Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Prayag Ashtakam Lyrics in Gujarati | પ્રયાગાષ્ટકમ્

પ્રયાગાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
મુનય ઊચુઃ
સુરમુનિદિતિજેન્દ્રૈઃ સેવ્યતે યોઽસ્તતન્દ્રૈર્ગુરુતરદુરિતાનાં કા કથા માનવાનામ્ ।
સ ભુવિ સુકૃતકર્તુર્વાઞ્છિતાવાપ્તિહેતુર્જયતિ વિજિતયાગસ્તીર્થરાજઃ પ્રયાગઃ ॥ ૧॥
શ્રુતિઃ પ્રમાણં સ્મૃતયઃ પ્રમાણં પુરાણમપ્યત્ર પરં પ્રમા ણમ્ ।
યત્રાસ્તિ ગઙ્ગા યમુના પ્રમાણં સ તીર્થરાજો જયતિ પ્રયાગઃ ॥ ૨॥

ન યત્ર યોગાચરણપ્રતીક્ષા ન યત્ર યજ્ઞેષ્ટિવિશિષ્ટદીક્ષા ।
ન તારકજ્ઞાનગુરોરપેક્ષા સ તીર્થરાજો જયતિ પ્રયાગઃ ॥ ૩॥

ચિરં નિવાસં ન સમીક્ષતે યો હ્યુદારચિત્તઃ પ્રદદાતિ ચ ક્રમાત્ ।
યઃ કલ્પિતાથાંર્શ્ચ દદાતિ પુંસઃ સ તીર્થરાજો જયતિ પ્રયાગઃ ॥ ૪॥

યત્રાપ્લુતાનાં ન યમો નિયન્તા યત્રાસ્થિતાનાં સુગતિપ્રદાતા ।
યત્રાશ્રિતાનામમૃતપ્રદાતા સ તીર્થરાજો જયતિ પ્રયાગઃ ॥ ૫॥

પુર્યઃ સપ્ત પ્રસિદ્ધાઃપ્રતિવચનકરીસ્તીર્થરાજસ્ય નાર્યો
નૈકટયાન્મુક્તિદાને પ્રભવતિ સુગુણા કાશ્યતે બ્રહ્મ યસ્યામ્ ।
સેયં રાજ્ઞી પ્રધાના પ્રિયવચનકરી મુક્તિદાનેન યુક્તા
યેન બ્રહ્માણ્ડમધ્યે સ જયતિ સુતરાં તીર્થરાજઃ પ્રયાગઃ ॥ ૬॥

તીર્થાવલી યસ્ય તુ કણ્ઠભાગે દાનાવલી વલ્ગતિ પાદમૂલે ।
વ્રતાવલી દક્ષિણપાદમૂલે સ તીર્થરાજો જયતિ પ્રયાગઃ ॥ ૭॥

આજ્ઞાપિ યજ્ઞાઃ પ્રભવોપિ યજ્ઞાઃ સપ્તર્ષિસિદ્ધાઃ સુકૃતાનભિજ્ઞાઃ ।
વિજ્ઞાપયન્તઃ સતતં હિ કાલે સ તીર્થરાજો જયતિ પ્રયાગઃ ॥ ૮॥

સિતાસિતે યત્ર તરઙ્ગચામરે નદ્યૌ વિભાતે મુનિભાનુકન્યકે ।
લીલાતપત્રં વટ એક સાક્ષાત્સ તીર્થરાજો જયતિ પ્રયાગઃ ॥ ૯॥

તીર્થરાજપ્રયાગસ્ય માહાત્મ્યં કથયિષ્યતિ ।
શૃણ્વતઃ સતતં ભક્ત્યા વાઞ્છિતં ફલમાપ્નુયાત્ ॥ ૧૦॥

ઇતિ શ્રીમત્સ્યપુરાણે પ્રયાગરાજમાહાત્મ્યાષ્ટકં સમાપ્તમ્ ॥

Prayag Ashtakam Lyrics in Gujarati | પ્રયાગાષ્ટકમ્

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top