Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Gokuleshashayanashyakam Lyrics in Gujarati | શ્રીગોકુલેશશયનાષ્ટકમ્

શ્રીગોકુલેશશયનાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

પ્રાતઃ સ્મરામિ ગુરુગોકુલનાથસંજ્ઞં
સંસારસાગરસમુત્તરણૈકસેતુમ્ ।
શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રચરણામ્બુજસર્વકાલ-
સંશુદ્ધસેવનવિધૌ કમલાવતારમ્ ॥ ૧॥

પ્રસ્વાપ્ય નન્દતનયં પ્રણયેન પશ્ચા-
દાનન્દપૂર્ણનિજમન્દિરમભ્યુપેતમ્ ।
સ્થૂલોપધાનસહિતાસનસન્નિષણ્ણં
શ્રીગોકુલેશમનિશં નિશિ ચિન્તયામિ ॥ ૨॥

અભ્યગ્રભક્તકરદત્તસિતાભ્રયુક્તં
તામ્બૂલપૂર્ણવદનં સદનં રસાબ્ધેઃ ।
આવેષ્ટિતં પરિત આત્મજનૈરશેષૈઃ
શ્રીગોકુલેશમનિશં નિશિ ચિન્તયામિ ॥ ૩॥

જાતે તથા પ્રભુકથાકથને તદાની-
મુત્થાપિતે પરિચયેણ પૃથૂપધાને ।
ગન્તું ગૃહાય સુહૃદઃ સ્વયમુક્તવન્તં
શ્રીગોકુલેશમનિશં નિશિ ચિન્તયામિ ॥ ૪॥

નિત્યોલ્લસન્નવરસૌઘનિવાસરૂપં
સૌન્દર્યનિર્જિતજગજ્જયિકામભૂપમ્ ।
સ્વપ્રેયસીજનમનોહરચારુવેષં
સઞ્ચિન્તયામિ શયને નિશિ ગોકુલેશમ્ ॥ ૫॥

કસ્તૂરિકાદિતનુલેપવિસારિગન્ધં
પુષ્પસ્રગન્તરલસત્તનુમૌલિબન્ધમ્ ।
સંવાહિતાઙ્ઘ્રિયુગલં નિજમુખ્યભક્તૈઃ
સઞ્ચિન્તયામિ શયને નિશિ ગોકુલેશમ્ ॥ ૬॥

સપ્રેમહાસ્યવચનૈઃ કતિચિત્સ્વકીયાન્
સ્થિત્વા ક્ષણં નિજગૃહાય નિદિષ્ટવન્તમ્ ।
શય્યોપવેશસમયોચિત્તવેષભાજં
સઞ્ચિન્તયામિ શયને નિશિ ગોકુલેશમ્ ॥ ૭॥

નિદ્રાગમાત્ પ્રથમતો નિજસુન્દરીભિઃ
સંસેવિતં તદખિલેન્દ્રિયવૃત્તિભાગ્યમ્ ।
શૃઙ્ગારસારમધિરાજમુદારવેષં
સઞ્ચિન્તયામિ શયને નિશિ ગોકુલેશમ્ ॥ ૮॥

સ્વચ્છોપરિચ્છદલસચ્છયનોપવિષ્ટં
સસ્નેહભક્તસુખસેવિતપાદપદ્મમ્ ।
નિદ્રાવધૂસ્વસમયેપ્સિતસઙ્ગસૌખ્યં
સઞ્ચિન્તયામિ શયને નિશિ ગોકુલેશમ્ ॥ ૯॥

શ્રીગોકુલેશશયનાષ્ટકમાદરેણ
શ્રીકૃષ્ણરાયરચિતં સરસાર્થપદ્યમ્ ।
સઞ્ચિન્તિતાખિલફલપ્રદમિષ્ટસિદ્‍ધ્યૈ
સઞ્ચિન્તયન્તુ નિશિ તચ્ચરણૈકચિત્તાઃ ॥ ૧૦॥

ઇતિ શ્રીકૃષ્ણરાયવિરચિતં શ્રીશયનાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top