Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Harisharan Ashtakam Lyrics in Gujarati

Shri Harisharan Ashtakam Lyrics in Gujarati

40 Views

Sri Harisharanashtakam Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીહરિશરણાષ્ટકમ્ ॥

શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

ધ્યેયં વદન્તિ શિવમેવ હી કેચિદન્યે
શક્તિં ગણેશમપરે તુ દિવાકરં વૈ ।
રૂપૈસ્તુ તૈરપિ વિભાસિ યતસ્ત્વમેકસ્-
તસ્માત્ત્વમેવ શરણં મમ શઙ્ખપાણે ॥ ૧ ॥

નો સોદરો ન જનકો જનની ન જાયા
નૈવાત્મજો ન ચ કુલં વિપુલં બલં વા ।
સંદૃષ્યતે ન કિલ કોઽપિ સહાયકો મે
તસ્માત્ત્વમેવ શરણં મમ શઙ્ખપાણે ॥ ૨ ॥

નોપાસિતા મદમપાસ્ય મયા મહાન્તસ્-
તીર્થાનિ ચાસ્તિકધિયા નહિ સેવિતાનિ ।
દેવાર્ચનં ચ વિધિવન્ન કૃતં કદાપિ
તસ્માત્ત્વમેવ શરણં મમ શઙ્ખપાણે ॥ ૩ ॥

દુર્વાસના મમ સદા પરિકર્ષયન્તિ
ચિત્તં શરીરમપિ રોગગણા દહન્તિ ।
સઞ્જીવનં ચ પરહસ્તગતં સદૈવ
તસ્માત્ત્વમેવ શરણં મમ શઙ્ખપાણે ॥ ૪ ॥

પૂર્વં કૃતાનિ દુરિતાનિ મયા તુ યાનિ
સ્મૃત્વાખિલાનિ હૃદયં પરિકમ્પતે મે ।
ખ્યાતા ચ તે પતિતપાવનતા તુ યસ્માત્
તસ્માત્ત્વમેવ શરણં મમ શઙ્ખપાણે ॥ ૫ ॥

દુઃખં જરાજનનજં વિવિધાશ્ચ રોગાઃ
કાકશ્વસૂકરજનિર્નિરયે ચ પાતઃ ।
ત્વદ્વિસ્મૄતેઃ ફલમિદં વિતતં હિ લોકે
તસ્માત્ત્વમેવ શરણં મમ શઙ્ખપાણે ॥ ૬ ॥

નીચોઽપિ પાપવલિતોઽપિ વિનિન્દિતોઽપિ
બ્રૂયાત્તવાહમિતિ યસ્તુ કિલૈકવારમ્ ।
તં યચ્છસીશ નિજલોકમિતિ વ્રતં તે
તસ્માત્ત્વમેવ શરણં મમ શઙ્ખપાણે ॥ ૭ ॥

વેદેષુ ધર્મવચનેષુ તથાગમેષુ
રામાયણેઽપિ ચ પુરાણકદમ્બકે વા ।
સર્વત્ર સર્વવિધિના ગદિતસ્ત્વમેવ
તસ્માત્ત્વમેવ શરણં મમ શઙ્ખપાણે ॥ ૮ ॥

॥ ઇતિ શ્રીપરમહંસસ્વામિબ્રહ્માનન્દવિરચિતં
શ્રીહરિશરણાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *