம்ʼ மாயயா மம மோஹிதா꞉ ॥ 8.6 ॥

யாஸு யோநிஷு ஸர்வாஸு ஸம்ப⁴வந்தி ஹி மூர்த்தய꞉ ।
தாஸாம்ʼ மாயா பரா யோநிர்மாமேவ பிதரம்ʼ விது³꞉ ॥ 8.7 ॥

யோ மாமேவம்ʼ விஜானாதி பீ³ஜினம்ʼ பிதரம்ʼ ப்ரபு⁴ம் ।
ஸ தீ⁴ர꞉ ஸர்வலோகேஷு ந மோஹமதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 8.8 ॥

ஈஶான꞉ ஸர்வவித்³யானாம்ʼ பூ⁴தானாம்ʼ பரமேஶ்வர꞉ ।
ஓங்காரமூர்திர்ப⁴க³வானஹம்ʼ ப்³ரஹ்மா ப்ரஜாபதி꞉ ॥ 8.9 ॥

ஸமம்ʼ ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு திஷ்ட²ந்தம்ʼ பரமேஶ்வரம் ।
வினஶ்யத்ஸ்வவினஶ்யந்தம்ʼ ய꞉ பஶ்யதி ஸ பஶ்யதி ॥ 8.10 ॥

ஸமம்ʼ பஶ்யன் ஹி ஸர்வத்ர ஸமவஸ்தி²தமீஶ்வரம் ।
ந ஹினஸ்த்யாத்மனாத்மானம்ʼ ததோ யாதி பராங்க³திம் ॥ 8.11 ॥

விதி³த்வா ஸப்த ஸூக்ஷ்மாணி ஷட³ங்க³ம்ʼ ச மஹேஶ்வரம் ।
ப்ரதா⁴னவிநியோக³ஜ்ஞ꞉ பரம்ʼ ப்³ரஹ்மாதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 8.12 ॥

ஸர்வஜ்ஞதா த்ருʼப்திரநாதி³போ³த⁴꞉ ஸ்வதந்த³தா நித்யமலுப்தஶக்தி꞉ ।
அனந்தஶக்திஶ்ச விபோ⁴ர்விதி³த்வா ஷடா³ஹுரங்கா³னி மஹேஶ்வரஸ்ய ॥ 8.13 ॥

தன்மாத்ராணி மன ஆத்மா ச தானி ஸூக்ஷ்மாண்யாஹு꞉ ஸப்ததத்த்வாத்மகானி ।
யா ஸா ஹேது꞉ ப்ரக்ருʼதி꞉ ஸா ப்ரதா⁴னம்ப³ந்த⁴꞉ ப்ரோக்தோ விநியோகோ³(அ)பி தேன ॥ 8.14 ॥

யா ஸா ஶக்தி꞉ ப்ரக்ருʼதௌ லீனரூபாவேதே³ஷூக்தா காரணம்ʼ ப்³ரஹ்மயோனி꞉ ।
தஸ்யா ஏக꞉ பரமேஷ்டீ² புரஸ்தா-ந்மஹேஶ்வர꞉ புருஷ꞉ ஸத்யரூப꞉ ॥ 8.15 ॥

ப்³ரஹாமா யோகீ³ பரமாத்மா மஹீயான் வ்யோமவ்யாபீ வேத³வேத்³ய꞉ புராண꞉ ।
ஏகோ ருத்³ரோ ம்ருʼத்யுமவ்யக்தமேகம்பீ³ஜம்ʼ விஶ்வம்ʼ தே³வ ஏக꞉ ஸ ஏவ ॥ 8.16 ॥

தமேவைகம்ʼ ப்ராஹுரன்யே(அ)ப்யனேகம்ʼ த்வேகாத்மானம்ʼ கேசித³ன்யந்தமாஹு꞉ ।
அணோரணீயான் மஹதோ மஹீயான் மஹாதே³வ꞉ ப்ரோச்யதே வேத³வித்³பி⁴꞉ ॥ 8.17 ॥

ஏவம் ஹி யோ வேத³ கு³ஹாஶயம்ʼ பரம்ʼ ப்ரபு⁴ம்ʼ புராணம்ʼ புருஷம்ʼ விஶ்வரூபம் ।
ஹிரண்மயம்ʼ பு³த்³தி⁴மதாம்ʼ பராம்ʼ க³திம்ʼஸபு³த்³தி⁴மான் பு³த்³தி⁴மதீத்ய திஷ்ட²தி ॥ 8.18 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபாராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
(ஈஶ்வரகீ³தாஸு) அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 8 ॥

நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉
ருʼஷய ஊசு꞉ ।
நிஷ்கலோ நிர்மலோ நித்யோ நிஷ்க்ரிய꞉ பரமேஶ்வர꞉ ।
தன்னோ வத³ மஹாதே³வ விஶ்வரூப꞉ கத²ம்ʼ ப⁴வான் ॥ 9.1 ॥

ஈஶ்வர உவாச ।
நாஹம்ʼ விஶ்வோ ந விஶ்வம்ʼ ச மாம்ருʼதே வித்³யதே த்³விஜா꞉ ।
மாயாநிமித்தமத்ராஸ்தி ஸா சாத்மனி மயா ஶ்ரிதா ॥ 9.2 ॥

அநாதி³நித⁴னா ஶக்திர்மாயா(அ)வ்யக்தஸமாஶ்ரயா ।
தந்நிமித்த꞉ ப்ரபஞ்சோ(அ)யமவ்யக்தாத³ப⁴வத் க²லு ॥ 9.3 ॥

அவ்யக்தம்ʼ காரணம்ʼ ப்ராஹுரானந்த³ம்ʼ ஜ்யோதிரக்ஷரம் ।
அஹமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம மத்தோ ஹ்யன்யன்ன வித்³யதே ॥ 9.4 ॥

தஸ்மான்மே விஶ்வரூபத்வம்ʼ நிஶ்சிதம்ʼ ப்³ரஹ்மவாதி³பி⁴꞉ ।
ஏகத்வே ச ப்ருʼத²க்த்வம்ʼ ச ப்ரோக்தமேதந்நித³ர்ஶனம் ॥ 9.5 ॥

அஹம்ʼ தத் பரமம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரமாத்மா ஸனாதன꞉ ।
அகாரணம்ʼ த்³விஜா꞉ ப்ரோக்தோ ந தோ³ஷோ ஹ்யாத்மனஸ்ததா² ॥ 9.6 ॥

அனந்தா ஶக்தயோ(அ)வ்யக்தா மாயயா ஸம்ʼஸ்தி²தா த்⁴ருவா꞉ ।
தஸ்மின் தி³வி ஸ்தி²தம்ʼ நித்யமவ்யக்தம்ʼ பா⁴தி கேவலம் ॥ 9.7 ॥

யாபி⁴ஸ்தல்லக்ஷ்யதே பி⁴ன்னம்ʼ ப்³ரக்³மாவ்யக்தம்ʼ ஸனாதனம் ।
ஏகயா மம ஸாயுஜ்யமநாதி³நித⁴னம்ʼ த்⁴ருவம் ॥ 9.8 ॥

பும்ʼஸோ(அ)ன்யாபூ⁴த்³யதா² பூ⁴திரன்யயா ந திரோஹிதம் ।
அநாதி³மத்⁴யம்ʼ திஷ்ட²ந்தம்ʼ சேஷ்டதே(அ)வித்³யயா கில ॥ 9.9 ॥

ததே³தத் பரமம்ʼ வ்யக்தம்ʼ ப்ரபா⁴மண்ட³லமண்டி³தம் ।
தத³க்ஷரம்ʼ பரம்ʼ ஜ்யோதிஸ்தத்³ விஷ்ணோ꞉ பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 9.10 ॥

தத்ர ஸர்வமித³ம்ʼ ப்ரோதமோதம்ʼ சைவாகி²லம்ʼ ஜக³த் ।
ததே³வ ச ஜக³த் க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ தத்³ விஜ்ஞாய விமுச்யதே ॥ 9.11 ॥

யதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே அப்ராப்ய மனஸா ஸஹ ।
ஆனந்த³ம்ʼ ப்³ரஹ்மணோ வித்³வான் விபே⁴தி ந குதஶ்சன ॥ 9.12 ॥

வேதா³ஹமேதம்ʼ புருஷம்ʼ மஹாந்த-
மாதி³த்யவர்ணம்ʼ தமஸ꞉ பரஸ்தாத் ।
தத்³ விஜ்ஞாய பரிமுச்யேத வித்³வான்
நித்யானந்தீ³ ப⁴வதி ப்³ரஹ்மபூ⁴த꞉ ॥ 9.13 ॥

யஸ்மாத் பரம்ʼ நாபரமஸ்தி கிஞ்சித்
யஜ்ஜ்யோதிஷாம்ʼ ஜ்யோதிரேகம்ʼ தி³விஸ்த²ம் ।
ததே³வாத்மானம்ʼ மன்யமானோ(அ)த² வித்³வா-
நாத்மனந்தீ³ ப⁴வதி ப்³ரஹ்மபூ⁴த꞉ ॥ 9.14 ॥

தத³ப்யயம்ʼ கலிலம்ʼ கூ³ட⁴தே³ஹம்ʼ
ப்³ரஹ்மானந்த³மம்ருʼதம்ʼ விஶ்வதா⁴மா ।
வத³ந்த்யேவம்ʼ ப்³ராஹ்மணா ப்³ரஹ்மநிஷ்டா²
யத்ர க³த்வா ந நிவர்த்தேத பூ⁴ய꞉ ॥ 9.15 ॥

ஹிரண்மயே பரமாகாஶதத்த்வே
யத³ர்சிஷி ப்ரவிபா⁴தீவ தேஜ꞉ ।
தத்³விஜ்ஞானே பரிபஶ்யந்தி தீ⁴ரா
விப்⁴ராஜமானம்ʼ விமலம்ʼ வ்யோம தா⁴ம ॥ 9.16 ॥

தத꞉ பரம்ʼ பரிபஶ்யந்தி தீ⁴ரா
ஆத்மன்யாத்மானமனுபூ⁴ய ஸாக்ஷாத் ।
ஸ்வயம்ப்ரபு⁴꞉ பரமேஷ்டீ² மஹீயான்
ப்³ரஹ்மானந்தீ³ ப⁴க³வானீஶ ஏஷ꞉ ॥ 9.17 ॥

ஏகோ தே³வ꞉ ஸர்வபூ⁴தேஷு கூ³ட⁴꞉
ஸர்வவ்யாபீ ஸர்வபூ⁴தாந்தராத்மா ।
தமேவைகம்ʼ யே(அ)னுபஶ்யந்தி தீ⁴ரா-
ஸ்தேஷாம்ʼ ஶாந்தி꞉ ஶாஶ்வதீனேதரேஷாம் ॥ 9.18 ॥

ஸர்வாயனஶிரோக்³ரீவ꞉ ஸர்வபூ⁴தகு³ஹாஶய꞉ ।
ஸர்வவ்யாபீ ச ப⁴க³வான் ந தஸ்மாத³ன்யதி³ஷ்யதே ॥ 9.19 ॥

இத்யேததை³ஶ்வரம்ʼ ஜ்ஞானமுக்தம்ʼ வோ முனிபுங்க³வா꞉ ।
கோ³பனீயம்ʼ விஶேஷேண யோகி³நாமபி து³ர்லப⁴ம் ॥ 9.20 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபாராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
(ஈஶ்வரகீ³தாஸு) நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 9 ॥

த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉
ஈஶ்வர உவாச ।
அலிங்க³மேகமவ்யக்தம்ʼ லிங்க³ம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சிதம் ।
ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி꞉ பரம்ʼ தத்த்வம்ʼ பரே வ்யோம்னி வ்யவஸ்தி²தம் ॥ 10.1 ॥

அவ்யக்தம்ʼ காரணம்ʼ யத்தத³க்ஷரம்ʼ பரமம்ʼ பத³ம் ।
நிர்கு³ணம்ʼ ஶுத்³த⁴விஜ்ஞானம்ʼ தத்³ வை பஶ்யந்தி ஸூரய꞉ ॥ 10.2 ॥

தந்நிஷ்டா²꞉ ஶாந்தஸங்கல்பா நித்யம்ʼ தத்³பா⁴வபா⁴விதா꞉ ।
பஶ்யந்தி தத் பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம யத்தல்லிங்க³மிதி ஶ்ருதி꞉ ॥ 10.3 ॥

அன்யதா² நஹி மாம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ ஶக்யம்ʼ வை முனிபுங்க³வா꞉ ।
நஹி தத்³ வித்³யதே ஜ்ஞானம்ʼ யதஸ்தஜ்ஜ்ஞாயதே பரம் ॥ 10.4 ॥

ஏதத்தத்பரமம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ கேவலம்ʼ கவயோ விது³꞉ ।
அஜ்ஞானமிதரத் ஸர்வம்ʼ யஸ்மான்மாயாமயம்ʼ ஜக³த் ॥ 10.5 ॥

யஜ்ஜ்ஞானம்ʼ நிர்மலம்ʼ ஶுத்³த⁴ம்ʼ நிர்விகல்பம்ʼ யத³வ்யயம் ।
மமாத்மா(அ)ஸௌ ததே³வேமிதி ப்ராஹுர்விபஶ்சித꞉ ॥ 10.6 ॥

யே(அ)ப்யனேகம்ʼ ப்ரபஶ்யந்தி தே(அ)பி பஶ்யந்தி தத்பரம் ।
ஆஶ்ரிதா꞉ பரமாம்ʼ நிஷ்டா²ம்ʼ பு³த்³த்⁴வைகம்ʼ தத்த்வமவ்யயம் ॥ 10.7 ॥

யே புன꞉ பரமம்ʼ தத்த்வமேகம்ʼ வானேகமீஶ்வரம் ।
ப⁴க்த்யா மாம்ʼ ஸம்ப்ரபஶ்யந்தி விஜ்ஞேயாஸ்தே ததா³த்மகா꞉ ॥ 10.8 ॥

ஸாக்ஷாதே³வ ப்ரபஶ்யந்தி ஸ்வாத்மானம்ʼ பரமேஶ்வரம் ।
நித்யானந்த³ம்ʼ நிர்விகல்பம்ʼ ஸத்யரூபமிதி ஸ்தி²தி꞉ ॥ 10.9 ॥

ப⁴ஜந்தே பரமானந்த³ம்ʼ ஸர்வக³ம்ʼ ஜக³தா³த்மகம் ।
ஸ்வாத்மன்யவஸ்தி²தா꞉ ஶாந்தா꞉ பர(அ)வ்யக்தே பரஸ்ய து ॥ 10.10 ॥

ஏஷா விமுக்தி꞉ பரமா மம ஸாயுஜ்யமுத்தமம் ।
நிர்வாணம்ʼ ப்³ரஹ்மணா சைக்யம்ʼ கைவல்யம்ʼ கவயோ விது³꞉ ॥ 10.11 ॥

தஸ்மாத³நாதி³மத்⁴யாந்தம்ʼ வஸ்த்வேகம்ʼ பரமம்ʼ ஶிவம் ।
ஸ ஈஶ்வரோ மஹாதே³வஸ்தம்ʼ விஜ்ஞாய ப்ரமுச்யதே ॥ 10.12 ॥

ந தத்ர ஸூர்ய꞉ ப்ரவிபா⁴தீஹ சந்த்³ரோ
நக்ஷத்ராணாம்ʼ க³ணோ நோத வித்³யுத் ।
தத்³பா⁴ஸிதம்ʼ ஹ்யகி²லம்ʼ பா⁴தி விஶ்வம்ʼ
அதீவபா⁴ஸமமலம்ʼ தத்³விபா⁴தி ॥ 10.13 ॥

