Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Parivrridha Ashtakam Lyrics in Gujarati | પરિવૃઢાષ્ટકમ્

Parivrridha Ashtakam Lyrics in Gujarati | પરિવૃઢાષ્ટકમ્

158 Views

પરિવૃઢાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

કલિન્દોદ્ભૂતાયાસ્તટમનુચરન્તી પશુપજાં
રહસ્યેકાં દૃષ્ટ્વા નવસુભગવક્ષોજયુગલામ્ ।
દૃઢં નીવીગ્રન્ધિ શ્લથયતિ મૃગાક્ષ્યા હટતરં
રતિપ્રાદુર્ભાવો ભવતુ સતતં શ્રીપરિવૃઢે ॥ ૧॥

સમાયાતે સ્વસ્મિન્સુરનિલયસામ્યં ગતવતિ
વ્રજે વૈશિષ્ટ્યં યો નિજપદગતાબ્જાઙ્કુશયવૈઃ ।
અકાર્ષીત્તસ્મિન્મે યદુકુલસમુદ્ભાસિતમણૌ
રતિપ્રાદુર્ભાવો ભવતુ સતતં શ્રીપરિવઢે ॥ ૨॥

હિહીહીહીકારાન્ પ્રતિપશુ વને કુર્વતિ સદા
નમદ્ભહ્મેશેન્દ્રપ્રભૃતિષુ ચ મૌનં ધૃતવતિ ।
મૃગાક્ષીભિઃ સ્વેક્ષાનવકુવલયૈરર્ચિતપદે
રતિપ્રાદુર્ભાવો ભવતુ સતતં શ્રીપરિવૃઢે ॥ ૩॥

સકૃત્સ્મૃત્વા કુમ્ભી યમિહ પરમં લોકમગમ-
ચ્ચિરં ધ્યાત્વા ધાતા સમાધિગતવાન્યં ન તપસા ।
વિભૌ તસ્મિન્મહ્યં સજલજલદાલીનિભતનૌ
રતિપ્રાદુર્ભાવો ભવતુ સતતં શ્રીપરિવૃઢે ॥ ૪॥

પરા કાષ્ઠા પ્રેમ્ણાં પશુપતરુણીનાં ક્ષિતિભુજાં
સુદૃક્તાનાં ત્રાસાસ્પદમખિલભાગ્યં યદુપતેઃ ।
વિભુર્યસ્તસ્મિન્મે દરવિકચજમ્બાલજમુખે
રતિપ્રાદુર્ભાવો ભવતુ સતતં શ્રીપરિવૃઢે ॥ ૫॥

દરપ્રાદુર્ભૂતદ્વિજગણમહઃ પૂરિતવને
ચરં કુહ્વાં રાકારુચિરતરશોભાધિકરુચિ ।
હરિર્યસ્તસ્મિંસ્ત્રીગણપરિવૃતો નૃત્યતિ સદા
રતિપ્રાદુર્ભાવો ભવતુ સતતં શ્રીપરિવૃઢે ॥ ૬॥

સ્ફુરદ્ગુઞ્જાપુઞ્જાકલિતનિજપાદાબ્જવિલુઠત્-
સ્રજિ શ્યામાકામાસ્પદપદયુગે મેચકરુચિ ।
વરાઙ્ગે શૃઙ્ગારં દધતિ શિખિનાં પિચ્છપટલૈઃ
રતિપ્રાદુર્ભાવો ભવતુ સતતં શ્રીપરિવૃઢે ॥ ૭॥

દુરન્તં દુઃખાબ્ધિં હસિતસુધયા શોષયતિ યો
યદાસ્યેન્દુર્ગોપીનયનનલિનાનન્દકરણમ્ ।
અનઙ્ગઃ સાઙ્ગત્વં વ્રજતિ મમ તસ્મિન્ મુરરિપૌ
રતિપ્રાદુર્ભાવો ભવતુ સતતં શ્રીપરિવૃઢે ॥ ૮॥

ઇદં યઃ સ્તોત્રં શ્રીપરિવૃઢસમીપે પઠતિ વા
શૃણોતિ શ્રદ્ધાવાન્ રતિપતિપિતુઃ પાદયુગલે ।
રતિં પ્રેપ્સુઃ શશ્વત્કુવલયદલશ્યામલતનૌ
રતિઃ પ્રાદુર્ભૂતા ભવતિ ન ચિરાત્તસ્ય સુદૃઢા ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીવલ્લભાચાર્યકૃતં શ્રીપરિવૃઢાષ્ટકં સમાપ્તમ્ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *