Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Ardhanarishvara Trishati or Lalita-Rudra Trishati Lyrics in Bengali

Ardhanarishvaratrishati Bengali Lyrics:

॥ অর্ধনারীশ্বরত্রিশতী অথবা ললিতারুদ্রত্রিশতী ॥

নমঃ শিবাভ্যাং সরসোত্সবাভ্যাং নমস্কৃতাভীষ্টবরপ্রদাভ্যাম্ ।
নারায়ণেনার্চিতপাদুকাভ্যাং নমো নমঃ শঙ্করপার্বতীভ্যাম্ ॥

ওঁ রাজরাজেশ্বর্যৈ নমঃ ওঁ ।
ওঁ অর্ধনারীশ্বরায় নমঃ ওঁ ।
ওঁ হিরণ্যবাহবে নমঃ ওঁ ।

১. ওঁ ককাররূপায়ৈ সেনান্যে নমঃ ওঁ ।
২. ওঁ কল্যাণ্যৈ দিশাং চ পতয়ে নমঃ ওঁ ।
৩. ওঁ কল্যাণগুণশালিন্যৈ বৃক্ষেভ্যো নমঃ ওঁ ।
৪. ওঁ কল্যাণশৈলনিলয়ায়ৈ হরিকেশেভ্যো নমঃ ওঁ ।
৫. ওঁ কমনীয়ায়ৈ পশূনাং পতয়ে নমঃ ওঁ ।
৬. ওঁ কলাবত্যৈ সস্পিঞ্জরায় নমঃ ওঁ ।
৭. ওঁ কমলাক্ষ্যৈ ত্বিষীমতে নমঃ ওঁ ।
৮. ওঁ কল্মষঘ্ন্যৈ পতীনাং পতয়ে নমঃ ওঁ ।
৯. ওঁ করুণামৃতসাগরায়ৈ বভ্লুশায় নমঃ ওঁ ।
১০. ওঁ কদম্বকাননাবাসায়ৈ বিব্যাধিনে নমঃ ওঁ ।
১১. ওঁ কদম্বকুসুমপ্রিয়ায়ৈ অন্নানাং পতয়ে নমঃ ওঁ ।
১২. ওঁ কন্দর্পবিদ্যায়ৈ হরিকেশায় নমঃ ওঁ ।
১৩. ওঁ কন্দর্পজনকাপাঙ্গবীক্ষণায়ৈ উপবীতিনে নমঃ ওঁ ।
১৪. ওঁ কর্পূরবীঠী-সৌরভ্য-কল্লোলিত-ককুপ্তটায়ৈ
পুষ্টানাং পতয়ে নমঃ ওঁ ।
১৫. ওঁ কলিদোষহরায়ৈ ভবস্য হেত্যে নমঃ ওঁ ।
১৬. ওঁ কঞ্জলোচনায়ৈ জগতাং পতয়ে নমঃ ওঁ ।
১৭. ওঁ কম্রবিগ্রহায়ৈ রুদ্রায় নমঃ ওঁ ।
১৮. ওঁ কর্মাদি-সাক্ষিণ্যৈ আততাবিনে নমঃ ওঁ ।
১৯. ওঁ কারয়িত্র্যৈ ক্ষেত্রাণাং পতয়ে নমঃ ওঁ ।
২০. ওঁ কর্মফলপ্রদায়ৈ সূতায় নমঃ ওঁ ।
২১. ওঁ একাররূপায়ৈ অহন্ত্যায় নমঃ ওঁ ।
২২. ওঁ একাক্ষর্যৈ বনানাং পতয়ে নমঃ ওঁ ।
২৩. ওঁ একানেকাক্ষরাকৃত্যৈ রোহিতায় নমঃ ওঁ ।
২৪. ওঁ এতত্তদিত্যনির্দেশ্যায়ৈ স্থপতয়ে নমঃ ওঁ ।
২৫. ওঁ একানন্দচিদাকৃত্যৈ বৃক্ষাণাং পতয়ে নমঃ ওঁ ।
২৬. ওঁ এবমিত্যাগমাবোধ্যায়ৈ মন্ত্রিণে নমঃ ওঁ ।
২৭. ওঁ একভক্তিমদর্চিতায়ৈ বাণিজায় নমঃ ওঁ ।
২৮. ওঁ একাগ্র-চিত্ত-নির্ধ্যাতায়ৈ কক্ষাণাং পতয়ে নমঃ ওঁ ।
২৯. ওঁ এষণারহিতাদ্রুতায়ৈ ভুবন্তয়ে নমঃ ওঁ ।
৩০. ওঁ এলাসুগন্ধিচিকুরায়ৈ বারিবস্কৃতায় নমঃ ওঁ ।
৩১. ওঁ এনঃকূটবিনাশিন্যৈ ওষধীনাং পতয়ে ন ওঁ ।
৩২. ওঁ একভোগায়ৈ উচ্চৈর্ঘোষায় নমঃ ওঁ ।
৩৩. ওঁ একরসায়ৈ আক্রন্দয়তে নমঃ ওঁ ।
৩৪. ওঁ একৈশ্বর্যপ্রদায়িন্যৈ পতীনাং পতয়ে নমঃ ওঁ ।
৩৫. ওঁ একাতপত্র-সাম্রাজ্য-প্রদায়ৈ কৃত্সনবীতায় নমঃ ওঁ ।
৩৬. ওঁ একান্তপূজিতায়ৈ ধাবতে নমঃ ওঁ ।
৩৭. ওঁ এধমানপ্রভায়ৈ সত্ত্বনাং পতয়ে নমঃ ওঁ ।
৩৮. ওঁ এজত্ অনেক জগদীশ্বর্যৈ সহমানায় নমঃ ওঁ ।
৩৯. ওঁ একবীরাদিসংসেব্যায়ৈ নিব্যাধিনে নমঃ ওঁ ।
৪০. ওঁ একপ্রভাবশালিন্যৈ আব্যাধিনীনাং পতয়ে নমঃ ওঁ ।
৪১. ওঁ ঈকাররূপায়ৈ ককুভায় নমঃ ওঁ ।
৪২. ওঁ ঈশিত্র্যৈ নিষঙ্গিণে নমঃ ওঁ ।
৪৩. ওঁ ঈপ্সিতার্থপ্রদায়িন্যৈ স্তেনানাং পতয়ে নমঃ ওঁ ।
৪৪. ওঁ ঈদৃগিত্যবিনির্দেশ্যায়ৈ কৃপাসমুদ্রায় নমঃ ওঁ । ?
৪৫. ওঁ ঈশ্বরত্ববিধায়িন্যৈ ইষুধিমতে নমঃ ওঁ ।
৪৬. ওঁ ঈশানাদিব্রহ্মময়্যৈ তস্করাণাং পতয়ে নমঃ ওঁ ।
৪৭. ওঁ ঈশিত্বাদ্যষ্টসিদ্ধিদায়ৈ বঞ্চতে নমঃ ওঁ ।
৪৮. ওঁ ঈক্ষিত্র্যৈ পরিবঞ্চতে নমঃ ওঁ ।
৪৯. ওঁ ঈক্ষণসৃষ্টাণ্ডকোট্যৈ স্তায়ূনাং পতয়ে নমঃ ওঁ ।
৫০. ওঁ ঈশ্বরবল্লভায়ৈ নিচেরবে নমঃ ওঁ ।
৫১. ওঁ ঈডিতায়ৈ পরিচরায় নমঃ ওঁ ।
৫২. ওঁ ঈশ্বরার্দ্ধাঙ্গশরীরায়ৈ অরণ্যানাং পতয়ে নমঃ ওঁ ।
৫৩. ওঁ ঈশাধিদেবতায়ৈ সৃকাবিভ্যো নমঃ ওঁ ।
৫৪. ওঁ ঈশ্বরপ্রেরণকর্যৈ জিঘাংসদ্ভ্যো নমঃ ওঁ ।
৫৫. ওঁ ঈশতাণ্ডবসাক্ষিণ্যৈ মুষ্ণতাং পতয়ে নমঃ ওঁ ।
৫৬. ওঁ ঈশ্বরোত্সঙ্গনিলয়ায়ৈ অসিমদ্ভ্যো নমঃ ওঁ ।
৫৭. ওঁ ঈতিবাধাবিনাশিন্যৈ নক্তংচরদ্ভ্যো নমঃ ওঁ ।
৫৮. ওঁ ঈহাবিরহিতায়ৈ প্রকৃন্তানাং পতয়ে নমঃ ওঁ ।
৫৯. ওঁ ঈশশক্ত্যৈ উষ্ণীষিণে নমঃ ওঁ ।
৬০. ওঁ ঈষত্স্মিতাননায়ৈ গিরিচরায় নমঃ ওঁ ।
৬১. ওঁ লকাররূপায়ৈ কুলুঞ্চানাং পতয়ে নমঃ ওঁ ।
৬২. ওঁ ললিতায়ৈ ইষুমদ্ভ্যো নমঃ ওঁ ।
৬৩. ওঁ লক্ষ্মীবাণীনিষেবিতায়ৈ ধন্বাবিভ্যো নমঃ ওঁ ।
৬৪. ওঁ লাকিন্যৈ দয়াকরায় নমঃ ওঁ ।
৬৫. ওঁ ললনারূপায়ৈ আতন্বানেভ্যো নমঃ ওঁ ।
৬৬. ওঁ লসদ্দাডিমীপাটলায়ৈ প্রতিদধানেভ্যো নমঃ ওঁ ।
৬৭. ওঁ ললন্তিকা-লসত্ফালায়ৈ প্রকটিতফলেম্যো নমঃ ওঁ ।
৬৮. ওঁ ললাট-নয়নার্চিতায়ৈ অয়চ্ছদ্ভ্যো নমঃ ওঁ ।
৬৯. ওঁ লক্ষণোজ্বলদিব্যাঙ্গ্যৈ বিসৃজদ্ভ্যো নমঃ ওঁ ।
৭০. ওঁ লক্ষকোট্যণ্ডনায়িকায়ৈ অন্তরঙ্গেভ্যো নমঃ ওঁ ।
৭১. ওঁ লক্ষ্যার্থায়ৈ অস্যদ্ভ্যো নমঃ ওঁ ।
৭২. ওঁ লক্ষণাগম্যায়ৈ বিধ্যদ্ভ্যো নমঃ ওঁ ।
৭৩. ওঁ লব্ধকামায়ৈ আত্যেভ্যো নমঃ ওঁ ।
৭৪. ওঁ লতাতনবে আসীনেভ্যো নমঃ ওঁ ।
৭৫. ওঁ ললামরাজদলিকায়ৈ শয়ানেভ্যো নমঃ ওঁ ।
৭৬. ওঁ লম্বিমুক্তালতাঞ্চিতায়ৈ সদ্যভাবেভ্যো নমঃ ওঁ ।
৭৭. ওঁ লম্বোদরপ্রসবে স্বপদ্ভ্যো নমঃ ওঁ ।
৭৮. ওঁ লভ্যায়ৈ জাগ্রদ্ভ্যো নমঃ ওঁ ।
৭৯. ওঁ লজ্জাঢ্যৈ সাত্যেভ্যো নমঃ ওঁ ।
৮০. ওঁ লয়বর্জিতায়ৈ তিষ্ঠদ্ভ্যো নমঃ ওঁ ।
৮১. ওঁ হ্রীঙ্কাররূপায়ৈ ধাবদ্ভ্যো নমঃ ওঁ ।
৮২. ওঁ হ্রীঙ্কারনিলয়ায়ৈ সায়ং তাণ্ডবসম্ভ্রমায় নমঃ ওঁ ।
৮৩. ওঁ হ্রীম্মপদপ্রিয়ায়ৈ সভাভ্যো নমঃ ওঁ ।
৮৪. ওঁ হ্রীঙ্কারবীজায়ৈ সভাপতিভ্যো নমঃ ওঁ ।
৮৫. ওঁ হ্রীঙ্কারমন্ত্রায়ৈ ত্রয়ীবেদ্ধ্যায় নমঃ ওঁ ।
৮৬. ওঁ হ্রীঙ্কারলক্ষণায়ৈ অশ্বেভ্যো নমঃ ওঁ ।
৮৭. ওঁ হ্রীঙ্কারজপসুপ্রীতায়ৈ অশ্বপতিভ্যো নমঃ ওঁ ।
৮৮. ওঁ হ্রীম্মত্যৈ অস্তোকত্রিভুবনশিবেভ্যো নমঃ ওঁ ।
৮৯. ওঁ হ্রীংবিভূষণায়ৈ আব্যাধিনীভ্যো নমঃ ওঁ ।
৯০. ওঁ হ্রীংশীলায়ৈ বিবিধ্যন্তীভ্যো নমঃ ওঁ ।
৯১. ওঁ হ্রীম্পদারাধ্যায়ৈ চিদালম্বেভ্যো নমঃ ওঁ ।
৯২. ওঁ হ্রীঙ্গর্ভায়ৈ উগণাভ্যো নমঃ ওঁ ।
৯৩. ওঁ হ্রীম্পদাভিধায়ৈ তৃঁহতীভ্যো নমঃ ওঁ ।
৯৪. ওঁ হ্রীঙ্কারবাচ্যায়ৈ ত্রিনয়নেভ্যো নমঃ ওঁ ।
৯৫. ওঁ হ্রীঙ্কারপূজ্যায়ৈ গৃত্সেভ্যো নমঃ ওঁ ।
৯৬. ওঁ হ্রীঙ্কারপীঠিকায়ৈ গৃত্সপতিভ্যো নমঃ ওঁ ।
৯৭. ওঁ হ্রীঙ্কারবেদ্যায়ৈ কাত্যায়নী শ্রেয়সে নমঃ ওঁ ।
৯৮. ওঁ হ্রীঙ্কারচিন্ত্যায়ৈ ব্রাতেভ্যো নমঃ ওঁ ।
৯৯. ওঁ হ্রীং ব্রাতপতিভ্যো নমঃ ওঁ ।
১০০. ওঁ হ্রীংশরীরিণ্যৈ জটাভারোদারেভ্যো নমঃ ওঁ ।

১০১. ওঁ হকাররূপায়ৈ গণেভ্যো নমঃ ওঁ ।
১০২. ওঁ হলধৃত্পূজিতায়ৈ গণপতিভ্যো নমঃ ওঁ ।
১০৩. ওঁ হরিণেক্ষণায়ৈ শ্রীশৈলবাসিনে নমঃ ওঁ ।
১০৪. ওঁ হরপ্রিয়ায়ৈ বিরূপেভ্যো নমঃ ওঁ ।
১০৫. ওঁ হরারাধ্যায়ৈ বিশ্বরূপেভ্যো নমঃ ওঁ ।
১০৬. ওঁ হরিব্রহ্মেন্দ্রসেবিতায়ৈ মৃগধরেভ্যো নমঃ ওঁ ।
১০৭. ওঁ হয়ারূঢাসেবিতাঙ্ঘ্র্যৈ মহদ্ভ্যো নমঃ ওঁ ।
১০৮. ওঁ হয়মেধসমর্চিতায়ে ক্ষুল্লকেভ্যো নমঃ ওঁ ।
১০৯. ওঁ হর্যক্ষবাহ্নায়ৈ চূডালঙ্কৃতশশিকলেভ্যো নমঃ ওঁ ।
১১০. ওঁ হংসবাহনায়ৈ রথিভ্যো নমঃ ওঁ ।
১১১. ওঁ হতদানবায়ৈ অরথেভ্যো নমঃ ওঁ ।
১১২. ওঁ হত্যাদিপাপশমন্যৈ আম্নায়ান্তসঞ্চারিণে নমঃ ওঁ ।
১১৩. ওঁ হরিদশ্বাদিসেবিতায়ৈ রথেভ্যো নমঃ ওঁ ।
১১৪. ওঁ হস্তিকুম্ভোত্তুঙ্গকুচায়ৈ রথপতিভ্যো নমঃ ওঁ ।
১১৫. ওঁ হস্তিকৃত্তিপ্রিয়াঙ্গনায়ৈ চলত্ উরগহারায় নমঃ ওঁ ।
১১৬. ওঁ হরিদ্রাকুঙ্কুমদিগ্ধায়ৈ সেনাভ্যো নমঃ ওঁ ।
১১৭. ওঁ হর্যশ্বাদ্যমরার্চিতায়ৈ সেনানিভ্যো নমঃ ওঁ ।
১১৮. ওঁ হরিকেশসখ্যৈ ত্রিপুরহরেভ্যো নমঃ ওঁ ।
১১৯. ওঁ হাদিবিদ্যায়ৈ ক্ষত্তৃভ্যো নমঃ ওঁ ।
১২০. ওঁ হালামদালসায়ৈ সঙ্গ্রহীতৃভ্যো নমঃ ওঁ ।
১২১. ওঁ সকাররূপায়ৈ সমস্তসংহারকতাণ্ডবায় নমঃ ওঁ ।
১২২. ওঁ সর্বজ্ঞায়ৈ তক্ষভ্যো নমঃ ওঁ ।
১২৩. ওঁ সর্বেশ্যৈ রথকারেভ্যো নমঃ ওঁ ।
১২৪. ওঁ সর্বমঙ্গল়ায়ৈ করুণাপূরিতদৃশিভ্যো নমঃ ওঁ ।
১২৫. ওঁ সর্বকর্ত্র্যৈ কুলালেভ্যো নমঃ ওঁ ।
১২৬. ওঁ সর্বভর্ত্র্যৈ কর্মারেভ্যো নমঃ ওঁ ।
১২৭. ওঁ সর্বহংর্ত্র্যৈ নিত্যায় নমঃ ওঁ ।
১২৮. ওঁ সনাতন্যৈ পুঞ্জিষ্টেভ্যো নমঃ ওঁ ।
১২৯. ওঁ সর্বানবদ্যায়ৈ নিষাদেভ্যো নমঃ ওঁ ।
১৩০. ওঁ সর্বাঙ্গসুন্দর্যৈ নিত্যানন্দায় নমঃ ওঁ ।
১৩১. ওঁ সর্বসাক্ষিণ্যৈ ইষুকৃদ্ভ্যো নমঃ ওঁ ।
১৩২. ওঁ সর্বাত্মিকায়ৈ ধন্বকৃদ্ভ্যো নমঃ ওঁ ।
১৩৩. ওঁ সর্বসৌখ্যদাত্র্যৈ পদাম্বুজয়ুগলেভ্যো নমঃ ওঁ ।
১৩৪. ওঁ সর্ববিমোহিন্যৈ মৃগয়ুভ্যো নমঃ ওঁ ।
১৩৫. ওঁ সর্বাধারায়ৈ শ্বনিভ্যো নমঃ ওঁ ।
১৩৬. ওঁ সর্বগতায়ৈ সম্স্তূয়মানায় নমঃ ওঁ ।
১৩৭. ওঁ সর্বাবগুণবর্জিতায়ৈ শ্বভ্যো নমঃ ওঁ ।
১৩৮. ওঁ সর্বারুণায়ৈ শ্বপতিভ্যো নমঃ ওঁ ।
১৩৯. ওঁ সর্বমাত্রে ভবত্পদকোষ্টেভ্যো নমঃ ওঁ ।
১৪০. ওঁ সর্বাভরণভূষিতায়ৈ ভবায় নমঃ ওঁ ।
১৪১. ওঁ ককারার্থায়ৈ মৃত্যুঞ্জয়ায় নমঃ ওঁ ।
১৪২. ওঁ কালহন্ত্র্যৈ শর্বায় নমঃ ওঁ ।
১৪৩. ওঁ কামেশ্যৈ পশুপতয়ে নমঃ ওঁ ।
১৪৪. ওঁ কামিতার্থদায়ৈ নীলগ্রীবায় নমঃ ওঁ ।
১৪৫. ওঁ কামসঞ্জীবিন্যৈ শিতিকণ্ঠায় নমঃ ওঁ ।
১৪৬. ওঁ কল্যায়ৈ কপর্দিনে নমঃ ওঁ ।
১৪৭. ওঁ কঠিনস্তনমণ্ডলায়ৈ ব্যুপ্তকেশায় নমঃ ওঁ ।
১৪৮. ওঁ করভোরবে সহস্রাক্ষায় নমঃ ওঁ ।
১৪৯. ওঁ কলানাথমুখ্যৈ শতধন্বনে নমঃ ওঁ ।
১৫০. ওঁ কচজিতাম্বুদায়ৈ গিরিশায় নমঃ ওঁ ।
১৫১. ওঁ কটাক্ষস্যন্দিকরুণায়ৈ শিপিবিষ্টায় নমঃ ওঁ ।
১৫২. ওঁ কপালিপ্রাণনায়িকায়ৈ মীঢুষ্টমায় নমঃ ওঁ ।
১৫৩. ওঁ কারুণ্যবিগ্রহায়ৈ ইষুমতে নমঃ ওঁ ।
১৫৪. ওঁ কান্তায়ৈ হ্রস্বায় নমঃ ওঁ ।
১৫৫. ওঁ কান্তিধূতজপাবল্ল্যৈ বামনায় নমঃ ওঁ ।
১৫৬. ওঁ কলালাপায়ৈ বৃহতে নমঃ ওঁ ।
১৫৭. ওঁ কম্বুকণ্ঠ্যৈ বর্ষীয়সে নমঃ ওঁ ।
১৫৮. ওঁ করনির্জিতপল্ল্বায়ৈ বৃদ্ধায় নমঃ ওঁ ।
১৫৯. ওঁ কল্পবল্লীসমভুজায়ৈ সংবৃধ্বনে নমঃ ওঁ ।
১৬০. ওঁ কস্তূরীতিলকাঞ্চিতায়ৈ অগ্রিয়ায় নমঃ ওঁ ।
১৬১. ওঁ হকারার্থায়ৈ প্রথমায় নমঃ ওঁ ।
১৬২. ওঁ হংসগত্যৈ আশবে নমঃ ওঁ ।
১৬৩. ওঁ হাটকাভরণোজ্বলায়ৈ অজিরায় নমঃ ওঁ ।
১৬৪. ওঁ হারহারিকুচাভোগায়ৈ শীঘ্রিয়ায় নমঃ ওঁ ।
১৬৫. ওঁ হাকিন্যৈ শীভ্যায় নমঃ ওঁ ।
১৬৬. ওঁ হল্যবর্জিতায়ৈ ঊর্ম্যায় নমঃ ওঁ ।
১৬৭. ওঁ হরিত্পতিসমারাধ্যায়ৈ অবস্বন্যায় নমঃ ওঁ ।
১৬৮. ওঁ হঠাত্কারহতাসুরায়ৈ স্রোতস্যায় নমঃ ওঁ ।
১৬৯. ওঁ হর্ষপ্রদায়ৈ দ্বীপ্যায় নমঃ ওঁ ।
১৭০. ওঁ হবির্ভোক্ত্র্যৈ জ্যেষ্ঠায় নমঃ ওঁ ।
১৭১. ওঁ হার্দসন্তমসাপহায়ৈ কনিষ্ঠায় নমঃ ওঁ ।
১৭২. ওঁ হল্লীহালাস্যসন্তুষ্টায়ৈ পূর্বজায় নমঃ ওঁ ।
১৭৩. ওঁ হংসমন্ত্রার্থরূপিণ্যৈ অপরজায় নমঃ ওঁ ।
১৭৪. ওঁ হানোপাদাননির্মুক্তায়ৈ মধ্যমায় নমঃ ওঁ ।
১৭৫. ওঁ হর্ষিণ্যৈ অপগল্ভায় নমঃ ওঁ ।
১৭৬. ওঁ হরিসোদর্যৈ জঘন্যায় নমঃ ওঁ ।
১৭৭. ওঁ হাহাহূহূমুখস্তুত্যায়ৈ বুধ্নিয়ায় নমঃ ওঁ ।
১৭৮. ওঁ হানিবৃদ্ধিবিবর্জিতায়ৈ সোভ্যায় নমঃ ওঁ ।
১৭৯. ওঁ হয়্যঙ্গবীনহৃদয়ায়ৈ প্রতিসর্যায় নমঃ ওঁ ।
১৮০. ওঁ হরিকোপারুণাংশুকায়ৈ য়াম্যায় নমঃ ওঁ ।
১৮১. ওঁ লকারাখ্যায়ৈ ক্ষেম্যায় নমঃ ওঁ ।
১৮২. ওঁ লতাপূজ্যায়ৈ উর্বর্যায় নমঃ ওঁ ।
১৮৩. ওঁ লয়স্থিত্যুদ্ভবের্শ্ব্যৈ খল্যায় নমঃ ওঁ ।
১৮৪. ওঁ লাস্যদর্শনসন্তুষ্টায়ৈ শ্লোক্যায় নমঃ ওঁ ।
১৮৫. ওঁ লাভালাভবিবর্জিতায়ৈ অবসান্যায় নমঃ ওঁ ।
১৮৬. ওঁ লঙ্ঘ্যেতরাজ্ঞায়ৈ বন্যায় নমঃ ওঁ ।
১৮৭. ওঁ লাবণ্যশালিন্যৈ কক্ষ্যায় নমঃ ওঁ ।
১৮৮. ওঁ লঘুসিদ্ধিদায়ৈ শ্রবায় নমঃ ওঁ ।
১৮৯. ওঁ লাক্ষারসসবর্ণাভায়ৈ প্রতিশ্রবায় নমঃ ওঁ ।
১৯০. ওঁ লক্ষ্মণাগ্রজপূজিতায়ৈ আশুষেণায় নমঃ ওঁ ।
১৯১. ওঁ লভ্যেতরায়ৈ আশুরথায় নমঃ ওঁ ।
১৯২. ওঁ লব্ধভক্তিসুলভায়ৈ শূরায় নমঃ ওঁ ।
১৯৩. ওঁ লাঙ্গলায়ুধায়ৈ অবভিন্দতে নমঃ ওঁ ।
১৯৪. ওঁ লগ্নচামরহস্তশ্রীশারদাপরিবীজিতায়ৈ বর্মিণে নমঃ ওঁ ।
১৯৫. ওঁ লজ্জাপদসমারাধ্যায়ৈ বরূথিনে নমঃ ওঁ ।
১৯৬. ওঁ লম্পটায়ৈ বিল্মিনে নমঃ ওঁ ।
১৯৭. ওঁ লকুল়েশ্বর্যৈ কবচিনে নমঃ ওঁ ।
১৯৮. ওঁ লব্ধমানায়ৈ শ্রুতায় নমঃ ওঁ ।
১৯৯. ওঁ লব্ধরসায়ৈ শ্রুতসেনায় নমঃ ওঁ ।
২০০. ওঁ লব্ধসম্পত্সমুন্নত্যৈ দুন্দুভ্যায় নমঃ ওঁ ।
২০১. ওঁ হ্রীঙ্কারিণ্যৈ আহনন্যায় নমঃ ওঁ ।
২০২. ওঁ হ্রীঙ্কারাদ্যায়ৈ ধৃষ্ণবে নমঃ ওঁ ।
২০৩. ওঁ হ্রীম্মধ্যায়ৈ প্রমৃশায় নমঃ ওঁ ।
২০৪. ওঁ হ্রীংশিখামণয়ে দূতায় নমঃ ওঁ ।
২০৫. ওঁ হ্রীঙ্কারকুণ্ডাগ্নিশিখায়ৈ প্রহিতায় নমঃ ওঁ ।
২০৬. ওঁ হ্রীঙ্কারশশিচন্দ্রিকায়ৈ প্রপঞ্চরক্ষকায় নমঃ ওঁ ।
২০৭. ওঁ হ্রীঙ্কারভাস্কররুচ্যৈ ইষুধিমতে নমঃ ওঁ ।
২০৮. ওঁ হ্রীঙ্কারাম্ভোদচঞ্চলায়ৈ তীক্ষ্ণেষবে নমঃ ওঁ ।
২০৯. ওঁ হ্রীঙ্কারকন্দাঙ্কুরিকায়ৈ আয়ুধিনে নমঃ ওঁ ।
২১০. ওঁ হ্রীঙ্কারৈকপরায়ণায়ৈ স্বায়ুধায় নমঃ ওঁ ।
২১১. ওঁ হ্রীঙ্কারদীর্ধিকাহংস্যৈ সুধন্বনে নমঃ ওঁ ।
২১২. ওঁ হ্রীঙ্কারোদ্যানকেকিন্যৈ স্ত্রুত্যায় নমঃ ওঁ ।
২১৩. ওঁ হ্রীঙ্কারারণ্যহরিণ্যৈ পথ্যায় নমঃ ওঁ ।
২১৪. ওঁ হ্রীঙ্কারাবালবল্লর্যৈ কাট্যায় নমঃ ওঁ ।
২১৫. ওঁ হ্রীঙ্কারপঞ্জরশুক্যৈ নীপ্যায় নমঃ ওঁ ।
২১৬. ওঁ হ্রীঙ্কারাঙ্গণদীপিকায়ৈ সূদ্যায় নমঃ ওঁ ।
২১৭. ওঁ হ্রীঙ্কারকন্দরাসিংহ্যৈ সরস্যায় নমঃ ওঁ ।
২১৮. ওঁ হ্রীঙ্কারাম্ভোজভৃঙ্গিকায়ৈ নাদ্যায় নমঃ ওঁ ।
২১৯. ওঁ হ্রীঙ্কারসুমনোমাধ্ব্যৈ বৈশন্তায় নমঃ ওঁ ।
২২০. ওঁ হ্রীঙ্কারতরুমঞ্জর্যৈ কূপ্যায় নমঃ ওঁ ।
২২১. ওঁ সকারাখ্যায়ৈ অবট্যায় নমঃ ওঁ ।
২২২. ওঁ সমরসায়ৈ বর্ষ্যায় নমঃ ওঁ ।
২২৩. ওঁ সকলাগমসংস্তুততায়ৈ অবর্ষ্যায় নমঃ ওঁ ।
২২৪. ওঁ সর্ববেদান্ততাত্পর্যভূম্যৈ মেঘ্যায় নমঃ ওঁ ।
২২৫. ওঁ সদসদাশ্রয়ায়ৈ বিদ্যুত্যায় নমঃ ওঁ ।
২২৬. ওঁ সকলায়ৈ ঈধ্রিয়ায় নমঃ ওঁ ।
২২৭. ওঁ সচ্চিদানন্দায়ৈ অতপ্যায় নমঃ ওঁ ।
২২৮. ওঁ সাধ্ব্যৈ বাত্যায় নমঃ ওঁ ।
২২৯. ওঁ সদ্গতিদায়িন্যৈ রেষ্মিয়ায় নমঃ ওঁ ।
২৩০. ওঁ সনকাদিমুনিধ্যেয়ায়ৈ বাস্তব্যায় নমঃ ওঁ ।
২৩১. ওঁ সদাশিবকুটুমম্বিন্যৈ বাস্তুপায় নমঃ ওঁ ।
২৩২. ওঁ সকলাধিষ্ঠানরূপায়ৈ সোমায় নমঃ ওঁ ।
২৩৩. ওঁ সত্ত্যরূপায়ৈ ত্র্যম্বকায় নমঃ ওঁ ।
২৩৪. ওঁ সমাকৃত্যৈ তাম্রায় নমঃ ওঁ ।
২৩৫. ওঁ সর্বপ্রপঞ্চনির্মাত্র্যৈ অরুণায় নমঃ ওঁ ।
২৩৬. ওঁ সমানাধিকবর্জিতায়ৈ শঙ্গায় নমঃ ওঁ ।
২৩৭. ওঁ সর্বোত্তুঙ্গায়ৈ পশুপতয়ে নমঃ ওঁ ।
২৩৮. ওঁ সঙ্গহীনায়ৈ উগ্রায় নমঃ ওঁ ।
২৩৯. ওঁ সগুণায়ৈ ভীমায় নমঃ ওঁ ।
২৪০. ওঁ সকলেষ্টদায়ৈ অগ্রেবধায় নমঃ ওঁ ।
২৪১. ওঁ ককারিণ্যৈ দূরেবধায় নমঃ ওঁ ।
২৪২. ওঁ কাব্যলোলায়ৈ হন্ত্রে নমঃ ওঁ ।
২৪৩. ওঁ কামেশ্বরমনোহরায়ৈ হনীয়সে নমঃ ওঁ ।
২৪৪. ওঁ কামেশ্বরপ্রাণনাঙ্যৈ বৃক্ষেভ্যো নমঃ ওঁ ।
২৪৫. ওঁ কামেশোত্সঙ্গবাসিন্যৈ হরিকেশেভ্যো নমঃ ওঁ ।
২৪৬. ওঁ কামেশ্বরালিঙ্গিতাঙ্গ্যৈ তারায় নমঃ ওঁ ।
২৪৭. ওঁ কামেশ্বরসুখপ্রদায়ৈ শম্ভবে নমঃ ওঁ ।
২৪৮. ওঁ কামেশ্বরপ্রণয়িন্যৈ ময়োভবে নমঃ ওঁ ।
২৪৯. ওঁ কামেশ্বরবিলাসিন্যৈ শঙ্করায় নমঃ ওঁ ।
২৫০. ওঁ কামেশ্বরতপস্সিদ্ধ্যৈ ময়স্করায় নমঃ ওঁ ।
২৫১. ওঁ কামেশ্বরমনঃপ্রিয়ায়ৈ শিবায় নমঃ ওঁ ।
২৫২. ওঁ কামেশ্বরপ্রাণনাথায়ৈ শিবতরায় নমঃ ওঁ ।
২৫৩. ওঁ কামেশ্বরবিমোহিন্যৈ তীর্থ্যায় নমঃ ওঁ ।
২৫৪. ওঁ কামেশ্বরব্রহ্মবিদ্যায়ৈ কূল্যায় নমঃ ওঁ ।
২৫৫. ওঁ কামেশ্বরগৃহৈশ্বর্যৈ পার্যায় নমঃ ওঁ ।
২৫৬. ওঁ কামেশ্বরাহ্লাদকর্যৈ অবার্যায় নমঃ ওঁ ।
২৫৭. ওঁ কামেশ্বরমহেশ্বর্যৈ প্রতরণায় নমঃ ওঁ ।
২৫৮. ওঁ কামেশ্বর্যৈ উত্তরণায় নমঃ ওঁ ।
২৫৯. ওঁ কামকোটিনিলয়ায়ৈ আতার্যায় নমঃ ওঁ ।
২৬০. ওঁ কাঙ্ক্ষিতার্থদায়ৈ আলাদ্যায় নমঃ ওঁ ।
২৬১. ওঁ লকারিণ্যৈ শষ্প্যায় নমঃ ওঁ ।
২৬২. ওঁ লব্ধরূপায়ৈ ফেন্যায় নমঃ ওঁ ।
২৬৩. ওঁ লব্যধিয়ে সিকত্যায় নমঃ ওঁ ।
২৬৪. ওঁ লব্ধবাঞ্ছিতায়ৈ প্রবাহ্যায় নমঃ ওঁ ।
২৬৫. ওঁ লব্ধপাপমনোদূরায়ৈ ইরিণ্যায় নমঃ ওঁ ।
২৬৬. ওঁ লব্ধাহঙ্কারদুর্গমায়ৈ প্রপথ্যায় নমঃ ওঁ ।
২৬৭. ওঁ লব্ধশক্ত্যৈ কিঁশিলায় নমঃ ওঁ ।
২৬৮. ওঁ লব্ধদেহায়ৈ ক্ষয়ণায় নমঃ ওঁ ।
২৬৯. ওঁ লব্ধৈশ্বর্যসমুন্নত্যৈ আগমাদিসন্নুতায় নমঃ ওঁ ।
২৭০. ওঁ লব্ধবুদ্ধয়ে পুলস্তয়ে নমঃ ওঁ ।
২৭১. ওঁ লব্ধলীলায়ৈ গোষ্ঠ্যায় নমঃ ওঁ ।
২৭২. ওঁ লব্ধয়ৌবনশালিন্যৈ গৃহ্যায় নমঃ ওঁ ।
২৭৩. ওঁ লব্ধাতিশয়সর্বাঙ্গসৌন্দর্যায়ৈ তল্প্যায় নমঃ ওঁ ।
২৭৪. ওঁ লব্ধবিভ্রমায়ৈ গেহ্যায় নমঃ ওঁ ।
২৭৫. ওঁ লব্ধরাগায়ৈ কাট্যায় নমঃ ওঁ ।
২৭৬. ওঁ লব্ধপত্যৈ গহ্বরেষ্ঠায় নমঃ ওঁ ।
২৭৭. ওঁ লব্ধনানাগমস্থিত্যৈ হৃদয়্যায় নমঃ ওঁ ।
২৭৮. ওঁ লব্ধভোগায়ৈ নিবেষ্প্যায় নমঃ ওঁ ।
২৭৯. ওঁ লব্ধসুখায়ৈ পাঁসব্যায় নমঃ ওঁ ।
২৮০. ওঁ লব্ধহর্ষাভিপূজিতায়ৈ রজস্যায় নমঃ ওঁ ।
২৮১. ওঁ হ্রীঙ্কারমূর্ত্যৈ শুষ্ক্যায় নমঃ ওঁ ।
২৮২. ওঁ হ্রীঙ্কারসৌধশৃঙ্গকপোতিকায়ৈ হরিত্যায় নমঃ ওঁ ।
২৮৩. ওঁ হ্রীঙ্কারদুগ্ধাব্ধিসুধায়ৈ লোপ্যায় নমঃ ওঁ ।
২৮৪. ওঁ হ্রীঙ্কারকমলেন্দিরায়ৈ উলপ্যায় নমঃ ওঁ ।
২৮৫. ওঁ হ্রীঙ্কারমণিদীপার্চিষে ঊর্ব্যায় নমঃ ওঁ ।
২৮৬. ওঁ হ্রীঙ্কারতরুশারিকায়ৈ সূর্ম্যায় নমঃ ওঁ ।
২৮৭. ওঁ হ্রীঙ্কারপেটকমণয়ে পর্ণ্যায় নমঃ ওঁ ।
২৮৮. ওঁ হ্রীঙ্কারদর্শবিম্বিকায়ৈ পর্ণশদ্যায় নমঃ ওঁ ।
২৮৯. ওঁ হ্রীঙ্কারকোশাসিলতায়ৈ অপগুরমাণায় নমঃ ওঁ ।
২৯০. ওঁ হ্রীঙ্কারাস্থাননর্তক্যৈ অভিঘ্নতে নমঃ ওঁ ।
২৯১. ওঁ হ্রীঙ্কারশুক্তিকামুক্তামণয়ে আখ্খিদতে নমঃ ওঁ ।
২৯২. ওঁ হ্রীঙ্কারবোধিতায়ৈ প্রখ্খিদতে নমঃ ওঁ ।
২৯৩. ওঁ হ্রীঙ্কারময়সৌবর্ণস্তম্ভবিদ্রুমপুত্রিকায়ৈ
জগজ্জনন্যৈ জগদেক পিত্রে নমঃ ওঁ ।
২৯৪. ওঁ হ্রীঙ্কারবেদোপনিষদায়ৈ কিরিকেভ্যো নমঃ ওঁ ।
২৯৫. ওঁ হ্রীঙ্কারাধ্বরদক্ষিণায়ৈ দেবানাঁ হৃদয়েভ্যো নমঃ ওঁ ।
২৯৬. ওঁ হ্রীঙ্কারনন্দনারামনবকল্পকবল্ল্যৈ বিক্ষীণকেভ্যো নমঃ ওঁ ।
২৯৭. ওঁ হ্রীঙ্কারহিমবদ্গঙ্গায়ৈ বিচিন্বত্কেভ্যো নমঃ ওঁ ।
২৯৮. ওঁ হ্রীঙ্কারার্ণবকৌস্তুভায়ৈ আনির্হতেভ্যো নমঃ ওঁ ।
২৯৯. ওঁ হ্রীঙ্কারমন্ত্রসর্বস্বায়ৈ আমীবত্কেভ্যো নমঃ ওঁ ।
৩০০. ওঁ হ্রীঙ্কারপরসৌখ্যদায়ৈ শ্রীমন্মহাদেবায় নমো নমঃ ওঁ ।

এষা সা সাক্ষিণী শক্তিঃ শঙ্করস্যাপি শঙ্করী ।
শিবাভিন্না তয়া হীনঃ শিবঃ সাক্ষান্নিরর্থকঃ ॥

আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহম্ ।
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ ॥

সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বা গিরঃ ।
য়দ্যত্কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্ ॥

নিধে নিত্যস্মেরে নিরবধিগুণে নীতিনিপুণে ।
নিরাগা জ্ঞানে নিয়মপরচিত্তৈক নিলয়ে ॥

নিয়ত্যা নির্মুক্তে নিখিল নিগমান্তস্তুতপদে ।
নিরাতঙ্গে নিত্যে নিগময় মমাপি স্তুতিমিমাম্ ॥

Also Read Sri Ardhanarishvaratrishati:

Sri Ardhanarishvara Trishati or Lalita-Rudra Trishati Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1. Ardhanareeswara

The Shiva-Lingam is a symbol of Lord Shiva. When you look at the Lingam, your mind is at once elevated and you begin to think of the Lord. The word Lingam is derived from the two Sanskrit words laya (dissolution) and agaman (re-creation). Thus, shivalinga symbolizes that entity in which the creation merges at the time of dissolution and out of which the universe reappears at the beginning of the new cycle of creation.

Thus, it is Shiva the destructive form of the Almighty, who is represented by the Lingam or Mark, which is manifestly the CREATIVE power of Divinity, the divine symbol that is utterly sublime Light (Jyoti) in its philosophical underpinnings.

One of the 64 manifestations of Shiva – the man-woman form with Parvati constituting the left half of Shiva is Ardhanareeswara. This is a much-hailed form in scriptures of various languages.

Mother Shakthi once propitiated Lord Shiva with such fervent intensity that she be part of him in body and mind. Her pleased husband through his divine powers granted her this wish. The Master then absorbed her in half of himself and thus was created the half-man half-woman aspect of Lord Shiva, symbolizing the oneness of all beings. One can state that even In Gender definition, this aspect became the fundamental root of Advaitha.

This fusion of Shiva and Shakthi representing the male and female halves transcends the distinction between and limitation of male and female and takes the Lord to the level of beyond-gender manifest Brahman, realization of which means
liberation.

Shakthi part is golden, while Shiva part is snow-white. She is substrate and He is substance. Shiva is static; Shakthi is dynamic and creative. Shiva is Being and Shakthi is Becoming. He is One; She is many; He is Infinite and She renders the Infinite into finite; He is formless and She renders the Formless into myriad forms; but both are one. Shiva and Shakthi exist in Nirmala Turiya state (Stainless Purity).

When it comes to worship of Ardhanareeswara, some worship the Shiva aspect and some worship the Shakthi aspect. Shiva is viewed as the Holder of Power, though he is inert. Shiva is Shava (dead body) without Shakthi. All that power in creation,
maintenance, and dissolution rests with Shakthi. But the Great Mother does not exist without Shiva. When they become one, Ardhanareeswara becomes, a being of generative and constructive force.

Philosophically, this form portrays the boundless Grace of God. The formless God is called parashiva. On Its own free-will for the benefit of pashus (souls), which are drowned in pAsha (bondage), It thinks to create the worlds. Its dynamism of
creation thus springs out of It, which is called Shakthi. Now Shiva and Its power Shakthi create everything. This is the form of their togetherness that makes every existence active. Shiva and Shakthi are one and the same Supreme may also act independently. They are associated like the person and the action of the person. They are one and the same like the ice and the water – one becomes the other. Poet Kalidasa hails them as inseparable like the word and its meaning, the letter and pronunciation!!

“vAk arthA viva samprakthau vAkartha pprathipathayae jagatha : pithrau vandhe parvathi parameshwarau “ From time immemorial the man-woman relationship has always dominated the very fabric of civilization. Whether it is the western theory of creation, that of Adam and Eve, or the Indian concept of Purusha and Prakriti, the very core of civilization stems from the concept of the union of the male and the female.

Shiva and Shakthi are compared to gold and gold ornaments; they are same; Shiva is hypostasis and when this force fuses with Shakthi results in multitude of manifestations.

Legends:

We find many references in our ancient puranas, regarding the origin of this Supreme form. Brahma the creator of the universe, crafted the cosmos as per the divine instruction. He made all the living beings and yet could not find any development. The beautiful world remained lifeless without any expansion. The
maker was very much worried. A heavenly voice instructed him to commence creation with the help of copulative activities. But Brahma was finding it impossible since all the forms had been inert (males) till then. At this instance the supreme form of Ardhanareeshwara manifested. Brahma contemplated on this form of
Shiva – Shakti. The Lord became very pleased with him revealed his Ardhanari form- Left side of his body resembled like a woman while the right side appeared like a man. Lord Brahma worshipped this form of Shiva and the Lord then separated the feminine part of his body and thus manifested mother Shakti. Lord Brahma worshipped her and requested to bestow such power by which he could create a woman. Goddess Shakti blessed him by saying – ‘So be it’ and vanished. This way Lord Brahma became capable of commencing copulative creation. It was only then that Brahma realized his mistake and created a woman, and Srishti or creation began.

In another episode, Goddess Umadevi once playfully closed the eyes of her beloved, which plunged the world into darkness. All living beings suffered in the dark. The universal mother felt for her folly and separated herself from her companion. Mother started worshipping Lord Shiva in the form of Linga to absolve
herself of this sin and to reunite with him. Lord Vishnu, (or Adi Kesava Perumal, enshrined at Thiruchenkode, a unique Ardhanareeshwara temple) instructed Shakthi on the Kedara Gowri Vratam to be performed to unite with Shiva. When she reached Kancheepuram, Lord Shiva ordered her to proceed to Thiruvannamalai and do her penance. Likewise Mother Parvathi did penance at Pavalakundru with the help of Saint Gowthama. A demon called Makishasuran disturbed the penance of Mother Parvathi. The Mother took the form of goddess Durga Devi and destroyed him on the full moon day of the Tamil Month of Karthigai during the auspicious period of pradosham. Lord Shiva presented himself in the form of Fire atop the hill and merged Goddess Parvathi on the left half of his body. This day of Supreme merger is celebrated as Karthigai Deepam. To
commemorate this event, every year during the festival of Annamalai Deepam, Lord Arthanareeswaramurthi presents himself as Jyothi Swaroopa to his devotees.

Another famous anecdote of Ardhanareeshwra is related to Sage Bringi. Sage Bringi was one of the ardent devotees of Lord Shiva who considered that Shiva grace is the ultimate source for existence. He was a violent votary of Lord Shiva to the
exclusion of any deity in the worship including Parvathi! He refused to worship Shakthi, a woman. Even during his daily worship, he would circumbulate only the Lord ignoring Mother Shakthi, with a flashing spark of arrogance. The divine
couple wanted to enlighten the sage and hence assumed this unique form sharing his body with Parvathi. The couple took the form of Ardhanareeshwara and stood unified inseparable to every atom. Even then the egoistic sage took the form of a
bee (Bringa in Sanskrit stands for Bee and the sage came to be called Bhringi.) and tried to pierce through the body of the Lord so that he could go around only the Shiva part. In every human body the static force of Shiva constituted the bone and the skin and the dynamic force of Shakthi triggered the blood and flesh. Goddess Shakti, being the power as the name indicates, pulled out her energy from Bringi’s body. Now he was a mere skeleton and was even unable to stand. The Lord pacified Parvathi and gave the sage one more leg to stand. The sage soon realized his folly and understood that life becomes dynamic only by the blending of both grace and force which are not contradictory but complementary to each other.

At this point, instead of getting deeper into the analysis of the beliefs of different Schools on Saivism [one can read the writings of Swami Tapasyananda, RK Mutt, for greater details], going to the basics of Advaitic Philosophy of AdiSankara,
the following leads to Ardhanareeswara.

The Supreme Reality is non-dual, having within it, a distinction between Shiva and Sakthi – the Power holder and Power- described as Being and will. What is called Power becomes the Mother, Tripurasundari and the Power Holder, Shiva Her Concert. Thus though they are one in principal, in practice they are treated as distinct. Thus it ca be said, Shiva Lingam encompass both the aspects and become the Root of Ardhanareeswara.

Ardhanareeshwara stands for a profound philosophic truth that the female and the male are complementary to each other and it is their combination, the blending of grace and force that contributes to the creation of life.

The serene Kumudakriya raga and its flow in the kriti Ardhanaareeswaram By Muthuswamy Deeshidar, provides the appropriate background for a narration describing Tiruchengode and the shrine to the Ardhanareeswara form of Shiva – a shrine where the last puja of the night is of special significance.

This song by itself is easily understandable for its inner meaning, – more specifically the charanam in praise of the Lord. Many of te other songs By Muthuswamy Deeshidar at Various Siva Temples on the Lord and Devi, though sound as if written on Lord Siva or the Supreme Mother, a deeper understanding will show that most of them bring out the Oneness Of the Supreme-the Ardhanareeswara.

As examples the author would like to site only two songs:
The song Thiagarajayogavaibhavam in AnandaBairavi

tatvaswarupa prakasam sakala tatva swaupa prakasam
sivasakthyaadi sakala tatva swarupa prakasam

the teacher of the nature of philosophical truth (tatvaswarupa praksam), known by all the different religions (sakala tatvaswarupa prakasam), and in the form of Siva and Sakthi (potential energy and active power) which is the basis of every thing.( sivasakthyaadi sakala tatva swarupa prakasam).

The 2nd song is the Neelayadakshi in Neelambari.

Siva Kaayaa Rohanee Sollasini Chitrupa Vilaasini

She delights in sharing half the form (“kaaya”) withLord Shiva and shines (“rohane”) as supremeconsciousness. (“sollasini”).

To summarize subtly for the understanding of the layman about Shiva:

He’ Paarvathee Hrudhayavallaba Chandramoule’ Boodhaathiba Pramadhanaadha Girisavaasa He’ Vaamadhe’va bhavarudhra Pinaakapaane’

Samsaaradh:ukkaka Hanaath Jadheesa Raksha

The concept of the Hindu Trinity, establishing Brahma as the creator, Vishnu as the preserver and Siva as the destroyer was taught to the simple peasants by the Rishis.

Shiva is sometimes depicted as fiercefull god with terrifying weapons and frightening face. In fact Shiva is not at all firecefull or frightening and this fact can be understood while we have an in-depth study of Vedas and Upanishads. Shiva
is very merciful and loving in nature. He always gives his devotees whatever is asked for. He is the one who gave immense powers to Ravana, Surapadma, Tharasura and many more assuras. He is muscular while fighting with evils and that is why he is called the Destroyer of evils. He is feminine while gracing his devotees with love and that is why he is called Thaummanavar. He is the male and He is the female. He is the Shiva and he is the Sakthi. Without Shiva there is no Sakthi
and without Sakthi there is no Shiva. The Shivaskathi Concept is enshrined in Ardanareeswar where we can see our mother in the left and our father in the right. An iconographical and textual depiction of Siva, which epitomizes this dynamic most powerfully, is through the figure of Ardhanareeswara.

Ardhanareeswara´s iconographical embodiment of paradox and the meeting of dualities-embodied sonically as well as visually-mirrors a similar paradox and synthesis embodied by individual men and women. The male hormone Testosterone in women and the female hormone Estrogen in men testify to the
fact that characteristics of both sexes are present in each one of us. The production of these in our bodies keeps our personalities and our bodies in balance. The differences are brought together in the beautifully conceived anthropomorphic
form of Ardhanareeswara. The form encompasses every thing from action to inaction, eternal rest to endless activity, the terrible and the benign. The Devi depicted on the left half of the deity, is the power of god by which creation,
protection, and destruction of the universe is accomplished. The philosophy of the Ardhanareeswara places the genders on equal terms without question.

2. The Basics of the Yantra and the significance of Srichakra and Maha Meru. In Ardhanareeswara Puja.

Sri Yantra / Maha Meru is the mystical construction of cosmos, and have the power of 330 million Mantra-Devatas (subtle-energies) polarized and embedded therein, in the form of 52 Matruka Aksharas (alphabets) which form the base of any
Mantra, its attributed Deity, the carriage (Vahana or vehicle on which the Deity sits), the herb or tree to which it belongs and the corresponding body part of the human beings, which it controls. Therefore Sri Yantra / Maha Meru represents the whole Universal Energy and the Energy embedded in every animate and inanimate objects, meaning the Soul.

Before starting the worship it is advisable to know about the way the Sri Yantra is constructed, what all it represents, about the 9 Avaranas, the deities, their gunas and significance, so that your worship is more meaningful. The following are
the authentic details as given in various Tantra and Mantra scriptures.

Five downward pointing triangles representing Devi intersect with four upward pointing triangles representing Shiva, forming 43 triangles including the central triangle.

From the five Shakti triangles come creation and from the four Shiva triangles come the dissolution. The union of five Shaktis and four Fires causes the chakra of creation to evolve.

At the center of the Bindu of the Sri Yantra is Kamakala, which has three Bindus. One is red, one is white and one is mixed. The red Bindu is Kurukulla the Female form, the white Bindu is Varahi the Male form, and the mixed Bindu is the union of Shiva and Shakti – the individual as the potential Sri Chakra. Varahi, the father-form, gives four dhatus to the child and Kurukulla, the mother-form, gives five dhatus to the child. Theses represent the nine dhatus of the human body. Varahi’s four fires are the 12 (4 x 3) sun Kalas, the 12 Zodiac constellations. Kurukulla’s five triangles are the 15 (5 x 3) Kalas of the moon, 15 lunar Tithis.

These nine triangles also represent the nine stages of growth of the human child in the womb. Surrounding the 43 triangles formed by the intersection of the nine triangles are the 16 petals circle. Surrounding the 16 petal circle is an 8 petal circle. After that the 3 lines and at the outermost part of the Sriyantra there are 3 lines called the Bhupura.

The 43 triangles constitute the six inner sections called Avaranas, the two circles of petals are two more avaranas and the Bhupura of 3 lines is the last Avarana. These 9 Avaranas of the Sri Yantra have various presiding Devis. They are the Devi’s Parivar (retinue) of total 108. In the Srichakra puja they are systematically worshipped one by one with their names and mantras. The presiding Deity of Srichakra, Devi, is Known as Lalita Tripura Sundari. The form of Devi Kamakshi
of Kancheepuram is the closest resemblance of the Devi as described in the scriptures

Chakra puja or Yantra puja is the worship of a deity in a diagrammatic form. This type of worship exists in a lot of the other parts of the world also. The worship of Devi in Sri Chakra is regarded as the highest form of the Devi worship. Originally
Lord Shiva gave 64 Chakras and their Mantras to the world, to attain various spiritual and material benefits. For his consort Devi he gave the Sri Chakra and the highly coveted and the most powerful Shodashakshari mantra, which is the
equivalent of all the other 64 put together.

The Bindu in the center of the Sri Chakra is the symbolic representation of the cosmic spiritual union of Shiva and Shakti. Apart from that the Sri Chakra also embodies countless number of deities and represents the whole of creation. Hence by worshipping the Devi in Sri Chakra one is actually worshipping the highest ultimate force in the Tantrik form. That is, the Upasaka is worshipping Sri Ardhanareeswara [ri] at the Bindu.

Lalita means The One Who Plays. All creation, manifestation and dissolution is considered to be a play of Devi. Tri-Pura means the three worlds and Sundari means beauty. She is the transcendent beauty of the three worlds. Tripura also
signifies: – She is the ruler of the three gunas of Satva, Rajas and Tamas; and Sun, moon and fire – the zodiac and the planets, and therefore Time itself; She is also ᳚tripura”  as Will (Iccha), Knowledge (Jnana) and Action (Kriya). She is also “tripura” as intellect, feelings and physical sensation; and She is triple as the three states of the soul – awakening, dreaming and -sleeping states. Her five triangles also represent the Pancha Tatwas and the Pancha Bhootas. (This is what the verse in Lalita Sahasranama means by -“Panchami pancha bhuteshi pancha Sankhyopacharini ᳚. It is difficult to say what She is not. Lalita holds five flowery arrows, noose, goad and bow. The noose represents attachment, the goad represents repulsion, the sugarcane bow represents the mind and the flowery arrows are the five sense objects.

It is important to note that the Sri Yantra / Maha Meru is placed, with the central triangle always pointing down or towards the sadhaka (worshipper). In the Meru the central dot is within a triangle and here also any point of the triangle will always face the worshipper. Whatever side the central triangle faces, it becomes south and the top becomes North. If the Sri Yantra is placed with the 5 triangles looking down, it becomes the Sakthi Chakra (potent energy) and if it is placed with the 4 triangles looking down, it becomes the Shiva Chakra (latent energy). In the case of Maha Meru, it is never placed lying flat down, as it is conical and will always be placed top up. Therefore they have no sides such as North, South, East or West etc.

The north-east of the Sri Yantra / Maha Meru is the place of Agni, the North West Divine (God), the South East – Asura (Demon negative), and the South West Vayu air flow. Therefore they totally control the flow of energy in the puja room or
meditation hall or house or office wherever it is placed and brings in all benefits to the user. It corrects the aura of the individual’s magnetic field, cleanses the place of
unwanted energy, corrects vastu defects, increases happiness and contentment and finally helps one to reach the goal of human life. It ushers Spiritual and Material benefits to go hand in hand.

The subtle energy in Sri Yantra / Maha Meru will not vibrate unless it is properly charged and given the power by the process of transmission of Divine Energy by the competent persons, much like the human body, which cannot vibrate without the soul. Extensive bathing with sanctified water, performing Puja (worship) charging the Sri Yantra and Meru with Divine Mantras prescribed, and finally doing Homa (havan) in sacrificial fire are all done as prescribed perfectly.

Why a Meru inside a pyramid or cube? The angular measurements of the Pyramid correspond to the angles in Sri Yantra /Meru. The Pyramids give out bio-energy fields, akin to those found in ancient Sri Yantra installed in various Temples
in India. Temples where the Sri Yantra / Meru is installed provide the bio-energy to cure the illness of those who rested there. Therefore a combination of Meru inside Pyramid/Cube was conceived to double the effect of reducing illness, bringing in harmony, prosperity and peace of mind.

Worshippers of Sri Chakra or Mahameru vibrate Divine energy and are able to transmit the same to others for the welfare of the society. There are nine chakras in the Sri Chakra. These nine Chakras have each a distinct form and a distinct
name. Proceeding from the outermost to the inner, let us describe the Chakras. The outermost is a square Chaturasra of three lines, the lines one inside the other, opening out in the middle of each side as four portals. This is known as the
Bhupura, the earth-stretch. This is the ground-plane if Sri Chakra is considered as graded elevations, Meru. Through the portals in the Bhupura one enters the precincts. Immediately inside the square are three concentric circles, which serve
as three girdles trivalaya. The space between the sides of the square and the circumference of the outermost circle, between Bhupura and Trivalya, is known as Trailokya Mohana Chakra, the Enchanter of the Triple World. Inside the 3 girdles are:
1. Sarvasa Paripuraka Chakra – 16 Petals – Fulfiller of all Desires;
2)  Sarva Sanksobhana Chakra – 8 Petals – Agitator of all;
3)  Sarva Saubhagyadayaka Chakra – 14 Triangles [Chaturdasa Kona] – Giver of all Auspiciousness;
4) Sarvartha Sadhaka Chakra – 10 Triangles [Outer Dasara] – Accomplisher of all Purposes;
5)  Sarva Raksakara Chakra – 10 Triangles [Inner Dasara] – Giver of all Protection;
6)  Sarva Rogahara Chakra – 8 Triangles [Ashta Kona] – Remover of all Diseases;
7)  Sarva Siddhiprada Chakra – Inverted Primary Triangle – Giver of all accomplishments and 8. Sarvanandamaya Chakra – Bindu – Full of all Bliss.

The Mahamehru is consisting 43 triangles. The base is having 4 door opens which are called Dhwara Shris and the next step is consisting 3 circles which are called as Bhoopurams and the next is 16 petal lotus and the next is 8 petal lotus and the dot is called as Bindustanam. In that Bindustanam, the goddess Parasakthi is being seated in 4 legged simhasanam in the lap of her husband Kameshwara. The puja method of this Mahamehru is called as Navavarna puja.

According to ancient rishis and saktha upasakas where the ᳚Maha Meru” is kept (i.e., Sri Nagara of Goddess Parasakthi) it is sure that the three supermost powers namely Parasakthi (to give us strength), Mahalakshmi (to give us a very good
wealth) and Maha Saraswathi (to bless us with vast knowledge and education) will have their permanent residence.

As per the mathematical theory, Mahameru is of 90 Deg. and its shadow will be only inside of it. In India, the Chola King Rajaraja Cholan made the Sikaram in Sri Prahadeeshwarar temple at Tanjore District according to this theory.

The mention of the geographic location of Mt. Sumeru in Vishnu Purana is very interesting. Most significantly, Kailas Range is situated at 31.00 N 82.00 E while Mt. Everest is at 28.05 N 86.58 E. Both the peaks are close to the centre of the earth (90 degrees). Thousands of years ago, the maharshis could realize that the Mount Sumeru is at the centre of the earth.

Bhaskararaya’s bhashyam for Lalitha Sahasranamam while dealing with the Naama “Mahameru Nilaya” quotes that the Book, Tantraraja Chapter 28.

“In the midst of Meru the great shining Lalitha ever remains”, around it (the meru) there are 14 continents up to the ocean where the other deities (remain).

Beyond them in the last supreme ether are, abodes of Chitra’s and the other deities. Sri Chakra has 3 aspects: Bhoomi, Kailasha and Meru. When it is identified with the eight deities namely Vasini and others it is the Bhuprastara; when it is with the matrika letters it is Kailasha; and the Meru when it is with the 16-nitya deities. Meru nilaya means She abides in the mental identification with 16 nitya deities. Meru, the
nine-syllable mantra as described in the gyanarnava indicated by the following words:

“ Bhoomi Chandra Shiva Maya Shakthi Krsnadhavan Madhana Ardhachandra and Bindu.” Nilaya the place where from all other mantras arose.

Mahameru Puja and its inner meaning.

The significance of Mahameru Puja has been well explained by People like Anna Subramanya Iyer, Kalyanasundaram Iyer , Najan Publications and others. The following is the underlying significance Of the Puja which must be a daily Ritual- for true enlightenment. The person doing Puja it is said , is synonymous with the Supreme mother and with true surrender and sincere devotion to his duties , one integrates with the Ultimate.

One starts with Todi, then MahaGanapathi, Balasubramanya followed by the 10songs and to does Lalitha Sahasranaamam and or Trisadhi.

Here after singing Todi, the upasaka gets the blessings of Devi to do The ULTIMATE PUJA and for that seeks and gets Permission from HER and the 32 Rishi’s/Sidhhas who are ever in Her Service at the 1st step of Shri Mahameru.

Then he goes one step up on Mahameru Anticlockwise[ACW] =Appradakshinam to get the blessings of MahaGanapathi[Gowlai song] and 24 sidhhas,at the Banks of Kamalaalaya Theertham .After having the bath the upasaka climbs 2 more steps, again anticlockwise to get the blessings of Balasubramanya[suritti].

Balasubramanyar is Siva Guru and with him are 16 Rishis at this step. Proceeding ACW while singing Ananda Bairavi, asking MahaTripura Sundari to ᳚Protect me”: Kamalamba Samrakshithoham᳚! One also gets to be blessed by 16 sidhhas at this point.

According to writings by Greats, an average human is indeed blessed very high to reach, even this step with all his/her worries, aspirations and day to day responsibilities.

Now a blessed one proceeds further ACW singing Kalyani Kamalamba seeking Her Grace to permit to worship HER ᳚as the one always worshipped by Lakshmi and Saraswathi.” Here one is blessed by Devi and 12 Sidhhas.

After Kalayani one climbs ACW to sing Sankarabaranam ᳚seeking HER blessings to be integrated with ᳚Brahman”! 9 sidhhas bless the upasaka at this step.

Climbing further ACW, while singing Kamboji, one is worshipping Her as the ultimate Mother of all beings – Devaas, Rishis and Lord Siva Himself. The upasaka is blessed to get Her Grace and blessings of 6 of the Greatest Sidhhas and proceeds ACW to Sing Bairavi. The meaning of Pallavi is explicit, “I HAVE NOTHING ELSE TO CLING ONTO, except thy lotus feet-Param Nahi Re᳚ telling her ᳚ Sivaantha Thathva Swaroopinya᳚= you are Siva and Sakthi”. There are 4 more Sidhhas at this level..

Next ACW climb leads to Punnagavarali Song and Sahana song, both in Her Honor telling Her, ᳚you are the root of everything”. With Punnagavarali the upasaka gets blessed by 2 SathGurus . At the penultimate step to Bindu [Kanda Kamala]. the upasaka worships Lord Siva as the Ultimate Guru of all. Now the upasaka is at the foot of Sri Bindu on Sri Mahameru singing ᳚Sri Kamalamba Jayathi᳚. The lat song is
Sri Raga Kamala and one concludes with Lalitha Sahasranaamam or Trisadhi or both. The Ardhanareeswara Trisadhi integrates The Sakthi and Siva by way of Naamaas derived from Lalitha Trisadhi and mostly Rudram and will certainly help the upasaka for integration with the Supreme through True surrender.

3. What is special about Ardhanareeswara Trisati presented.

Ardhanareeswara Trisadhi is more a formulation than an Original Composition.

The 1st part of each Naamaa is derived from Lalitha Trisadhi and the 2nd part from Rudram. However of the 300 masculine Naamaas, 34 are not derived from Rudram, but from various other Scriptures set in praise of Lord Shiva since Rudra
Trisadhi has only Pranava Manthram or some repeats in these 34 places. These 34 namaas as well as the entire formulation were made during Sri Mahameru Puja over several months through the direct guidance by the Supreme Mother Herself.

4. Puja Methodology.

This is a note written with all humility and total Surrender to Sri Ardhanareeswaraa for the benefit of those Uppsakas who aspire for self-realization.

Sri Sri Paramacharya and the other Greats have always emphasized on Athma Vichara while being selfless, living with no hatred and jealousy towards fellow beings.

The Mother is an integral Part of Lord Shiva and no need to look anywhere except Sri Lalitha Sahasra Naamam for getting an introduction to Shiva-Sakthi Iykkyam.

People being familiar with Navaa Varna Puja, Mahameru and Sri Chakra Puja are aware of the need of discipline and proper initiation with rigorous Anushtana approaches.

In the present day world with a fast life, the average Gruhastha has very little time for practicing even the elementary rituals.

This note is neither critical of the present day set up nor aims at imposing any specific methodology for prayer.

It is said, that to be a Devi Upasaka, one should be blessed by THE MOTHER even before the birth.

An extensive survey of Literature On Ardhanareeswara both by Goggle and Wikipedia revealed that Lalitha Sahasranaamam is the one cited for Ardhanareeswara Puja and this author could not locate a separate Ardhanareeswara Trisadhi and Sahasranaamam.

This formulation presented here is at the ordainment of Sri Lalitha Tripurasundari.

For those who may raise the question: Shiva Sakthi uses the masculine Gender 1st while in this formulation on what basis, Feminine gender precedes Shiva Naama in each?

In all our Puja’s during Sankalpam, we say: “Kalpakaamba sametha Kapaaliswara Swami Sannidow, Alamelu Manga Sametha Veenkateswra Swami Sannidow and so on. Also Without Sakthi [Energy] Shiva is Powerless. Naturally Sakthi take precedence to Shiva, here in.

For those who have very high time demand on their daily routines Natdopasana is adequate. Sing the songs of your favorite Deity at least when you are taking bath getting ready for your long Day. For those who have the time and drive Ardhanareeswara Trisadhi Can be considered as a boon since one worships Shiva-Sakthi through these 300 lines.

Abishekam with Rudram is the start of any Shiva- Sakthi Puja. But without initiation, this is not done.

But one can do this Trisati after bath with Akshadai, Swarna Pushpam

[Most Jeweler Shops provide Silver or gold-coated silver coins for this purpose] or any flowers as per ones wish. One can do it on any day of his or her choice if it is not possible on a daily basis.

The upasaka must make sure that he or she does not make a mistake and ensure that the gender ending is not overlooked. It does not matter if one does it ONLY occasionally due to time constraints, but do without mistakes. The author is emphasizing this point since there are many whom this author has encountered, who say, “I am doing the Puja with sincerity. If there are mistakes, in methodology, pronunciation etc., let  the Deity take care”!

The author advocates the following approach to serious upasakaas.

a. As a prelude to Ardhanareeswara Trisati Archana, one can sing the Navaa Varna Keerthana of Sri Muthuswamy Deekshidar. The Paddathi for singing is well established.

b. Those who have time can add the following songs: Saptha Brahma mayee [Adi Sankara], Sadaa Saaranga [Manoranjani] Annapoorne Visalakshi [Sama], Saraswathi, [Chaayaa Tharangini], Amba Neelaayadakshi [Neelaambari], Akilandeswari [Dwijavanthi] and Ardhanareeswaram [Kumudakriya].

There are hundreds of other Songs by the three Greats as well as by Mahans like Papanasam Shivan and Contemporary composers.

Life is not a sweet bed of roses but any struggle in life can be over come by Total surrender.

Though all slokas like Lalitha Sahasranaamam, Vishnu Sahasranaamam etc end with Palasruthi, there is no need to read this part if one accepts that the Supreme knows his aspirations and the same will certainly will come to him/her. As long as
we are sincere to our duties- Parents, spouse and children, we will never be let down and the Prayer will carry us to heights we never would have imagined.

5. What are the essential qualities expected of the Upasakan to achieve Self-realization and integration with the supreme.

A Sri Vidya Upasakan must not find fault with the beliefs and faith of others and other religions. He must be sincere and serious in his surrender and his worship goes on as an undercurrent at all times. This comes naturally if he has Her
guidance. Never ask for favors but be prepared for service and sacrifices. Be fearless and frank and do the duty and the puja without looking forward to the fruit. The only goal that he must have is self-realization.

References: The author thanks Google Search under headings “Ardhanareeswara, Srichakra, Mahameru and Lingam”.

Significant and more detailed information are available in the following.

Saundarya Lahari, of Sri Sankaracharya by Swami Tapasyananda, Tamil Bashyam Saundarya Lahari by Anna Subramanya Iyer, Adyar Library Service Volume 11, Lalitha Sahasranama with Bhaskararaya’s Commentary, English Translation by R.A. Sastry, reprint 1999.

Dr. M. Srinivasan,
Author and Retd. Professor, IIT Madras
Retd. Sr. GM., R and D., SRF. Manli, Madras.

Also Read Sri Ardhanarishvara Trishati:

Sri Ardhanarishvara Trishati or Lalita-Rudra Trishati Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Ardhanarishvara Trishati or Lalita-Rudra Trishati Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top