Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Vatapatya Ashtakam Lyrics in Bengali

Shri Vatapatya Ashtakam Lyrics in Bengali

75 Views

Sri Vatapatyashtakam Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীবটপত্যষ্টকম্ ॥

ভবং সৃষ্ট্বা দেবঃ স্বয়মিহ নিবিষ্টো ভবমুখে
সহস্রাস্যো ভূত্বা ফলমনুভবঞ্ছাস্ত্যবিকৃতঃ ।
পরং দেবৈঃ সেব্যং রসমুপনিষদ্বেদ্যমমিতং
নমামি শ্রীনাথং ভবভয়হরং শ্রীবটপতিম্ ॥ ১॥

চিদানন্দং সত্যং জগদুদয়রক্ষালয়করং
য়দজ্ঞানাচ্ছুক্তৌ রজতমিব বিশ্বং বিলসিতম্ ।
পুনর্যদ্বিজ্ঞানং ভ্রমহরমভেদং তমনঘং
নমামি শ্রীনাথং ভবভয়হরং শ্রীবটপতিম্ ॥ ২॥

পুরাণো য়ো দেবো নিবসতি বটেশস্তনুভৃতাং
হৃদম্ভোজে দ্রষ্টা বিদিতমহিমা সৌখ্যসদনম্ ।
তমারাধ্যং সিদ্ধৈঃ সুরমনুজসংসেবিতপদং
নমামি শ্রীনাথং ভবভয়হরং শ্রীবটপতিম্ ॥ ৩॥

মহামোহাগারেঽতিবিপদি ভবাব্ধৌ নিপতিতো
ন পশ্যামি ত্বত্তোঽন্যদিহ শরণং মে সুখকরম্ ।
দয়াসিন্ধো মামুদ্ধর সপদি তস্মাচ্ছরণদং
নমামি শ্রীনাথং ভবভয়হরং শ্রীবটপতিম্ ॥ ৪॥

অসারে সংসারে বিকৃতিনিলয়ে ক্লেশবহুলে
রুচিং বধ্নন্ত্যজ্ঞাঃ সুখমধুলবায়ান্তবিরসে ।
ত্বমেবাস্মিন্সারো জগতি তমহং ত্বা রসঘনং
নমামি শ্রীনাথং ভবভয়হরং শ্রীবটপতিম্ ॥ ৫॥

কদাঽহং মোক্ষ্যেঽস্মান্নিবিডতমসো বন্ধনগৃহাত্
প্রভো সংসারাত্ত্বচ্ছ্রবণমননধ্যানরহিতঃ ।
ন য়োগং সাঙ্খ্যং বা কমপি সদুপায়ং চ কলয়ে
নমামি শ্রীনাথং ভবভয়হরং শ্রীবটপতিম্ ॥ ৬॥

নিরাকারং স্বামিঞ্জয়তু তব রূপং শ্রুতিনুত-
মহং তু ত্বাং মন্যে করচরণয়ুক্তং গুণনিধিম্ ।
শিবেশঃ শ্রীশো বা ভবতু ন ভিদা য়ত্র তমহং
নমামি শ্রীনাথং ভবভয়হরং শ্রীবটপতিম্ ॥ ৭॥

জডে দৃশ্যে দুঃখে নিপুণমতিহেয়ে চ জগতি
মৃষারূপে পুংসাং সদিতি সুখমাদেয়মিতি ধীঃ ।
য়দস্তিত্বানন্দপ্রতিফলনমূলা তমমৃতং
নমামি শ্রীনাথং ভবভয়হরং শ্রীবটপতিম্ ॥ ৮॥

বিভাতু তন্নাথ মদীয়মানসে
ত্বদীয়রূপং সুমনোহরং বিভো ।
অজাদিদেবৈরপি য়স্য চিন্তনং
স্বচিত্তশুদ্ধ্যৈ সততং বিধীয়তে ॥ ৯॥

মায়ারামপ্রোক্তমেতত্সুরম্যং
শ্রীশস্তোত্রং শ্রীবটেশাষ্টকাখ্যম্ ।
অস্তু শ্রীশস্তেন তুষ্টঃ স্তুবভ্দ্যো
দিশ্যাচ্ছ্রেয়ঃ শাশ্বতং স্বাশ্রিতেভ্যঃ ॥ ১০॥

তত্ত্বজ্ঞানপ্রদং ভক্তিবৈরাগ্যপরিবর্ধনম্ ।
পঠিতব্যমিদং নিত্যং স্তোত্রং শ্রীপতিতুষ্টিদম্ ॥ ১১॥

ব্যাধিকালে চ মোহান্ধ্যে বিপত্তৌ শ্রদ্ধয়া পঠেত্ ।
য় ইদং স ভয়ান্মুক্তঃ সুখমক্ষয়্যমশ্নুতে ॥ ১২॥

ইতি বেদান্ততীর্থপণ্ডিতশ্রীমায়ারামকৃতং বটপত্যষ্টকং সমাপ্তম্ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *