Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

श्रीकालान्तकाष्टकम

Shrikalantaka Ashtakam Lyrics in Marathi

Shrikalantaka Ashtakam in Marathi: ॥ श्रीकालान्तकाष्टकम ॥ श्रीकालान्तक अष्टकम कमलापतिमुखसुरवरपूजित काकोलभासितग्रीव । काकोदरपतिभूषण कालान्तक पाहि पार्वतीनाथ ॥ 1 ॥ कमलाभिमानवारणदक्षाङ्घ्रे विमलशेमुषीदायिन । नतकामितफलदायक कालान्तक पाहि पार्वतीनाथ ॥ 2 ॥ करुणासागर शंभो शरणागतलोकरक्षणधुरीण । कारण समस्तजगतां कालान्तक पाहि पार्वतीनाथ ॥ 3 ॥ प्रणतार्तिहरणदक्ष प्रणवप्रतिपाद्य पर्वतावास । प्रणमामि तव पदाब्जे कालान्तक पाहि पार्वतीनाथ ॥ 4 ॥ मन्दारनतजनानां […]

Scroll to top