Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Bhavasodarya Ashtakam lyrics in Gujarati

Shri Bhavasodarya Ashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીભવસોદર્યષ્ટકમ્

શ્રીભવસોદર્યષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: ભજતાં કલ્પલતિકા ભવભીતિવિભઞ્જની । ભ્રમરાભકચા ભૂયાદ્ભવ્યાય ભવસોદરી ॥ ૧॥ કરનિર્જિતપાથોજા શરદભ્રનિભામ્બરા । વરદાનરતા ભૂયાદ્ભવ્યાય ભવસોદરી ॥ ૨॥ કામ્યા પયોજજનુષા નમ્યા સુરવરૈર્મુહુઃ । રભ્યાબ્જવસતિર્ભૂયાદ્ભવ્યાય ભવસોદરી ॥ ૩॥ કૃષ્ણાદિસુરસંસેવ્યા કૃતાન્તભયનાશિની । કૃપાર્દ્રહૃદયા ભૂયાદ્ભવ્યાય ભવસોદરી ॥ ૪॥ મેનકાદિસમારાધ્યા શૌનકાદિમુનિસ્તુતા । કનકાભતનુર્ભૂયાદ્ભવ્યાય ભવસોદરી ॥ ૫॥ વરદા પદનમ્રેભ્યઃ પારદા ભવવારિધેઃ । નીરદાભકચા ભૂયાદ્ભવ્યાય ભવસોદરી ॥ ૬॥ […]

Scroll to top