Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shiva Stotram Meaning

Lord Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in English

Shiva Ashtottara Shatanama Stotram in English: sivo mahesvarassambhuh pinaki sasisekharah vamadevo virupaksah kapardi nilalohitah || 1 || sankarassulapanisca khatvangi visnuvallabhah sipivistombikanathah srikantho bhaktavatsalah || 2 || bhavassarvastrilokesah sitikanthah sivapriyah ugrah kapali kamari andhakasurasudanah || 3 || gangadharo lalataksah kalakalah krpanidhih bhimah parasuhastasca mrgapanirjatadharah || 4 || kailasavasi kavaci kathorastripurantakah vrsanko vrsabharuḍho bhasmoddhuiitavigrahah || 5 || […]

Scroll to top