Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Yugalashtakam Lyrics in English | Stotras, Stutis & Aarti

Shri Yugalashtakam Lyrics in English | Stotras, Stutis & Aarti

102 Views

Shri Yugal Ashtakam Text in English:

sriyugalastakam

srimadhavendrapuriviracitam ।
vrndavanaviharadhyau saccidanandavigrahau ।
manimandapamadhyasthau radhakrsnau namamyaham ॥ 1॥

pitanilapatau santau syamagaurakalebarau ।
sada rasaratau satyau radhakrsnau namamyaham ॥ 2॥

bhavavistau sada ramyau rasacaturyapanditau ।
muraliganatattvajnau radhakrsnau namamyaham ॥ 3॥

yamunopavanavasau kadambavanamandirau ।
kalpadrumavanadhisau radhakrsnau namamyaham ॥ 4॥

yamunasnanasubhagau govardhanavilasinau ।
divyamandaramaladhyau radhakrsnau namamyaham ॥ 5॥

manjiraranjitapadau nasagragajamauktikau ।
madhurasmerasumukhau radhakrsnau namamyaham ॥ 6॥

anantakotibrahmande srstisthityantakarinau ।
mohanau sarvalokanam radhakrsnau namamyaham ॥ 7॥

parasparasamavistau parasparaganapriyau ।
rasasagarasampannau radhakrsnau namamyaham ॥ 8॥

iti srimadhavendrapuriviracitam sriyugalastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *