Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Krishna Ashtakam Slokas Text in Gujarati

Shri Krishnakundashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીકૃષ્ણકુણ્ડાષ્ટકમ્

શ્રીકૃષ્ણકુણ્ડાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: કિં તપશ્ચચાર તીર્થલક્ષમક્ષયં પુરા સુપ્રસીદતિ સ્મ કૃષ્ણ એવ સદરં યતઃ । યત્ર વાસમાપ સાધુ તત્સમસ્તદુર્લભે તત્ર કૃષ્ણકુણ્ડ એવ સંસ્થિતિઃ સ્તુતાસ્તુ નઃ ॥ ૧॥ યદ્યરિષ્ટદાનવોઽપિ દાનદો મહાનિધે- રસ્મદાદિદુર્મતિભ્ય ઇત્યહોવસીયતે । યો મૃતિચ્છલેન યત્ર મુક્તિમદ્ભુતાં વ્યધાત્ તત્ર કૃષ્ણકુણ્ડ એવ સંસ્થિતિઃ સ્તુતાસ્તુ નઃ ॥ ૨॥ ગોવધસ્ય નિષ્કૃતિસ્ત્રિલોકતીર્થકોટિભી રાધયેત્યવાદિ તેન તા હરિઃ સમાહ્વયન્ । યત્ર […]

Scroll to top