Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Venugopalasvaminah Mangalashtakam Lyrics in Hindi

Shri Venugopalasvaminah Mangalashtakam Lyrics in Hindi

86 Views

Sri Venugopalasvaminah Mangalashtakam in Hindi:

श्रीवेणुगोपालस्वामिनः मङ्गलाष्टकम्
ॐ गं गणपतये नमः ।
ॐ श्री वागीश्वर्यै नमः ॥

अथ श्रीमद्धर्मपुरीवासिनः श्री वेणुगोपालस्वामिनः मङ्गळाष्टकम् ।
दक्षिणे सत्यभामा च वामे ते रुक्मिणी विभो!
धर्मपूर्वेणुगोपाल ! तुभ्यं कृष्णाय मङ्गलम् ॥ १॥

वेणुभूषितहस्ताय वेणुगानप्रियात्मने ।
धर्मपूर्वेणुगोपाल ! तुभ्यं कृष्णाय मङ्गलम् ॥ २॥

पीताम्बराञ्चितायास्मै प्रणतः क्लेशनशिने ।
धर्मपूर्वेणुगोपाल ! तुभ्यं कृष्णाय मङ्गलम् ॥ ३॥

भास्वत्कौस्तुभवत्साय भक्ताभीष्टप्रदायिने ।
धर्मपूर्वेणुगोपाल ! तुभ्यं कृष्णाय मङ्गलम् ॥ ४॥

धृतचक्रगदायास्मै हृतकंसादिरक्षसे ।
धर्मपूर्वेणुगोपाल ! तुभ्यं कृष्णाय मङ्गलम् ॥ ५॥

आदिमध्यान्तहीनाय त्रिगुणात्मकरूपिणे ।
धर्मपूर्वेणुगोपाल ! तुभ्यं कृष्णाय मङ्गलम् ॥ ६॥

परब्रह्मस्वरूपाय सच्चिदानन्दरूपिणे ।
धर्मपूर्वेणुगोपाल ! तुभ्यं कृष्णाय मङ्गलम् ॥ ७॥

विश्वनाथनुतायास्मै विश्वरक्षणहेतवे ।
धर्मपूर्वेणुगोपाल ! तुभ्यं कृष्णाय मङ्गलम् ॥ ८॥

इति कोरिडे विश्वनाथ शर्मणाविरचितं श्री वेणुगोपालस्वामिनः मङ्गळाष्टकं सम्पूर्णम् ।
भगवदाशीर्वादाभिलाषी कोरिडे विश्वनाथ शर्मा, धर्मपुरी

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *