Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Vaishvanara Ashtakam Lyrics in Gujarati

Shri Vaishvanara Ashtakam Lyrics in Gujarati

152 Views

Sri Vaishvanarashtakam in Gujarati:

શ્રીવૈશ્વાનરાષ્ટકમ્

સમુદ્ભૂતો ભૂમૌ ભગવદભિધાનેન સદયઃ
સમુદ્ધારં કર્તું કૃપણમનુજાનાં કલિયુગે ।
ચકાર સ્વં માર્ગં પ્રકટમતુલાનન્દજનનં
સ મે મૂર્ધન્યાસ્તાં હરિવદનવૈશ્વાનરવિભુઃ ॥ ૧॥

નિજાનન્દે મગ્નઃ સતતમથ લગ્નશ્ચ મનસા
હરૌ ભગ્નાસક્તિર્જગતિ જગદુદ્ધારકરણઃ ।
કૃપાપારાવારઃ પરહૃદયશોકાપહરણઃ
સ મે મૂર્ધન્યાસ્તાં હરિવદનવૈશ્વાનરવિભુઃ ॥ ૨॥

મહામાયામોહપ્રશમનમના દોષનિચયા-
પ્રતીતઃ શ્રીકૃષ્ણઃ પ્રકટપદવિદ્વેષસયુજામ્ ।
મુખધ્વંસં ચક્રે નિગમવચનૈર્માયિકનૃણાં
સ મે મૂર્ધન્યાસ્તાં હરિવદનવૈશ્વાનરવિભુઃ ॥ ૩॥

પ્રસિદ્ધૈસ્તૈર્દોષૈઃ સહજકલિદોષાદિજનિતો-
યતઃ સ્વીયૈર્ધર્મૈરપિ ચ રહિતઃ સર્વમનુજઃ ।
કૃતઃ સમ્બન્ધેન પ્રભુચરણસેવાદિસહિતઃ
સ મે મૂર્ધન્યાસ્તાં હરિવદનવૈશ્વાનરવિભુઃ ॥ ૪॥

વિભેદં યશ્ચક્રે હરિભજનપૂજાદિવિધિષુ
સ્વમાર્ગીયપ્રાપ્યં ફલમપિ ફલેભ્યઃ સમધિકમ્ ।
વિના વૈરાગ્યાદેરપિ પરમમોક્ષૈકફલદઃ
સ મે મૂર્ધન્યાસ્તાં હરિવદનવૈશ્વાનરવિભુઃ ॥ ૫॥

પરિક્રાન્તા પૃથ્વીચરણકમલૈસ્તીર્થમહિમ-
પ્રસિદ્ધ્યર્થં સ્વીયસ્મરણસમવાપ્ત્યૈ નિજનૃણામ્ ।
તથા દૈવાઞ્જીવાઞ્જગતિ ચ પૃથક્કર્તુમખિલાન્
સ મે મૂર્ધન્યસ્તાં હરિવદનવૈશ્વાનરવિભુઃ ॥ ૬॥

હરિં ભાવાત્માનં તદખિલવિહારાનપિ તથા
સમસ્તાં સામગ્રીં મનુજપશુપક્ષ્યાદિસહિતાન્ ।
કૃપામાત્રેણાત્ર પ્રકટયતિ દૃક્ પારકરુણઃ
સ મે મૂર્ધન્યાસ્તાં હરિવદનવૈશ્વાનરવિભુઃ ॥ ૭॥

પરેષામાસક્તિં સુતધનશરીરાદિષુ દૃઢાં
દ્રુતં ભસ્મીચક્રે બહુલમપિ તૂલં જ્વલન ઇવ ।
સ્વસાન્નિધ્યાદેવ વ્યસનમપિ કૃષ્ણોઽપિ વિદધત્
સ મે મૂર્ધન્યાસ્તાં હરિવદનવૈશ્વાનરવિભુઃ ॥ ૮॥

ઇતિ શ્રીમત્પ્રોક્તં હરિચરણદાસેન હરિણા-
ઽષ્ટકં સ્વાચાર્યણાં પઠતિ પરમપ્રેમસહિતઃ ।
જનસ્તસ્ય સ્યાદ્વૈ હરિવદનવૈશ્વાનરપદે
પરો ભાવસ્તૂર્ણં સકલફલરૂપસ્તદધિકઃ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીહરિરાયજીવિરચિતં શ્રીવૈશ્વાનરાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *