Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Bhujangaprayata Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਭੁਜਙ੍ਗਪ੍ਰਯਾਤਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਭੁਜਙ੍ਗਪ੍ਰਯਾਤਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਸਦਾ ਗੋਪਿਕਾਮਣ੍ਡਲੇ ਰਾਜਮਾਨਂ ਲਸਨ੍ਨਤ੍ਯਬਨ੍ਧਾਦਿਲੀਲਾਨਿਦਾਨਮ੍ ।
ਗਲਦ੍ਦਰ੍ਪਕਨ੍ਦਰ੍ਪਸ਼ੋਭਾਭਿਦਾਨਂ ਭਜੇ ਨਨ੍ਦਸੂਨੁਂ ਸਦਾਨਨ੍ਦਰੂਪਮ੍ ॥ ੧॥

ਵ੍ਰਜਸ੍ਤ੍ਰੀਜਨਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਦੋਹਸਕ੍ਤਂ ਸੁਧਾਵਰ੍ਸ਼ਿਂਵਂਸ਼ੀਨਿਨਾਦਾਨੁਰਕ੍ਤਮ੍ ।
ਤ੍ਰਿਭਙ੍ਗਾਕਤਿਸ੍ਵੀਕਤਸ੍ਵੀਯਭਕ੍ਤਂ ਭਜੇ ਨਨ੍ਦਸੂਨੁਂ ਸਦਾऽऽਨਨ੍ਦਰੂਪਮ੍ ॥ ੨॥

ਸ੍ਫੁਰਦ੍ਰਾਸਲੀਲਾਵਿਲਾਸਾਤਿਰਮ੍ਯਂ ਪਰਿਤ੍ਯਕ੍ਤਗੇਹਾਦਿਦਾਸੈਕਗਮ੍ਯਮ੍ ।
ਵਿਮਾਨਸ੍ਥਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਦੇਵਾਦਿਨਮ੍ਯਂ ਭਜੇ ਨਨ੍ਦਸੂਨੁਂ ਸਦਾऽऽਨਨ੍ਦਰੂਪਮ੍ ॥ ੩॥

ਸ੍ਵਲੀਲਾਰਸਾਨਨ੍ਦਦੁਗ੍ਧੋਦਮਗ੍ਨਂ ਪ੍ਰਿਯਸ੍ਵਾਮਿਨੀਬਾਹੁਕਣ੍ਠੈਕਲਗ੍ਨਮ੍ ।
ਰਸਾਤ੍ਮੈਕਰੂਪਾऽਵਬੋਘਂ ਤ੍ਰਿਭਙ੍ਗਂ ਭਜੇ ਨਨ੍ਦਸੂਨੁਂ ਸਦਾऽऽਨਨ੍ਦਰੂਪਮ੍ ॥ ੪॥

ਰਸਾਮੋਦਸਮ੍ਪਾਦਕਂ ਮਨ੍ਦਹਾਸਂ ਕਤਾਭੀਰਨਾਰੀਵਿਹਾਰੈਕਰਾਸਮ੍ ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਕਤਸ੍ਵੀਯਨਾਨਾਵਿਲਾਸਂ ਭਜੇ ਨਨ੍ਦਸੂਨੁਂ ਸਦਾऽऽਨਨ੍ਦਰੂਪਮ੍ ॥ ੫॥

ਜਿਤਾਨਙ੍ਗਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਸ਼ੋਭਾਭਿਰਾਮਂ ਕ੍ਸ਼ਪਾਪੂਰਿਤਸ੍ਵਾਮਿਨੀਵਨ੍ਦਕਾਮਮ੍ ।
ਨਿਜਾਧੀਨਤਾਵਰ੍ਤਿਰਾਮਾਤਿਵਾਮਂ ਭਜੇ ਨਨ੍ਦਸੂਨੁਂ ਸਦਾऽऽਨਨ੍ਦਰੂਪਮ੍ ॥ ੬॥

ਸ੍ਵਸਙ੍ਗੀਕਤਾऽਨਨ੍ਤਗੋਪਾਲਬਾਲਂ ਵਤਸ੍ਵੀਯਗੋਪੀਮਨੋਵਤ੍ਤਿਪਾਲਮ੍ ।
ਕਤਾਨਨ੍ਤਚੌਰ੍ਯਾਦਿਲੀਲਾਰਸਾਲਂ ਭਜੇ ਨਨ੍ਦਸੂਨੁਂ ਸਦਾਨਨ੍ਦਰੂਪਮ੍ ॥ ੭॥

ਘਤਾਦ੍ਰੀਸ਼ਗੋਵਰ੍ਧਨਾਧਾਰਹਸ੍ਤਂ ਪਰਿਤ੍ਰਾਤਗੋਗੋਪਗੋਪੀਸਮਸ੍ਤਮ੍ ।
ਸੁਰਾਧੀਸ਼ਸਰ੍ਵਾਦਿਦੇਵਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤਂ ਭਜੇ ਨਨ੍ਦਸੂਨੁਂ ਸਦਾऽऽਨਨ੍ਦਰੂਪਮ੍ ॥ ੮॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਰਾਯਵਿਰਚਿਤਂ ਭੁਜਙ੍ਗਪ੍ਰਯਾਤਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top