Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Suvarnamala Stuti Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Suvarnamaalaa Stutih in Gujarati:

॥ સુવર્ણમાલાસ્તુતિ ॥
અથ કથમપિ મદ્રસનાં ત્વદ્ગુણલેશૈર્વિશોધયામિ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૧ ॥

આખણ્ડલમદખણ્ડનપણ્ડિત તણ્ડુપ્રિય ચણ્ડીશ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૨ ॥

ઇભચર્માંબર શંબરરિપુવપુરપહરણોજ્જવલનયન વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૩ ॥

ઈશ ગિરીશ નરેશ પરેશ મહેશ બિલેશયભૂષણ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૪ ॥

ઉમયા દિવ્યસુમઙ્ગળવિગ્રહયાલિઙ્ગિતવામાઙ્ગ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૫ ॥

ઊરીકુરુ મામજ્ઞમનાથં દૂરીકુરુ મે દુરિતં ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૬ ॥

ઋષિવરમાનસહંસ ચરાચરજનનસ્થિતિકારણ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૭ ॥

ઋક્ષાધીશકિરીટ મહોક્ષારૂઢ વિધૃતરુદ્રાક્ષ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૮ ॥

લૃવર્ણદ્વન્દ્વમવૃન્તસુકુસુમમિવાઙ્ઘ્રૌ તવાર્પયામિ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૯ ॥

એકં સદિતિ શ્રુત્યા ત્વમેવ સદસીત્યુપાસ્મહે મૃડ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૧૦ ॥

ઐક્યં નિજભક્તેભ્યો વિતરસિ વિશ્વંભરોઽત્ર સાક્ષી ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૧૧ ॥

ઓમિતિ તવ નિર્દેષ્ટ્રી માયાઽસ્માકં મૃડોપકર્ત્રી ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૧૨ ॥

ઔદાસ્યં સ્ફુટયતિ વિષયેષુ દિગમ્બરતા ચ તવૈવ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૧૩ ॥

અન્તઃ કરણવિશુદ્ધિં ભક્તિં ચ ત્વયિ સતીં પ્રદેહિ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૧૪ ॥

અસ્તોપાધિસમસ્તવ્યસ્તૈ રૂપૈર્જગન્મયોઽસિ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૧૫ ॥

કરુણાવરુણાલય મયિ દાસ ઉદાસસ્તવોચિતો ન હિ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૧૬ ॥

ખલસહવાસં વિઘટય સતામેવ સઙ્ગમનિશં ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૧૭ ॥

ગરળં જગદુપકૃતયે ગિલિતં ભવતા સમોઽસ્તિ કોઽત્ર વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૧૮ ॥

ઘનસારગૌરગાત્ર પ્રચુરજટાજૂટબદ્ધગઙ્ગ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૧૯ ॥

જ્ઞપ્તિઃ સર્વશરીરેષવખણ્ડિતા યા વિભાતિ સા ત્વયિ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૨૦ ॥

ચપલં મમ હૃદયકપિં વિષયદુચરં દૃઢં બધાન વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૨૧ ॥

છાયા સ્થાણોરપિ તવ તાપં નમતાં હરત્યહો શિવ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૨૨ ॥

જય કૈલાસનિવાસ પ્રમથગણાધીશ ભૂસુરાર્ચિત ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૨૩ ॥

ઝણુતકઝઙ્કિણુઝણુતત્કિટતકશબ્દૈર્નટસિ મહાનટ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૨૪ ॥

જ્ઞાનં વિક્ષેપાવૃતિરહિતં કુરુ મે ગુરુસ્ત્વમેવ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૨૫ ॥

ટઙ્કારસ્તવ ધનુષો દલયતિ હઋદયં દ્વિષામશનિરિવ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૨૬ ॥

ઠાકૃતિરિવ તવ માયા બહિરન્તઃ શૂન્યરૂપિણી ખલુ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૨૭ ॥

ડંબરમંબુરુહામપિ દલયત્યનઘં ત્વદઙ્ઘ્રિયુગળં ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૨૮ ॥

ઢક્કાક્ષસૂત્રશૂલદ્રુહિણકરોટીસમુલ્લસત્કર ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૨૯ ॥

ણાકારગર્ભિણી ચેચ્છુભદા તે શરણગતિર્નૃણામિહ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૩૦ ॥

તવ મન્વતિસઞ્જપતઃ સદ્યસ્તરતિ નરો હિ ભવાબ્ધિં ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૩૧

થૂત્કારસ્તસ્ય મુખે ભૂયાત્તે નામ નાસ્તિ યસ્ય વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૩૨ ॥

દયનીયશ્ચ દયાળુઃ કોઽસ્તિ મદન્યસ્ત્વદન્ય ઇહ વદ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૩૩ ॥

ધર્મસ્થાપનદક્ષ ત્ર્યક્ષ ગુરો દક્ષયજ્ઞશિક્ષક ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૩૪ ॥

નનુ તાડીતોઽસિ ધનુષા લુબ્ધધિયા ત્વં પુરા નરેણ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૩૫ ॥

પરિમાતું તવ મૂર્તિં નાલમજસ્તત્પરાત્પરોઽસિ વિભો|
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૩૬ ॥

ફલમિહ નૃતયા જનુષસ્ત્વત્પદસેવા સનાતનેશ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૩૭ ॥

બલમારોગ્યં ચાયુસ્ત્વદ્ગુણરુચિતાં ચિરં પ્રદેહિ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૩૮ ॥

ભગવન ભર્ગ ભયાપહ ભૂતપતે ભૂતિભૂષિતાઙ્ગ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૩૯ ॥

મહિમા તવ નહિ માતિ શ્રુતિષુ હિમાનીધરાત્મજાધવ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૪૦ ॥

યમનિયમાદિભિરઙ્ગૈર્યમિનો હૃદયે ભજન્તિ સ ત્વં ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૪૧ ॥

રજ્જાવહિરિવ શુક્તૌ રજતમિવ ત્વયિ જગન્તિ ભાન્તિ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૪૨ ॥

લબ્ધ્વા ભવત્પ્રસાદાચ્ચક્રં વિધુરવતિ લોકમખિલં ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૪૩ ॥

વસુધાતદ્ધરતચ્છયરથમૌર્વીશરપરાકૃતાસુર ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૪૪ ॥

શર્વ દેવ સર્વોત્તમ સર્વદ દુર્વૃત્તગર્વહરણ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૪૫ ॥

ષડ્રિપુષડૂર્મિષડ્વિકારહર સન્મુખ ષણ્મુખજનક વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૪૬ ॥

સત્યં જ્ઞાનમનન્તં બ્રહ્મેત્યેતલ્લક્ષણલક્ષિત ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૪૭ ॥

હાહાહૂહૂમુખસુરગાયકગીતપદાનવદ્ય વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૪૮ ॥

ળાદિર્ન હિ પ્રયોગસ્તદન્તમિહ મઙ્ગળં સદાઽસ્તુ વિભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૪૯ ॥

ક્ષણમિવ દિવસાન્નેષ્ય઼્અતિ ત્વત્પદસેવાક્ષણોત્સુકઃ શિવ ભો |
સાંબ સદાશિવ શંભો શઙ્કર શરણં મે તવ ચરણયુગમ ॥ ૫૦ ॥

ઇતિ શ્રીમત્પરમહંસપરિવ્રાજકાચાર્યશ્રીગોવિન્દભગવત્પૂજ્યપાદશિષ્યસ્ય
શ્રીશઙ્કરભગવતઃ કૃતૌ સુવર્ણમાલાસ્તુતિઃ સંપૂર્ણા ॥

Also Read:

Suvarnamala Stutih Lyrics in English | Sanskrit | Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Suvarnamala Stuti Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top