Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shastuh Dhyana Ashtakam Lyrics in English

Shastuh Dhyana Ashtakam Lyrics in English

45 Views

Shastuh Dhyanashtakam in English:

Sri Ganesaya Namah ।
namami dharmasastaram yogapithasthitam vibhum ।
prasannam nirmalam santam satyadharmavratam bhaje ॥ 1 ॥

asyamakomalavisalatanum vicitra-
vaso vasanamarunotpalavamahastam ।
uttungaratnamukutam kutilagrakesam
sastaramistavaradam saranam prapadye ॥ 2 ॥

hariharasarirajanma marakatamanibhangamecakacchayah ।
vijayatu devah sasta sakalajagaccittamohinimurtih ॥ 3 ॥

parsvasthapatyadaram vatavitapitalanyastasimhasanastham ।
syamam kalambaram ca sritakarayugaladarsacintamanim ca ।
sastri nistrimsabanasanavisikhadhṛtam raktamalyanulepam
vande sastaramidyam ghanakutilabṛhatkuntalodagramauḷim ॥ 4 ॥

snigdharalavisarikuntalabharam simhasanadhyasinam
sphurjatpatrasukḷptakundalamathesvisvasabhṛddordvayam ।
nilaksaumavasam navinajaladasyamam prabhasatyaka-
svayatparsvayugam suraktasakalakalpam smaredaryakam ॥ 5 ॥

kodandam sasaram bhujena bhujagendrabhogabhasa vahan
vamena ksurikam vipaksadalane paksena daksena ca ।
kantya nirjitaniradah purabhidah kridatkiratakṛteh
putro’smakamanalpanirmalayasah nirmatu sarmanisam ॥ 6 ॥

kaḷambhodakalabhakomalatanum balenducudam vibhum
balarkayutarocisam saralasatkodandabananvitam ।
virasriramanam ranotsukamisadraktambubhusanjalim
kalaratisutam kiratavapusam vande param daivatam ॥ 7 ॥

sadhyam svaparsvena vibud‍dhya gadham
nipatayantam khalu sadhakasya ।
padabjayormandadharam trinetram
bhajema sastaramabhistasid‍dhyai ॥ 8 ॥

॥ iti sastuh dhyanastakam sampurnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *