Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Vishnora Ashtanama Stotram Lyrics in English

Shri Vishnu Shatanama Stotram Lyrics in English:

॥ srivisnorastanamastotram ॥

sri ganesaya namah ।
acyutam kesavam visnum harim satyam janardanam ।
hamsam narayanam caivametannamastakam pathet ॥ 1 ॥

trisamdhyam yah pathennityam daridryam tasya nasyati ।
satrusainyam ksayam yati duhsvapnah sukhado bhavet ॥ 2 ॥

gangayam maranam caiva drdha bhaktistu kesave ।
brahmavidyaprabodhasca tasmannityam pathennarah ॥ 3 ॥

। iti srivamanapurane srivisnornamastakastotram sampurnam ।

Also Read:

Shri Vishnora Ashtanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Vishnora Ashtanama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top