Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / SatyavratoktadAmodarastotram Lyrics in Bengali | সত্যব্রতোক্তদামোদরস্তোত্রম্

SatyavratoktadAmodarastotram Lyrics in Bengali | সত্যব্রতোক্তদামোদরস্তোত্রম্

88 Views

সত্যব্রতোক্তদামোদরস্তোত্রম্ Lyrics in Bengali:

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

সিন্ধুদেশোদ্ভবো বিপ্রো নাম্না সত্যব্রতঃ সুধীঃ ।
বিরক্ত ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্ত্যক্ত্বা পুত্রগৃহাদিকম্ ॥ ১॥

বৃন্দাবনে স্থিতঃ কৃষ্ণমারিরাধ দিবানিশম্ ।
নিঃস্বঃ সত্যব্রতো বিপ্রো নির্জনেঽব্যগ্রমানসঃ ॥ ২॥

কার্তিকে পূজয়ামাস প্রীত্যা দামোদরং নৃপ ।
তৃতীয়েঽহ্নি সকৃদ্ভুঙ্ক্তে পত্রং মূলং ফলং তথা ॥ ৩॥

পূজয়িত্বা হরিং স্তৌতি প্রীত্যা দামোদরাভিধম্ ॥ ৪॥

সত্যব্রত উবাচ ।
নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং লসত্কুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্ ।
য়শোদাভিয়োলূখলে ধাবমানং পরামৃষ্টমত্যন্ততো দূতগোপ্যা ॥ ৫॥

রুদন্তং মুহুর্নেত্রয়ুগ্মং মৃজন্তং করাম্ভোজয়ুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্ ।
মুহুঃশ্বাসকং পত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠং স্থিতং নৌমি দামোদরং ভক্তবন্দ্যম্ ॥ ৬॥

বরং দেব দেহীশ মোক্ষাবধিং বা ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ ।
ইদং তে বপুর্নাথ গোপালবালং সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥ ৭॥

ইদং তে মুখাম্ভোজমত্যন্তনীলৈর্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধবক্ত্রৈশ্চ গোপ্যা ।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বরক্তাধরং মে মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ ॥ ৮॥

নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো প্রসীদ প্রভো দুঃখজালাব্ধিমগ্নম্ ।
কৃপাদৃষ্টিবৃষ্ট্যাঽতিদীনং চ রক্ষ গৃহাণেশ মামজ্ঞমেবাক্ষিদৃশ্যম্ ॥ ৯॥

কুবেরাত্মজৌ বৃক্ষমূর্তী চ য়দ্বত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রয়চ্ছ ন মোক্ষেঽঽগ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ॥ ১০॥

নমস্তে সুদাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তধাম্নে তথোরস্থবিশ্বস্য ধাম্নে নমস্তে ।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্ ॥ ১১॥

নারদ উবাচ ।
সত্যব্রতদ্বিজস্তোত্রং শ্রুত্বা দামোদরো হরিঃ ।
বিদ্যুল্লীলাচমত্কারো হৃদয়ে শনকৈরভূত্ ॥ ১২॥

ইতি শ্রীসত্যব্রতকৃতদামোদরস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *