Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Prayag Ashtakam lyrics in Gujarati

Prayag Ashtakam Lyrics in Gujarati | પ્રયાગાષ્ટકમ્

પ્રયાગાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: શ્રીગણેશાય નમઃ । મુનય ઊચુઃ સુરમુનિદિતિજેન્દ્રૈઃ સેવ્યતે યોઽસ્તતન્દ્રૈર્ગુરુતરદુરિતાનાં કા કથા માનવાનામ્ । સ ભુવિ સુકૃતકર્તુર્વાઞ્છિતાવાપ્તિહેતુર્જયતિ વિજિતયાગસ્તીર્થરાજઃ પ્રયાગઃ ॥ ૧॥ શ્રુતિઃ પ્રમાણં સ્મૃતયઃ પ્રમાણં પુરાણમપ્યત્ર પરં પ્રમા ણમ્ । યત્રાસ્તિ ગઙ્ગા યમુના પ્રમાણં સ તીર્થરાજો જયતિ પ્રયાગઃ ॥ ૨॥ ન યત્ર યોગાચરણપ્રતીક્ષા ન યત્ર યજ્ઞેષ્ટિવિશિષ્ટદીક્ષા । ન તારકજ્ઞાનગુરોરપેક્ષા સ તીર્થરાજો જયતિ પ્રયાગઃ […]

Scroll to top