Ashtaka

Shri Bhavasodarya Ashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીભવસોદર્યષ્ટકમ્

શ્રીભવસોદર્યષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

ભજતાં કલ્પલતિકા ભવભીતિવિભઞ્જની ।
ભ્રમરાભકચા ભૂયાદ્ભવ્યાય ભવસોદરી ॥ ૧॥

કરનિર્જિતપાથોજા શરદભ્રનિભામ્બરા ।
વરદાનરતા ભૂયાદ્ભવ્યાય ભવસોદરી ॥ ૨॥

કામ્યા પયોજજનુષા નમ્યા સુરવરૈર્મુહુઃ ।
રભ્યાબ્જવસતિર્ભૂયાદ્ભવ્યાય ભવસોદરી ॥ ૩॥

કૃષ્ણાદિસુરસંસેવ્યા કૃતાન્તભયનાશિની ।
કૃપાર્દ્રહૃદયા ભૂયાદ્ભવ્યાય ભવસોદરી ॥ ૪॥

મેનકાદિસમારાધ્યા શૌનકાદિમુનિસ્તુતા ।
કનકાભતનુર્ભૂયાદ્ભવ્યાય ભવસોદરી ॥ ૫॥

વરદા પદનમ્રેભ્યઃ પારદા ભવવારિધેઃ ।
નીરદાભકચા ભૂયાદ્ભવ્યાય ભવસોદરી ॥ ૬॥

વિનતાઘહારા શીઘ્રં વિનતાતનયાર્ચિતા ।
પીનતાયુક્કુચા ભૂયાદ્ભવ્યાય ભવસોદરી ॥ ૭॥

વીણાલસતપાણિપદ્મા કાણાદમુખશાસ્ત્રદા ।
એણાઙ્કશિશુભૃદ્ભૂયાદ્ભવ્યાય ભવસોદરી ॥ ૮॥

અષ્ટકં ભવસોદર્યાઃ કષ્ટનાશકરં દ્રુતમ્ ।
ઇષ્ટદં સમ્પઠઞ્છીઘ્રમષ્ટસિદ્ધીરવાપ્નુયાત્ ॥ ૯॥

ઇતિ શૃઙ્ગેરિ શ્રીજગદ્ગુરુ શ્રીસચ્ચિદાનન્દશિવાભિનવનૃસિંહ-
ભારતીસ્વામિભિઃ વિરચિતં શ્રીભવસોદર્યષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Add Comment

Click here to post a comment