Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Gopinathadevashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીગોપિનાથદેવાષ્ટકમ્

શ્રીગોપિનાથદેવાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

આસ્યે હાસ્યં તત્ર માધ્વીકમસ્મિન્
વંશી તસ્યાં નાદપીયૂષસિન્ધુઃ ।
તદ્વીચીભિર્મજ્જયન્ ભાતિ ગોપી-
ર્ગોપીનાથઃ પીનવક્ષા ગતિર્નઃ ॥ ૧॥

શોણોષ્ણીષભ્રાજિમુક્તાસ્રજોદ્યત્
પિઞ્છોત્તંસસ્પન્દનેનાપિ નૂનમ્ ।
હૃન્નેત્રાલીવૃત્તિરત્નાનિ મુઞ્ચન્
ગોપીનાથઃ પીનવક્ષા ગતિર્નઃ ॥ ૨॥

બિભ્રદ્વાસઃ પીતમૂરૂરુકાન્ત્યા
શ્લીષ્ટં ભાસ્વત્કિઙ્કિણીકં નિતમ્બે ।
સવ્યાભીરીચુમ્બિતપ્રાન્તબાહુ-
ર્ગોપીનાથઃ પીનવક્ષા ગતિર્નઃ ॥ ૩॥

ગુઞ્જામુક્તારત્નગાઙ્ગેયહારૈ-
ર્માલ્યૈઃ કણ્ઠે લમ્બમાનૈઃ ક્રમેણ ।
પીતોદઞ્ચત્કઞ્ચુકેનાઞ્ચિતશ્રી-
ર્ગોપીનાથઃ પીનવક્ષા ગતિર્નઃ ॥ ૪॥

શ્વતોષ્ણીષઃ શ્વેતસુશ્લોકધૌતઃ
સુશ્વેતસ્રક્દ્વિત્રશઃ શ્વેતભૂષઃ ।
ચુમ્બન્ શર્યામઙ્ગલારાત્રિકે હૃ-
દ્ગોપીનાથઃ પીનવક્ષા ગતિર્નઃ ॥ ૫॥

શ્રીવત્સશ્રીકૌસ્તુભોદ્ભિન્નરોમ્ણાં
વર્ણૈઃ શ્રીમાન્ યશ્ચતુર્ભિઃ સદેષ્ટઃ ।
દૃષ્ટઃ પ્રેમ્ણૈવાતિધન્યૈરનન્યૈ-
ર્ગોપીનાથઃ પીનવક્ષા ગતિર્નઃ ॥ ૬॥

તાપિઞ્છઃ કિં હેમવલ્લીયુગાન્તઃ
પાર્શ્વદ્વન્દ્વોદ્દ્યોતિવિદ્યુદ્ઘનઃ કિમ્ ।
કિં વા મધ્યે રાધયોઃ શ્યામલેન્દુ-
ર્ગોપીનાથઃ પીનવક્ષા ગતિર્નઃ ॥ ૭॥

શ્રીજાહ્નવ્યા મૂર્તિમાન્ પ્રેમપુઞ્જો
દીનાનાથાન્ દર્શયન્ સ્વં પ્રસીદન્ ।
પુષ્ણન્ દેવાલભ્યફેલાસુધાભિ-
ર્ગોપીનાથઃ પીનવક્ષા ગતિર્નઃ ॥ ૮॥

ગોપીનાથાષ્ટકં તુષ્ટચેતા-
સ્તત્પદાબ્જપ્રેમપુષ્ણીભવિષ્ણુઃ ।
યોઽધીતે તન્મન્તુકોટીરપશ્યન્
ગોપીનાથઃ પીનવક્ષા ગતિર્નઃ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીવિશ્વનાથચક્રવર્તિઠક્કુરવિરચિતસ્તવામૃતલહર્યાં
શ્રીગોપિનાથાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top