1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

Shiva Sahasranamavali in Oriya | 1008 Names of Lord Shiva

1000 Names of Lord Siva in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଶିବସହସ୍ରନାମାବଲୀ ॥
ଓଁ ସ୍ଥିରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସ୍ଥାଣବେ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରଭବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଭୀମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରବରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱବିଖ୍ୟାତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱସ୍ମୈ ନମଃ । ୧୦ ।

ଓଁ ସର୍ୱକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଜଟିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଚର୍ମିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶିଖଣ୍ଡିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଭାବନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ହରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ହରିଣାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଭୂତହରାୟ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଁ ପ୍ରଭବେ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରବୃତ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ନିବୃତ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ନିୟତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶାଶ୍ୱତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଧ୍ରୁବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ମଶାନବାସିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଭଗବତେ ନମଃ ।
ଓଁ ଖଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗୋଚରାୟ ନମଃ । ୩୦ ।

ଓଁ ଅର୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଭିବାଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାକର୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ତପସ୍ୱିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଭୂତଭାବନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଉନ୍ମତ୍ତବେଷପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଲୋକପ୍ରଜାପତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାକାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୃଷରୂପାୟ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଁ ମହାୟଶସେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଭୂତାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶ୍ୱରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାହଣବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଲୋକପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅନ୍ତର୍ହିତତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରସାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ହୟଗର୍ଧଭୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ପବିତ୍ରାୟ ନମଃ । ୫୦ ।

ଓଁ ମହତେ ନମଃ ।
ଓଁନିୟମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିୟମାଶ୍ରିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱକର୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ସ୍ୱୟଂଭୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଆଦୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଆଦିକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶାଲାକ୍ଷାୟ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଁ ସୋମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନକ୍ଷତ୍ରସାଧକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୂର୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶନୟେ ନମଃ ।
ଓଁ କେତବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗ୍ରହପତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ବରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅତ୍ରୟେ ନମଃ । ୭୦ ।

ଓଁ ଅତ୍ର୍ୟା ନମସ୍କର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ମୃଗବାଣାର୍ପଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅନଘାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାତପସେ ନମଃ ।
ଓଁ ଘୋରତପସେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଦୀନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦୀନସାଧକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସଂବତ୍ସରକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମନ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରମାଣାୟ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଁ ପରମାୟତପସେ ନମଃ ।
ଓଁ ଯୋଗିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଯୋଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାବୀଜାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାରେତସେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାବଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁବର୍ଣରେତସେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁବୀଜାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୀଜବାହନାୟ ନମଃ । ୯୦ ।

ଓଁ ଦଶବାହବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅନିମିଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନୀଲକଣ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଉମାପତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶ୍ୱରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସ୍ୱୟଂଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଲବୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅବଲୋଗଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗଣକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ଗଣପତୟେ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଁ ଦିଗ୍ୱାସସେ ନମଃ ।
ଓଁ କାମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମନ୍ତ୍ରବିଦେ ନମଃ ।
ଓଁ ପରମାୟ ମନ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଭାବକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ହରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କମଣ୍ଡଲୁଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଧନ୍ୱିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ବାଣହସ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କପାଲବତେ ନମଃ । ୧୧୦ ।

ଓଁ ଅଶନୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶତଘ୍ନିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଖଡ୍ଗିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ପଟ୍ଟିଶିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଆୟୁଧିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହତେ ନମଃ ।
ଓଁ ସ୍ରୁବହସ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତେଜସେ ନମଃ।
ଓଁ ତେଜସ୍କରାୟ ନିଧୟେ ନମଃ । ୧୨୦ ।

ଓଁ ଉଷ୍ଣୀଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁବକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଉଦଗ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିନତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦୀର୍ଘାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ହରିକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁତୀର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୃଗାଲରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥାୟ ନମଃ । ୧୩୦ ।

ଓଁ ମୁଣ୍ଡାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଶୁଭଙ୍କରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଜାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବହୁରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗନ୍ଧଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ କପର୍ଦିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଉର୍ଧ୍ୱରେତସେ ନମଃ ।
ଓଁ ଊର୍ଧ୍ୱଲିଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଊର୍ଧ୍ୱଶାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ନଭସ୍ଥଲାୟ ନମଃ । ୧୪୦ ।

ଓଁ ତ୍ରିଜଟିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଚୀରବାସସେ ନମଃ ।
ଓଁ ରୁଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସେନାପତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଭବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅହଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନକ୍ତଂଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତିଗ୍ମମନ୍ୟବେ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁବର୍ଚସାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗଜଘ୍ନେ ନମଃ । ୧୫୦ ।

ଓଁ ଦୈତ୍ୟଘ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଁ କାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଲୋକଧାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ଗୁଣାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସିଂହଶାର୍ଦୂଲରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଆର୍ଦ୍ରଚର୍ମାମ୍ବରାବୃତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କାଲୟୋଗିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାନାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱକାମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚତୁଷ୍ପଥାୟ ନମଃ । ୧୬୦ ।

ଓଁ ନିଶାଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରେତଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ଭୂତଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବହୁଭୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବହୁଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସ୍ୱର୍ଭାନବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅମିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ନୃତ୍ୟପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୧୭୦ ।

ଓଁ ନିତ୍ୟନର୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନର୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଲାଲସାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଘୋରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାତପସେ ନମଃ ।
ଓଁ ପାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗିରିରୁହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନଭସେ ନମଃ ।
ଓଁ ସହସ୍ରହସ୍ତାୟ ନମଃ । ୧୮୦ ।

ଓଁ ବିଜୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବ୍ୟବସାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅତନ୍ଦ୍ରିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଧର୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଧର୍ଷଣାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଯଜ୍ଞଘ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଁ କାମନାଶକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦକ୍ଷ୍ୟାଗପହାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁସହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମଧ୍ୟମାୟ ନମଃ । ୧୯୦ ।

ଓଁ ତେଜୋପହାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ବଲଘ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଁ ମୁଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅବରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗମ୍ଭୀରଘୋଷୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗମ୍ଭୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗମ୍ଭୀରବଲବାହନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନ୍ୟଗ୍ରୋଧରୂପାୟ ନମଃ । ୨୦୦ ।

ଓଁ ନ୍ୟଗ୍ରୋଧାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୃକ୍ଷକର୍ଣସ୍ଥିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଭବେ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣଦଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାକାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାନନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ହରୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଯଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସଂୟୁଗାପୀଡବାହନାୟ ନମଃ । ୨୧୦ ।

ଓଁ ତୀକ୍ଷଣାତାପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ହର୍ୟଶ୍ୱାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସହାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କର୍ମକାଲବିଦେ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସମୁଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଡବାମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ହୁତାଶନସହାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରଶାନ୍ତାତ୍ମନେ ନମଃ । ୨୨୦ ।

ଓଁ ହୁତାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଉଗ୍ରତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଁ ଜନ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଜୟକାଲବିଦେ ନମଃ ।
ଓଁ ଜ୍ୟୋତିଷାମୟନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସିଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱବିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶିଖିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ମୁଣ୍ଡିନେ ନମଃ । ୨୩୦ ।

ଓଁ ଜଟିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଜ୍ୱଲିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ମୂର୍ତିଜାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମୂର୍ଧଜାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଲିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ବୈନବିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ପଣବିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ତାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଖଲିନେ ନମଃ ।
ଓଁ କାଲକଟଙ୍କଟାୟ ନମଃ । ୨୪୦ ।

ଓଁ ନକ୍ଷତ୍ରବିଗ୍ରହମତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଗୁଣବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଲୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଗମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରଜାପତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶ୍ୱବାହବେ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଭାଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିମୋଚନାୟ ନମଃ । ୨୫୦ ।

ଓଁ ସୁସରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ହିରଣ୍ୟକବଚୋଦ୍ଭବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମେଢ୍ରଜାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଲଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହୀଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ସ୍ରୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱତୂର୍ୟବିନୋଦିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱତୋଦ୍ୟପରିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବ୍ୟାଲରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗୁହାବାସିନେ ନମଃ । ୨୬୦ ।

