Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Slokas / Most Powerful Mantra of Lord Shiva

Most Powerful Mantra of Lord Shiva

6355 Views

Lord Shiva Mantra:

Om namo hiranya bahade
hiranya varnaya
hiranya roopaya
hiranya pataye
Ambika pataya
Uma pataye
Pashupataye Namo Namaha

Ishana Sarvavidyanam
Ishwara Sarvabhutanam
Brahmadhipati
Brahmanodhipati
Brahma Shivo me Astu Sada Shiv Om

Tatpurushaya vidmahi
Vakvishudhaya dhimahi
Tanno Shiva Prachodayaat

Oho devaya vidmahi
Rudramurtaye dhimahi
Tanno Shiva Prachodayaat

Namaste Astu Bhagavan
Vishweshvaraya
Mahadevaya
Trayambakaya
Tripurantakaya
Trikagnikalaya
Kalagnirudraya
Neelakantaya
Mrityunjayaya
Sarveshvaraya
Sadashivaya
Shriman Mahadevaya Namaha

Om Shanti

12 Jyotir Lingams in Shiv Purana Mantra :

Saurashtra Somnatham Cha Shrishaile Mallikarjunam ||
Ujjainyam Mahakal Omkare Mammaleshwaram ||
Parlyam Vaijnatham Cha Dakinyam Bheema Shankaram ||
Setu Bandhe Tu Ramesham Nagesham Daruka Vane ||
Varanasya Tu Vishwesham Tribakam Gautamitate ||
Himalaye Tu Kedaram Ghurmesham Cha Shivalaye ||
Aetani Jyotirlingani Sayam Prataha Pathennaraha ||
Sapta Janma Kritam Papam Smaranen Vinashyati ||

One who recites these 12 names of Lord Shiva daily in the morning / evening will be washed all the wrong in the previous Seven births.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *