Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Vatapatya Ashtakam Lyrics in Gujarati

Shri Vatapatya Ashtakam Lyrics in Gujarati

57 Views

Sri Vatapatyashtakam Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીવટપત્યષ્ટકમ્ ॥

ભવં સૃષ્ટ્વા દેવઃ સ્વયમિહ નિવિષ્ટો ભવમુખે
સહસ્રાસ્યો ભૂત્વા ફલમનુભવઞ્છાસ્ત્યવિકૃતઃ ।
પરં દેવૈઃ સેવ્યં રસમુપનિષદ્વેદ્યમમિતં
નમામિ શ્રીનાથં ભવભયહરં શ્રીવટપતિમ્ ॥ ૧॥

ચિદાનન્દં સત્યં જગદુદયરક્ષાલયકરં
યદજ્ઞાનાચ્છુક્તૌ રજતમિવ વિશ્વં વિલસિતમ્ ।
પુનર્યદ્વિજ્ઞાનં ભ્રમહરમભેદં તમનઘં
નમામિ શ્રીનાથં ભવભયહરં શ્રીવટપતિમ્ ॥ ૨॥

પુરાણો યો દેવો નિવસતિ વટેશસ્તનુભૃતાં
હૃદમ્ભોજે દ્રષ્ટા વિદિતમહિમા સૌખ્યસદનમ્ ।
તમારાધ્યં સિદ્ધૈઃ સુરમનુજસંસેવિતપદં
નમામિ શ્રીનાથં ભવભયહરં શ્રીવટપતિમ્ ॥ ૩॥

મહામોહાગારેઽતિવિપદિ ભવાબ્ધૌ નિપતિતો
ન પશ્યામિ ત્વત્તોઽન્યદિહ શરણં મે સુખકરમ્ ।
દયાસિન્ધો મામુદ્ધર સપદિ તસ્માચ્છરણદં
નમામિ શ્રીનાથં ભવભયહરં શ્રીવટપતિમ્ ॥ ૪॥

અસારે સંસારે વિકૃતિનિલયે ક્લેશબહુલે
રુચિં બધ્નન્ત્યજ્ઞાઃ સુખમધુલવાયાન્તવિરસે ।
ત્વમેવાસ્મિન્સારો જગતિ તમહં ત્વા રસઘનં
નમામિ શ્રીનાથં ભવભયહરં શ્રીવટપતિમ્ ॥ ૫॥

કદાઽહં મોક્ષ્યેઽસ્માન્નિબિડતમસો બન્ધનગૃહાત્
પ્રભો સંસારાત્ત્વચ્છ્રવણમનનધ્યાનરહિતઃ ।
ન યોગં સાઙ્ખ્યં વા કમપિ સદુપાયં ચ કલયે
નમામિ શ્રીનાથં ભવભયહરં શ્રીવટપતિમ્ ॥ ૬॥

નિરાકારં સ્વામિઞ્જયતુ તવ રૂપં શ્રુતિનુત-
મહં તુ ત્વાં મન્યે કરચરણયુક્તં ગુણનિધિમ્ ।
શિવેશઃ શ્રીશો વા ભવતુ ન ભિદા યત્ર તમહં
નમામિ શ્રીનાથં ભવભયહરં શ્રીવટપતિમ્ ॥ ૭॥

જડે દૃશ્યે દુઃખે નિપુણમતિહેયે ચ જગતિ
મૃષારૂપે પુંસાં સદિતિ સુખમાદેયમિતિ ધીઃ ।
યદસ્તિત્વાનન્દપ્રતિફલનમૂલા તમમૃતં
નમામિ શ્રીનાથં ભવભયહરં શ્રીવટપતિમ્ ॥ ૮॥

વિભાતુ તન્નાથ મદીયમાનસે
ત્વદીયરૂપં સુમનોહરં વિભો ।
અજાદિદેવૈરપિ યસ્ય ચિન્તનં
સ્વચિત્તશુદ્ધ્યૈ સતતં વિધીયતે ॥ ૯॥

માયારામપ્રોક્તમેતત્સુરમ્યં
શ્રીશસ્તોત્રં શ્રીવટેશાષ્ટકાખ્યમ્ ।
અસ્તુ શ્રીશસ્તેન તુષ્ટઃ સ્તુવભ્દ્યો
દિશ્યાચ્છ્રેયઃ શાશ્વતં સ્વાશ્રિતેભ્યઃ ॥ ૧૦॥

તત્ત્વજ્ઞાનપ્રદં ભક્તિવૈરાગ્યપરિવર્ધનમ્ ।
પઠિતવ્યમિદં નિત્યં સ્તોત્રં શ્રીપતિતુષ્ટિદમ્ ॥ ૧૧॥

વ્યાધિકાલે ચ મોહાન્ધ્યે વિપત્તૌ શ્રદ્ધયા પઠેત્ ।
ય ઇદં સ ભયાન્મુક્તઃ સુખમક્ષય્યમશ્નુતે ॥ ૧૨॥

ઇતિ વેદાન્તતીર્થપણ્ડિતશ્રીમાયારામકૃતં વટપત્યષ્ટકં સમાપ્તમ્ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *