Ashtaka

Shri Navanita Priya Ashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીનવનીતપ્રિયાષ્ટકમ્

શ્રીનવનીતપ્રિયાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

અલકાવૃતલસદલિકે વિરચિતકસ્તૂરિકાતિલકે ।
ચપલયશોદાબાલે શોભિતભાલે મતિર્મેઽસ્તુ ॥ ૧॥

મુખરિતનૂપુરચરણે કટિબદ્ધક્ષુદ્રઘણ્ટિકાવરણે ।
દ્વીપિકરજકૃતભૂષણભૂષિતહૃદયે મતિર્મેઽસ્તુ ॥ ૨॥

કરધૃતનવનવનીતે હિતકૃતજનનીવિભીષિકાભિતે ।
રતિમુદ્વહતાચ્ચેતો ગોપીભિર્વશ્યતાં નીતે ॥ ૩॥

બાલદશામતિમુગ્ધે ચોરિતદુગ્ધે વ્રજાઙ્ગનાભવનાત્ ।
તદુપાલમ્ભવચોભયવિભ્રમનયને મતિર્મેઽસ્તુ ॥ ૪॥

વ્રજકર્દમલિપ્તાઙ્ગે સ્વરૂપસુષમાજિતાનઙ્ગે ।
કૃતનન્દાઙ્ગણરિઙ્ગણ વિવિધવિહારે મતિર્મેઽસ્તુ ॥ ૫॥

કરવરધૃતલઘુલકુટે વિચિત્રમાયૂરચન્દ્રિકામુકુટે ।
નાસાગતમુક્તામણિજટિતવિભૂષે મતિર્મેઽસ્તુ ॥ ૬॥

અભિનન્દનકૃતનૃત્યે વિરચિતનિજગોપિકાકૃત્યે ।
આનન્દિતનિજભૃત્યે પ્રહસનમુદિતે મતિર્મેઽસ્તુ ॥ ૭॥

કામાદપિ કમનીયે નમનીયે બ્રહ્મરુદ્રાદ્યૈઃ ।
નિઃસાધવભજનીયે ભાવતનૌ મે મતિર્ભૂયાત્ ॥ ૮॥

ઇતિ શ્રીહરિદાસવિરચિતં શ્રીનવનીતપ્રિયાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ॥