Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Balalila Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਬਾਲਲੀਲਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

Shri Balalila Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਬਾਲਲੀਲਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

95 Views

ਸ਼੍ਰੀਬਾਲਲੀਲਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

(ਭਕ੍ਤਸੁਖਦਮਞ੍ਜਰੀ ਗ੍ਰਨ੍ਥਾਤ੍)
ਭਜ ਵਿਠ੍ਠਲਬਾਲਂ ਗੋਕੁਲਪਾਲਂ ਰਸਿਕਰਸਾਲਂ ਦੇਹਧਰਮ੍ ।
ਭਜ ਰੁਕ੍ਯਿਣਿਗੋਦਂ ਪਰਮਵਿਨੋਦਂ ਪ੍ਰਕਟਪ੍ਰਮੋਦਂ ਮੋਹਕਰਮ੍ ॥ ੧॥

ਭਜ ਸੁਨ੍ਦਰਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਬਾਲਚਰਿਤ੍ਰਂ ਪਰਮਪਵਿਤ੍ਰਂ ਮਨਹਾਰਿ ।
ਭਜ ਜਯਰਸਰੂਪਂ ਗੋਕੁਲਭੂਪਂ ਪਰਮਾਨੂਪਂ ਸੁਖਕਾਰਿ ॥ ੨॥

ਜਯ ਮਙ੍ਗਲ ਮਙ੍ਗਲ ਸਹਜ ਸੁਮਙ੍ਗਲ ਦੁਰਿਤ‍ਅਮਙ੍ਗਲ ਜਨਤ੍ਰਾਤਾ ।
ਜਯ ਆਨਨ੍ਦਕਾਰਕ ਬਹੁਸੁਖਦਾਯਕ ਈਕ੍ਸ਼ਣਸਾਯਕਰਸਦਾਤਾ ॥ ੩॥

ਭਜ ਕਣ੍ਡਾਭਰਣਂ ਪਰਮਸੁਵਰਣਂ ਅਙ੍ਗਦਧਰਣਂ ਰੁਚਿਕਰ੍ਤਾ ।
ਭਜ ਲੀਲਾਕਰਣਂ ਬਹੁਰਸਭਰਣਂ ਆਧਿਸੁਹਰਣਂ ਭਯਹਰ੍ਤਾ ॥ ੪॥

ਭਜ ਲੀਲਾਲਲਿਤਂ ਸੁਫਲਂ ਫਲਿਤਂ ਕਾਮਸੁਦਲਿਤਂ ਜਯਕਾਰੀ
ਜਯ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭ ਕ੍ਰੀਡਾਰਸਭਰ ਕਾਮਯੁਦ੍ਧਕਰਵਪੁਧਾਰੀ ॥ ੫॥

ਭਜ ਰੁਚਿਰਂ ਬਾਲਂ ਪ੍ਰੀਤਿਪ੍ਰਪਾਲਂ ਨਯਨਸੁਚਾਲਂ ਸ਼ਯਨਕਰਮ੍ ।
ਭਜ ਪੂਰਣਵਰਣਂ ਭਕ੍ਤਾਭਰਣਂ ਸ਼ਿਸ਼ੁਤਨੁਧਰਣਂ ਸਿਦ੍ਧਿਵਰਮ੍ ॥ ੬॥

ਭਜ ਕ੍ਰੀਡਾਲੋਲਂ ਕੇਲਿਕਲੋਲਂ ਅਰ੍ਧਸੁਬੋਲਂ ਪੂਰ੍ਣਫਲਮ੍ ।
ਜਯ ਉਤ੍ਸਵਕਾਰਕ ਤਾਪਨਿਵਾਰਕ ਲੀਲਾਸ੍ਮਾਰਕ ਯਸ਼ ਅਮਲਮ੍ ॥ ੭॥

ਭਜ ਪੂਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦਂ ਆਨਨ੍ਦਕਨ੍ਦਂ ਰਮਿਤਸੁਛਨ੍ਦਂ ਪਰਸਿਨ੍ਧੁਮ੍ ।
ਜਯ ਅਨੁਰਕ੍ਤਂ ਭਕ੍ਤਸਂਯੁਕ੍ਤਂ ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਂ ਹਰਿਦਾਸਵਿਭੁਮ੍ ॥ ੮॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਬਾਲਲੀਲਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *