Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Lord Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in English

Shiva Ashtottara Shatanama Stotram in English:

sivo mahesvarassambhuh pinaki sasisekharah
vamadevo virupaksah kapardi nilalohitah || 1 ||

sankarassulapanisca khatvangi visnuvallabhah
sipivistombikanathah srikantho bhaktavatsalah || 2 ||

bhavassarvastrilokesah sitikanthah sivapriyah
ugrah kapali kamari andhakasurasudanah || 3 ||

gangadharo lalataksah kalakalah krpanidhih
bhimah parasuhastasca mrgapanirjatadharah || 4 ||

kailasavasi kavaci kathorastripurantakah
vrsanko vrsabharuḍho bhasmoddhuiitavigrahah || 5 ||

samapriyassvaramayastrayimurtiranisvarah
sarvannah paramatma ca somasuryagnilocanah || 6 ||

haviryannamayassomah pancavaktrassadasivah
visvesvaro virabhadro gananathah prajapatih || 7 ||

hiranyaretah durdharsah giriso girisonaghah
bhujangabhusano bhargo giridhanvi giripriyah || 8 ||

krttivasah puraratirbhagavan pramathadhipah
mrtyunjayassuksmatanurjagadvyapi jagadguruh || 9 ||

vyomakeso mahasenajanakascaruvikramah
rudro bhutapatih sthanurahirbhudhno digambarah || 10 ||

astamurtiranekatma sattvikassuddhavigrahah
sasvatah khanḍaparasurajah pasavimocakah || 11 ||

mrḍah pasupatirdevo mahadevo‌உvyayo harih
pusadantabhidavyagro daksadhvaraharo harah || 12 ||

bhaganetrabhidavyakto sahasraksassahasrapat
apavargaprado‌உnantastarakah paramesvarah || 13 ||

evaṃ sri sambhudevasya namnamastottaraṃsatam ||

Also Read:

Sri Siva Ashtottara Shatanama Stotram Hindi | English | Bengali | Kannada | MalayalamTelugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top