விஶ்வோதி³தம்ʼ நிஷ்கலம்ʼ நிர்விகல்பம்ʼ
ஶுத்³த⁴ம்ʼ ப்³ருʼஹந்தம்ʼ பரமம்ʼ யத்³விபா⁴தி ।
அத்ராந்தரே ப்³ரஹ்மவிதோ³(அ)த² நித்யம்ʼ
பஶ்யந்தி தத்த்வமசலம்ʼ யத் ஸ ஈஶ꞉ ॥ 10.14 ॥

நித்யானந்த³மம்ருʼதம்ʼ ஸத்யரூபம்ʼ
ஶுத்³த⁴ம்ʼ வத³ந்தி புருஷம்ʼ ஸர்வவேதா³꞉ ।
தமோமிதி ப்ரணவேனேஶிதாரம்ʼ
தா⁴யாயந்தி வேதா³ர்த²விநிஶ்சிதார்தா²꞉ ॥ 10.15 ॥

ந பூ⁴மிராபோ ந மனோ ந வஹ்னி꞉
ப்ராணோ(அ)னிலோ க³க³னம்ʼ நோத பு³த்³தி⁴꞉ ।
ந சேதனோ(அ)ன்யத் பரமாகாஶமத்⁴யே
விபா⁴தி தே³வ꞉ ஶிவ ஏவ கேவல꞉ ॥ 10.16 ॥

இத்யேதது³க்தம்ʼ பரமம்ʼ ரஹஸ்யம்ʼ
ஜ்ஞானாம்ருʼதம்ʼ ஸர்வவேதே³ஷு கூ³ட⁴ம் ।
ஜானாதி யோகீ³ விஜனே(அ)த² தே³ஶே
யுஞ்ஜீத யோக³ம்ʼ ப்ரயதோ ஹ்யஜஸ்த்ரம் ॥ 10.17 ॥

இதீ ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
(ஈஶ்வரகீ³தாஸு) த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 10 ॥

ஏகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉
ஈஶ்வர உவாச ।
அத꞉ பரம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி யோக³ம்ʼ பரமது³ர்லப⁴ம் ।
யேனாத்மானம்ʼ ப்ரபஶ்யந்தி பா⁴னுமந்தமிவேஶ்வரம் ॥ 11.1 ॥

யோகா³க்³நிர்த³ஹதி க்ஷிப்ரமஶேஷம்ʼ பாபபஞ்ஜரம் ।
ப்ரஸன்னம்ʼ ஜாயதே ஜ்ஞானம்ʼ ஸாக்ஷாந்நிர்வாணஸித்³தி⁴த³ம் ॥ 11.2 ॥

யோகா³த்ஸஞ்ஜாயதே ஜ்ஞானம்ʼ ஜ்ஞாநாத்³ யோக³꞉ ப்ரவர்த்ததே ।
யோக³ஜ்ஞாநாபி⁴யுக்தஸ்ய ப்ரஸீத³தி மஹேஶ்வர꞉ ॥ 11.3 ॥

ஏககாலம்ʼ த்³விகாலம்ʼ வா த்ரிகாலம்ʼ நித்யமேவ வா ।
யே யுஞ்ஜந்தி மஹாயோக³ம்ʼ தே விஜ்ஞேயா மஹேஶ்வரா꞉ ॥ 11.4 ॥

யோக³ஸ்து த்³விவிதோ⁴ ஜ்ஞேயோ ஹ்யபா⁴வ꞉ ப்ரத²மோ மத꞉ ।
அபரஸ்து மஹாயோக³꞉ ஸர்வயோகோ³த்தமோத்தம꞉ ॥ 11.5 ॥

ஶூன்யம்ʼ ஸர்வநிராபா⁴ஸம்ʼ ஸ்வரூபம்ʼ யத்ர சிந்த்யதே ।
அபா⁴வயோக³꞉ ஸ ப்ரோக்தோ யேனாத்மானம்ʼ ப்ரபஶ்யதி ॥ 11.6 ॥

யத்ர பஶ்யதி சாத்மானம்ʼ நித்யானந்த³ம்ʼ நிரஞ்ஜனம் ।
மயைக்யம்ʼ ஸ மஹாயோகோ³ பா⁴ஷித꞉ பரமேஶ்வர꞉ ॥ 11.7 ॥

யே சான்யே யோகி³னாம்ʼ யோகா³꞉ ஶ்ரூயந்தே க்³ரந்த²விஸ்தரே ।
ஸர்வே தே ப்³ரஹ்மயோக³ஸ்ய கலாம்ʼ நார்ஹந்தி ஷோட³ஶீம் ॥ 11.8 ॥

யத்ர ஸாக்ஷாத் ப்ரபஶ்யந்தி விமுக்தா விஶ்வமீஶ்வரம் ।
ஸர்வேஷாமேவ யோகா³னாம்ʼ ஸ யோக³꞉ பரமோ மத꞉ ॥ 11.9 ॥

ஸஹஸ்ரஶோ(அ)த² ஶதஶோ யே சேஶ்வரப³ஹிஷ்க்ருʼதா꞉ ।
ந தே பஶ்யந்தி மாமேகம்ʼ யோகி³னோ யதமானஸா꞉ ॥ 11.10 ॥

ப்ராணாயாமஸ்ததா² த்⁴யானம்ʼ ப்ரத்யாஹாரோ(அ)த² தா⁴ரணா ।
ஸமாதி⁴ஶ்ச முநிஶ்ரேஷ்டா² யமோ நியம ஆஸனம் ॥ 11.11 ॥

மய்யேகசித்ததாயோகோ³ வ்ருʼத்த்யந்தரநிரோத⁴த꞉ ।
தத்ஸாத⁴னானி சான்யானி யுஷ்மாகம்ʼ கதி²தானி து ॥ 11.12 ॥

அஹிம்ʼஸா ஸத்யமஸ்தேயம்ʼ ப்³ரஹ்மசர்யாபரிக்³ரஹௌ ।
யமா꞉ ஸங்க்ஷேபத꞉ ப்ரோக்தாஶ்சித்தஶுத்³தி⁴ப்ரதா³ ந்ருʼணாம் ॥ 11.13 ॥

கர்மணா மனஸா வாசா ஸர்வபூ⁴தேஷு ஸர்வதா³ ।
அக்லேஶஜனனம்ʼ ப்ரோக்தா த்வஹிம்ʼஸா பரமர்ஷிபி⁴꞉ ॥ 11.14 ॥

அஹிம்ʼஸாயா꞉ பரோ த⁴ர்மோ நாஸ்த்யஹிம்ʼஸா பரம்ʼ ஸுக²ம் ।
விதி⁴னா யா ப⁴வேத்³தி⁴ம்ʼஸா த்வஹிம்ʼஸைவ ப்ரகீர்த்திதா ॥ 11.15 ॥

ஸத்யேன ஸர்வமாப்னோதி ஸத்யே ஸர்வம்ʼ ப்ரதிஷ்டி²தம் ।
யதா²ர்த²கத²னாசார꞉ ஸத்யம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ த்³விஜாதிபி⁴꞉ ॥ 11.16 ॥

பரத்³ரவ்யாபஹரணம்ʼ சௌர்யாத³(அ)த² ப³லேன வா ।
ஸ்தேயம்ʼ தஸ்யானாசரணாத³ஸ்தேயம்ʼ த⁴ர்மஸாத⁴னம் ॥ 11.17 ॥

கர்மணா மனஸா வாசா ஸர்வாவஸ்தா²ஸு ஸர்வதா³ ।
ஸர்வத்ர மைது²னத்யாக³ம்ʼ ப்³ரஹ்மசர்யம்ʼ ப்ரசக்ஷதே ॥ 11.18 ॥

த்³ரவ்யாணாமப்யநாதா³னமாபத்³யபி ததே²ச்ச²யா ।
அபரிக்³ரஹம்ʼ இத்யாஹுஸ்தம்ʼ ப்ரயத்னேன பாலயேத் ॥ 11.19 ॥

தப꞉ ஸ்வாத்⁴யாயஸந்தோஷௌ ஶௌசமீஶ்வரபூஜனம் ।
ஸமாஸாந்நியமா꞉ ப்ரோக்தா யோக³ஸித்³தி⁴ப்ரதா³யின꞉ ॥ 11.20 ॥

உபவாஸபராகாதி³க்ருʼச்ச்²ரசாந்த்³ராயணாதி³பி⁴꞉ ।
ஶரீரஶோஷணம்ʼ ப்ராஹுஸ்தாபஸாஸ்தப உத்தமம் ॥ 11.21 ॥

வேதா³ந்தஶதருத்³ரீயப்ரணவாதி³ஜபம்ʼ பு³தா⁴꞉ ।
ஸத்த்வஸித்³தி⁴கரம்ʼ பும்ʼஸாம்ʼ ஸ்வாத்⁴யாயம்ʼ பரிசக்ஷதே ॥ 11.22 ॥

ஸ்வாத்⁴யாயஸ்ய த்ரயோ பே⁴தா³ வாசிகோபாம்ʼஶுமானஸா꞉ ।
உத்தரோத்தரவைஶிஷ்ட்யம்ʼ ப்ராஹுர்வேதா³ர்த²வேதி³ன꞉ ॥ 11.23 ॥

ய꞉ ஶப்³த³போ³த⁴ஜனன꞉ பரேஷாம்ʼ ஶ்ருʼண்வதாம்ʼ ஸ்பு²டம் ।
ஸ்வாத்⁴யாயோ வாசிக꞉ ப்ரோக்த உபாம்ʼஶோரத² லக்ஷணம் ॥ 11.24 ॥

ஓஷ்ட²யோ꞉ ஸ்பந்த³மாத்ரேண பரஸ்யாஶப்³த³போ³த⁴கம் ।
உபாம்ʼஶுரேஷ நிர்தி³ஷ்ட꞉ ஸாஹஸ்ரவாசிகோஜப꞉ ॥ 11.25 ॥

யத்பதா³க்ஷரஸங்க³த்யா பரிஸ்பந்த³னவர்ஜிதம் ।
சிந்தனம்ʼ ஸர்வஶப்³தா³னாம்ʼ மானஸம்ʼ தம்ʼ ஜபம்ʼ விது³꞉ ॥ 11.26 ॥

யத்³ருʼச்சா²லாப⁴தோ நித்யமலம்ʼ பும்ʼஸோ ப⁴வேதி³தி ।
ப்ராஶஸ்த்யம்ருʼஷய꞉ ப்ராஹு꞉ ஸந்தோஷம்ʼ ஸுக²லக்ஷணம் ॥ 11.27 ॥

பா³ஹ்யமாப்⁴யந்தரம்ʼ ஶௌசம்ʼ த்³விதா⁴ ப்ரோக்தம்ʼ த்³விஜோத்தமா꞉ ।
ம்ருʼஜ்ஜலாப்⁴யாம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம்ʼ பா³ஹ்யம்ʼ மன꞉ ஶுத்³தி⁴ரதா²ந்தரம் ॥ 11.28 ॥

ஸ்துதிஸ்மரணபூஜாபி⁴ர்வாங்மன꞉ காயகர்மபி⁴꞉ ।
ஸுநிஶ்சலா ஶிவே ப⁴க்திரேததீ³ஶ்வரபூஜனம் ॥ 11.29 ॥

யமாஶ்ச நியமா꞉ ப்ரோக்தா꞉ ப்ராணாயாமம்ʼ நிபோ³த⁴த ।
ப்ராண꞉ ஸ்வதே³ஹஜோ வாயுராயாமஸ்தந்நிரோத⁴னம் ॥ 11.30 ॥

உத்தமாத⁴மமத்⁴யத்வாத் த்ரிதா⁴(அ)யம்ʼ ப்ரதிபாதி³த꞉ ।
ய ஏவ த்³விவித⁴꞉ ப்ரோக்த꞉ ஸக³ர்போ⁴(அ)க³ர்ப⁴ ஏவ ச ॥ 11.31 ॥

மாத்ராத்³வாத³ஶகோ மந்த³ஶ்சதுர்விஶதிமாத்ரக꞉ ।
மத்⁴யம꞉ ப்ராணஸம்ʼரோத⁴꞉ ஷட்த்ரிம்ʼஶான்மாத்ரிகோத்தம꞉ ॥ 11.32 ॥

ய꞉ ஸ்வேத³கம்பனோச்ச்²வாஸஜனகஸ்து யதா²க்ரமம் ।
மந்த³மத்⁴யமமுக்²யாநாமானந்தா³து³த்தமோத்தம꞉ ॥ 11.33 ॥

ஸக³ர்ப⁴மாஹு꞉ ஸஜபமக³ர்ப⁴ம்ʼ விஜபம்ʼ பு³தா⁴꞉ ।
ஏதத்³ வை யோகி³நாமுக்தம்ʼ ப்ராணாயாமஸ்ய லக்ஷணம் ॥ 11.34 ॥

ஸவ்யாஹ்ருʼதிம்ʼ ஸப்ரணவாம்ʼ கா³யத்ரீம்ʼ ஶிரஸா ஸஹ ।
த்ரிர்ஜபேதா³யதப்ராண꞉ ப்ராணாயாம꞉ ஸ உச்யதே ॥ 11.35 ॥

ரேசக꞉ பூரகஶ்சைவ ப்ராணாயாமோ(அ)த² கும்ப⁴க꞉ ।
ப்ரோச்யதே ஸர்வஶாஸ்த்ரேஷு யோகி³பி⁴ர்யதமானஸை꞉ ॥ 11.36 ॥

ரேசகோ பா³ஹ்யநிஶ்வாஸ꞉ பூரகஸ்தந்நிரோத⁴ன꞉ ।
ஸாம்யேன ஸம்ʼஸ்தி²திர்யா ஸா கும்ப⁴க꞉ பரிகீ³யதே ॥ 11.37 ॥

இந்த்³ரியாணாம்ʼ விசரதாம்ʼ விஷயேஷு ஸ்வபா³வத꞉ ।
நிக்³ரஹ꞉ ப்ரோச்யதே ஸத்³பி⁴꞉ ப்ரத்யாஹாரஸ்து ஸத்தமா꞉ ॥ 11.38 ॥

ஹ்ருʼத்புண்ட³ரீகே நாப்⁴யாம்ʼ வா மூர்த்⁴னி பர்வஸுஸ்தகே ।
ஏவமாதி³ஷு தே³ஶேஷு தா⁴ரணா சித்தப³ந்த⁴னம் ॥ 11.39 ॥

தே³ஶாவஸ்தி²திமாலம்ப்³ய பு³த்³தே⁴ர்யா வ்ருʼத்திஸந்ததி꞉ ।
வ்ருʼத்த்யந்தரைரஸ்ருʼஷ்டா யா தத்³த்⁴யானம்ʼ ஸூரயோ விது³꞉ ॥ 11.40 ॥

ஏகாகார꞉ ஸமாதி⁴꞉ ஸ்யாத்³ தே³ஶாலம்ப³னவர்ஜித꞉ ।
ப்ரத்யயோ ஹ்யர்த²மாத்ரேண யோக³ஸாத⁴னமுத்தமம் ॥ 11.41 ॥

தா⁴ரணா த்³வாத³ஶாயாமா த்⁴யானம்ʼ த்³வாத³ஶதா⁴ரணா꞉ ।
த்⁴யானம்ʼ த்³வாத³ஶகம்ʼ யாவத் ஸமாதி⁴ரபி⁴தீ⁴யதே ॥ 11.42 ॥

ஆஸனம்ʼ ஸ்வஸ்திகம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ பத்³மமர்த்³தா⁴ஸனம்ʼ ததா² ।
ஸாத⁴னானாம்ʼ ச ஸர்வேஷாமேதத்ஸாத⁴னமுத்தமம் ॥ 11.43 ॥

ஊர்வோருபரி விப்ரேந்த்³ரா꞉ க்ருʼத்வா பாத³தலே உபே⁴ ।
ஸமாஸீனாத்மன꞉ பத்³மமேததா³ஸனமுத்தமம் ॥ 11.44 ॥

ஏகம்ʼ பாத³மதை²கஸ்மின் விஷ்டப்⁴யோரஸி ஸத்தமா꞉ ।
ஆஸீனார்த்³தா⁴ஸனமித³ம்ʼ யோக³ஸாத⁴னமுத்தமம் ॥ 11.45 ॥

உபே⁴ க்ருʼத்வா பாத³தலே ஜானூர்வோரந்தரேண ஹி ।
ஸமாஸீதாத்மன꞉ ப்ரோக்தமாஸனம்ʼ ஸ்வஸ்திகம்ʼ பரம் ॥ 11.46 ॥

அதே³ஶகாலே யோக³ஸ்ய த³ர்ஶனம்ʼ ஹி ந வித்³யதே ।
அக்³ன்யப்⁴யாஸே ஜலே வா(அ)பி ஶுஷ்கபர்ணசயே ததா² ॥ 11.47 ॥

ஜந்துவ்யாப்தே ஶ்மஶானே ச ஜீர்ணகோ³ஷ்டே² சதுஷ்பதே² ।
ஸஶப்³தே³ ஸப⁴யே வா(அ)பி சைத்யவல்மீகஸஞ்சயே ॥ 11.48 ॥

அஶுபே⁴ து³ர்ஜனாக்ராந்தே மஶகாதி³ஸமன்விதே ।
நாசரேத்³ தே³ஹபா³தே⁴ வா தௌ³ர்மனஸ்யாதி³ஸம்ப⁴வே ॥ 11.49 ॥

ஸுகு³ப்தே ஸுஶுபே⁴ தே³ஶே கு³ஹாயாம்ʼ பர்வதஸ்ய து ।
நத்³யாஸ்தீரே புண்யதே³ஶே தே³வதாயதனே ததா² ॥ 11.50 ॥

க்³ருʼஹே வா ஸுஶுபே⁴ ரம்யே விஜனே ஜந்துவர்ஜிதே ।
யுஞ்ஜீத யோகீ³ ஸததமாத்மானம்ʼ மத்பராயண꞉ ॥ 11.51 ॥

நமஸ்க்ருʼத்யாத² யோகீ³ந்த்³ரான் ஸஶிஷ்யாம்ʼஶ்ச விநாயகம் ।
கு³ரும்ʼ சைவாத² மாம்ʼ யோகீ³ யுஞ்ஜீத ஸுஸமாஹித꞉ ॥ 11.52 ॥

ஆஸனம்ʼ ஸ்வஸ்திகம்ʼ ப³த்³த்⁴வா பத்³மமர்த்³த⁴மதா²பி வா ।
நாஸிகாக்³ரே ஸமாம்ʼ த்³ருʼஷ்டிமீஷது³ன்மீலிதேக்ஷண꞉ ॥ 11.53 ॥

க்ருʼத்வா(அ)த² நிர்ப⁴ய꞉ ஶாந்தஸ்த்யக்த்வா மாயாமயம்ʼ ஜக³த் ।
ஸ்வாத்மன்யவஸ்தி²தம்ʼ தே³வம்ʼ சிந்தயேத் பரமேஶ்வரம் ॥ 11.54 ॥

ஶிகா²க்³ரே த்³வாத³ஶாங்கு³ல்யே கல்பயித்வா(அ)த² பங்கஜம் ।
த⁴ர்மகந்த³ஸமுத்³பூ⁴தம்ʼ ஜ்ஞானனாலம்ʼ ஸுஶோப⁴னம் ॥ 11.55 ॥

ஐஶ்வர்யாஷ்டத³லம்ʼ ஶ்வேதம்ʼ பரம்ʼ வைராக்³யகர்ணிகம் ।
சிந்தயேத் பரமம்ʼ கோஶம்ʼ கர்ணிகாயாம்ʼ ஹிரண்மயம் ॥ 11.56 ॥

ஸர்வஶக்திமயம்ʼ ஸாக்ஷாத்³ யம்ʼ ப்ராஹுர்தி³வ்யமவ்யயம் ।
ஓங்காரவாச்யமவ்யக்தம்ʼ ரஶ்மிஜாலஸமாகுலம் ॥ 11.57 ॥

சிந்தயேத் தத்ர விமலம்ʼ பரம்ʼ ஜ்யோதிர்யத³க்ஷரம் ।
தஸ்மின் ஜ்யோதிஷி வின்யஸ்யஸ்வாத்மானம்ʼ தத³பே⁴த³த꞉ ॥ 11.58 ॥

த்⁴யாயீதாகாஶமத்⁴யஸ்த²மீஶம்ʼ பரமகாரணம் ।
ததா³த்மா ஸர்வகோ³ பூ⁴த்வா ந கிஞ்சித³பி சிந்தயேத் ॥ 11.59 ॥

ஏதத்³ கு³ஹ்யதமம்ʼ த்⁴யானம்ʼ த்⁴யானாந்தரமதோ²ச்யதே ।
சிந்தயித்வா து பூர்வோக்தம்ʼ ஹ்ருʼத³யே பத்³மமுத்தமம் ॥ 11.60 ॥

ஆத்மானமத² கர்த்தாரம்ʼ தத்ரானலஸமத்விஷம் ।
மத்⁴யே வஹ்நிஶிகா²காரம்ʼ புருஷம்ʼ பஞ்சவிம்ʼஶகம் ॥ 11.61 ॥

சிந்தயேத் பரமாத்மானம்ʼ தன்மத்⁴யே க³க³னம்ʼ பரம் ।
ஓங்கரபோ³தி⁴தம்ʼ தத்த்வம்ʼ ஶாஶ்வதம்ʼ ஶிவமச்யுதம் ॥ 11.62 ॥

அவ்யக்தம்ʼ ப்ரக்ருʼதௌ லீனம்ʼ பரம்ʼ ஜ்யோதிரனுத்தமம் ।
தத³ந்த꞉ பரமம்ʼ தத்த்வமாத்மாதா⁴ரம்ʼ நிரஞ்ஜனம் ॥ 11.63 ॥

த்⁴யாயீத தன்மயோ நித்யமேகரூபம்ʼ மஹேஶ்வரம் ।
விஶோத்⁴ய ஸர்வதத்த்வானி ப்ரணவேநாத²வா புன꞉ ॥ 11.64 ॥

ஸம்ʼஸ்தா²ப்ய மயி சாத்மானம்ʼ நிர்மலே பரமே பதே³ ।
ப்லாவயித்வாத்மனோ தே³ஹம்ʼ தேனைவ ஜ்ஞானவாரிணா ॥ 11.65 ॥

மதா³த்மா மன்மனா ப⁴ஸ்ம க்³ருʼஹீத்வா த்வக்³னிஹோத்ரஜம் ।
தேனோத்³த்⁴ருʼத்ய து ஸர்வாங்க³மக்³நிரித்யாதி³மந்த்ரத꞉ ॥ 11.66 ॥

சிந்தயேத் ஸ்வாத்மனீஶானம்ʼ பரம்ʼ ஜ்யோதி꞉ ஸ்வரூபிணம் ।
ஏஷ பாஶுபதோ யோக³꞉ பஶுபாஶவிமுக்தயே ॥ 11.67 ॥

ஸர்வவேதா³ந்தஸாரோ(அ)யமத்யாஶ்ரமமிதி ஶ்ருதி꞉ ।
ஏதத் பரதரம்ʼ கு³ஹ்யம்ʼ மத்ஸாயுஜ்ய ப்ரதா³யகம் ॥ 11.68 ॥

த்³விஜாதீனாம்ʼ து கதி²தம்ʼ ப⁴க்தானாம்ʼ ப்³ரஹ்மசாரிணாம் ।
ப்³ரஹ்மசர்யமஹிம்ʼஸா ச க்ஷமா ஶௌசம்ʼ தபோ த³ம꞉ ॥ 11.69 ॥

ஸந்தோஷ꞉ ஸத்யமாஸ்திக்யம்ʼ வ்ரதாங்கா³னி விஶேஷத꞉ ।
ஏகேனாப்யத² ஹீனேன வ்ரதமஸ்ய து லுப்யதே ॥ 11.70 ॥

தஸ்மாதா³த்முகு³ணோபேதோ மத்³வ்ரதம்ʼ வோடு⁴மர்ஹதி ।
வீதராக³ப⁴யக்ரோதா⁴ மன்மயா மாமுபாஶ்ரிதா꞉ ॥ 11.71 ॥

ப³ஹவோ(அ)னேன யோகே³ன பூதா மத்³பா⁴வமாக³தா꞉ ।
யே யதா² மாம்ʼ ப்ரபத்³யந்தே தாம்ʼஸ்ததை²வ ப⁴ஜாம்யஹம் ॥ 11.72 ॥

ஜ்ஞானயோகே³ன மாம்ʼ தஸ்மாத்³ யஜேத பரமேஶ்வரம் ।
அத²வா ப⁴க்தியோகே³ன வைராக்³யேண பரேண து ॥ 11.73 ॥

சேதஸா போ³த⁴யுக்தேன பூஜயேன்மாம்ʼ ஸதா³ ஶுசி꞉ ।
ஸர்வகர்மாணி ஸம்ʼந்யஸ்ய பி⁴க்ஷாஶீ நிஷ்பரிக்³ரஹ꞉ ॥ 11.74 ॥

ப்ராப்னோதி மம ஸாயுஜ்யம்ʼ கு³ஹ்யமேதன்மயோதி³தம் ।
அத்³வேஷ்டா ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ மைத்ர꞉ கருண ஏவ ச ॥ 11.75 ॥

நிர்மமோ நிரஹங்காரோ யோ மத்³ப⁴க்த꞉ ஸ மே ப்ரிய꞉ ।
ஸந்துஷ்ட꞉ ஸததம்ʼ யோகீ³ யதாத்மா த்³ருʼட⁴நிஶ்சய꞉ ॥ 11.76 ॥

மய்யர்பிதமனோ பு³த்³தி⁴ர்யோ மத்³ப⁴க்த꞉ ஸ மே ப்ரிய꞉ ।
யஸ்மான்னோத்³விஜதே லோகோ லோகான்னோத்³விஜதே ச ய꞉ ॥ 11.77 ॥

ஹர்ஷாமர்ஷப⁴யோத்³வேகை³ர்முக்தோ ய꞉ ஸ ஹி மே ப்ரிய꞉ ।
அனபேக்ஷ꞉ ஶுசிர்த³க்ஷ உதா³ஸீனோ க³தவ்யத²꞉ ॥ 11.78 ॥

ஸர்வாரம்ப⁴பரித்யாகீ³ ப⁴க்திமான் ய꞉ ஸ மே ப்ரிய꞉ ।
துல்யநிந்தா³ஸ்துதிர்மௌனீ ஸந்துஷ்டோ யேன கேனசித் ॥ 11.79 ॥

அநிகேத꞉ ஸ்தி²ரமதிர்மத்³ப⁴க்தோ மாமுபைஷ்யதி ।
ஸர்வகர்மாண்யபி ஸதா³ குர்வாணோ மத்பராயண꞉ ॥ 11.80 ॥

மத்ப்ரஸாதா³த³வாப்னோதி ஶாஶ்வதம்ʼ பரமம்ʼ பத³ம் ।
சேதஸா ஸர்வகர்மாணி மயி ஸம்ʼந்யஸ்ய மத்பர꞉ ॥ 11.81 ॥

நிராஶீர்நிர்மமோ பூ⁴த்வா மாமேகம்ʼ ஶரணம்ʼ வ்ரஜேத் ।
த்யக்த்வா கர்மப²லாஸங்க³ம்ʼ நித்யத்ருʼப்தோ நிராஶ்ரய꞉ ॥ 11.82 ॥

கர்மண்யபிப்ரவ்ருʼத்தோ(அ)பி நைவ தேன நிப³த்⁴யதே ।
நிராஶீர்யதசித்தாத்மா த்யக்தஸர்வபரிக்³ரஹ꞉ ॥ 11.83 ॥

ஶாரீரம்ʼ கேவலம்ʼ கர்ம குர்வன்னாப்னோதி தத்பத³ம் ।
யத்³ருʼச்சா²லாப⁴துஷ்டஸ்ய த்³வந்த்³வாதீதஸ்ய சைவ ஹி ॥ 11.84 ॥

குர்வதோ மத்ப்ரஸாதா³ர்த²ம்ʼ கர்ம ஸம்ʼஸாரநாஶனம் ।
மன்மனா மந்நமஸ்காரோ மத்³யாஜீ மத்பராயண꞉ ॥ 11.85 ॥

மாமுபாஸ்தே யோகீ³ஶம்ʼ ஜ்ஞாத்வா மாம்ʼ பரமேஶ்வரம் ।
மத்³பு³த்³த⁴யோ மாம்ʼ ஸததம்ʼ போ³த⁴யந்த꞉ பரஸ்பரம் ॥ 11.86 ॥

கத²யந்தஶ்ச மாம்ʼ நித்யம்ʼ மம ஸாயுஜ்யமாப்னுயு꞉ ।
ஏவம்ʼ நித்யாபி⁴யுக்தானாம்ʼ மாயேயம்ʼ கர்மஸான்வக³ம் ॥ 11.87 ॥

நாஶயாமி தம꞉ க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ ஜ்ஞாநதீ³பேன பா⁴ஸ்வதா ।
மத்³பு³த்³த⁴யோ மாம்ʼ ஸததம்ʼ பூஜயந்தீஹ யே ஜனா꞉ ॥ 11.88 ॥

தேஷாம்ʼ நித்யாபி⁴யுக்தானாம்ʼ யோக³க்ஷேமம்ʼ வஹாம்யஹம் ।
யே(அ)ன்யே ச காமபோ⁴கா³ர்த²ம்ʼ யஜந்தே ஹ்யன்யதே³வதா꞉ ॥ 11.89 ॥

தேஷாம்ʼ தத³ந்தம்ʼ விஜ்ஞேயம்ʼ தே³வதானுக³தம்ʼ ப²லம் ।
யே சான்யதே³வதாப⁴க்தா꞉ பூஜயந்தீஹ தே³வதா꞉ ॥ 11.90 ॥

மத்³பா⁴வனாஸமாயுக்தா முச்யந்தே தே(அ)பி மானவா꞉ ।
தஸ்மாத்³வினஶ்வரானன்யாம்ʼஸ்த்யக்த்வா தே³வானஶேஷத꞉ ॥ 11.91 ॥

மாமேவ ஸம்ʼஶ்ரயேதீ³ஶம்ʼ ஸ யாதி பரமம்ʼ பத³ம் ।
த்யக்த்வா புத்ராதி³ஷு ஸ்னேஹம்ʼ நி꞉ ஶோகோ நிஷ்பரிக்³ரஹ꞉ ॥ 11.92 ॥

யஜேச்சாமரணால்லிங்க³ம்ʼ விரக்த꞉ பரமேஶ்வரம் ।
யே(அ)ர்சயந்தி ஸதா³ லிங்க³ம்ʼ த்யக்த்வா போ⁴கா³னஶேஷத꞉ ॥ 11.93 ॥

ஏகேன ஜன்மனா தேஷாம்ʼ த³தா³மி பரமைஶ்வரம் ।
பராத்மன꞉ ஸதா³ லிங்க³ம்ʼ கேவலம்ʼ ஸந்நிரஞ்ஜனம் ॥ 11.94 ॥

ஜ்ஞானாத்மகம்ʼ ஸர்வக³தம்ʼ யோகி³னாம்ʼ ஹ்ருʼதி³ ஸம்ʼஸ்தி²தம் ।
யே சான்யே நியதா ப⁴க்தா பா⁴வயித்வா விதா⁴னத꞉ ॥ 11.95 ॥

யத்ர க்வசன தல்லிங்க³மர்சயந்தி மஹேஶ்வரம் ।
ஜலே வா வஹ்னிமத்⁴யே வா வ்யோம்னி ஸூர்யே(அ)த²வா(அ)ன்யத꞉ ॥ 11.96 ॥

ரத்நாதௌ³ பா⁴வயித்வேஶமர்சயேல்லிங்க³மைஶ்வரம் ।
ஸர்வம்ʼ லிங்க³மயம்ʼ ஹ்யேதத் ஸர்வம்ʼ லிங்கே³ ப்ரதிஷ்டி²தம் ॥ 11.97 ॥

தஸ்மால்லிங்கே³(அ)ர்சயேதீ³ஶம்ʼ யத்ர க்வசன ஶாஶ்வதம் ।
அக்³னௌ க்ரியாவதாமப்ஸு வ்யோம்னி ஸூர்யே மனீஷிணாம் ॥ 11.98 ॥

காஷ்டா²தி³ஷ்வேவ மூர்கா²ணாம்ʼ ஹ்ருʼதி³ லிங்க³ந்துயோகி³னாம் ।
யத்³யனுத்பன்னிவிஜ்ஞானோ விரக்த꞉ ப்ரீதிஸம்ʼயுத꞉ ॥ 11.99 ॥

யாவஜ்ஜீவம்ʼ ஜபேத்³ யுக்த꞉ ப்ரணவம்ʼ ப்³ரஹ்மணோ வபு꞉ ।
அத²வா ஶதருத்³ரீயம்ʼ ஜபேதா³மரணாத்³ த்³விஜ꞉ ॥ 11.100 ॥

ஏகாகீ யதசித்தாத்மா ஸ யாதி பரமம்ʼ பத³ம் ।
வஸேச்சாமரணாத்³ விப்ரோ வாராணஸ்யாம்ʼ ஸமாஹித꞉ ॥ 11.101 ॥

ஸோ(அ)பீஶ்வரப்ரஸாதே³ன யாதி தத் பரமம்ʼ பத³ம் ।
தத்ரோத்க்ரமணகாலே ஹி ஸர்வேஷாமேவ தே³ஹினாம் ॥ 11.102 ॥

த³தா³தி தத் பரம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ யேன முச்யதே ப³ந்த⁴னாத் ।
வர்ணாஶ்ரமவிதி⁴ம்ʼ க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ குர்வாணோ மத்பராயண꞉ ॥ 11.103 ॥

தேனைவ ஜன்மனா ஜ்ஞானம்ʼ லப்³த்⁴வா யாதி ஶிவம்ʼ பத³ம் ।
யே(அ)பி தத்ர வஸந்தீஹ நீசா வா பாபயோனய꞉ ॥ 11.104 ॥

ஸர்வே தரந்தி ஸம்ʼஸாரமீஶ்வரானுக்³ரஹாத்³ த்³விஜா꞉ ।
கிந்து விக்⁴னா ப⁴விஷ்யந்தி பாபோபஹதசேதஸாம் ॥ 11.105 ॥

த⁴ர்மன் ஸமாஶ்ரயேத் தஸ்மான்முக்தயே நியதம்ʼ த்³விஜா꞉ ।
ஏதத்³ ரஹஸ்யம்ʼ வேதா³னாம்ʼ ந தே³யம்ʼ யஸ்ய கஸ்ய சித் ॥ 11.106 ॥

தா⁴ர்மிகாயைவ தா³தவ்யம்ʼ ப⁴க்தாய ப்³ரஹ்மசாரிணே ।
வ்யாஸ உவாச ।
இத்யேதது³க்த்வா ப⁴க³வானாத்மயோக³மனுத்தமம் ॥ 11.107 ॥

வ்யாஜஹார ஸமாஸீனம்ʼ நாராயணமநாமயம் ।
மயைதத்³ பா⁴ஷிதம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ ஹிதார்த²ம்ʼ ப்³ரஹ்மவாதி³னாம் ॥ 11.108 ॥

தா³தவ்யம்ʼ ஶாந்தசித்தேப்⁴ய꞉ ஶிஷ்யேப்⁴யோ ப⁴வதா ஶிவம் ।
உக்த்வைவமர்த²ம்ʼ யோகீ³ந்த்³ரானப்³ரவீத்³ ப⁴க³வானஜ꞉ ॥ 11.109 ॥

ஹிதாய ஸர்வப⁴க்தானாம்ʼ த்³விஜாதீனாம்ʼ த்³விஜோத்தமா꞉ ।
ப⁴வந்தோ(அ)பி ஹி மஜ்ஜ்ஞானம்ʼ ஶிஷ்யாணாம்ʼ விதி⁴பூர்வகம் ॥ 11.110 ॥

உபதே³க்ஷ்யந்தி ப⁴க்தானாம்ʼ ஸர்வேஷாம்ʼ வசனான்மம ।
அயம்ʼ நாராயணோ யோ(அ)ஹமீஶ்வரோ நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 11.111 ॥

நாந்தரம்ʼ யே ப்ரபஶ்யந்தி தேஷாம்ʼ தே³யமித³ம்ʼ பரம் ।
மமைஷா பரமா மூர்த்திர்நாராயணஸமாஹ்வயா ॥ 11.112 ॥

ஸர்வபூ⁴தாத்மபூ⁴தஸ்தா² ஶாந்தா சாக்ஷரஸஞ்ஜ்ஞிதா ।
யே த்வன்யதா² ப்ரபஶ்யந்தி லோகே பே⁴த³த்³ருʼஶோ ஜனா꞉ ॥ 11.113 ॥

தே முக்திம்ʼ ப்ரபஶ்யந்தி ஜாயந்தே ச புன꞉ புன꞉ ।
யே த்வேனம்ʼ விஷ்ணுமவ்யக்தம்ʼ மாஞ்ச தே³வம்ʼ மஹேஶ்வரம் ॥ 11.114 ॥

ஏகீபா⁴வேன பஶ்யந்தி ந தேஷாம்ʼ புனருத்³ப⁴வ꞉ ।
தஸ்மாத³நாதி³நித⁴னம்ʼ விஷ்ணுமாத்மானமவ்யயம் ॥ 11.115 ॥

மாமேவ ஸம்ப்ரபஶ்யத்⁴வம்ʼ பூஜயத்⁴வம்ʼ ததை²வ ஹி ।
யே(அ)ன்யதா² மாம்ʼ ப்ரபஶ்யந்தி மத்வேவம்ʼ தே³வதாந்தரம் ॥ 11.116 ॥

தே யாந்தி நரகான் கோ⁴ரான் நாஹம்ʼ தேஷு வ்யவஸ்தி²த꞉ ।
மூர்க²ம்ʼ வா பண்டி³தம்ʼ வாபி ப்³ராஹ்மணம்ʼ வா மதா³ஶ்ரயம் ॥ 11.117 ॥

மோசயாமி ஶ்வபாகம்ʼ வா ந நாராயணனிந்த³கம் ।
தஸ்மாதே³ஷ மஹாயோகீ³ மத்³ப⁴க்தை꞉ புருஷோத்தம꞉ ॥ 11.118 ॥

அர்சனீயோ நமஸ்கார்யோ மத்ப்ரீதிஜனனாய ஹி ।
ஏவமுக்த்வா ஸமாலிங்க்³ய வாஸுதே³வம்ʼ பினாகத்⁴ருʼக் ॥ 11.119 ॥

அந்தர்ஹிதோ(அ)ப⁴வத் தேஷாம்ʼ ஸர்வேஷாமேவ பஶ்யதாம் ।
நாராயணோ(அ)பி ப⁴க³வாம்ʼஸ்தாபஸம்ʼ வேஷமுத்தமம் ॥ 11.120 ॥

ஜக்³ராஹ யோகி³ன꞉ ஸர்வாம்ʼஸ்த்யக்த்வா வை பரமம்ʼ வபு꞉ ।
ஜ்ஞானம்ʼ ப⁴வத்³பி⁴ரமலம்ʼ ப்ரஸாதா³த் பரமேஷ்டி²ன꞉ ॥ 11.121 ॥

ஸாக்ஷாத்³தே³வ மஹேஶஸ்ய ஜ்ஞானம்ʼ ஸம்ʼஸாரநாஶனம் ।
க³ச்ச²த்⁴வம்ʼ விஜ்வரா꞉ ஸர்வே விஜ்ஞானம்ʼ பரமேஷ்டி²ன꞉ ॥ 11.122 ॥

ப்ரவர்த்தயத்⁴வம்ʼ ஶிஷ்யேப்⁴யோ தா⁴ர்மிகேப்⁴யோ முனீஶ்வரா꞉ ।
இத³ம்ʼ ப⁴க்தாய ஶாந்தாய தா⁴ர்மிகாயாஹிதாக்³னயே ॥ 11.123 ॥

விஜ்ஞானமைஶ்வரம்ʼ தே³யம்ʼ ப்³ராஹ்மணாய விஶேஷத꞉ ।
ஏவமுக்த்வா ஸ விஶ்வாத்மா யோகி³னாம்ʼ யோக³வித்தம꞉ ॥ 11.124 ॥

நாராயணோ மஹாயோகீ³ ஜகா³மாத³ர்ஶனம்ʼ ஸ்வயம் ।
தே(அ)பி தே³வாதி³தே³வேஶம்ʼ நமஸ்க்ருʼத்ய மஹேஶ்வரம் ॥ 11.125 ॥

நாராயணம்ʼ ச பூ⁴தாதி³ம்ʼ ஸ்வானி ஸ்தா²னானி லேபி⁴ரே ।
ஸனத்குமாரோ ப⁴க³வான் ஸம்ʼவர்த்தாய மஹாமுனி꞉ ॥ 11.126 ॥

த³த்தவானைஶ்வரம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ ஸோ(அ)பி ஸத்யவ்ரதாய து ।
ஸநந்த³னோ(அ)பி யோகீ³ந்த்³ர꞉ புலஹாய மஹர்ஷயே ॥ 11.127 ॥

ப்ரத³தௌ³ கௌ³தமாயாத² புலஹோ(அ)பி ப்ரஜாபதி꞉ ।
அங்கி³ரா வேத³விது³ஷே ப⁴ரத்³வாஜாய த³த்தவான் ॥ 11.128 ॥

ஜைகீ³ஷவ்யாய கபிலஸ்ததா² பஞ்சஶிகா²ய ச ।
பராஶரோ(அ)பி ஸனகாத் பிதா மே ஸர்வதத்த்வத்³ருʼக் ॥ 11.129 ॥

லேபே⁴தத்பரமம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ தஸ்மாத்³ வால்மீகிராப்தவான் ।
மமோவாச புரா தே³வ꞉ ஸதீதே³ஹப⁴வாங்க³ஜ꞉ ॥ 11.130 ॥

வாமதே³வோ மஹாயோகீ³ ருத்³ர꞉ கில பினாகத்⁴ருʼக் ।
நாராயணோ(அ)பி ப⁴க³வான் தே³வகீதனயோ ஹரி꞉ ॥ 11.131 ॥

அர்ஜுனாய ஸ்வயம்ʼ ஸாக்ஷாத் த³த்தவானித³முத்தமம் ।
யதா³ஹம்ʼ லப்³த⁴வான் ருத்³ராத்³ வாமதே³வாத³னுத்தமம் ॥ 11.132 ॥

விஶேஷாத்³ கி³ரிஶே ப⁴க்திஸ்தஸ்மாதா³ரப்⁴ய மே(அ)ப⁴வத் ।
ஶரண்யம்ʼ ஶரணம்ʼ ருத்³ரம்ʼ ப்ரபன்னோ(அ)ஹம்ʼ விஶேஷத꞉ ॥ 11.133 ॥

பூ⁴தேஶம்ʼ கி³ரஶம்ʼ ஸ்தா²ணும்ʼ தே³வதே³வம்ʼ த்ரிஶூலினம் ।
ப⁴வந்தோ(அ)பி ஹி தம்ʼ தே³வம்ʼ ஶம்பு⁴ம்ʼ கோ³வ்ருʼஷவாஹனம் ॥ 11.134 ॥

ப்ரபத்³யந்தாம்ʼ ஸபத்னீகா꞉ ஸபுத்ரா꞉ ஶரணம்ʼ ஶிவம் ।
வர்த்தத்⁴வம்ʼ தத்ப்ரஸாதே³ன கர்மயோகே³ன ஶங்கரம் ॥ 11.135 ॥

பூஜயத்⁴வம்ʼ மஹாதே³வ கோ³பதிம்ʼ வ்யாலபூ⁴ஷணம் ।
ஏவமுக்தே புனஸ்தே து ஶௌனகாத்³யா மஹேஶ்வரம் ॥ 11.136 ॥

ப்ரணேமு꞉ ஶாஶ்வதம்ʼ ஸ்தா²ணும்ʼ வ்யாஸம்ʼ ஸத்யவதீஸுதம் ।
அப்³ருவன் ஹ்ருʼஷ்டமனஸ꞉ க்ருʼஷ்ணத்³வைபாயனம்ʼ ப்ரபு⁴ம் ॥ 11.137 ॥

ஸாக்ஷாத்³தே³வம்ʼ ஹ்ருʼஷீகேஶம்ʼ ஸர்வலோகமஹேஶ்வரம் ।
ப⁴வத்ப்ரஸாதா³த³சலா ஶரண்யே கோ³வ்ருʼஷத்⁴வஜே ॥ 11.138 ॥

இதா³னீம்ʼ ஜாயதே ப⁴க்திர்யா தே³வைரபி து³ர்லபா⁴ ।
கத²யஸ்வ முநிஶ்ரேஷ்ட² கர்மயோக³மனுத்தமம் ॥ 11.139 ॥

யேனாஸௌ ப⁴க³வானீஶ꞉ ஸமாராத்⁴யோ முமுக்ஷுபி⁴꞉ ।
த்வத்ஸம்ʼநிதா⁴வேவ ஸூத꞉ ஶ்ருʼணோது ப⁴க³வத்³வச꞉ ॥ 11.140 ॥

தத்³வச்சாகி²லலோகானாம்ʼ ரக்ஷணம்ʼ த⁴ர்மஸங்க்³ரஹம் ।
யது³க்தம்ʼ தே³வதே³வேன விஷ்ணுனா கூர்மரூபிணா ॥ 11.141 ॥

ப்ருʼஷ்டேன முனிபி⁴꞉ பூர்வம்ʼ ஶக்ரேணாம்ருʼதமந்த²னே ।
ஶ்ருத்வா ஸத்யவதீஸூனு꞉ கர்மயோக³ம்ʼ ஸனாதனம் ॥ 11.142 ॥

முனீனாம்ʼ பா⁴ஷிதம்ʼ க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ ப்ரோவாச ஸுஸமாஹித꞉ ।
ய இமம்ʼ பட²தே நித்யம்ʼ ஸம்ʼவாத³ம்ʼ க்ருʼத்திவாஸஸ꞉ ॥ 11.143 ॥

ஸனத்குமாரப்ரமுகை²꞉ ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே ।
ஶ்ராவயேத்³ வா த்³விஜான் ஶுத்³தா⁴ன் ப்³ரஹ்மசர்யபராயணான் ॥ 11.144 ॥

யோ வா விசாரயேத³ர்த²ம்ʼ ஸ யாதி பரமாம்ʼ க³திம் ।
யஶ்சைதச்ச்²ருʼணுயாந்நித்யம்ʼ ப⁴க்தியுக்தோ த்³ருʼட⁴வ்ரத꞉ ॥ 11.145 ॥

ஸர்வபாபவிநிர்முக்தோ ப்³ரஹ்மலோகே மஹீயதே ।
தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்னேன படி²தவ்யோ மனீஷிபி⁴꞉ ॥ 11.146 ॥

ஶ்ரோதவ்யஶ்சாத² மந்தவ்யோ விஶேஷாத்³ ப்³ராஹ்மணை꞉ ஸதா³ ॥ 11.147 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
(ஈஶ்வரகீ³தாஸு) ஏகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 11 ॥

Also Read:

Ishvaragita from Kurmapurana in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment