1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

Shiva Sahasranamavali in Bengali | 1008 Names of Lord Shiva

1000 Names of Lord Siva in Bengali:

॥ শ্রীশিবসহস্রনামাবলী ॥
ওঁ স্থিরায় নমঃ ।
ওঁ স্থাণবে নমঃ ।
ওঁ প্রভবে নমঃ ।
ওঁ ভীমায় নমঃ ।
ওঁ প্রবরায় নমঃ ।
ওঁ বরদায় নমঃ ।
ওঁ বরায় নমঃ ।
ওঁ সর্বাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সর্ববিখ্যাতায় নমঃ ।
ওঁ সর্বস্মৈ নমঃ । ১০।

ওঁ সর্বকরায় নমঃ ।
ওঁ ভবায় নমঃ ।
ওঁ জটিনে নমঃ ।
ওঁ চর্মিণে নমঃ ।
ওঁ শিখণ্ডিনে নমঃ ।
ওঁ সর্বাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ সর্বভাবনায় নমঃ ।
ওঁ হরায় নমঃ ।
ওঁ হরিণাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতহরায় নমঃ । ২০।

ওঁ প্রভবে নমঃ ।
ওঁ প্রবৃত্তয়ে নমঃ ।
ওঁ নিবৃত্তয়ে নমঃ ।
ওঁ নিয়তায় নমঃ ।
ওঁ শাশ্বতায় নমঃ ।
ওঁ ধ্রুবায় নমঃ ।
ওঁ শ্মশানবাসিনে নমঃ ।
ওঁ ভগবতে নমঃ ।
ওঁ খচরায় নমঃ ।
ওঁ গোচরায় নমঃ । ৩০।

ওঁ অর্দনায় নমঃ ।
ওঁ অভিবাদ্যায় নমঃ ।
ওঁ মহাকর্মণে নমঃ ।
ওঁ তপস্বিনে নমঃ ।
ওঁ ভূতভাবনায় নমঃ ।
ওঁ উন্মত্তবেষপ্রচ্ছন্নায় নমঃ ।
ওঁ সর্বলোকপ্রজাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ মহারূপায় নমঃ ।
ওঁ মহাকায়ায় নমঃ ।
ওঁ বৃষরূপায় নমঃ । ৪০।

ওঁ মহায়শসে নমঃ ।
ওঁ মহাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বরূপায় নমঃ ।
ওঁ মহাহণবে নমঃ ।
ওঁ লোকপালায় নমঃ ।
ওঁ অন্তর্হিতত্মনে নমঃ ।
ওঁ প্রসাদায় নমঃ ।
ওঁ হয়গর্ধভয়ে নমঃ ।
ওঁ পবিত্রায় নমঃ । ৫০।

ওঁ মহতে নমঃ ।
ওঁনিয়মায় নমঃ ।
ওঁ নিয়মাশ্রিতায় নমঃ ।
ওঁ সর্বকর্মণে নমঃ ।
ওঁ স্বয়ংভূতায় নমঃ ।
ওঁ আদয়ে নমঃ ।
ওঁ আদিকরায় নমঃ ।
ওঁ নিধয়ে নমঃ ।
ওঁ সহস্রাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ বিশালাক্ষায় নমঃ । ৬০।

ওঁ সোমায় নমঃ ।
ওঁ নক্ষত্রসাধকায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ সূর্যায় নমঃ ।
ওঁ শনয়ে নমঃ ।
ওঁ কেতবে নমঃ ।
ওঁ গ্রহায় নমঃ ।
ওঁ গ্রহপতয়ে নমঃ ।
ওঁ বরায় নমঃ ।
ওঁ অত্রয়ে নমঃ । ৭০।

ওঁ অত্র্যা নমস্কর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ মৃগবাণার্পণায় নমঃ ।
ওঁ অনঘায় নমঃ ।
ওঁ মহাতপসে নমঃ ।
ওঁ ঘোরতপসে নমঃ ।
ওঁ অদীনায় নমঃ ।
ওঁ দীনসাধকায় নমঃ ।
ওঁ সংবৎসরকরায় নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ প্রমাণায় নমঃ । ৮০।

ওঁ পরমায়তপসে নমঃ ।
ওঁ যোগিনে নমঃ ।
ওঁ যোজ্যায় নমঃ ।
ওঁ মহাবীজায় নমঃ ।
ওঁ মহারেতসে নমঃ ।
ওঁ মহাবলায় নমঃ ।
ওঁ সুবর্ণরেতসে নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ সুবীজায় নমঃ ।
ওঁ বীজবাহনায় নমঃ । ৯০।

ওঁ দশবাহবে নমঃ ।
ওঁ অনিমিশায় নমঃ ।
ওঁ নীলকণ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ উমাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বরূপায় নমঃ ।
ওঁ স্বয়ংশ্রেষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ বলবীরায় নমঃ ।
ওঁ অবলোগণায় নমঃ ।
ওঁ গণকর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ গণপতয়ে নমঃ । ১০০।

ওঁ দিগ্বাসসে নমঃ ।
ওঁ কামায় নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রবিদে নমঃ ।
ওঁ পরমায় মন্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ সর্বভাবকরায় নমঃ ।
ওঁ হরায় নমঃ ।
ওঁ কমণ্ডলুধরায় নমঃ ।
ওঁ ধন্বিনে নমঃ ।
ওঁ বাণহস্তায় নমঃ ।
ওঁ কপালবতে নমঃ । ১১০।

ওঁ অশনয়ে নমঃ ।
ওঁ শতঘ্নিনে নমঃ ।
ওঁ খড্গিনে নমঃ ।
ওঁ পট্টিশিনে নমঃ ।
ওঁ আয়ুধিনে নমঃ ।
ওঁ মহতে নমঃ ।
ওঁ স্রুবহস্তায় নমঃ ।
ওঁ সুরূপায় নমঃ ।
ওঁ তেজসে নমঃ।
ওঁ তেজস্করায় নিধয়ে নমঃ । ১২০।

ওঁ উষ্ণীষিণে নমঃ ।
ওঁ সুবক্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ উদগ্রায় নমঃ ।
ওঁ বিনতায় নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘায় নমঃ ।
ওঁ হরিকেশায় নমঃ ।
ওঁ সুতীর্থায় নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ ।
ওঁ শৃগালরূপায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধার্থায় নমঃ । ১৩০।

