Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Yugalashtakam Lyrics in Punjabi | Stotras, Stutis & Aarti

Shri Yugalashtakam Lyrics in Punjabi | Stotras, Stutis & Aarti

94 Views

Shri Yugal Ashtakam Text in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਯੁਗਲਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਮਾਧਵੇਨ੍ਦ੍ਰਪੁਰੀਵਿਰਚਿਤਂ ।
ਵਨ੍ਦਾਵਨਵਿਹਾਰਾਢ੍ਯੌ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹੌ ।
ਮਣਿਮਣ੍ਡਪਮਧ੍ਯਸ੍ਥੌ ਰਾਧਾਕਸ਼੍ਣੌ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੧॥

ਪੀਤਨੀਲਪਟੌ ਸ਼ਾਨ੍ਤੌ ਸ਼੍ਯਾਮਗੌਰਕਲੇਬਰੌ ।
ਸਦਾ ਰਾਸਰਤੌ ਸਤ੍ਯੌ ਰਾਧਾਕਸ਼੍ਣੌ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੨॥

ਭਾਵਾਵਿਸ਼੍ਟੌ ਸਦਾ ਰਮ੍ਯੌ ਰਾਸਚਾਤੁਰ੍ਯਪਣ੍ਡਿਤੌ ।
ਮੁਰਲੀਗਾਨਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞੌ ਰਾਧਾਕਸ਼੍ਣੌ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੩॥

ਯਮੁਨੋਪਵਨਾਵਾਸੌ ਕਦਮ੍ਬਵਨਮਨ੍ਦਿਰੌ ।
ਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਮਵਨਾਧੀਸ਼ੌ ਰਾਧਾਕਸ਼੍ਣੌ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੪॥

ਯਮੁਨਾਸ੍ਨਾਨਸੁਭਗੌ ਗੋਵਰ੍ਧਨਵਿਲਾਸਿਨੌ ।
ਦਿਵ੍ਯਮਨ੍ਦਾਰਮਾਲਾਢ੍ਯੌ ਰਾਧਾਕਸ਼੍ਣੌ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੫॥

ਮਞ੍ਜੀਰਰਞ੍ਜਿਤਪਦੌ ਨਾਸਾਗ੍ਰਗਜਮੌਕ੍ਤਿਕੌ ।
ਮਧੁਰਸ੍ਮੇਰਸੁਮੁਖੌ ਰਾਧਾਕਸ਼੍ਣੌ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੬॥

ਅਨਨ੍ਤਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡੇ ਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤ੍ਯਨ੍ਤਕਾਰਿਣੌ ।
ਮੋਹਨੌ ਸਰ੍ਵਲੋਕਾਨਾਂ ਰਾਧਾਕਸ਼੍ਣੌ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੭॥

ਪਰਸ੍ਪਰਸਮਾਵਿਸ਼੍ਟੌ ਪਰਸ੍ਪਰਗਣਪ੍ਰਿਯੌ ।
ਰਸਸਾਗਰਸਮ੍ਪਨ੍ਨੌ ਰਾਧਾਕਸ਼੍ਣੌ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੮॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਧਵੇਨ੍ਦ੍ਰਪੁਰੀਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼੍ਰੀਯੁਗਲਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *