Shiva Stotram

Janma Saagarottaarana Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Janma Saagarottaarana Stotram in Gujarati:

॥ જન્મ સાગરોત્તારણ ॥
શ્રીરામપૂજિતપદાંબુજ ચાપપાણે શ્રીચક્રરાજકૃતવાસ કૃપાંબુરાશે |
ષ્રીસેતુમૂલચરણપ્રવણાન્તરઙ્ગ શ્રીરામનાથ લઘુ તારય જન્મવાર્ધિમ ॥ ૧ ॥

નમ્રાઘવૃન્દવિનિવારણબદ્ધદીક્ષ શૈલાધિરાજતનયાપરિરબ્ધવર્ષ્મન |
શ્રીનાથમુખ્યસુરવર્યનિષેવિતાઙ્ઘ્રે શ્રીરામનાથ લઘુ તારય જન્મવાર્ધિમ ॥ ૨ ॥

શૂરહિતેભવદનાશ્રિતપાર્શ્વભાગ કૂરારિવર્ગવિજયપ્રદ શીઘ્રમેવ |
સારાખિલાગમતદન્તપુરાણપઙ્ક્તેઃ શ્રીરામનાથ લઘુ તારય જન્મવાર્ધિમ |૩ ॥

શબ્દાદિમેષુ વિષયેષુ સમીપગેષ્વપ્યાસક્તિગન્ધરહિતાન્નિજપાદનમ્રાન |
ક્રૂર્વાણ કામદહનાક્ષિલસલ્લલાટ શ્રીરામનાથ લઘુ તારય જન્મવાર્ધિમ ॥ ૪ ॥

ઇતિ જન્મસાગરોત્તારણસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ॥

Also Read:

Janma Saagarottaarana Stotram Lyrics in Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Add Comment

Click here to post a comment