ଓଁ ଗୁହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ତରଙ୍ଗବିଦେ ନମଃ ।
ଓଁ ତ୍ରିଦଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତ୍ରିକାଲଧୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ କର୍ମସର୍ୱବନ୍ଧବିମୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅସୁରେନ୍ଦ୍ରାଣାଂବନ୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯୁଧି ଶତ୍ରୁବିନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସାଙ୍ଖ୍ୟପ୍ରସାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦୁର୍ୱାସସେ ନମଃ । ୨୭୦ ।

ଓଁ ସର୍ୱସାଧିନିଷେବିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରସ୍କନ୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯଜ୍ଞବିଭାଗବିଦେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅତୁଲ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯଜ୍ଞବିଭାଗବିଦେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱବାସାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ଦୁର୍ୱାସସେ ନମଃ ।
ଓଁ ବାସବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅମରାୟ ନମଃ । ୨୮୦ ।

ଓଁ ହୈମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ହେମକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିଷ୍କର୍ମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ଧରୋତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଲୋହିତାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଜୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶାରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସଂଗ୍ରହାୟ ନମଃ । ୨୯୦ ।

ଓଁ ନିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ପଚୀରନିବାସନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମୁଖ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅମୁଖ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦେହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କାହଲୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱକାମଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱକାଲପ୍ରସାଦୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁବଲାୟ ନମଃ । ୩୦୦ ।

ଓଁ ବଲରୂପଧୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱକାମବରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱତୋମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଆକାଶନିର୍ୱିରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିପାତିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅବଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଖଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ରୌଦ୍ରରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଂଶବେ ନମଃ । ୩୧୦ ।

ଓଁ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବହୁରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁବର୍ଚସିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ବସୁବେଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାବେଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମନୋବେଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିଶାଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱବାସିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରିୟାବାସିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଉପଦେଶକରାୟ ନମଃ । ୩୨୦ ।

ଓଁ ଅକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମୁନୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଆତ୍ମନିରାଲୋକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସମ୍ଭଗ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସହସ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପକ୍ଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ପକ୍ଷରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅତିଦୀପ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶାମ୍ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଉନ୍ମାଦାୟ ନମଃ । ୩୩୦ ।

ଓଁ ମଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କାମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅର୍ଥକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯଶସେ ନମଃ ।
ଓଁ ବାମଦେବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବାମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରାଚେ ନମଃ ।
ଓଁ ଦକ୍ଷିଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବାମନାୟ ନମଃ । ୩୪୦ ।

ଓଁ ସିଦ୍ଧୟୋଗିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହର୍ଶୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସିଦ୍ଧସାଧକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭିକ୍ଷବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଭିକ୍ଷୁରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିପଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମୃଦବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅବ୍ୟଯାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାସେନାୟ ନମଃ । ୩୫୦ ।

ଓଁ ବିଶାଖାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଷଷ୍ଟିଭାଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗବାଂ ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ବଜ୍ରହସ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଷ୍କମ୍ଭିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଚମୂସ୍ତମ୍ଭନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୃତ୍ତାବୃତ୍ତକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମଧବେ ନମଃ ।
ଓଁ ମଧୁକଲୋଚନାୟ ନମଃ । ୩୬୦ ।

ଓଁ ବାଚସ୍ପତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବାଜସେନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିତ୍ୟମାଶ୍ରିତପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ଲୋକଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଚାରବିଦେ ନମଃ ।
ଓଁ ଈଶାନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଈଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କାଲାୟ ନମଃ । ୩୭୦ ।

ଓଁ ନିଶାଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ପିନାକଭୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ନିମିତ୍ତସ୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିମିତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନନ୍ଦୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ନନ୍ଦିକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ହରୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନନ୍ଦିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ନନ୍ଦନାୟ ନମଃ । ୩୮୦ ।

ଓଁ ନନ୍ଦିବର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭଗହାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ନିହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ କଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ପିତାମହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚତୁର୍ମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଲିଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚାରୁଲିଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଲିଙ୍ଗାଧ୍ୟାକ୍ଷାୟ ନମଃ । ୩୯୦ ।

ଓଁ ସୁରାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯୋଗାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯୁଗାବହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୀଜାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୀଜକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମାନୁଗତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଇତିହାସାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସକଲ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗୌତମାୟ ନମଃ । ୪୦୦ ।

ଓଁ ନିଶାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦମ୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଦମ୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୈଦମ୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଶ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଶକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କଲୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଲୋକକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ପଶୁପତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାକର୍ତ୍ରେ ନମଃ । ୪୧୦ ।

ଓଁ ଅନୌଷଧାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅକ୍ଷରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପରମାୟ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ବଲବତେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶକ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଅନିତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମାନ୍ୟାୟ ନମଃ । ୪୨୦ ।

ଓଁ ଗତାଗତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବହୁପ୍ରସାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁସ୍ୱପ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦର୍ପଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅମିତ୍ରଜିତେ ନମଃ ।
ଓଁ ବେଦକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମନ୍ତ୍ରକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଦୁଷେ ନମଃ ।
ଓଁ ସମରମର୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାମେଘନିବାସିନେ ନମଃ । ୪୩୦ ।

ଓଁ ମହାଘୋରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଶିନେ ନମଃ ।
ଓଁ କରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଗ୍ନିଜ୍ୱାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଜ୍ୱାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅତିଧୂମ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ହୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ହବିଷେ ନମଃ ।
ଓଁ ବୃଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶଙ୍କରାୟ ନମଃ । ୪୪୦ ।

ଓଁ ନିତ୍ୟଂ ବର୍ଚସ୍ୱିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଧୂମକେତନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନୀଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଙ୍ଗଲୁବ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୋଭନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିରବଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସ୍ୱସ୍ତିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସ୍ୱସ୍ତିଭାବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭାଗିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଭାଗକରାୟ ନମଃ । ୪୫୦ ।

ଓଁ ଲଘବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଉତ୍ସଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଗର୍ଭପରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କୃଷ୍ଣବର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁବର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଦେହିନାଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାପାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାହସ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାକାୟାୟ ନମଃ । ୪୬୦ ।

ଓଁ ମହାୟଶସେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାମୂର୍ଧ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାମାତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାନେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିଶାଲୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାନ୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାକର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହୋଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାହଣବେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାନାସାୟ ନମଃ । ୪୭୦ ।

ଓଁ ମହାକମ୍ବବେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଗ୍ରୀବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ମଶାନଭାଜେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାବକ୍ଷସେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହୋରସ୍କାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ମୃଗାଲୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଲମ୍ବନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଲମ୍ବିତୋଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାମାୟାୟ ନମଃ । ୪୮୦ ।

ଓଁ ପୟୋନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଦନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହଜିହ୍ୱାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାନଖାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାରୋମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାକୋଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଜଟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରସନ୍ନାୟ ନମଃ । ୪୯୦ ।

ଓଁ ପ୍ରସାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରତ୍ୟଯାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗିରିସାଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସ୍ନେହନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅସ୍ନେହନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାମୁନୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ବୃକ୍ଷାକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୃକ୍ଷକେତବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅନଲାୟ ନମଃ । ୫୦୦ ।

ଓଁ ବାୟୁବାହନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗଣ୍ଡଲିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ମେରୁଧାମ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଦେବାଧିପତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଥର୍ୱଶୀର୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସାମାସ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଋକ୍ସହସ୍ରାମିତେକ୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯଜୁଃ ପାଦ ଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗୁହ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରକାଶାୟ ନମଃ । ୫୧୦ ।

ଓଁ ଜଙ୍ଗମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅମୋଘାର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରସାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଭିଗମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁଦର୍ଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଉପକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କନକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କଞ୍ଚନଚ୍ଛବୟେ ନମଃ । ୫୨୦ ।

ଓଁ ନାଭୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ନନ୍ଦିକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭାବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୁଷ୍କରସ୍ଥାପତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ସ୍ଥିରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦ୍ୱାଦଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତ୍ରାସନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଆଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯଜ୍ଞସମାହିତାୟ ନମଃ । ୫୩୦ ।

ଓଁ ନକ୍ତଂ ନମଃ ।
ଓଁ କଲୟେ ନମଃ ।
ଓଁ କାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କାଲପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସଗଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗଣକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭୂତବାହନସାରଥୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଭସ୍ମଶୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭସ୍ମଗୋପ୍ତ୍ରେ ନମଃ । ୫୪୦ ।

ଓଁ ଭସ୍ମଭୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତରବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଗଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଲୋକପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଲୋକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୁକ୍ଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତ୍ରିଶୁକ୍ଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସମ୍ପନ୍ନାୟ ନମଃ । ୫୫୦ ।

ଓଁ ଶୁଚୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଭୂତନିଷେବିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଆଶ୍ରମସ୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କ୍ରିୟାବସ୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମମତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ବରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶାଲଶାଖାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତାମ୍ରୋଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅମ୍ବୁଜାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁନିଶ୍ଚଲାୟ ନମଃ । ୫୬୦ ।

ଓଁ କପିଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କପିଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୁକ୍ଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅୟୁଶେ ନମଃ ।
ଓଁ ପରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅପରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗନ୍ଧର୍ୱାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଦିତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ତାର୍କ୍ଷ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁବିଜ୍ଞେୟାୟ ନମଃ । ୫୭୦ ।

ଓଁ ସୁଶାରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପରଶ୍ୱଧାୟୁଧାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦେବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅନୁକାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁବାନ୍ଧବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତୁମ୍ବବୀଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାକ୍ରୋଧାୟା ନମଃ ।
ଓଁ ଊର୍ଧ୍ୱରେତସେ ନମଃ ।
ଓଁ ଜଲେଶୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଉଗ୍ରାୟ ନମଃ । ୫୮୦ ।

ଓଁ ବଶଙ୍କରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଂଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଂଶନାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅନିନ୍ଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱାଙ୍ଗରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମାୟାବିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁହୃଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅନିଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅନଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବନ୍ଧନାୟ ନମଃ । ୫୯୦ ।

ଓଁ ବନ୍ଧକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁବନ୍ଧନବିମୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୟଜ୍ଞାରୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ସକାମାରୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଦଂଶ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାୟୁଧାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବହୁଧାନିନ୍ଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶର୍ୱାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶଙ୍କରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶଙ୍କରାୟ ନମଃ । ୬୦୦ ।

ଓଁ ଅଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅମରେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଦେବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶ୍ୱଦେବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁରାରିଘ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅହିର୍ବୁଧ୍ନ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅନିଲାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚେକିତାନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ହବିଷେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଜୈକପାତେ ନମଃ । ୬୧୦ ।

ଓଁ କାପାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ତ୍ରିଶଙ୍କବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶିବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଧୂମକେତବେ ନମଃ ।
ଓଁ ସ୍କନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୈଶ୍ରବଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଧାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶକ୍ରାୟ ନମଃ । ୬୨୦ ।

ଓଁ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ ।
ଓଁ ମିତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତ୍ୱଷ୍ଟ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ଧୃବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରଭାବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଗାୟ ବାୟବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅର୍ୟମ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଁ ସବିତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ରବୟେ ନମଃ । ୬୩୦ ।

ଓଁ ଉଷଙ୍ଗବେ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଧାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ମାନ୍ଧାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ଭୂତଭାବନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଭବେ ନମଃ ।
ଓଁ ବର୍ଣବିଭାବିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱକାମଗୁଣାବହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପଦ୍ମନାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚନ୍ଦ୍ରବକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ । ୬୪୦ ।

ଓଁ ଅନିଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅନଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଲବତେ ନମଃ ।
ଓଁ ଉପଶାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୁରାଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପୁଣ୍ୟଚଞ୍ଚବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଯେ ନମଃ ।
ଓଁ କୁରୁକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ କୁରୁବାସିନେ ନମଃ ।
ଓଁ କୁରୁଭୂତାୟ ନମଃ । ୬୫୦ ।

ଓଁ ଗୁଣୌଷଧାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱାଶୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦର୍ଭଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱେଷଂ ପ୍ରାଣିନାଂ ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଦେବଦେବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁଖାସକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସତେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅସତେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱରତ୍ନବିଦେ ନମଃ ।
ଓଁ କୈଲାସଗିରିବାସିନେ ନମଃ । ୬୬୦ ।

ଓଁ ହିମବଦ୍ଗିରିସଂଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କୂଲହାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ କୁଲକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ବହୁବିଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବହୁପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଣିଜାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବର୍ଧକିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ବୃକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବକିଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚନ୍ଦନାୟ ନମଃ । ୬୭୦ ।

ଓଁ ଛଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସାରଗ୍ରୀବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଜତ୍ରବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଲୋଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହୌଷଧାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥକାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଶ୍ଛନ୍ଦୋବ୍ୟାକରଣୋତ୍ତରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସିଂହନାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସିଂହଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସିଂହଗାୟ ନମଃ । ୬୮୦ ।

ଓଁ ସିଂହବାହନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରଭାବାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଜଗତ୍କାଲସ୍ଥାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଲୋକହିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତରବେ ନମଃ ।
ଓଁ ସାରଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନବଚକ୍ରାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କେତୁମାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ସଭାବନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଭୂତାଲୟାୟ ନମଃ । ୬୯୦ ।

ଓଁ ଭୂତପତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅହୋରାତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅନିନ୍ଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଭୂତାନାଂ ବାହିତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ନିଲୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଭବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଭବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅମୋଘାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସଂୟତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଶ୍ୱାୟ ନମଃ । ୭୦୦ ।

ଓଁ ଭୋଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରାଣଧାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଧୃତିମତେ ନମଃ ।
ଓଁ ମତିମତେ ନମଃ ।
ଓଁ ଦକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସତ୍କୃତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯୁଗାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗୋପାଲୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଗୋପତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଗ୍ରାମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗୋଚର୍ମବସନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ହରୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ହିରଣ୍ୟବାହବେ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରବେଶିନାଂ ଗୁହାପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟାରୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାହର୍ଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଜିତକାମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗାନ୍ଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁବାସାୟ ନମଃ । ୭୨୦ ।

ଓଁ ତପସ୍ସକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ରତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ନରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଗୀତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାନୃତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅପ୍ସରୋଗଣସେବିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାକେତବେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଧାତବେ ନମଃ ।
ଓଁ ନୈକସାନୁଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚଲାୟ ନମଃ । ୭୩୦ ।

ଓଁ ଆବେଦନୀୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଆଦେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଗନ୍ଧସୁଖାହବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତୋରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବାତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପରିଧୀନେ ନମଃ ।
ଓଁ ପତିଖେଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସଂୟୋଗାୟ ବର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୃଦ୍ଧାୟ ନମଃ । ୭୪୦ ।

ଓଁ ଅତିବୃଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗୁଣାଧିକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିତ୍ୟମାତ୍ମସହାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦେବାସୁରପତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଯୁକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯୁକ୍ତବାହବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଦିବିସୁପର୍ଣୋଦେବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଆଷାଢାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁଷାଢାୟ ନମଃ । ୭୫୦ ।

ଓଁ ଧ୍ରୁବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ହରିଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ହରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଆବର୍ତମାନେଭ୍ୟୋବପୁଷେ ନମଃ ।
ଓଁ ବସୁଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାପଥାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶିରୋହାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଲକ୍ଷଣଲକ୍ଷିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅକ୍ଷାୟ ରଥୟୋଗିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱୟୋଗିନେ ନମଃ । ୭୬୦ ।

ଓଁ ମହାବଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସମାମ୍ନାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅସ୍ମାମ୍ନାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତୀର୍ଥଦେବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାରଥାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିର୍ଜୀବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଜୀବନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମନ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୁଭାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବହୁକର୍କଶାୟ ନମଃ । ୭୭୦ ।

ଓଁ ରତ୍ନପ୍ରଭୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ରତ୍ନାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାର୍ଣବନିପାନବିଦେ ନମଃ ।
ଓଁ ମୂଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅମୃତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବ୍ୟକ୍ତାବ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତପୋନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଆରୋହଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଧିରୋହାୟ ନମଃ । ୭୮୦ ।

ଓଁ ଶୀଲଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାୟଶସେ ନମଃ ।
ଓଁ ସେନାକଲ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାକଲ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯୋଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଯୁଗକରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ହରୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଯୁଗରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାନାଗହନାୟ ନମଃ । ୭୯୦ ।

ଓଁ ବଧାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନ୍ୟାୟନିର୍ୱପଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପଣ୍ଡିତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଚଲୋପମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବହୁମାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାମାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶଶିନେ ହରସୁଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିସ୍ତାରାୟ ଲବଣାୟ କୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତ୍ରିୟୁଗାୟ ନମଃ । ୮୦୦ ।

ଓଁ ସଫଲୋଦୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତ୍ରିଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଷଣ୍ଣାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମଣିବିଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଜଟାଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିନ୍ଦବେ ନମଃ ।
ଓଁ ବିସର୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱାୟୁଧାୟ ନମଃ । ୮୧୦ ।

ଓଁ ସହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିବେଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁଖାଜାତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁଗନ୍ଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଧନୁଷେ ନମଃ ।
ଓଁ ଗନ୍ଧପାଲିନେ ଭଗବତେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱକର୍ମଣାଂ ଉତ୍ଥାନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମନ୍ଥାନାୟ ବହୁଲବାୟବେ ନମଃ ।
ଓଁ ସକଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଲୋଚନାୟ ନମଃ । ୮୨୦ ।

ଓଁ ତଲସ୍ତାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କରସ୍ଥାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଊର୍ଧ୍ୱସଂହନନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହତେ ନମଃ ।
ଓଁ ଛତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁଛତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିରବ୍ୟାତଲୋକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱାଶ୍ରୟାୟ କ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମୁଣ୍ଡାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିରୂପାୟ ନମଃ । ୮୩୦ ।

ଓଁ ବିକୃତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦଣ୍ଡିନେ ନମଃ ।
ଓଁ କୁଣ୍ଡିନେ ନମଃ ।
ଓଁ ବିକୁର୍ୱଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ହର୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କକୁଭାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଜ୍ରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶତଜିହ୍ୱାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସହସ୍ରପାଦେ ନମଃ ।
ଓଁ ସହସ୍ରମୁର୍ଧ୍ନେ ନମଃ । ୮୪୦ ।

ଓଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ରାୟ ସର୍ୱଦେବମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗୁରବେ ନମଃ ।
ଓଁ ସହସ୍ରବାହବେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶରଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଲୋକକୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ପବିତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତ୍ରିକକୁଡେ ମନ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କନିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କୃଷ୍ଣପିଙ୍ଗଲାୟ ନମଃ । ୮୫୦ ।

ଓଁ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡବିନିର୍ମାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶତଘ୍ନୀପାଶ ଶକ୍ତିମତେ ନମଃ ।
ଓଁ ପଦ୍ମଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବ୍ରହ୍ମଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଜଲୋଦ୍ଭବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗଭସ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ବ୍ରହ୍ମକୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ବ୍ରହ୍ମିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ବ୍ରହ୍ମବିଦେ ନମଃ । ୮୬୦ ।

ଓଁ ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅନନ୍ତରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନୈକାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ତିଗ୍ମତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଁ ଊର୍ଧ୍ୱଗାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ପଶୁପତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ବାତରଂହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମନୋଜବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚନ୍ଦନିନେ ନମଃ । ୮୭୦ ।

ଓଁ ପଦ୍ମନାଲାଗ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁରଭ୍ୟୁତ୍ତରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କର୍ଣିକାରମହାସ୍ରଗ୍ୱିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ନୀଲମୌଲୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ପିନାକଧୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ଉମାପତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଉମାକାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଜାହ୍ନବୀଭୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ଉମାଧବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବରାୟ ବରାହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବରେଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁମହାସ୍ୱନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମହାପ୍ରସାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦମନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ୱେତପିଙ୍ଗଲାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରୀତାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ । ୮୯୦ ।

ଓଁ ପ୍ରୟତାତ୍ମାନେ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରଧାନଧୃତେ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱପାର୍ଶ୍ୱମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତ୍ର୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଧର୍ମସାଧାରଣୋ ବରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଚରାଚରାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ସୂକ୍ଷ୍ମାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଅମୃତାୟ ଗୋବୃଷେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସାଧ୍ୟର୍ଷୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ବସୁରାଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ । ୯୦୦ ।

ଓଁ ବିବସ୍ୱତେ ସବିତାମୃତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବ୍ୟାସାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ଗାୟ ସୁସଂକ୍ଷେପାୟ ବିସ୍ତରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପର୍ୟାୟୋନରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଋତବେ ନମଃ ।
ଓଁ ସଂବତ୍ସରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମାସାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସଙ୍ଖ୍ୟାସମାପନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କଲାଭ୍ୟୋ ନମଃ । ୯୧୦ ।

ଓଁ କାଷ୍ଠାଭ୍ୟୋ ନମଃ ।
ଓଁ ଲବେଭ୍ୟୋ ନମଃ ।
ଓଁ ମାତ୍ରାଭ୍ୟୋ ନମଃ ।
ଓଁ ମୁହୂର୍ତାହଃ କ୍ଷପାଭ୍ୟୋ ନମଃ ।
ଓଁ କ୍ଷଣେଭ୍ୟୋ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶ୍ୱକ୍ଷେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରଜାବୀଜାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଲିଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଆଦ୍ୟାୟ ନିର୍ଗମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସତେ ନମଃ । ୯୨୦ ।

ଓଁ ଅସତେ ନମଃ ।
ଓଁ ବ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅବ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପିତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ମାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ପିତାମହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରଜାଦ୍ୱାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମୋକ୍ଷଦ୍ୱାରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତ୍ରିବିଷ୍ଟପାୟ ନମଃ । ୯୩୦ ।

ଓଁ ନିର୍ୱାଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ହ୍ଲାଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପରାୟୈ ଗତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଦେବାସୁର ବିନିର୍ମାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଁ ଦେବାସୁରପରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦେବାସୁରଗୁରବେ ନମଃ ।
ଓଁ ଦେବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦେବାସୁର ନମସ୍କୃତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦେବାସୁର ମହାମାତ୍ରାୟ ନମଃ । ୯୪୦ ।

ଓଁ ଦେବାସୁର ଗଣାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦେବାସୁରଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦେବାସୁର ଗଣାଗୃଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଦେବାତିଦେବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦେବର୍ଶୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ଦେବାସୁରବରପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦେବାସୁରେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶ୍ୱାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦେବାସୁରମହେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଦେବମୟାୟ ନମଃ । ୯୫୦ ।

ଓଁ ଅଚିନ୍ତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦେବତାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଁ ଆତ୍ମସଂଭବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଉଦ୍ଭିଦେ ନମଃ ।
ଓଁ ତ୍ରିବିକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବୈଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିରଜାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନୀରଜାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅମରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଈଡ୍ୟାୟ ନମଃ । ୯୬୦ ।

ଓଁ ହସ୍ତୀଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବ୍ୟଘ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଦେବସିଂହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନରଋଷଭାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିବୁଧାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଗ୍ରବରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୂକ୍ଷ୍ମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱଦେବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ତପୋମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁୟୁକ୍ତାୟ ନମଃ । ୯୭୦ ।

ଓଁ ଶିଭନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଜ୍ରିଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ପ୍ରାସାନାଂ ପ୍ରଭବାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅବ୍ୟଯାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଗୁହାୟ ନମଃ ।
ଓଁ କାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିଜାୟ ସର୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ପବିତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱପାବନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୃଙ୍ଗିଣେ ନମଃ । ୯୮୦ ।

ଓଁ ଶୃଙ୍ଗପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବଭ୍ରୁବେ ନମଃ ।
ଓଁ ରାଜରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ନିରାମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଅଭିରାମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସୁରଗଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିରାମାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱସାଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଲଲାଟାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବିଶ୍ୱଦେବାୟ ନମଃ । ୯୯୦ ।

ଓଁ ହରିଣାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ବ୍ରହ୍ମବର୍ଚସାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସ୍ଥାବରାଣାଂ ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ନିୟମେନ୍ଦ୍ରିୟବର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସିଦ୍ଧଭୂତାର୍ଥାୟ ନମଃ।
ଓଁ ଅଚିନ୍ତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସତ୍ୟବ୍ରତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶୁଚୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ବ୍ରତାଧିପାୟ ନମଃ । ୧୦୦୦ ।

ଓଁ ପରସ୍ମୈ ନମଃ ।
ଓଁ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଁ ଭକ୍ତାନାଂ ପରମାୟୈ ଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଁ ବିମୁକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ମୁକ୍ତତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀବର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଜଗତେ ନମଃ । ୧୦୦୮।
ଇତି ଶିବସହସ୍ରନାମାବଲିଃ ଶିବାର୍ପଣମ୍ ॥

॥ ଓଁ ତତ୍ସତ୍ ॥

Also Read:

1008 Names of Lord Shiva Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment