Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Krishnakundashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીકૃષ્ણકુણ્ડાષ્ટકમ્

શ્રીકૃષ્ણકુણ્ડાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

કિં તપશ્ચચાર તીર્થલક્ષમક્ષયં પુરા
સુપ્રસીદતિ સ્મ કૃષ્ણ એવ સદરં યતઃ ।
યત્ર વાસમાપ સાધુ તત્સમસ્તદુર્લભે
તત્ર કૃષ્ણકુણ્ડ એવ સંસ્થિતિઃ સ્તુતાસ્તુ નઃ ॥ ૧॥

યદ્યરિષ્ટદાનવોઽપિ દાનદો મહાનિધે-
રસ્મદાદિદુર્મતિભ્ય ઇત્યહોવસીયતે ।
યો મૃતિચ્છલેન યત્ર મુક્તિમદ્ભુતાં વ્યધાત્
તત્ર કૃષ્ણકુણ્ડ એવ સંસ્થિતિઃ સ્તુતાસ્તુ નઃ ॥ ૨॥

ગોવધસ્ય નિષ્કૃતિસ્ત્રિલોકતીર્થકોટિભી
રાધયેત્યવાદિ તેન તા હરિઃ સમાહ્વયન્ ।
યત્ર પાર્ષ્ણિઘાટજે મમજ્જ ચ સ્વયં મુદા
તત્ર કૃષ્ણકુણ્ડ એવ સંસ્થિતિઃ સ્તુતાસ્તુ નઃ ॥ ૩॥

ક્વાપિ પાપનાશ એવ કર્મબન્ધબન્ધના-
દ્બ્રહ્મસૌખ્યમેવ વિષ્ણુલોકવાસિતા ક્વચિત્ ।
પ્રેમરત્નમત્યયત્નમેવ યત્ર લભ્યતે
તત્ર કૃષ્ણકુણ્ડ એવ સંસ્થિતિઃ સ્તુતાસ્તુ નઃ ॥ ૪॥

ફુલ્લમાધવીરસાલનીપકુઞ્જમણ્ડલે
ભૃઙ્ગકોકકોકિલાદિકાકલી યદઞ્ચતિ ।
આષ્ટયામિકાવિતર્કકોટિભેદસૌરભં
તત્ર કૃષ્ણકુણ્ડ એવ સંસ્થિતિઃ સ્તુતાસ્તુ નઃ ॥ ૫॥

દોલકેલિચિત્રરાસનૃત્યગીતવાદનૈ-
ર્નિહ્નવપ્રસૂનયુદ્ધસીધુપાનકૌતુકૈઃ ।
યત્ર ખેલતઃ કોશોરશેખરૌ સહાલિભિ-
સ્તત્ર કૃષ્ણકુણ્ડ એવ સંસ્થિતિઃ સ્તુતાસ્તુ નઃ ॥ ૬॥

દિવ્યરત્નનિર્મિતાવતારસારસૌષ્ટવૈ-
શ્છત્રિકા વિરાજિ ચારુ કુટ્ટિમપ્રભાભરૈઃ ।
સર્વલોકલોચનાતિધન્યતા યતો ભવેત્
તત્ર કૃષ્ણકુણ્ડ એવ સંસ્થિતિઃ સ્તુતાસ્તુ નઃ ॥ ૭॥

માથુરં વિકુણ્ઠતોઽપિ જન્મધામદુર્લભં
વાસ્કાનનન્તતોઽપિ પાણિના ધૃતો ગિરિઃ ।
શ્રીહરેસ્તતોઽપિ યત્પરં સરોઽતિપાવનં
તત્ર કૃષ્ણકુણ્ડ એવ સંસ્થિતિઃ સ્તુતાસ્તુ નઃ ॥ ૮॥

કૃષ્ણકુણ્ડતીરવાસસાધકં પઠેદિદં
યોઽષ્ટકં ધિયં નિમજ્ય કેલકુઞ્જરાજિતોઃ ।
રાધિકાગિરીન્દ્રધારિણોઃ પદામ્બુજેષુ સ
પ્રેમદાસ્યમેવ શીઘ્રમાપ્નુયાદનામયમ્ ॥ ૯॥

ઇતિ મહામહોપાધ્યાયશ્રીવિશ્વનાથચક્રવર્તિવિરચિતં
શ્રીકૃષ્ણકુણ્ડાષ્ટકં સમાપ્તમ્ ।

Shri Krishnakundashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીકૃષ્ણકુણ્ડાષ્ટકમ્

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top