Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Sri Muruka Ashtakam Lyrics in Malayalam | മുരുകാഷ്ടകം

Sri Muruka Ashtakam Lyrics in Malayalam | മുരുകാഷ്ടകം

57 Views

Lord Murugan Ashtakam Lyrics in Malayalam:

ഓം ശ്രീ ഗണേശായ നമഃ
മുരുകഷ്ഷണ്‍മുഖസ്സ്കന്ദഃ സുബ്രഹ്മണ്യശ്ശിവാത്മജഃ ।
വല്ലീസേനാപതിഃ പാതു വിഘ്നരാജാനുജസ്സദാ ॥ 1॥

മുരുക ശ്രീമതാന്നാഥ ഭോഗമോക്ഷപ്രദ പ്രഭോ ।
ദേവദേവ മഹാസേന പാഹി പാഹി സദാ വിഭോ ॥ 2॥

മുരുകം മുക്തിദം ദേവം മുനീനാം മോദകം പ്രഭും ।
മോചകം സര്‍വദുഃഖാനാം മോഹനാശം സദാ നുമഃ ॥ 3॥

മുരുകേണ മുകുന്ദേന മുനീനാം ഹാര്‍ദവാസിനാ ।
വല്ലീശേന മഹേശേന പാലിതാസ്സര്‍വദാ വയം ॥ 4॥

മുരുകായ നമഃ പ്രാതഃ മുരുകായ നമോ നിശി ।
മുരുകായ നമഃ സായം മുരുകായ നമോ നമഃ ॥ 5॥

മുരുകാത്പരമാത്സത്യാദ്ഗാങ്ഗേയാച്ഛിഖിവാഹനാത് ।
ഗുഹാത്പരം ന ജാനേഽഹം തത്വം കിമപി സര്‍വദാ ॥ 6॥

മുരുകസ്യ മഹേശസ്യ വല്ലീസേനാപതേഃ പ്രഭോഃ ।
ചിദംബരവിലാസസ്യ ചരണൌ സര്‍വദാ ഭജേ ॥ 7॥

മുരുകേ ദേവസേനേശേ ശിഖിവാഹേ ദ്വിഷഡ്ഭുജേ ।
കൃത്തികാതനയേ ശംഭൌ സര്‍വദാ രമതാം മനഃ ॥ 8॥

ഇതി മുരുകാഷ്ടകം സമ്പൂര്‍ണം ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *