Ashtaka

Shri Vishnora Ashtanama Stotram Lyrics in Bengali

Shri Vishnu Shatanama Stotram Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীবিষ্ণোরষ্টনামস্তোত্রম্ ॥

শ্রী গণেশায় নমঃ ।
অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দনম্ ।
হংসং নারায়ণং চৈবমেতন্নামাষ্টকং পঠেত্ ॥ ১ ॥

ত্রিসংধ্যং য়ঃ পঠেন্নিত্যং দারিদ্র্যং তস্য নশ্যতি ।
শত্রুসৈন্যং ক্ষয়ং য়াতি দুঃস্বপ্নঃ সুখদো ভবেত্ ॥ ২ ॥

গঙ্গায়াং মরণং চৈব দৃঢা ভক্তিস্তু কেশবে ।
ব্রহ্মবিদ্যাপ্রবোধশ্চ তস্মান্নিত্যং পঠেন্নরঃ ॥ ৩ ॥

। ইতি শ্রীবামনপুরাণে শ্রীবিষ্ণোর্নামাষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

Also Read:

Shri Vishnora Ashtanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil