Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Annamacharya Sankeerthanalu Lyric Malayalam

Home / (Page 3)

Annamayya Keerthana – Ekkuva Kulajudaina Lyrics in Malayalam: എക്കുവ കുലജുഡൈന ഹീന കുലജുഡൈന നിക്കമെരിഗിന മഹാ നിത്യുഡേ ഘനുഡു || വേദമുലു ചദിവിയുനു വിമുഖുഡൈ ഹരിഭക്തി യാദരിംചനി സോമയാജി കംടെ | ഏദിയുനു ലേനി…

Annamayya Keerthana – Manujudai Putti Lyrics in Malayalam: മനുജുഡൈ പുട്ടി മനുജുനി സേവിംചി അനുദിനമുനു ദുഃഖമംദനേലാ || ജുട്ടെഡു കഡുപുകൈ ചൊരനി ചോട്ലു ജൊച്ചി പട്ടെഡു കൂടികൈ ബതിമാലി | പുട്ടിന ചോടികേ പൊരലി…

Annamayya Keerthana – Anni Mantramulu Lyrics in Malayalam: അന്നി മംത്രമുലു നിംദേ ആവഹിംചെനു വെന്നതോ നാകു ഗലിഗെ വേംകടേശു മംത്രമു || നാരദുംഡു ജപിയിംചെ നാരായണ മംത്രമു ചേരെ പ്രഹ്ലാദുഡു നാരസിംഹ മംത്രമു |…