Information

Maha Samprokshanam Sri Abhayanjaneya Swamy

17-03-2016, Tirupati:
On friday Maha Samprokshanam will be performed to Sri Abhayanjaneya Swamy. This Sri Abhayanjaneya Swamy temple is in situated in Old Huzur office in Tirupati

Punyahavachanam, Mritsangrahanam, Ankurarpanam, Vastu Shanti, Akalmasha Homam, Agnipratistha, Mahashanti Tirumanjanam, Sayandhivasam were performed on Thursday evening.

From 7.00 am Purnahuti, Mahasamprokshanam will be performed. Temple DyEO Smt Vasantha Kumari and AEO Mr.Prasadamurthy Raju are taking care of the arrangements for this religious celebration.
Maha-Samprokshanam

Maha Samprokshanamphoto from ttd