ওঁ মুণ্ডায় নমঃ ।
ওঁ সর্বশুভঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ অজায় নমঃ ।
ওঁ বহুরূপায় নমঃ ।
ওঁ গন্ধধারিণে নমঃ ।
ওঁ কপর্দিনে নমঃ ।
ওঁ উর্ধ্বরেতসে নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্বলিঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্বশায়িনে নমঃ ।
ওঁ নভস্থলায় নমঃ । ১৪০।

ওঁ ত্রিজটিনে নমঃ ।
ওঁ চীরবাসসে নমঃ ।
ওঁ রুদ্রায় নমঃ ।
ওঁ সেনাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ বিভবে নমঃ ।
ওঁ অহশ্চরায় নমঃ ।
ওঁ নক্তংচরায় নমঃ ।
ওঁ তিগ্মমন্যবে নমঃ ।
ওঁ সুবর্চসায় নমঃ ।
ওঁ গজঘ্নে নমঃ । ১৫০।

ওঁ দৈত্যঘ্নে নমঃ ।
ওঁ কালায় নমঃ ।
ওঁ লোকধাত্রে নমঃ ।
ওঁ গুণাকরায় নমঃ ।
ওঁ সিংহশার্দূলরূপায় নমঃ ।
ওঁ আর্দ্রচর্মাম্বরাবৃতায় নমঃ ।
ওঁ কালয়োগিনে নমঃ ।
ওঁ মহানাদায় নমঃ ।
ওঁ সর্বকামায় নমঃ ।
ওঁ চতুষ্পথায় নমঃ । ১৬০।

ওঁ নিশাচরায় নমঃ ।
ওঁ প্রেতচারিণে নমঃ ।
ওঁ ভূতচারিণে নমঃ ।
ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ বহুভূতায় নমঃ ।
ওঁ বহুধরায় নমঃ ।
ওঁ স্বর্ভানবে নমঃ ।
ওঁ অমিতায় নমঃ ।
ওঁ গতয়ে নমঃ ।
ওঁ নৃত্যপ্রিয়ায় নমঃ । ১৭০।

ওঁ নিত্যনর্তায় নমঃ ।
ওঁ নর্তকায় নমঃ ।
ওঁ সর্বলালসায় নমঃ ।
ওঁ ঘোরায় নমঃ ।
ওঁ মহাতপসে নমঃ ।
ওঁ পাশায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যায় নমঃ ।
ওঁ গিরিরুহায় নমঃ ।
ওঁ নভসে নমঃ ।
ওঁ সহস্রহস্তায় নমঃ । ১৮০।

ওঁ বিজয়ায় নমঃ ।
ওঁ ব্যবসায়ায় নমঃ ।
ওঁ অতন্দ্রিতায় নমঃ ।
ওঁ অধর্ষণায় নমঃ ।
ওঁ ধর্ষণাত্মনে নমঃ ।
ওঁ যজ্ঞঘ্নে নমঃ ।
ওঁ কামনাশকায় নমঃ ।
ওঁ দক্ষ্যাগপহারিণে নমঃ ।
ওঁ সুসহায় নমঃ ।
ওঁ মধ্যমায় নমঃ । ১৯০।

ওঁ তেজোপহারিণে নমঃ ।
ওঁ বলঘ্নে নমঃ ।
ওঁ মুদিতায় নমঃ ।
ওঁ অর্থায় নমঃ ।
ওঁ অজিতায় নমঃ ।
ওঁ অবরায় নমঃ ।
ওঁ গম্ভীরঘোষয় নমঃ ।
ওঁ গম্ভীরায় নমঃ ।
ওঁ গম্ভীরবলবাহনায় নমঃ ।
ওঁ ন্যগ্রোধরূপায় নমঃ । ২০০।

ওঁ ন্যগ্রোধায় নমঃ ।
ওঁ বৃক্ষকর্ণস্থিতায় নমঃ ।
ওঁ বিভবে নমঃ ।
ওঁ সুতীক্ষ্ণদশনায় নমঃ ।
ওঁ মহাকায়ায় নমঃ ।
ওঁ মহাননায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ ।
ওঁ হরয়ে নমঃ ।
ওঁ যজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ সংয়ুগাপীডবাহনায় নমঃ । ২১০।

ওঁ তীক্ষণাতাপায় নমঃ ।
ওঁ হর্যশ্বায় নমঃ ।
ওঁ সহায়ায় নমঃ ।
ওঁ কর্মকালবিদে নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুপ্রসাদিতায় নমঃ ।
ওঁ যজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ সমুদ্রায় নমঃ ।
ওঁ বডবামুখায় নমঃ ।
ওঁ হুতাশনসহায়ায় নমঃ ।
ওঁ প্রশান্তাত্মনে নমঃ । ২২০।

ওঁ হুতাশনায় নমঃ ।
ওঁ উগ্রতেজসে নমঃ ।
ওঁ মহাতেজসে নমঃ ।
ওঁ জন্যায় নমঃ ।
ওঁ বিজয়কালবিদে নমঃ ।
ওঁ জ্যোতিষাময়নায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ সর্ববিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ শিখিনে নমঃ ।
ওঁ মুণ্ডিনে নমঃ । ২৩০।

ওঁ জটিনে নমঃ ।
ওঁ জ্বলিনে নমঃ ।
ওঁ মূর্তিজায় নমঃ ।
ওঁ মূর্ধজায় নমঃ ।
ওঁ বলিনে নমঃ ।
ওঁ বৈনবিনে নমঃ ।
ওঁ পণবিনে নমঃ ।
ওঁ তালিনে নমঃ ।
ওঁ খলিনে নমঃ ।
ওঁ কালকটঙ্কটায় নমঃ । ২৪০।

ওঁ নক্ষত্রবিগ্রহমতয়ে নমঃ ।
ওঁ গুণবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ লয়ায় নমঃ ।
ওঁ অগমায় নমঃ ।
ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ বিশ্ববাহবে নমঃ ।
ওঁ বিভাগায় নমঃ ।
ওঁ সর্বগায় নমঃ ।
ওঁ অমুখায় নমঃ ।
ওঁ বিমোচনায় নমঃ । ২৫০।

ওঁ সুসরণায় নমঃ ।
ওঁ হিরণ্যকবচোদ্ভবায় নমঃ ।
ওঁ মেঢ্রজায় নমঃ ।
ওঁ বলচারিণে নমঃ ।
ওঁ মহীচারিণে নমঃ ।
ওঁ স্রুতায় নমঃ ।
ওঁ সর্বতূর্যবিনোদিনে নমঃ ।
ওঁ সর্বতোদ্যপরিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ ব্যালরূপায় নমঃ ।
ওঁ গুহাবাসিনে নমঃ । ২৬০।

ওঁ গুহায় নমঃ ।
ওঁ মালিনে নমঃ ।
ওঁ তরঙ্গবিদে নমঃ ।
ওঁ ত্রিদশায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিকালধৃতে নমঃ ।
ওঁ কর্মসর্ববন্ধবিমোচনায় নমঃ ।
ওঁ অসুরেন্দ্রাণাংবন্ধনায় নমঃ ।
ওঁ যুধি শত্রুবিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ সাঙ্খ্যপ্রসাদায় নমঃ ।
ওঁ দুর্বাসসে নমঃ । ২৭০।

ওঁ সর্বসাধিনিষেবিতায় নমঃ ।
ওঁ প্রস্কন্দনায় নমঃ ।
ওঁ যজ্ঞবিভাগবিদে নমঃ ।
ওঁ অতুল্যায় নমঃ ।
ওঁ যজ্ঞবিভাগবিদে নমঃ ।
ওঁ সর্ববাসায় নমঃ ।
ওঁ সর্বচারিণে নমঃ ।
ওঁ দুর্বাসসে নমঃ ।
ওঁ বাসবায় নমঃ ।
ওঁ অমরায় নমঃ । ২৮০।

ওঁ হৈমায় নমঃ ।
ওঁ হেমকরায় নমঃ ।
ওঁ নিষ্কর্মায় নমঃ ।
ওঁ সর্বধারিণে নমঃ ।
ওঁ ধরোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ লোহিতাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ মাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ বিজয়ক্ষায় নমঃ ।
ওঁ বিশারদায় নমঃ ।
ওঁ সংগ্রহায় নমঃ । ২৯০।

ওঁ নিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ কর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ সর্পচীরনিবাসনায় নমঃ ।
ওঁ মুখ্যায় নমঃ ।
ওঁ অমুখ্যায় নমঃ ।
ওঁ দেহায় নমঃ ।
ওঁ কাহলয়ে নমঃ ।
ওঁ সর্বকামদায় নমঃ ।
ওঁ সর্বকালপ্রসাদয়ে নমঃ ।
ওঁ সুবলায় নমঃ । ৩০০।

ওঁ বলরূপধৃতে নমঃ ।
ওঁ সর্বকামবরায় নমঃ ।
ওঁ সর্বদায় নমঃ ।
ওঁ সর্বতোমুখায় নমঃ ।
ওঁ আকাশনির্বিরূপায় নমঃ ।
ওঁ নিপাতিনে নমঃ ।
ওঁ অবশায় নমঃ ।
ওঁ খগায় নমঃ ।
ওঁ রৌদ্ররূপায় নমঃ ।
ওঁ অংশবে নমঃ । ৩১০।

ওঁ আদিত্যায় নমঃ ।
ওঁ বহুরশ্ময়ে নমঃ ।
ওঁ সুবর্চসিনে নমঃ ।
ওঁ বসুবেগায় নমঃ ।
ওঁ মহাবেগায় নমঃ ।
ওঁ মনোবেগায় নমঃ ।
ওঁ নিশাচরায় নমঃ ।
ওঁ সর্ববাসিনে নমঃ ।
ওঁ শ্রিয়াবাসিনে নমঃ ।
ওঁ উপদেশকরায় নমঃ । ৩২০।

ওঁ অকরায় নমঃ ।
ওঁ মুনয়ে নমঃ ।
ওঁ আত্মনিরালোকায় নমঃ ।
ওঁ সম্ভগ্নায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রদায় নমঃ ।
ওঁ পক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ পক্ষরূপায় নমঃ ।
ওঁ অতিদীপ্তায় নমঃ ।
ওঁ বিশাম্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ উন্মাদায় নমঃ । ৩৩০।

ওঁ মদনায় নমঃ ।
ওঁ কামায় নমঃ ।
ওঁ অশ্বত্থায় নমঃ ।
ওঁ অর্থকরায় নমঃ ।
ওঁ যশসে নমঃ ।
ওঁ বামদেবায় নমঃ ।
ওঁ বামায় নমঃ ।
ওঁ প্রাচে নমঃ ।
ওঁ দক্ষিণায় নমঃ ।
ওঁ বামনায় নমঃ । ৩৪০।

ওঁ সিদ্ধয়োগিনে নমঃ ।
ওঁ মহর্শয়ে নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধার্থায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধসাধকায় নমঃ ।
ওঁ ভিক্ষবে নমঃ ।
ওঁ ভিক্ষুরূপায় নমঃ ।
ওঁ বিপণায় নমঃ ।
ওঁ মৃদবে নমঃ ।
ওঁ অব্যযায় নমঃ ।
ওঁ মহাসেনায় নমঃ । ৩৫০।

ওঁ বিশাখায় নমঃ ।
ওঁ ষষ্টিভাগায় নমঃ ।
ওঁ গবাং পতয়ে নমঃ ।
ওঁ বজ্রহস্তায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্কম্ভিনে নমঃ ।
ওঁ চমূস্তম্ভনায় নমঃ ।
ওঁ বৃত্তাবৃত্তকরায় নমঃ ।
ওঁ তালায় নমঃ ।
ওঁ মধবে নমঃ ।
ওঁ মধুকলোচনায় নমঃ । ৩৬০।

ওঁ বাচস্পত্যায় নমঃ ।
ওঁ বাজসেনায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যমাশ্রিতপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মচারিণে নমঃ ।
ওঁ লোকচারিণে নমঃ ।
ওঁ সর্বচারিণে নমঃ ।
ওঁ বিচারবিদে নমঃ ।
ওঁ ঈশানায় নমঃ ।
ওঁ ঈশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ কালায় নমঃ । ৩৭০।

ওঁ নিশাচারিণে নমঃ ।
ওঁ পিনাকভৃতে নমঃ ।
ওঁ নিমিত্তস্থায় নমঃ ।
ওঁ নিমিত্তায় নমঃ ।
ওঁ নন্দয়ে নমঃ ।
ওঁ নন্দিকরায় নমঃ ।
ওঁ হরয়ে নমঃ ।
ওঁ নন্দীশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ নন্দিনে নমঃ ।
ওঁ নন্দনায় নমঃ । ৩৮০।

ওঁ নন্দিবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ ভগহারিণে নমঃ ।
ওঁ নিহন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ কলায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ পিতামহায় নমঃ ।
ওঁ চতুর্মুখায় নমঃ ।
ওঁ মহালিঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ চারুলিঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ লিঙ্গাধ্যাক্ষায় নমঃ । ৩৯০।

ওঁ সুরাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ যোগাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ যুগাবহায় নমঃ ।
ওঁ বীজাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ বীজকর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ অধ্যাত্মানুগতায় নমঃ ।
ওঁ বলায় নমঃ ।
ওঁ ইতিহাসায় নমঃ ।
ওঁ সকল্পায় নমঃ ।
ওঁ গৌতমায় নমঃ । ৪০০।

ওঁ নিশাকরায় নমঃ ।
ওঁ দম্ভায় নমঃ ।
ওঁ অদম্ভায় নমঃ ।
ওঁ বৈদম্ভায় নমঃ ।
ওঁ বশ্যায় নমঃ ।
ওঁ বশকরায় নমঃ ।
ওঁ কলয়ে নমঃ ।
ওঁ লোককর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ পশুপতয়ে নমঃ ।
ওঁ মহাকর্ত্রে নমঃ । ৪১০।

ওঁ অনৌষধায় নমঃ ।
ওঁ অক্ষরায় নমঃ ।
ওঁ পরমায় ব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ বলবতে নমঃ ।
ওঁ শক্রায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যৈ নমঃ ।
ওঁ অনিত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধাত্মনে নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ মান্যায় নমঃ । ৪২০।

ওঁ গতাগতায় নমঃ ।
ওঁ বহুপ্রসাদায় নমঃ ।
ওঁ সুস্বপ্নায় নমঃ ।
ওঁ দর্পণায় নমঃ ।
ওঁ অমিত্রজিতে নমঃ ।
ওঁ বেদকারায় নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রকারায় নমঃ ।
ওঁ বিদুষে নমঃ ।
ওঁ সমরমর্দনায় নমঃ ।
ওঁ মহামেঘনিবাসিনে নমঃ । ৪৩০।

ওঁ মহাঘোরায় নমঃ ।
ওঁ বশিনে নমঃ ।
ওঁ করায় নমঃ ।
ওঁ অগ্নিজ্বালায় নমঃ ।
ওঁ মহাজ্বালায় নমঃ ।
ওঁ অতিধূম্রায় নমঃ ।
ওঁ হুতায় নমঃ ।
ওঁ হবিষে নমঃ ।
ওঁ বৃষণায় নমঃ ।
ওঁ শঙ্করায় নমঃ । ৪৪০।

ওঁ নিত্যং বর্চস্বিনে নমঃ ।
ওঁ ধূমকেতনায় নমঃ ।
ওঁ নীলায় নমঃ ।
ওঁ অঙ্গলুব্ধায় নমঃ ।
ওঁ শোভনায় নমঃ ।
ওঁ নিরবগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ স্বস্তিদায় নমঃ ।
ওঁ স্বস্তিভাবায় নমঃ ।
ওঁ ভাগিনে নমঃ ।
ওঁ ভাগকরায় নমঃ । ৪৫০।

ওঁ লঘবে নমঃ ।
ওঁ উৎসঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ মহাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ মহাগর্ভপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণবর্ণায় নমঃ ।
ওঁ সুবর্ণায় নমঃ ।
ওঁ সর্বদেহিনাং ইন্দ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ মহাপাদায় নমঃ ।
ওঁ মহাহস্তায় নমঃ ।
ওঁ মহাকায়ায় নমঃ । ৪৬০।

ওঁ মহায়শসে নমঃ ।
ওঁ মহামূর্ধ্নে নমঃ ।
ওঁ মহামাত্রায় নমঃ ।
ওঁ মহানেত্রায় নমঃ ।
ওঁ নিশালয়ায় নমঃ ।
ওঁ মহান্তকায় নমঃ ।
ওঁ মহাকর্ণায় নমঃ ।
ওঁ মহোষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ মহাহণবে নমঃ ।
ওঁ মহানাসায় নমঃ । ৪৭০।

ওঁ মহাকম্ববে নমঃ ।
ওঁ মহাগ্রীবায় নমঃ ।
ওঁ শ্মশানভাজে নমঃ ।
ওঁ মহাবক্ষসে নমঃ ।
ওঁ মহোরস্কায় নমঃ ।
ওঁ অন্তরাত্মনে নমঃ ।
ওঁ মৃগালয়ায় নমঃ ।
ওঁ লম্বনায় নমঃ ।
ওঁ লম্বিতোষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ মহামায়ায় নমঃ । ৪৮০।

ওঁ পয়োনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ মহাদন্তায় নমঃ ।
ওঁ মহাদংষ্ট্রায় নমঃ ।
ওঁ মহজিহ্বায় নমঃ ।
ওঁ মহামুখায় নমঃ ।
ওঁ মহানখায় নমঃ ।
ওঁ মহারোমায় নমঃ ।
ওঁ মহাকোশায় নমঃ ।
ওঁ মহাজটায় নমঃ ।
ওঁ প্রসন্নায় নমঃ । ৪৯০।

ওঁ প্রসাদায় নমঃ ।
ওঁ প্রত্যযায় নমঃ ।
ওঁ গিরিসাধনায় নমঃ ।
ওঁ স্নেহনায় নমঃ ।
ওঁ অস্নেহনায় নমঃ ।
ওঁ অজিতায় নমঃ ।
ওঁ মহামুনয়ে নমঃ ।
ওঁ বৃক্ষাকারায় নমঃ ।
ওঁ বৃক্ষকেতবে নমঃ ।
ওঁ অনলায় নমঃ । ৫০০।

ওঁ বায়ুবাহনায় নমঃ ।
ওঁ গণ্ডলিনে নমঃ ।
ওঁ মেরুধাম্নে নমঃ ।
ওঁ দেবাধিপতয়ে নমঃ ।
ওঁ অথর্বশীর্ষায় নমঃ ।
ওঁ সামাস্যায় নমঃ ।
ওঁ ঋক্সহস্রামিতেক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ যজুঃ পাদ ভুজায় নমঃ ।
ওঁ গুহ্যায় নমঃ ।
ওঁ প্রকাশায় নমঃ । ৫১০।

ওঁ জঙ্গমায় নমঃ ।
ওঁ অমোঘার্থায় নমঃ ।
ওঁ প্রসাদায় নমঃ ।
ওঁ অভিগম্যায় নমঃ ।
ওঁ সুদর্শনায় নমঃ ।
ওঁ উপকারায় নমঃ ।
ওঁ প্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ সর্বায় নমঃ ।
ওঁ কনকায় নমঃ ।
ওঁ কঞ্চনচ্ছবয়ে নমঃ । ৫২০।

ওঁ নাভয়ে নমঃ ।
ওঁ নন্দিকরায় নমঃ ।
ওঁ ভাবায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্করস্থাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ স্থিরায় নমঃ ।
ওঁ দ্বাদশায় নমঃ ।
ওঁ ত্রাসনায় নমঃ ।
ওঁ আদ্যায় নমঃ ।
ওঁ যজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ যজ্ঞসমাহিতায় নমঃ । ৫৩০।

ওঁ নক্তং নমঃ ।
ওঁ কলয়ে নমঃ ।
ওঁ কালায় নমঃ ।
ওঁ মকরায় নমঃ ।
ওঁ কালপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ সগণায় নমঃ ।
ওঁ গণকারায় নমঃ ।
ওঁ ভূতবাহনসারথয়ে নমঃ ।
ওঁ ভস্মশয়ায় নমঃ ।
ওঁ ভস্মগোপ্ত্রে নমঃ । ৫৪০।

ওঁ ভস্মভূতায় নমঃ ।
ওঁ তরবে নমঃ ।
ওঁ গণায় নমঃ ।
ওঁ লোকপালায় নমঃ ।
ওঁ অলোকায় নমঃ ।
ওঁ মহাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সর্বপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ শুক্লায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিশুক্লায় নমঃ ।
ওঁ সম্পন্নায় নমঃ । ৫৫০।

ওঁ শুচয়ে নমঃ ।
ওঁ ভূতনিষেবিতায় নমঃ ।
ওঁ আশ্রমস্থায় নমঃ ।
ওঁ ক্রিয়াবস্থায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বকর্মমতয়ে নমঃ ।
ওঁ বরায় নমঃ ।
ওঁ বিশালশাখায় নমঃ ।
ওঁ তাম্রোষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ অম্বুজালায় নমঃ ।
ওঁ সুনিশ্চলায় নমঃ । ৫৬০।

ওঁ কপিলায় নমঃ ।
ওঁ কপিশায় নমঃ ।
ওঁ শুক্লায় নমঃ ।
ওঁ অয়ুশে নমঃ ।
ওঁ পরায় নমঃ ।
ওঁ অপরায় নমঃ ।
ওঁ গন্ধর্বায় নমঃ ।
ওঁ অদিতয়ে নমঃ ।
ওঁ তার্ক্ষ্যায় নমঃ ।
ওঁ সুবিজ্ঞেয়ায় নমঃ । ৫৭০।

ওঁ সুশারদায় নমঃ ।
ওঁ পরশ্বধায়ুধায় নমঃ ।
ওঁ দেবায় নমঃ ।
ওঁ অনুকারিণে নমঃ ।
ওঁ সুবান্ধবায় নমঃ ।
ওঁ তুম্ববীণায় নমঃ ।
ওঁ মহাক্রোধায়া নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্বরেতসে নমঃ ।
ওঁ জলেশয়ায় নমঃ ।
ওঁ উগ্রায় নমঃ । ৫৮০।

ওঁ বশঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ বংশায় নমঃ ।
ওঁ বংশনাদায় নমঃ ।
ওঁ অনিন্দিতায় নমঃ ।
ওঁ সর্বাঙ্গরূপায় নমঃ ।
ওঁ মায়াবিনে নমঃ ।
ওঁ সুহৃদায় নমঃ ।
ওঁ অনিলায় নমঃ ।
ওঁ অনলায় নমঃ ।
ওঁ বন্ধনায় নমঃ । ৫৯০।

ওঁ বন্ধকর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ সুবন্ধনবিমোচনায় নমঃ ।
ওঁ সয়জ্ঞারয়ে নমঃ ।
ওঁ সকামারয়ে নমঃ ।
ওঁ মহাদংশ্ট্রায় নমঃ ।
ওঁ মহায়ুধায় নমঃ ।
ওঁ বহুধানিন্দিতায় নমঃ ।
ওঁ শর্বায় নমঃ ।
ওঁ শঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ শঙ্করায় নমঃ । ৬০০।

ওঁ অধনায় নমঃ ।
ওঁ অমরেশায় নমঃ ।
ওঁ মহাদেবায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বদেবায় নমঃ ।
ওঁ সুরারিঘ্নে নমঃ ।
ওঁ অহির্বুধ্ন্যায় নমঃ ।
ওঁ অনিলাভায় নমঃ ।
ওঁ চেকিতানায় নমঃ ।
ওঁ হবিষে নমঃ ।
ওঁ অজৈকপাতে নমঃ । ৬১০।

ওঁ কাপালিনে নমঃ ।
ওঁ ত্রিশঙ্কবে নমঃ ।
ওঁ অজিতায় নমঃ ।
ওঁ শিবায় নমঃ ।
ওঁ ধন্বন্তরয়ে নমঃ ।
ওঁ ধূমকেতবে নমঃ ।
ওঁ স্কন্দায় নমঃ ।
ওঁ বৈশ্রবণায় নমঃ ।
ওঁ ধাত্রে নমঃ ।
ওঁ শক্রায় নমঃ । ৬২০।

ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ মিত্রায় নমঃ ।
ওঁ ৎবষ্ট্রে নমঃ ।
ওঁ ধৃবায় নমঃ ।
ওঁ ধরায় নমঃ ।
ওঁ প্রভাবায় নমঃ ।
ওঁ সর্বগায় বায়বে নমঃ ।
ওঁ অর্যম্নে নমঃ ।
ওঁ সবিত্রে নমঃ ।
ওঁ রবয়ে নমঃ । ৬৩০।

ওঁ উষঙ্গবে নমঃ ।
ওঁ বিধাত্রে নমঃ ।
ওঁ মান্ধাত্রে নমঃ ।
ওঁ ভূতভাবনায় নমঃ ।
ওঁ বিভবে নমঃ ।
ওঁ বর্ণবিভাবিনে নমঃ ।
ওঁ সর্বকামগুণাবহায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ ।
ওঁ মহাগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রবক্ত্রায় নমঃ । ৬৪০।

ওঁ অনিলায় নমঃ ।
ওঁ অনলায় নমঃ ।
ওঁ বলবতে নমঃ ।
ওঁ উপশান্তায় নমঃ ।
ওঁ পুরাণায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যচঞ্চবে নমঃ ।
ওঁ যে নমঃ ।
ওঁ কুরুকর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ কুরুবাসিনে নমঃ ।
ওঁ কুরুভূতায় নমঃ । ৬৫০।

ওঁ গুণৌষধায় নমঃ ।
ওঁ সর্বাশয়ায় নমঃ ।
ওঁ দর্ভচারিণে নমঃ ।
ওঁ সর্বেষং প্রাণিনাং পতয়ে নমঃ ।
ওঁ দেবদেবায় নমঃ ।
ওঁ সুখাসক্তায় নমঃ ।
ওঁ সতে নমঃ ।
ওঁ অসতে নমঃ ।
ওঁ সর্বরত্নবিদে নমঃ ।
ওঁ কৈলাসগিরিবাসিনে নমঃ । ৬৬০।

ওঁ হিমবদ্গিরিসংশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ কূলহারিণে নমঃ ।
ওঁ কুলকর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ বহুবিদ্যায় নমঃ ।
ওঁ বহুপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ বণিজায় নমঃ ।
ওঁ বর্ধকিনে নমঃ ।
ওঁ বৃক্ষায় নমঃ ।
ওঁ বকিলায় নমঃ ।
ওঁ চন্দনায় নমঃ । ৬৭০।

ওঁ ছদায় নমঃ ।
ওঁ সারগ্রীবায় নমঃ ।
ওঁ মহাজত্রবে নমঃ ।
ওঁ অলোলায় নমঃ ।
ওঁ মহৌষধায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধার্থকারিণে নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধার্থশ্ছন্দোব্যাকরণোত্তরায় নমঃ ।
ওঁ সিংহনাদায় নমঃ ।
ওঁ সিংহদংষ্ট্রায় নমঃ ।
ওঁ সিংহগায় নমঃ । ৬৮০।

ওঁ সিংহবাহনায় নমঃ ।
ওঁ প্রভাবাত্মনে নমঃ ।
ওঁ জগৎকালস্থালায় নমঃ ।
ওঁ লোকহিতায় নমঃ ।
ওঁ তরবে নমঃ ।
ওঁ সারঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ নবচক্রাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ কেতুমালিনে নমঃ ।
ওঁ সভাবনায় নমঃ ।
ওঁ ভূতালয়ায় নমঃ । ৬৯০।

ওঁ ভূতপতয়ে নমঃ ।
ওঁ অহোরাত্রায় নমঃ ।
ওঁ অনিন্দিতায় নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতানাং বাহিত্রে নমঃ ।
ওঁ নিলয়ায় নমঃ ।
ওঁ বিভবে নমঃ ।
ওঁ ভবায় নমঃ ।
ওঁ অমোঘায় নমঃ ।
ওঁ সংয়তায় নমঃ ।
ওঁ অশ্বায় নমঃ । ৭০০।

ওঁ ভোজনায় নমঃ ।
ওঁ প্রাণধারণায় নমঃ ।
ওঁ ধৃতিমতে নমঃ ।
ওঁ মতিমতে নমঃ ।
ওঁ দক্ষায় নমঃ ।
ওঁ সৎকৃতায় নমঃ ।
ওঁ যুগাধিপায় নমঃ ।
ওঁ গোপালয়ে নমঃ ।
ওঁ গোপতয়ে নমঃ ।
ওঁ গ্রামায় নমঃ ।
ওঁ গোচর্মবসনায় নমঃ ।
ওঁ হরয়ে নমঃ ।
ওঁ হিরণ্যবাহবে নমঃ ।
ওঁ প্রবেশিনাং গুহাপালায় নমঃ ।
ওঁ প্রকৃষ্টারয়ে নমঃ ।
ওঁ মহাহর্শায় নমঃ ।
ওঁ জিতকামায় নমঃ ।
ওঁ জিতেন্দ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ গান্ধারায় নমঃ ।
ওঁ সুবাসায় নমঃ । ৭২০।

ওঁ তপস্সক্তায় নমঃ ।
ওঁ রতয়ে নমঃ ।
ওঁ নরায় নমঃ ।
ওঁ মহাগীতায় নমঃ ।
ওঁ মহানৃত্যায় নমঃ ।
ওঁ অপ্সরোগণসেবিতায় নমঃ ।
ওঁ মহাকেতবে নমঃ ।
ওঁ মহাধাতবে নমঃ ।
ওঁ নৈকসানুচরায় নমঃ ।
ওঁ চলায় নমঃ । ৭৩০।

ওঁ আবেদনীয়ায় নমঃ ।
ওঁ আদেশায় নমঃ ।
ওঁ সর্বগন্ধসুখাহবায় নমঃ ।
ওঁ তোরণায় নমঃ ।
ওঁ তারণায় নমঃ ।
ওঁ বাতায় নমঃ ।
ওঁ পরিধীনে নমঃ ।
ওঁ পতিখেচরায় নমঃ ।
ওঁ সংয়োগায় বর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ বৃদ্ধায় নমঃ । ৭৪০।

ওঁ অতিবৃদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ গুণাধিকায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যমাত্মসহায়ায় নমঃ ।
ওঁ দেবাসুরপতয়ে নমঃ ।
ওঁ পতয়ে নমঃ ।
ওঁ যুক্তায় নমঃ ।
ওঁ যুক্তবাহবে নমঃ ।
ওঁ দিবিসুপর্ণোদেবায় নমঃ ।
ওঁ আষাঢায় নমঃ ।
ওঁ সুষাঢায় নমঃ । ৭৫০।

ওঁ ধ্রুবায় নমঃ ।
ওঁ হরিণায় নমঃ ।
ওঁ হরায় নমঃ ।
ওঁ আবর্তমানেভ্যোবপুষে নমঃ ।
ওঁ বসুশ্রেষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ মহাপথায় নমঃ ।
ওঁ শিরোহারিণে নমঃ ।
ওঁ সর্বলক্ষণলক্ষিতায় নমঃ ।
ওঁ অক্ষায় রথয়োগিনে নমঃ ।
ওঁ সর্বয়োগিনে নমঃ । ৭৬০।

ওঁ মহাবলায় নমঃ ।
ওঁ সমাম্নায়ায় নমঃ ।
ওঁ অস্মাম্নায়ায় নমঃ ।
ওঁ তীর্থদেবায় নমঃ ।
ওঁ মহারথায় নমঃ ।
ওঁ নির্জীবায় নমঃ ।
ওঁ জীবনায় নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ শুভাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ বহুকর্কশায় নমঃ । ৭৭০।

ওঁ রত্নপ্রভূতায় নমঃ ।
ওঁ রত্নাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ মহার্ণবনিপানবিদে নমঃ ।
ওঁ মূলায় নমঃ ।
ওঁ বিশালায় নমঃ ।
ওঁ অমৃতায় নমঃ ।
ওঁ ব্যক্তাব্যক্তায় নমঃ ।
ওঁ তপোনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ আরোহণায় নমঃ ।
ওঁ অধিরোহায় নমঃ । ৭৮০।

ওঁ শীলধারিণে নমঃ ।
ওঁ মহায়শসে নমঃ ।
ওঁ সেনাকল্পায় নমঃ ।
ওঁ মহাকল্পায় নমঃ ।
ওঁ যোগায় নমঃ ।
ওঁ যুগকরায় নমঃ ।
ওঁ হরয়ে নমঃ ।
ওঁ যুগরূপায় নমঃ ।
ওঁ মহারূপায় নমঃ ।
ওঁ মহানাগহনায় নমঃ । ৭৯০।

ওঁ বধায় নমঃ ।
ওঁ ন্যায়নির্বপণায় নমঃ ।
ওঁ পাদায় নমঃ ।
ওঁ পণ্ডিতায় নমঃ ।
ওঁ অচলোপমায় নমঃ ।
ওঁ বহুমালায় নমঃ ।
ওঁ মহামালায় নমঃ ।
ওঁ শশিনে হরসুলোচনায় নমঃ ।
ওঁ বিস্তারায় লবণায় কূপায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিয়ুগায় নমঃ । ৮০০।

ওঁ সফলোদয়ায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিলোচনায় নমঃ ।
ওঁ বিষণ্ণাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ মণিবিদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ জটাধরায় নমঃ ।
ওঁ বিন্দবে নমঃ ।
ওঁ বিসর্গায় নমঃ ।
ওঁ সুমুখায় নমঃ ।
ওঁ শরায় নমঃ ।
ওঁ সর্বায়ুধায় নমঃ । ৮১০।

ওঁ সহায় নমঃ ।

ওঁ নিবেদনায় নমঃ ।
ওঁ সুখাজাতায় নমঃ ।
ওঁ সুগন্ধারায় নমঃ ।
ওঁ মহাধনুষে নমঃ ।
ওঁ গন্ধপালিনে ভগবতে নমঃ ।
ওঁ সর্বকর্মণাং উত্থানায় নমঃ ।
ওঁ মন্থানায় বহুলবায়বে নমঃ ।
ওঁ সকলায় নমঃ ।
ওঁ সর্বলোচনায় নমঃ । ৮২০।

ওঁ তলস্তালায় নমঃ ।
ওঁ করস্থালিনে নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্বসংহননায় নমঃ ।
ওঁ মহতে নমঃ ।
ওঁ ছত্রায় নমঃ ।
ওঁ সুছত্রায় নমঃ ।
ওঁ বিরব্যাতলোকায় নমঃ ।
ওঁ সর্বাশ্রয়ায় ক্রমায় নমঃ ।
ওঁ মুণ্ডায় নমঃ ।
ওঁ বিরূপায় নমঃ । ৮৩০।

ওঁ বিকৃতায় নমঃ ।
ওঁ দণ্ডিনে নমঃ ।
ওঁ কুণ্ডিনে নমঃ ।
ওঁ বিকুর্বণায় নমঃ ।
ওঁ হর্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ ককুভায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রিণে নমঃ ।
ওঁ শতজিহ্বায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রপাদে নমঃ ।
ওঁ সহস্রমুর্ধ্নে নমঃ । ৮৪০।

ওঁ দেবেন্দ্রায় সর্বদেবময়ায় নমঃ ।
ওঁ গুরবে নমঃ ।
ওঁ সহস্রবাহবে নমঃ ।
ওঁ সর্বাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ শরণ্যায় নমঃ ।
ওঁ সর্বলোককৃতে নমঃ ।
ওঁ পবিত্রায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিককুডে মন্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ কনিষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণপিঙ্গলায় নমঃ । ৮৫০।

ওঁ ব্রহ্মদণ্ডবিনির্মাত্রে নমঃ ।
ওঁ শতঘ্নীপাশ শক্তিমতে নমঃ ।
ওঁ পদ্মগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ মহাগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ জলোদ্ভবায় নমঃ ।
ওঁ গভস্তয়ে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মকৃতে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মিণে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবিদে নমঃ । ৮৬০।

ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ ।
ওঁ গতয়ে নমঃ ।
ওঁ অনন্তরূপায় নমঃ ।
ওঁ নৈকাত্মনে নমঃ ।
ওঁ স্বয়ংভুব তিগ্মতেজসে নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্বগাত্মনে নমঃ ।
ওঁ পশুপতয়ে নমঃ ।
ওঁ বাতরংহায় নমঃ ।
ওঁ মনোজবায় নমঃ ।
ওঁ চন্দনিনে নমঃ । ৮৭০।

ওঁ পদ্মনালাগ্রায় নমঃ ।
ওঁ সুরভ্যুত্তরণায় নমঃ ।
ওঁ নরায় নমঃ ।
ওঁ কর্ণিকারমহাস্রগ্বিণে নমঃ ।
ওঁ নীলমৌলয়ে নমঃ ।
ওঁ পিনাকধৃতে নমঃ ।
ওঁ উমাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ উমাকান্তায় নমঃ ।
ওঁ জাহ্নবীভৃতে নমঃ ।
ওঁ উমাধবায় নমঃ ।
ওঁ বরায় বরাহায় নমঃ ।
ওঁ বরদায় নমঃ ।
ওঁ বরেণ্যায় নমঃ ।
ওঁ সুমহাস্বনায় নমঃ ।
ওঁ মহাপ্রসাদায় নমঃ ।
ওঁ দমনায় নমঃ ।
ওঁ শত্রুঘ্নে নমঃ ।
ওঁ শ্বেতপিঙ্গলায় নমঃ ।
ওঁ প্রীতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ পরমাত্মনে নমঃ । ৮৯০।

ওঁ প্রয়তাত্মানে নমঃ ।
ওঁ প্রধানধৃতে নমঃ ।
ওঁ সর্বপার্শ্বমুখায় নমঃ ।
ওঁ ত্র্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মসাধারণো বরায় নমঃ ।
ওঁ চরাচরাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সূক্ষ্মাত্মনে নমঃ ।
ওঁ অমৃতায় গোবৃষেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সাধ্যর্ষয়ে নমঃ ।
ওঁ বসুরাদিত্যায় নমঃ । ৯০০।

ওঁ বিবস্বতে সবিতামৃতায় নমঃ ।
ওঁ ব্যাসায় নমঃ ।
ওঁ সর্গায় সুসংক্ষেপায় বিস্তরায় নমঃ ।
ওঁ পর্যায়োনরায় নমঃ ।
ওঁ ঋতবে নমঃ ।
ওঁ সংবৎসরায় নমঃ ।
ওঁ মাসায় নমঃ ।
ওঁ পক্ষায় নমঃ ।
ওঁ সঙ্খ্যাসমাপনায় নমঃ ।
ওঁ কলাভ্যো নমঃ । ৯১০।

ওঁ কাষ্ঠাভ্যো নমঃ ।
ওঁ লবেভ্যো নমঃ ।
ওঁ মাত্রাভ্যো নমঃ ।
ওঁ মুহূর্তাহঃ ক্ষপাভ্যো নমঃ ।
ওঁ ক্ষণেভ্যো নমঃ ।
ওঁ বিশ্বক্ষেত্রায় নমঃ ।
ওঁ প্রজাবীজায় নমঃ ।
ওঁ লিঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ আদ্যায় নির্গমায় নমঃ ।
ওঁ সতে নমঃ । ৯২০।

ওঁ অসতে নমঃ ।
ওঁ ব্যক্তায় নমঃ ।
ওঁ অব্যক্তায় নমঃ ।
ওঁ পিত্রে নমঃ ।
ওঁ মাত্রে নমঃ ।
ওঁ পিতামহায় নমঃ ।
ওঁ স্বর্গদ্বারায় নমঃ ।
ওঁ প্রজাদ্বারায় নমঃ ।
ওঁ মোক্ষদ্বারায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিবিষ্টপায় নমঃ । ৯৩০।

ওঁ নির্বাণায় নমঃ ।
ওঁ হ্লাদনায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মলোকায় নমঃ ।
ওঁ পরায়ৈ গত্যৈ নমঃ ।
ওঁ দেবাসুর বিনির্মাত্রে নমঃ ।
ওঁ দেবাসুরপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ দেবাসুরগুরবে নমঃ ।
ওঁ দেবায় নমঃ ।
ওঁ দেবাসুর নমস্কৃতায় নমঃ ।
ওঁ দেবাসুর মহামাত্রায় নমঃ । ৯৪০।

ওঁ দেবাসুর গণাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ দেবাসুরগণাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ দেবাসুর গণাগৃণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ দেবাতিদেবায় নমঃ ।
ওঁ দেবর্শয়ে নমঃ ।
ওঁ দেবাসুরবরপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ দেবাসুরেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বায় নমঃ ।
ওঁ দেবাসুরমহেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সর্বদেবময়ায় নমঃ । ৯৫০।

ওঁ অচিন্ত্যায় নমঃ ।
ওঁ দেবতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ আত্মসংভবায় নমঃ ।
ওঁ উদ্ভিদে নমঃ ।
ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ বৈদ্যায় নমঃ ।
ওঁ বিরজায় নমঃ ।
ওঁ নীরজায় নমঃ ।
ওঁ অমরায় নমঃ ।
ওঁ ঈড্যায় নমঃ । ৯৬০।

ওঁ হস্তীশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ ব্যঘ্রায় নমঃ ।
ওঁ দেবসিংহায় নমঃ ।
ওঁ নরঋষভায় নমঃ ।
ওঁ বিবুধায় নমঃ ।
ওঁ অগ্রবরায় নমঃ ।
ওঁ সূক্ষ্মায় নমঃ ।
ওঁ সর্বদেবায় নমঃ ।
ওঁ তপোময়ায় নমঃ ।
ওঁ সুয়ুক্তায় নমঃ । ৯৭০।

ওঁ শিভনায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রিণে নমঃ ।
ওঁ প্রাসানাং প্রভবায় নমঃ ।
ওঁ অব্যযায় নমঃ ।
ওঁ গুহায় নমঃ ।
ওঁ কান্তায় নমঃ ।
ওঁ নিজায় সর্গায় নমঃ ।
ওঁ পবিত্রায় নমঃ ।
ওঁ সর্বপাবনায় নমঃ ।
ওঁ শৃঙ্গিণে নমঃ । ৯৮০।

ওঁ শৃঙ্গপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বভ্রুবে নমঃ ।
ওঁ রাজরাজায় নমঃ ।
ওঁ নিরাময়ায় নমঃ ।
ওঁ অভিরামায় নমঃ ।
ওঁ সুরগণায় নমঃ ।
ওঁ বিরামায় নমঃ ।
ওঁ সর্বসাধনায় নমঃ ।
ওঁ ললাটাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বদেবায় নমঃ । ৯৯০।

ওঁ হরিণায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবর্চসায় নমঃ ।
ওঁ স্থাবরাণাং পতয়ে নমঃ ।
ওঁ নিয়মেন্দ্রিয়বর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধার্থায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধভূতার্থায় নমঃ।
ওঁ অচিন্ত্যায় নমঃ ।
ওঁ সত্যব্রতায় নমঃ ।
ওঁ শুচয়ে নমঃ ।
ওঁ ব্রতাধিপায় নমঃ । ১০০০।

ওঁ পরস্মৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ ভক্তানাং পরমায়ৈ গতয়ে নমঃ ।
ওঁ বিমুক্তায় নমঃ ।
ওঁ মুক্ততেজসে নমঃ ।
ওঁ শ্রীমতে নমঃ ।
ওঁ শ্রীবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ জগতে নমঃ । ১০০৮।

ইতি শিবসহস্রনামাবলিঃ শিবার্পণম্ ॥

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

Also Read:

1008 Names of Lord Shiva Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment