Shiva Stotram

Suvarnamaalaa Stutih Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

સુવર્ણમાલાસ્તુતિ Lyrics in Gujarati:

અથ કથમપિ મદ્રસનાં ત્વદ્ગુણલેશૈર્વિશોધયામિ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ||૧||

આખણ્ડલમદખણ્ડનપણ્ડિત તણ્ડુપ્રિય ચણ્ડીશ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૨||

ઇભચર્માંબર શંબરરિપુવપુરપહરણોજ્જવલનયન વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ||૩||

ઈશ ગિરીશ નરેશ પરેશ મહેશ બિલેશયભૂષણ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ||૪||

ઉમયા દિવ્યસુમઙ્ગળવિગ્રહયાલિઙ્ગિતવામાઙ્ગ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ||૫||

ઊરીકુરુ મામજ્ઞમનાથં દૂરીકુરુ મે દુરિતં ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ||૬||

ઋષિવરમાનસહંસ ચરાચરજનનસ્થિતિકારણ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૭||

ઋક્ષાધીશકિરીટ મહોક્ષારૂઢ વિધૃતરુદ્રાક્ષ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ||૮||

લૃવર્ણદ્વન્દ્વમવૃન્તસુકુસુમમિવાઙ્ઘ્રૌ તવાર્પયામિ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ||૯||

એકં સદિતિ શ્રુત્યા ત્વમેવ સદસીત્યુપાસ્મહે મૃડ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ||૧૦||

ઐક્યં નિજભક્તેભ્યો વિતરસિ વિશ્વંભરોઽત્ર સાક્ષી ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૧૧||

ઓમિતિ તવ નિર્દેષ્ટ્રી માયાઽસ્માકં મૃડોપકર્ત્રી ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ||૧૨||

ઔદાસ્યં સ્ફુટયતિ વિષયેષુ દિગમ્બરતા ચ તવૈવ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ||૧૩||

અન્તઃ કરણવિશુદ્ધિં ભક્તિં ચ ત્વયિ સતીં પ્રદેહિ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ||૧૪||

અસ્તોપાધિસમસ્તવ્યસ્તૈ રૂપૈર્જગન્મયોઽસિ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ||૧૫||

કરુણાવરુણાલય મયિ દાસ ઉદાસસ્તવોચિતો ન હિ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ||૧૬||

ખલસહવાસં વિઘટય સતામેવ સઙ્ગમનિશં ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૧૭||

ગરળં જગદુપકૃતયે ગિલિતં ભવતા સમોઽસ્તિ કોઽત્ર વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૧૮||

ઘનસારગૌરગાત્ર પ્રચુરજટાજૂટબદ્ધગઙ્ગ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ||૧૯||

જ્ઞપ્તિઃ સર્વશરીરેષવખણ્ડિતા યા વિભાતિ સા ત્વયિ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૨૦||

ચપલં મમ હૃદયકપિં વિષયદુચરં દૃઢં બધાન વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ||૨૧||

છાયા સ્થાણોરપિ તવ તાપં નમતાં હરત્યહો શિવ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ||૨૨||

જય કૈલાસનિવાસ પ્રમથગણાધીશ ભૂસુરાર્ચિત ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૨૩||

ઝણુતકઝઙ્કિણુઝણુતત્કિટતકશબ્દૈર્નટસિ મહાનટ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ||૨૪||

જ્ઞાનં વિક્ષેપાવૃતિરહિતં કુરુ મે ગુરુસ્ત્વમેવ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ||૨૫||

ટઙ્કારસ્તવ ધનુષો દલયતિ હઋદયં દ્વિષામશનિરિવ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૨૬||

ઠાકૃતિરિવ તવ માયા બહિરન્તઃ શૂન્યરૂપિણી ખલુ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૨૭||

ડંબરમંબુરુહામપિ દલયત્યનઘં ત્વદઙ્ઘ્રિયુગળં ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૨૮||

ઢક્કાક્ષસૂત્રશૂલદ્રુહિણકરોટીસમુલ્લસત્કર ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૨૯||

ણાકારગર્ભિણી ચેચ્છુભદા તે શરણગતિર્નૃણામિહ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૩૦||

તવ મન્વતિસઞ્જપતઃ સદ્યસ્તરતિ નરો હિ ભવાબ્ધિં ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ||૩૧

થૂત્કારસ્તસ્ય મુખે ભૂયાત્તે નામ નાસ્તિ યસ્ય વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૩૨||

દયનીયશ્ચ દયાળુઃ કોઽસ્તિ મદન્યસ્ત્વદન્ય ઇહ વદ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ||૩૩||

ધર્મસ્થાપનદક્ષ ત્ર્યક્ષ ગુરો દક્ષયજ્ઞશિક્ષક ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ||૩૪||

નનુ તાડીતોઽસિ ધનુષા લુબ્ધધિયા ત્વં પુરા નરેણ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૩૫||

પરિમાતું તવ મૂર્તિં નાલમજસ્તત્પરાત્પરોઽસિ વિભો|
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૩૬||

ફલમિહ નૃતયા જનુષસ્ત્વત્પદસેવા સનાતનેશ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૩૭||

બલમારોગ્યં ચાયુસ્ત્વદ્ગુણરુચિતાં ચિરં પ્રદેહિ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૩૮||

ભગવન ભર્ગ ભયાપહ ભૂતપતે ભૂતિભૂષિતાઙ્ગ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૩૯||

મહિમા તવ નહિ માતિ શ્રુતિષુ હિમાનીધરાત્મજાધવ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૪૦||

યમનિયમાદિભિરઙ્ગૈર્યમિનો હૃદયે ભજન્તિ સ ત્વં ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૪૧||

રજ્જાવહિરિવ શુક્તૌ રજતમિવ ત્વયિ જગન્તિ ભાન્તિ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૪૨||

લબ્ધ્વા ભવત્પ્રસાદાચ્ચક્રં વિધુરવતિ લોકમખિલં ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૪૩||

વસુધાતદ્ધરતચ્છયરથમૌર્વીશરપરાકૃતાસુર ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૪૪||

શર્વ દેવ સર્વોત્તમ સર્વદ દુર્વૃત્તગર્વહરણ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૪૫||

ષડ્રિપુષડૂર્મિષડ્વિકારહર સન્મુખ ષણ્મુખજનક વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૪૬||

સત્યં જ્ઞાનમનન્તં બ્રહ્મેત્યેતલ્લક્ષણલક્ષિત ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૪૭||

હાહાહૂહૂમુખસુરગાયકગીતપદાનવદ્ય વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૪૮||

ળાદિર્ન હિ પ્રયોગસ્તદન્તમિહ મઙ્ગળં સદાઽસ્તુ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ || ૪૯||

ક્ષણમિવ દિવસાન્નેષ્ય઼્અતિ ત્વત્પદસેવાક્ષણોત્સુકઃ શિવ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ||૫૦||

ઇતિ શ્રીમત્પરમહંસપરિવ્રાજકાચાર્યશ્રીગોવિન્દભગવત્પૂજ્યપાદશિષ્યસ્ય
શ્રીશઙ્કરભગવતઃ કૃતૌ સુવર્ણમાલાસ્તુતિઃ સંપૂર્ણા||