Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Balalila Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಬಾಲಲೀಲಾಷ್ಟಕಮ್

Shri Balalila Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಬಾಲಲೀಲಾಷ್ಟಕಮ್

58 Views

ಶ್ರೀಬಾಲಲೀಲಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

(ಭಕ್ತಸುಖದಮಂಜರೀ ಗ್ರನ್ಥಾತ್)
ಭಜ ವಿಠ್ಠಲಬಾಲಂ ಗೋಕುಲಪಾಲಂ ರಸಿಕರಸಾಲಂ ದೇಹಧರಮ್ ।
ಭಜ ರುಕ್ಯಿಣಿಗೋದಂ ಪರಮವಿನೋದಂ ಪ್ರಕಟಪ್ರಮೋದಂ ಮೋಹಕರಮ್ ॥ 1॥

ಭಜ ಸುನ್ದರವಕ್ತ್ರಂ ಬಾಲಚರಿತ್ರಂ ಪರಮಪವಿತ್ರಂ ಮನಹಾರಿ ।
ಭಜ ಜಯರಸರೂಪಂ ಗೋಕುಲಭೂಪಂ ಪರಮಾನೂಪಂ ಸುಖಕಾರಿ ॥ 2॥

ಜಯ ಮಂಗಲ ಮಂಗಲ ಸಹಜ ಸುಮಂಗಲ ದುರಿತ‍ಅಮಂಗಲ ಜನತ್ರಾತಾ ।
ಜಯ ಆನನ್ದಕಾರಕ ಬಹುಸುಖದಾಯಕ ಈಕ್ಷಣಸಾಯಕರಸದಾತಾ ॥ 3॥

ಭಜ ಕಂಡಾಭರಣಂ ಪರಮಸುವರಣಂ ಅಂಗದಧರಣಂ ರುಚಿಕರ್ತಾ ।
ಭಜ ಲೀಲಾಕರಣಂ ಬಹುರಸಭರಣಂ ಆಧಿಸುಹರಣಂ ಭಯಹರ್ತಾ ॥ 4॥

ಭಜ ಲೀಲಾಲಲಿತಂ ಸುಫಲಂ ಫಲಿತಂ ಕಾಮಸುದಲಿತಂ ಜಯಕಾರೀ
ಜಯ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ಕ್ರೀಡಾರಸಭರ ಕಾಮಯುದ್ಧಕರವಪುಧಾರೀ ॥ 5॥

ಭಜ ರುಚಿರಂ ಬಾಲಂ ಪ್ರೀತಿಪ್ರಪಾಲಂ ನಯನಸುಚಾಲಂ ಶಯನಕರಮ್ ।
ಭಜ ಪೂರಣವರಣಂ ಭಕ್ತಾಭರಣಂ ಶಿಶುತನುಧರಣಂ ಸಿದ್ಧಿವರಮ್ ॥ 6॥

ಭಜ ಕ್ರೀಡಾಲೋಲಂ ಕೇಲಿಕಲೋಲಂ ಅರ್ಧಸುಬೋಲಂ ಪೂರ್ಣಫಲಮ್ ।
ಜಯ ಉತ್ಸವಕಾರಕ ತಾಪನಿವಾರಕ ಲೀಲಾಸ್ಮಾರಕ ಯಶ ಅಮಲಮ್ ॥ 7॥

ಭಜ ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಂ ಆನನ್ದಕನ್ದಂ ರಮಿತಸುಛನ್ದಂ ಪರಸಿನ್ಧುಮ್ ।
ಜಯ ಅನುರಕ್ತಂ ಭಕ್ತಸಂಯುಕ್ತಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಹರಿದಾಸವಿಭುಮ್ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಬಾಲಲೀಲಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *