Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Balalila Ashtaka Text in Punjabi

Shri Balalila Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਬਾਲਲੀਲਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਬਾਲਲੀਲਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: (ਭਕ੍ਤਸੁਖਦਮਞ੍ਜਰੀ ਗ੍ਰਨ੍ਥਾਤ੍) ਭਜ ਵਿਠ੍ਠਲਬਾਲਂ ਗੋਕੁਲਪਾਲਂ ਰਸਿਕਰਸਾਲਂ ਦੇਹਧਰਮ੍ । ਭਜ ਰੁਕ੍ਯਿਣਿਗੋਦਂ ਪਰਮਵਿਨੋਦਂ ਪ੍ਰਕਟਪ੍ਰਮੋਦਂ ਮੋਹਕਰਮ੍ ॥ ੧॥ ਭਜ ਸੁਨ੍ਦਰਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਬਾਲਚਰਿਤ੍ਰਂ ਪਰਮਪਵਿਤ੍ਰਂ ਮਨਹਾਰਿ । ਭਜ ਜਯਰਸਰੂਪਂ ਗੋਕੁਲਭੂਪਂ ਪਰਮਾਨੂਪਂ ਸੁਖਕਾਰਿ ॥ ੨॥ ਜਯ ਮਙ੍ਗਲ ਮਙ੍ਗਲ ਸਹਜ ਸੁਮਙ੍ਗਲ ਦੁਰਿਤ‍ਅਮਙ੍ਗਲ ਜਨਤ੍ਰਾਤਾ । ਜਯ ਆਨਨ੍ਦਕਾਰਕ ਬਹੁਸੁਖਦਾਯਕ ਈਕ੍ਸ਼ਣਸਾਯਕਰਸਦਾਤਾ ॥ ੩॥ ਭਜ ਕਣ੍ਡਾਭਰਣਂ ਪਰਮਸੁਵਰਣਂ ਅਙ੍ਗਦਧਰਣਂ ਰੁਚਿਕਰ੍ਤਾ । ਭਜ ਲੀਲਾਕਰਣਂ ਬਹੁਰਸਭਰਣਂ […]

Scroll to top