Panchaka

Shri Janaki Sharanagati Panchakam Lyrics English

॥ srijanakisaranagatipancakam ॥

Om krparūpinikalyani ramapriye sri janaki ।
karunyapūrnanayane dayadrstyavalokaye ॥

vratam –
papanam va subhanam va vadharharnam plavaṅgama ।
karyam karunyamaryena na kascinnaparadhyati ॥

atha saranagati pancakam ।
Om sarvajiva saranye srisite vatsalya sagare ।
matrmaithili saulabhye raksa mam saranagatam ॥ 1॥

koti kandarpa lavanyam saundaryyaika svarūpatam ।
sarvamaṅgala maṅgalyam bhūmijam saranam vraje ॥ 2॥

Om saranagatadinarta paritranaparayanam ।
sarvasyarti harenaika dhrtavratam saranam vraje ॥ 3॥

Om sitam videhatanayam ramasya dayitam subham ।
hanumata samasvastam bhūmijam saranam vraje ॥ 4॥

Om asmin kalimala kirne kaleghorabhavarnave ।
prapannanam gatirnasti srimadramapriyam vina ॥ 5॥

॥ iti janakicaramasaranagatamantraḥ ॥

Add Comment

Click here to post a comment